عملیات ساخت گالری بریج هنگام...

گروه: ابنیه و ساختمان - پیمانکاری - سایر کارهای ساختمان و ابنیه
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری خوزستان - اهواز
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1397/8/13
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

عملیات ساخت گالری بریج هنگام

مناقصات مرتبط

2 بهمن 19:17
واگذاری 54 ردیف پروژه بهسازی روستای... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : خوزستان
2 بهمن 18:14
کلیه عملیات ساختمانی شامل خاکبرداری ، ارماتور بندی ، قالب بندی ، بتن ریزی ، ایزوگام ، نصب در و پنجره ، اجرای سقف کاذب... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : مركزي
2 بهمن 15:53
تهیه و نصب درب فلزی مزرعه... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : اردبيل
2 بهمن 16:06
تکمیل زمین چمن مصنوعی ورزشی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : اصفهان
2 بهمن 16:06
تکمیل سالن بهاران... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : اصفهان
2 بهمن 15:40
تهیه حمل و نصب چمن مصنوعی روستای... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : کرمان
2 بهمن 16:02
طرح ساماندهی بافت میانی بستر سازی و سنگ فرش نهرکشی و اجرای... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : اردبيل
2 بهمن 16:02
احداث ساختمان راهداری... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : اردبيل
2 بهمن 15:53
تهیه و نصب درب فلزی مزرعه... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : اردبيل
2 بهمن 15:59
تکمیل ساختمان و تاسیسات بند شماره 4 زندان... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : آذربايجان غربي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه