انجام خدمات مشاوره وبررسی فنی دسترسی عابرپیاده باتوجه به سایت پلان در میدان سردار...

گروه: راه و ترابری - مهندسی مشاوره -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری خراسان رضوي - چناران
 • استان برگزارکننده -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ ثبت آگهی 1400/5/10
 • سایر
برای مشاهده جزئیات این آگهی می توانید فقط همین آگهی را خریداری کنید و همین طور می توانید با عضویت در سامانه (در صورت عدم عضویت) به صورت مرتب آگهی های موردنیاز خود را دریافت کنید.
خرید همین آگهی عضویت

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

انجام خدمات مشاوره وبررسی فنی دسترسی عابرپیاده باتوجه به سایت پلان در میدان سردار

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه