Tenders Information Center . ParsianTenderتبلیغات یک تجارت وسیع وگسترده ای است که درمیان صنایع برتردنیا قراردارد.میزان رشد وشکوفایی صنعت تبلیغات بیانگرسطح زندگی مردم یک کشور و نشانه ی میزان توسعه ی اقتصاد آن کشور می باشد. درکشورهای توسعه یافته ، تقریبا هرفردی ودرکشور های درحال توسعه درصد زیادی ازمردم تا حدی تحت تاثیر تبلیغات و دیگر اشکال ترویج قراردارند.امروزه سازمان های تجاری به سرعت در حال پی بردن به این حقیقت هستند که برقراری ارتباط کارآمد وموثربا مشتریان هدف ، میتواند موقعیت یا شکست فعالیتهای آن ها را تعیین کند. همچنین صاحبان کالا به شدت علاقمند به استفاده ازروش های جدید ارتباط بامصرف کنندگان هستند .افزایش روزافزون رقابت موجب گشته صاحبان کالا انتظارات بیشتری ازتبلیغ ودیگر ابزارهای ارتباطی بازاریابی درمقابل بودجه ای که صرف می کنند داشته باشند. در دوران پر رقابت امروزه نقش تبلیغات درپیشبرد وفروش محصولات وخدمات یک شرکت انکارناپذیر است . بااین مقدمه وباتوجه به نقش سازنده ی تبلیغات درزندگی روزمره ودردنیای تجارت کنونی این شرکت جهت تبلیغات در سایت خودبا بیش از 12000 مشترک در گروه های صنعت ساخت وساز و... برای شرکت هاودست اندرکاران صنعت ساخت وساز در نظر دارد به تبلیغات محصولات شرکت ها(درج آگهی معرفی محصولات) درسایت و پیامک تبلیغاتی برای مشترکین و معرفی کالا و خدمات شرکتها و صنایع اهتمام ورزد.ردیف نوع تبلیغات توضیحات تعداد تعرفه(ریال)
1 درج آگهی برای یکبار آگهی مزایده یا مناقصه یک بار در بخش آگهی های سایت درج میگردد و اطلاعات کامل ان برای مشترکین پارسیان تندر قابل نمایش می باشد یک بار 200,000
2 درج آگهی برای یک دوره یک ماهه ثبت هر روز آگهی مزایده یا مناقصه روزی یکبار در سایت ثبت می گردد و به این تر تیب آگهی مورد نظر هر روز در صدر آگهی ها قرار دارد و اطلاعات کامل ان براي مشترکين پارسيان تندر قابل نمايش مي باشد یک ماه برای یک دوره یک ماهه 650000
3 آگهی ویژه آگهی در صفحه اول سایت و در بخش آگهی های رایگان به انضمام تصویر و قابل نمایش برای تمامی بازدید کنندگان سایت می باشد و طی دوره همیشه در صفحه اول سایت قرار دارد و آرشیو نمی شود 10روز 200,000
4 ارسال پیامک در این روش اطلاعات آگهی شما از طریق پیامک به بانک اطلاعات پارسیان تندر به تفکیک استان ارسال میگردد یک بار به ازای هر پیامک 170
5 تبلیغات بنری در صفحه اول سایت تبلیغات شما برای مدت معین بصورت بنر در قسمت تبلیغات سایت به نمایش گذاشته می شود. یک ماه 1,200,000
6 آگهی رایگان آگهی مناقصه یا مزایده شما تو سط خود شما در بخش آگهی های رایگان درج میگردد نا محدود رایگان