نامه به دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا

1399/8/29 - توسط مدیرسایت
نامه به دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا

نامه به دبیر قرارگاه عملیاتی کرونا

موضوع: استعلام تعطیلی شرکت‌ها و پروژه‌های مهندسان مشاور وپیمانکاری