ابلاغ بخشنامه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

1399/8/28 - توسط مدیرسایت
ابلاغ بخشنامه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

ابلاغ بخشنامه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

اعتبار گواهینامه‌های تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی و ایمنی پیمانکاری تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید می‌گردد.