قول مساعد وزیر نیرو برای رفع چالش‌های قراردادی بخش خصوصی

1399/5/14 - توسط مدیرسایت
قول مساعد وزیر نیرو برای رفع چالش‌های قراردادی بخش خصوصی

قول مساعد وزیر نیرو برای رفع چالش‌های قراردادی بخش خصوصی

 

--اردکانیان ضمن تاکید به روابط مثبت بخش خصوصی و وزارت نیرو اعلام کرد: پیگیری مشکلات قراردادهای صنعت برق دنبال خواهد شد و در حد مقدورات گشایشی صورت خواهد گرفت.

--آنچه مسلم است ما بین خودمان که دولتی هستیم و بخش خصوصی خط کشی هایی را به رسمیت نمی شناسیم و دولت نمی تواند خودش را جدا از صنعتی خارج از بخش دولتی ببیند. گزارشات و آمارهایی که ارائه می دهیم از فعالیت و تلاش بخش دولتی و خصوصی است؛ در واقع ما به نوعی سخنگوی یک خانواده بزرگی هستیم. مشکلات بخش خصوصی مشکلات ماست.