خبر فوری

1399/4/23 - توسط مدیرسایت
خبر فوری

خبر فوری

هیئت وزیران تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را لغو نمود.