اعطای تسهیلات بانکی فقط از یک مبلغی به بالاتر باشد نیاز به استعلام و اخذ گواهی مالیاتی می باشد

1399/3/11 - توسط مدیرسایت
اعطای تسهیلات بانکی فقط از یک مبلغی به بالاتر باشد نیاز به استعلام و اخذ گواهی مالیاتی می باشد

اعطای تسهیلات بانکی فقط از یک مبلغی به بالاتر باشد نیاز به استعلام و اخذ گواهی مالیاتی می باشد

- رئیس کل سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۸ ، با توجه به اصلاح ماده ۱ از ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام داشت :

-- بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات در راستای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م  به اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال ( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) و بالاتر برای اشخاص حقوقی از پنج میلیارد ریال ( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) و بالاتر، نیاز به استعلام و اخذ گواهی مالیاتی از ادارات امور مالیاتی دارند.