1397/08/24
13:04 ب.ظ
عملیات اجرای پروژه برقرسانی به ایستگاه پمپاژ
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 مهلت دار
13:04 ب.ظ
عملیات اجرایی پروژه برقرسانی به ایستگاه پمپاژ روستای
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 مهلت دار
13:04 ب.ظ
عملیات اجرای پروژه برقرسانی به ایستگاه پمپاژ
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 مهلت دار
13:01 ب.ظ
پروژه احداث شبکه روشنایی
فارس 1397/8/24 مهلت دار
13:00 ب.ظ
نصب تابلو خط دکل های خطوط فوق توزیع و انتقال
فارس 1397/8/24 مهلت دار
13:00 ب.ظ
انجام عملیات مورد نیاز در ایستگاه
فارس 1397/8/24 مهلت دار
12:56 ب.ظ
تکمیل شبکه توزیع برق ناحیه صنعتی
قزوين 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
احداث ترانس ایستگاه پمپاژ مجدد شهرک صنعتی
فارس 1397/8/24 مهلت دار
12:12 ب.ظ
توسعه و اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی
کرمانشاه 1397/8/24 مهلت دار
12:12 ب.ظ
پروژه تامین برق روستایی
کرمانشاه 1397/8/24 مهلت دار
12:11 ب.ظ
اصلاح و بهینه شبکه روستای
کرمانشاه 1397/8/24 مهلت دار
12:06 ب.ظ
11:57 ق.ظ
احداث شبکه برق تصفیه خانه فاضلاب شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/24 مهلت دار
11:52 ق.ظ
طراحی تامین برق روستای
گلستان 1397/8/24 مهلت دار
10:19 ق.ظ
اورهال دیزل ژنراتور ایستگاه
گيلان 1397/8/22 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
1397/08/23
20:41 ب.ظ
پروژه انتقال دیتابه دیسپاچینگ
فارس 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
اصلاح و بهینه روستاهای امام حسن سفلی کار کهرک
کرمانشاه 1397/8/23 مهلت دار
14:32 ب.ظ
اصلاح و بهینه شبکه توزیع روستاهای
کرمانشاه 1397/8/23 مهلت دار
14:25 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی روستای نیلوفر امور برق
کرمانشاه 1397/8/23 مهلت دار
14:24 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی روستاهای
کرمانشاه 1397/8/23 مهلت دار
14:24 ب.ظ
پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی روستاهای
کرمانشاه 1397/8/23 مهلت دار
14:15 ب.ظ
14:13 ب.ظ
13:48 ب.ظ
تهیه و نصب 6 ست مفصل نواری 63 کیلو ولت
همدان 1397/8/23 مهلت دار
13:12 ب.ظ
نصب بوستر و خازن و احداث شبکه فشار متوسط
سيستان و بلوچستان 1397/8/23 مهلت دار
10:23 ق.ظ
ادامه خط برق 20KV -
فارس 1397/8/23 مهلت دار
10:12 ق.ظ
تعمیرات شبکه 20KV هوایی چشمه
سمنان 1397/8/23 مهلت دار
09:54 ق.ظ
تامین برق دستگاه اب شیرین کن مجتمع
خراسان رضوي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:10 ب.ظ
عملیات اجرایی تامین برق ایستگاه پمپاژ روستاهای
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
کابل کشی از کنتور برق تا سایت BTS پارک
فارس 1397/8/22 اعلام نشده
11:22 ق.ظ
برق رسانی و اجرای شبکه فشار متوسط و ضعیف سایت GSM
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
نصب ژنراتور برق و نصب تیر جهت روشنایی و
کرمان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
رفع حریم و افزایش قدرت ترانس برق پلیس راه
کرمان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
اورهال تپ چنجر 2 دستگاه ترانس 400/230 کیلوولت
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
سیم کشی خط 230 کیلو ولت فیبر نوری ورودی
سيستان و بلوچستان 1397/8/20 مهلت دار
10:13 ق.ظ
پاکسازی و رفع موانع در مسیر و حریم
اصفهان 1397/8/20 مهلت دار
09:18 ق.ظ
شبکه برق رسانی چاه اب روستای
فارس 1397/8/22 مهلت دار
09:09 ق.ظ
عملیات اجرایی برق ایستگاه پمپاژ روستای
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
تامین برق ایستگاه پمپاژ روستاهای
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
15:01 ب.ظ
اجرای عملیات برق رسانی قدمگاه شهرستان
يزد 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
اصلاح و بهینه شبکه روستای سراب بید سرخ واقع در
کرمانشاه 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
توسعه و اصلاح و بهینه روستای خانقاه از توابع
کرمانشاه 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
اصلاح شبکه برق روستای
کرمانشاه 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
عملیات بررسی عیب یابی و رفع عیب ترانس 400/300 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
اجرای سیم کشی و کابل کشی به مساحت 700
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
احداث شبکه برق تصفیه خانه فاضلاب شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/21 تاریخ گذشته