1397/10/27
13:52 ب.ظ
احداث و جمع اوری شبکه برق 20 کیلوولت
کرمان 1397/10/27 مهلت دار
13:51 ب.ظ
احداث و جمع اوری شبکه برق 20kv
کرمان 1397/10/27 مهلت دار
13:33 ب.ظ
تامین برق ایستگاه های پمپاژ فاضلاب
مازندران 1397/10/27 مهلت دار
13:32 ب.ظ
عملیات شبکه 20kv شهرک صنعتی
مازندران 1397/10/27 مهلت دار
13:02 ب.ظ
تامین برق چاه اب و ساختمان نگهبانی و تکمیل
خراسان رضوي 1397/10/27 مهلت دار
12:59 ب.ظ
تامین برق چاه اب و ساختمانهای نگهبانی شهرک
خراسان رضوي 1397/10/27 مهلت دار
1397/10/26
21:25 ب.ظ
برقرسانی چهاردستگاه تابلوی پیام متغیر
هرمزگان 1397/10/26 مهلت دار
20:45 ب.ظ
احیاء و بازسازی تعداد 300 دستگاه رله های مختلف
فارس 1397/10/26 مهلت دار
20:13 ب.ظ
نصب شبکه فشار ضعیف هوایی روستای
البرز 1397/10/26 مهلت دار
20:13 ب.ظ
بهینه سازی مسیر روستای
البرز 1397/10/26 مهلت دار
20:13 ب.ظ
بهینه سازی روستای
البرز 1397/10/26 مهلت دار
16:53 ب.ظ
بهینه سازی روستای دوروان منطقه
البرز 1397/10/26 مهلت دار
14:15 ب.ظ
تعمیرات اساسی و بهینه سازی تپ چنجرهای
يزد 1397/10/26 مهلت دار
13:59 ب.ظ
13:57 ب.ظ
تجهیز و برقی کردن چاه در
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
12:30 ب.ظ
احیا و بازسازی 300 دستگاه رله های مختلف
فارس 1397/10/26 مهلت دار
12:10 ب.ظ
عملیات بررسی و سرویس21 دستگاه تپ چنجرهای MR تیپ موجود در شبکه استان
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 مهلت دار
11:32 ق.ظ
بازسازی برق ورودی شعبه
بوشهر 1397/10/26 مهلت دار
11:30 ق.ظ
نصب شبکه فشار ضعیف هوایی روستای
البرز 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
18:16 ب.ظ
17:56 ب.ظ
عملیات احداث 100 متر شبکه فشار ضعیف
فارس 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:30 ب.ظ
احداث شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکشدار
خراسان رضوي 1397/10/25 مهلت دار
17:28 ب.ظ
عملیات اجرایی تامین برق تصفیه خانه فاضلاب
خراسان رضوي 1397/10/25 مهلت دار
16:24 ب.ظ
اجرای خط برق چاه
کرمان 1397/10/25 مهلت دار
16:21 ب.ظ
اجرای خط برق چاه اب شرب مجتمع
کرمان 1397/10/25 مهلت دار
16:20 ب.ظ
احداث 335 متر شبکه فشار متوسط
کرمان 1397/10/25 مهلت دار
16:17 ب.ظ
تعمیرات و بازسازی سایتهای انرژی خورشیدی پاسگاههای محیط بانی
چهارمحال بختياري 1397/10/25 مهلت دار
12:41 ب.ظ
اجرای جابجایی شبکه برق به روش خط گرم
فارس 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
12:14 ب.ظ
نصب تست راه اندازی تجهیزات 1 بی خط 63
زنجان 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
رفع نقایص خط400 کیلوولت تکمداره
خراسان رضوي 1397/10/25 مهلت دار
11:56 ق.ظ
احداث شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکشدار
خراسان رضوي 1397/10/25 مهلت دار
11:36 ق.ظ
برق کشی به سد
ايلام 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
23:02 ب.ظ
پروژه اجرای شبکه برق پیرزال به طول 73 متر و نصب ترانس
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/24 تاریخ گذشته
23:01 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی روستای
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/24 مهلت دار
22:53 ب.ظ
عملیات تعمیر 16 عدد انژکتور مولد کامینز وخرید
هرمزگان 1397/10/24 مهلت دار
22:51 ب.ظ
قرائت و سرویس و نگهداری یکساله کنتورهای
فارس 1397/10/24 مهلت دار
22:42 ب.ظ
سرویس و نگهداری 2 دستگاه UPSجنرال
زنجان 1397/10/24 مهلت دار
12:46 ب.ظ
رفع حوادث و اتفاقات  خطوط و شبکه برق
کردستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
رفع حوادث و اتفاقات خطوط و شبکه برق روستاهای
کردستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
تهیه تجهیزات و اجرای رینگ شبکه 20 کیلوولت
قم 1397/10/24 مهلت دار
12:16 ب.ظ
تهیه تجهیزات و اجرای تامین برق  فاز
قم 1397/10/24 مهلت دار
12:05 ب.ظ
احداث شبکه 20KV و ترانس هوایی تامین برق ندامتگاه
سمنان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:26 ب.ظ
23:23 ب.ظ
عملیات برق رسانی به پمپ اب اشامیدنی روستای
کرمان 1397/10/23 تاریخ گذشته
22:46 ب.ظ