1397/08/26
13:52 ب.ظ
عملیات خرید و نصب راه اندازی درب ضد سرقت به
گيلان 1397/8/26 مهلت دار
13:00 ب.ظ
ساخت و نصب درب های ضد حریق مخزن
قم 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
07:49 ق.ظ
در ضد سرقت و حریق مخصوص اتاق سرور جنس فلزی ابعاد2*2
تهران 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
08:58 ق.ظ
در ضد سرقت و حریق مخصوص اتاق سرور جنس فلزی
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:37 ق.ظ
ساخت و نصب دربهای ضد حریق مخزن امن قم
قم 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی درب سرقت
قزوين 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:34 ق.ظ
تعمیر و بازسازی دربهای ایستگاه ایمنی زمینی
تهران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
14:48 ب.ظ
درب ایمنی و مقاوم در مقابل حریق
يزد 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
14:20 ب.ظ
درب ضد حریق ایرانی به ابهعد1/20 در2/20 پست در پست
گلستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
11:54 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی درب ضد سرقت
قزوين 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
20:43 ب.ظ
خرید و نصب راه اندازی درب ضد سرقت
قزوين 1397/8/2 تاریخ گذشته
20:38 ب.ظ
جک درب اتوماتیک پارکینگی
زنجان 1397/8/2 تاریخ گذشته
20:37 ب.ظ
نصب درب ضد سرقت
نصب درب ضد سرقت... ابنیه و ساختمان
زنجان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
08:11 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی درب ضد سرقت
قزوين 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:09 ب.ظ
خرید تا راه اندازی درب ضد سرقت
قزوين 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:50 ب.ظ
خرید و نصب درب های ضد سرقت سالن های فنی مراکز شهری استان
مازندران 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/12
13:28 ب.ظ
خرید درب اضطراری ساختمان ستاد
خراسان رضوي 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
12:55 ب.ظ
درب فلزی ضد سرقت و حریق مخصوص اتاق سرور
تهران 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
12:59 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی
خرید نصب و راه اندازی... ابنیه و ساختمان
قزوين 1397/7/10 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
خرید تا راه اندازی درب ضد سرقت
فارس 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:37 ب.ظ
خرید تا نصب درب اهنی و مقاوم در برابر حریق با روکش MDF
تهران 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/01
12:59 ب.ظ
خرید و نصب درب ضد سرقت
خرید و نصب درب ضد سرقت... ابنیه و ساختمان
قزوين 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/22
09:28 ق.ظ
ساخت و نصب درب ضد سرقت اداری حراست
مركزي 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/20
11:34 ق.ظ
خرید و نصب درب ضد سرقت
خرید و نصب درب ضد سرقت... ابنیه و ساختمان
قزوين 1397/6/20 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
خرید درب ایمنی و مقاوم در برابر حریق
تهران 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/15
19:52 ب.ظ
تهیه و نصب درب های ضد
تهیه و نصب درب های ضد... ابنیه و ساختمان
زنجان 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/14
14:36 ب.ظ
درب ضد سرقت اتاقهای مرکز PC
البرز 1397/6/14 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
تهیه و نصب درب ضد سرقت مرکز
هرمزگان 1397/6/14 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
خرید و نصب درب ایمنی و مقاوم در برابر حریق با روکش MDF
تهران 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/10
13:51 ب.ظ
ساخت و نصب درب ضد سرقت اداری حراست
مركزي 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/04
15:52 ب.ظ
درب خزانه
درب خزانه... ابنیه و ساختمان
مازندران 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/27
14:33 ب.ظ
ساخت و نصب درب ضد سرقت
ساخت و نصب درب ضد سرقت... ابنیه و ساختمان
مركزي 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/24
12:38 ب.ظ
درب ضد حریق 1*2 جهت پله اسطرار
تهران 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/23
10:38 ق.ظ
تهیه و نصب درب های ضد
تهیه و نصب درب های ضد... ابنیه و ساختمان
زنجان 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/10
16:17 ب.ظ
تهیه و نصب درب ضد
تهیه و نصب درب ضد... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/09
15:18 ب.ظ
درب ضد سرقت
درب ضد سرقت... ابنیه و ساختمان
البرز 1397/5/9 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
درب ضد حریق فلزی 210*105 cm
درب ضد حریق فلزی 210*105 cm... ابنیه و ساختمان
قم 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/04
09:00 ق.ظ
تهیه و نصب درب ضد سرقت راهبند و
آذربايجان شرقي 1397/5/4 تاریخ گذشته
1397/05/03
17:18 ب.ظ
تهیه و نصب درب های ضد سرقت
زنجان 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/30
20:14 ب.ظ
تهیه و نصب درب ضد سرقت
تهیه و نصب درب ضد سرقت... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/24
15:15 ب.ظ
ساخت و نصب درب ضد سرقت اداری حراست
مركزي 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/23
16:39 ب.ظ
تهیه و نصب درب ضد سرقت جهت
هرمزگان 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/20
12:27 ب.ظ
نصب درب شیشه ای
نصب درب شیشه ای... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/14
12:58 ب.ظ
درب ضد سرقت اتاق سرور
درب ضد سرقت اتاق سرور... ابنیه و ساختمان
گيلان 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/13
12:58 ب.ظ
تعمیر و تعویض شیشه قفل استپ
هرمزگان 1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/09
15:37 ب.ظ
درب ضد سرقت رمزدار
درب ضد سرقت رمزدار... ابنیه و ساختمان
سمنان 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/07
11:25 ق.ظ
درب ضد سرقت و نسوز مخصوص اتاق سرور
خراسان جنوبي 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/04/06
15:05 ب.ظ
درب ضد سرقت با قفل
درب ضد سرقت با قفل... ابنیه و ساختمان
سمنان 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/05
23:54 ب.ظ
درب ضد سرقت
درب ضد سرقت... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/04/02
14:57 ب.ظ
خرید حمل و نصب تعداد 12 عدد درب های ضد حریق
کرمانشاه 1397/4/2 تاریخ گذشته