1397/08/24
13:37 ب.ظ
اجرای موزاییک فرش معابر سطح شهر
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
13:22 ب.ظ
پوشش جدول بتنی کانال روستای گرده سور
آذربايجان غربي 1397/8/24 مهلت دار
13:08 ب.ظ
اجرای عمملیات سنگفرش و جدول گذاری و پیاده روسازی
آذربايجان شرقي 1397/8/24 مهلت دار
12:53 ب.ظ
پی کنی زیر سازی جدول گذاری و زیر اساس ناحیه صنعتی
فارس 1397/8/24 مهلت دار
12:28 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/8/24 مهلت دار
12:28 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای تزرج از توابع شهرستان
هرمزگان 1397/8/24 مهلت دار
12:28 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای خرگوشی
هرمزگان 1397/8/24 مهلت دار
12:27 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/8/24 مهلت دار
12:23 ب.ظ
سنگفرش و جدولگذاری محوطه ساختمان اداری
کرمان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
اجرای جدول گذاری روستای کوزره از توابع
همدان 1397/8/24 مهلت دار
12:20 ب.ظ
اجرای جدولگذاری روستای
اجرای جدولگذاری روستای... ابنیه و ساختمان
همدان 1397/8/24 مهلت دار
12:20 ب.ظ
اجرای جدولگذاری روستای
اجرای جدولگذاری روستای... ابنیه و ساختمان
همدان 1397/8/24 مهلت دار
12:20 ب.ظ
اجرای جدول گذاری جداره سازی وپیاده روسازی
همدان 1397/8/24 مهلت دار
12:06 ب.ظ
جدول گذاری و موزاییک فرش
کرمانشاه 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای چالاب
ايلام 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
13:14 ب.ظ
پروژه جابه جایی تابلو خاکبرداری جدول گذاری زیر دال
فارس 1397/8/23 مهلت دار
13:13 ب.ظ
پروژه جدول گذاری و دال گذاری شهرک صنعتی
فارس 1397/8/23 مهلت دار
13:13 ب.ظ
جدول گذاری زیر سازی زیر اساس -اساس و اسفالت بیندر منتهی
فارس 1397/8/23 مهلت دار
11:43 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
ايلام 1397/8/23 مهلت دار
11:38 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
ايلام 1397/8/23 مهلت دار
11:37 ق.ظ
دال بتنی داهنه 50 به طول 13 متر - جدول 50*35 به طول 200 متر
ايلام 1397/8/23 مهلت دار
11:37 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
ايلام 1397/8/23 مهلت دار
11:36 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای گلان
ايلام 1397/8/23 مهلت دار
09:36 ق.ظ
جدول گذاری معابر سطح شهر
ايلام 1397/8/23 مهلت دار
09:36 ق.ظ
موزاییک فرش معابر سطح شهر
ايلام 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
11:37 ق.ظ
جدول گذاری و اجرای کانیوو
اردبيل 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:52 ب.ظ
220 متر طول جدولگذاری با سنگ گوهره خرم اباد
کرمانشاه 1397/8/21 مهلت دار
14:20 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستاهای
اجرای طرح هادی روستاهای... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستا
اجرای طرح هادی روستا... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستاهای
اجرای طرح هادی روستاهای... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستاهای
اجرای طرح هادی روستاهای... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستاهی
اجرای طرح هادی روستاهی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای چشمه
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
جدولکاری اطراف باغچه های حیاط اداره کل
سمنان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای برکه
هرمزگان 1397/8/21 مهلت دار
1397/08/20
14:18 ب.ظ
اسفالت پارکینگ به متراژ 265 متر مربع
يزد 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
احداث کانال هدایت سیلاب شهرک صنعتی
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
ایجاد توسعه شبکه معابر خیابان
خراسان جنوبي 1397/8/20 مهلت دار
12:01 ب.ظ
اجرای عملیات ابنیه خیابان 12 متری
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
تعمیر و تکمیل مسیر پیاده روی
اصفهان 1397/8/20 مهلت دار
08:11 ق.ظ
جدولگذاری شهرداری
جدولگذاری شهرداری... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:44 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
پیاده روسازی روستای قلعه
همدان 1397/8/19 تاریخ گذشته