1398/05/26
19:05 ب.ظ
اجرای بتن پلاک و جدولگذاری
آذربايجان غربي 1398/5/26 مهلت دار
12:41 ب.ظ
اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی روستای ورمال
سيستان و بلوچستان 1398/5/26 مهلت دار
12:35 ب.ظ
اجرای جدولگذاری روستای
اجرای جدولگذاری روستای... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/5/26 مهلت دار
11:28 ق.ظ
اجرای اصلاح معابر وبهسازی محیط روستای
سمنان 1398/5/26 مهلت دار
10:51 ق.ظ
اجراء طرح هادی روستای
اجراء طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/5/26 مهلت دار
09:05 ق.ظ
اجرای اصلاح هندسی میادین سطح شهر روسازی محدوده این میادین
مركزي 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:16 ب.ظ
جدولگذاری معابر سطح شهر
جدولگذاری معابر سطح شهر... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/5/24 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
تهیه و اجرای سنگ فرش
تهیه و اجرای سنگ فرش... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
اجرا و اصلاح جداول بتنی شهر
زنجان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:06 ب.ظ
اجرای کانیوو و جدول سنگی روستاهای چاهداشی شهرستان
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
اجرای سنگفرش روستای
اجرای سنگفرش روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
اجرای سنگفرش روستای کلاته میر
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
اجرای عملیات خاکبرداری تخریب بتن پیاده روهاتا ضخامت 15 سانت
آذربايجان غربي 1398/5/23 مهلت دار
15:24 ب.ظ
بتن ریزی معابر سطح شهر
بتن ریزی معابر سطح شهر... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
کانیو پرسی 30*40
کانیو پرسی 30*40... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
جدول پرسی 50*30
جدول پرسی 50*30... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
احداث جدول بتنی غیر مسلح 50*40
گلستان 1398/5/23 مهلت دار
12:26 ب.ظ
زیرسازی وساخت کانیو در معابر سطح شهر گناوه
بوشهر 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
عملیات ایمن سازی معابر سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:42 ب.ظ
اجرای سنگفرش معابر روستاهای
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
اجرای کانیو جدول عملیات خاکی و سنگفرش معابر روستای پخت شهرستان
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
اجرای کانیو جدول و عملیات خاکی معابر روستای حاجی اباد شهرستان سربیشه
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
اجرای سنگفرش معابر روستای تجشک شهرستان
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
اجرای سنگفرش معابر روستای
خراسان جنوبي 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
بهسازی جداول نهری بلوارشهید بهشتی  بلوار شهید اشرفی
همدان 1398/5/22 مهلت دار
12:24 ب.ظ
پیاده روسازی بلوار شهید
پیاده روسازی بلوار شهید... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/5/22 مهلت دار
10:42 ق.ظ
جدولکشی
جدولکشی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
18:41 ب.ظ
عملیات ایمن سازی معابر سطح شهر
کرمانشاه 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:31 ب.ظ
اجرای پیاده رو و تاسیسات برقی و مکانیکی موردنیاز
اصفهان 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
جدولگذاری معابر سطح شهر
جدولگذاری معابر سطح شهر... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/5/19 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
اجرای عملیات خاکبرداری و جدول گذاری
زنجان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:23 ب.ظ
جدول گذاری معابر ناحیه صنعتی ایواوغلی
آذربايجان غربي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:20 ب.ظ
تکمیل طرح هادی روستای
تکمیل طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/5/16 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
تکمیل طرح هادی روستا
تکمیل طرح هادی روستا... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/5/16 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
تکمیل طرح هادری روستای سرمستان
بوشهر 1398/5/16 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
تکمیل طرح هادی روستای برکه
بوشهر 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:33 ب.ظ
پیاده روسازی با موزاییک فرش بتنی
کردستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
تهیه ساخت درپوش و ترمیم پایه های بتنی و جداول پست 63 چمخاله
گيلان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:31 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستای تل کشی شهرستان
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
19:25 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستاهای تل کشی
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
احداث ادامه پی و کانال سنگی خیابان
همدان 1398/5/14 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
جدولگذاری معابر
جدولگذاری معابر... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/5/14 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
مرمت جداول و پله معابر
مرمت جداول و پله معابر... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/5/14 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
1398/05/13
19:08 ب.ظ
تخلیه و لایروبی کانال
تخلیه و لایروبی کانال... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
اجرای اصلاح معابر و بهسازی محیط روستای بن کوه شهرستان
سمنان 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
تخلیه و لایروبی کانال
تخلیه و لایروبی کانال... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:55 ب.ظ
اجرای کف سازی جوی اب خ ابوریحان حد فاصل
کرمان 1398/5/12 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
کف فرش بتونی- سنگی
کف فرش بتونی- سنگی... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
پیاده روسازی با موزاییک فرش بتنی
کردستان 1398/5/12 تاریخ گذشته