1398/09/21
18:53 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
زنجان 1398/9/21 مهلت دار
18:52 ب.ظ
جدولگذاری
جدولگذاری... ابنیه و ساختمان
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
18:21 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:20 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/9/21 مهلت دار
18:09 ب.ظ
تهیه و اجرای جدول سنگی
تهیه و اجرای جدول سنگی... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/9/21 مهلت دار
12:31 ب.ظ
اجرای جدول 80*60 و دال بتنی مسلح عرض 1/60
گلستان 1398/9/21 مهلت دار
12:25 ب.ظ
اجرای جدول گذاری بلوار ورودی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
20:12 ب.ظ
جدول گذاری روستای سیاهپوش
قزوين 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
تعویض جداول بلوار بهشتی
تعویض جداول بلوار بهشتی... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
جدولگذاری بلوار شهید
جدولگذاری بلوار شهید... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
ترمیم پیاده روهای فلکه ورودی شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 مهلت دار
13:47 ب.ظ
اجرای کف پوش معابر سوق
اجرای کف پوش معابر سوق... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/20 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
اجرای انواع جدول بتنی پرسی پیش ساخته
همدان 1398/9/20 مهلت دار
12:12 ب.ظ
اجرای کانال در روستای
اجرای کانال در روستای... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:51 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستاهای
اجرای طرح هادی روستاهای... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/9/19 مهلت دار
19:50 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستاهای
اجرای طرح هادی روستاهای... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/9/19 مهلت دار
19:50 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستاهای
اجرای طرح هادی روستاهای... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/9/19 مهلت دار
19:34 ب.ظ
کانال کشی دیوار سنگی کانال فاضلاب
همدان 1398/9/19 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/9/19 مهلت دار
12:20 ب.ظ
جوی و کانیو خواجه نفس
جوی و کانیو خواجه نفس... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
18:58 ب.ظ
بهسازی روستای
بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
بهسازی روستای
بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
بهسازی روستا
بهسازی روستا... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
بهسازی روستا
بهسازی روستا... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
بهسازی روستای
بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
بهسازی روستا مل
بهسازی روستا مل... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
بهسازی روستای
بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
اصلاح روشنایی و جدول کشی
سيستان و بلوچستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی روست
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
14:01 ب.ظ
اجرای عملیات سنگفرش و جدول گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
14:01 ب.ظ
اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
13:54 ب.ظ
اجرای عملیات جدول گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
12:24 ب.ظ
موزاییک کاری وزیرسازی معابر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
اجرای کلیه عملیات جدول گذاری تک شامل خاکبرداری خاکریزیف بتن مکر ماهیچه
خراسان جنوبي 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
اجرای دیوار سنگی و جدول روستا
همدان 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
اجرای جدول و زیرسازی
اجرای جدول و زیرسازی... ابنیه و ساختمان
قم 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
اجرای عملیات سنگفرش و جدول گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
11:36 ق.ظ
اجرای عملیات سنگفرش و جدول گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
11:35 ق.ظ
اجرای جدولگذاری روستای مکیدی شهر
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
11:34 ق.ظ
اجرای پیاده روسازی روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
11:32 ق.ظ
اجرای دیوار سنگی روستا ابریق جدید شهر
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
11:32 ق.ظ
اجرای جدولگذاری روستا مهدینلو شهر
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
11:31 ق.ظ
اجرای عملیات سنگفرش و جدول گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
11:31 ق.ظ
اجرای عملیات سنگفرش روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
11:29 ق.ظ
اجرای جدولگذاری روستای
اجرای جدولگذاری روستای... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
11:29 ق.ظ
اجرای عملیات جدول گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
11:21 ق.ظ
اجرای پیاده روسازی با کفپوش بتنی پیش ساخته طرح هادی
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
درخواست اجرا جدول گذاری و بتن ریزی
خراسان رضوي 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
19:41 ب.ظ
ساخت رمپ ورودی جهت معلولان
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
اجرای طرح هادی روستای... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/9/17 تاریخ گذشته