1398/09/20
19:46 ب.ظ
ورق ایرانیت فلزی - گالوانیزه به ضخامت 50
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/18
11:08 ق.ظ
نصب ورق گالوانیزه و بهسازی سقف سالن ورزشی
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:53 ب.ظ
تعویض ایرانت های فرسوده اتاق فرمان
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
رفع نشتی سقف و نصب ایرانت انبار مرکزی دادگستری استان
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
اجرائی نمای شیروانی ساختمان اردواز با مصالح مورد نیاز
زنجان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
11:01 ق.ظ
نصب ابرو و لوله های ابرو جهت سقفهای شیب دار تاسیسات تقویت فشار گاز
مركزي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/06
10:04 ق.ظ
اجرای سقف شیروانی و سربندی ساختمان راهداری
گيلان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:57 ب.ظ
تهیه و اجرای شیروانی رنگی با عایق فوم - تهیه و اجرای طلق شیشه ای
آذربايجان شرقي 1398/9/4 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
ورق شیروانی موج دار
ورق شیروانی موج دار... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
ورق گالوانیزه شیروانی
ورق گالوانیزه شیروانی... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
12:25 ب.ظ
اجرای سقف شیروانی و سربندی
گيلان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
13:52 ب.ظ
مرمت و بازسازی شیروانی ابتدای خیابان
همدان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:44 ب.ظ
تعمیر و ترمیم قسمتی از شیب بندی سقف اتاق برق سیلو مترازژ  مترمربع
چهارمحال بختياري 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
13:41 ب.ظ
اجرای سقف دو ساختمان هر ساختمان در دو طبقه متراژ
خراسان جنوبي 1398/8/28 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
تهیه نصب ورق گالوانیزه و اب بندی سقف انبار بار خروجی
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/27
19:08 ب.ظ
انجام تعمیر و ترمیم سقف سوله فلزی گالری فوقانی سیلو موج دار روسی
چهارمحال بختياري 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:41 ب.ظ
مرمت و بازسازی شیروانی ابتدای
همدان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:39 ب.ظ
اجرای سقف سوله با ورق گالوانیزه
خراسان رضوي 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
اجرای سقف سوله
اجرای سقف سوله... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/20
13:14 ب.ظ
نصب ورق گالوانیزه و بهسازی سقف
خراسان رضوي 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/09
11:56 ق.ظ
تعویض سقف انبار
تعویض سقف انبار... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/04
19:34 ب.ظ
ترمیم شیروانی ایزوگام راه ابهای ایستگاههای برق
مركزي 1398/8/4 تاریخ گذشته
19:20 ب.ظ
ترمیم شیروانی ایزوگام و راه ابهای ایستگاهای باختر
لرستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
ترمیم شیروانی ایزوگام و راه ابهای ایستگاه های
همدان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
12:39 ب.ظ
1398/07/30
14:41 ب.ظ
تعمیر پوشش سقف انبار مرکزی
کرمان 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
18:39 ب.ظ
ورق شیروانی موج دار گالوانیزه
البرز 1398/7/29 تاریخ گذشته
18:24 ب.ظ
1398/07/28
18:01 ب.ظ
اجرای سقف شیروانی  برای کارواش 10 متر مربع
البرز 1398/7/28 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
ترمیم شیروانی ایزوگام
ترمیم شیروانی ایزوگام... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/7/28 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
ترمیم شیروانی و ایروگام
ترمیم شیروانی و ایروگام... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/7/28 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
ترمیم شیروانی و ایزوگام و راه ابهای ایستگاهها برق امور انتقال
لرستان 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/25
13:50 ب.ظ
تهیه ورق فولادی گل میخ و اجرای کامل سقف عرشه فولادی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/24
20:27 ب.ظ
جمع اوری ابرو قدیمی پشت بام
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
13:05 ب.ظ
تعمیر و بازسازی سقف سوله پست
سيستان و بلوچستان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/17
15:18 ب.ظ
تهیه و نصب سقف شیروانی با ورق الومینومی
هرمزگان 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/08
18:57 ب.ظ
تعمیر پوشش سقف انبار مرکزی
کرمان 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/06
19:15 ب.ظ
پوشش گالوانیزه سقف نورگیر سالن دانشکده کشاورزی
کرمانشاه 1398/7/6 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
تعویض سقف سالن ایستگاه راه اهن
هرمزگان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
12:28 ب.ظ
تعمیر سقف انبارمکانیزه کندم
لرستان 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/03
13:19 ب.ظ
ورق شیروانی موج دار گالوانیزه ضخامت 60 متر مربع
اردبيل 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/02
13:32 ب.ظ
اجرای عملیات برکناری سقف موجود تامین مصالح و اجرای سقف
کرمان 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/07/01
15:30 ب.ظ
نصب ابرو ولوله های ابرو جهت سقف های شیب دار تاسیسات
مركزي 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/30
14:25 ب.ظ
ساخت اجرای اسکلت و سقف شیروانی
اصفهان 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/28
14:29 ب.ظ
اجرای سقف مدرسه
اجرای سقف مدرسه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/27
15:17 ب.ظ
اجرای سقف چهارم پروژه عمرانی جهاد
هرمزگان 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/23
19:28 ب.ظ
تعویض سقف سالن مسافری ایستگاه راه اهن
هرمزگان 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/21
19:19 ب.ظ
تعمیر سقف و تهیه مصالح مورد نیاز
مازندران 1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/06/13
15:38 ب.ظ
اجرای سقف سوله کارگاه تولید زیورالات از مجموعه کارگاهی پردیس ارامگاه فردوسی
خراسان رضوي 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/12
12:43 ب.ظ
بازکردن و جمع اوری ایرانیها سقف قدیمی
اصفهان 1398/6/12 تاریخ گذشته