1397/10/30
18:50 ب.ظ
اجرای سقف کاذب و سیم کشی و نقاشی
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
نصب سقف کاذب با تایل سفید رنگ 60*60
آذربايجان غربي 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
15:01 ب.ظ
اجرای سقف کاذب تایل گچی و سقف کاذب PVC در بیمارستان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
سقف کاذب 250 مترمربع
سقف کاذب 250 مترمربع... ابنیه و ساختمان
مركزي 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
اجرای سقف کاذب با تایل پی وی
خراسان رضوي 1397/10/29 مهلت دار
1397/10/26
20:45 ب.ظ
تایل سقفی AMFلبه دار و ساده اکوستیک جنس پشم
فارس 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
سقف کاذب با تایل PVC درجه یک و زیرسازی و نصب رنگ سفید
اصفهان 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
سقف کاذب با تایل PVC و زیرسازی و نصب
اصفهان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
13:17 ب.ظ
سقف کاذب 28 مترمربع تایل 60*60 و چراغ اس ام دی 60*60
مركزي 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
اجرای سقف کاذب طلقی طرحدار
البرز 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
12:13 ب.ظ
تمیز کاری سقف کاذب ( ورق الومینیومی دامپا)
زنجان 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
سقف کاذب سبک PVC
سقف کاذب سبک PVC... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
سقف کاذب سبک pvc
سقف کاذب سبک pvc... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:52 ب.ظ
خرید و تعویض سقف کاذب و درب و پنجره های
هرمزگان 1397/10/22 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
تهیه و نصب ام دی اف به عرض 30 سانتی متر
اصفهان 1397/10/22 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
سقف کاذب سبک جنس pvcطول 595 سانتی متر
اردبيل 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
پروژه شامل : تههی بارگیری حمل بار انداز و نصب سقف کاذب الومینیوم
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:11 ب.ظ
سقف کلیک کامل 410 متر مربع
کرمان 1397/10/20 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
اجرای سقف کاذب pvc ابعاد 60*60 و 320 متر مربع
تهران 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
16:43 ب.ظ
اجرای سقف و کف کاذب
اجرای سقف و کف کاذب... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:04 ق.ظ
سقف کاذب کناف با تایلهای 60*60
مركزي 1397/10/17 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:36 ب.ظ
سقف کاذب جنس پنل یو پی وی سی 20*150 میلیمتر
مركزي 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
سازه تایل 60*60 سقف کاذب
سازه تایل 60*60 سقف کاذب... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/10/16 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
مصالح سازه سقف کاذب پروفیل
آذربايجان شرقي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
20:07 ب.ظ
اجرای کامل سقف کاذب 60*60 با الومینیوم 5.5 میلیمتری
هرمزگان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:13 ب.ظ
عملیات احداث سقف کاذب ساختمان
فارس 1397/10/10 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تهیه و اجرای تایل ارمسترانگ و اجرای سقف کاذب و سقف حمام
اردبيل 1397/10/10 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
اجرای سقف کاذب PVC بیمارستان
خراسان شمالي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:05 ب.ظ
خرید و اجرای سقف کاذب
خرید و اجرای سقف کاذب... ابنیه و ساختمان
مركزي 1397/10/1 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
نصب سقف پی وی سی 60*60 بهمراه جنس از طرف تامین کننده
البرز 1397/10/1 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
نصب سقف کاذب PVC با تایل 60*60
البرز 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/28
15:09 ب.ظ
تهیه مصالح سقف کاذب به همراه بارگیری و حمل و تخلیه
يزد 1397/9/28 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
اجرای سقف کاذب PVC بیمارستان
خراسان شمالي 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
12:00 ب.ظ
دیوار پوش سقف کاذب
دیوار پوش سقف کاذب... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/27 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
تهیه و اجرای سقف کاذب 60*60 با تاپل گچی  و سازه پارس
خراسان جنوبي 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
15:38 ب.ظ
دیوارکوب PVC و سقف کاذب تایل 60*60 و کابینت ازمایشگاهی
فارس 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:28 ب.ظ
اجرای سقف تایل پی وی سی ساختمان شماره 2
سمنان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
10:12 ق.ظ
اجرای سقف کاذب کتابخانه
اجرای سقف کاذب کتابخانه... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
سقف کاذب 285 متر و قاب درب 7 عدد
بوشهر 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
سقف کاذب PVC ابعاد 59/5*59/5 سانتی متر ضخامت کارتن
بوشهر 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:01 ب.ظ
اجرای سقف کاذب تایل پی وی سی ساختمان
سمنان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
15:15 ب.ظ
سقف کاذب درجه 1 با pvc
سقف کاذب درجه 1 با pvc... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
اجرای سقف کاذب با تایل گچی و کناف و دامپا پی وی سی
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:14 ب.ظ
سقف کاذب الومینیومی  ابعاد 59/5*59/5 سانتی متر  ضخامت 0/6 متر مربع  کارتن 20 عددی
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
اجرای سقف کاذب
اجرای سقف کاذب... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
اجرای سقف کاذب با تایل پی وی سی ساختمان
سمنان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:20 ب.ظ
خرید و نصب سقف کاذب
خرید و نصب سقف کاذب... ابنیه و ساختمان
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:13 ب.ظ
اجرای سقف کاذب
اجرای سقف کاذب... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
نصب سقف کاذب به متراژ 180 مترمربع
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته