1398/09/17
11:10 ق.ظ
تهیه و نصب سقف کاذب از نوع تایل گچی 60*60
زنجان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
19:50 ب.ظ
1398/09/14
12:23 ب.ظ
تهیه و اجرای سقف کاذب تایل 60*60 زیرسازی و لایه گذاری
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/11
19:58 ب.ظ
اکاستیک سازی استودیو صدا و تصویر
خراسان شمالي 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
تهیه مصالح زیرسازی و اجرای سرامیک زیرسازی و اجرای سقف کاذب
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:03 ب.ظ
خرید و نصب تایل گچی برند کناف
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/07
09:16 ق.ظ
سقف کاذب و دیوارپوش
سقف کاذب و دیوارپوش... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:29 ب.ظ
تهیه و نصب سقف کاذب ساختمان کمک اموزشی
مركزي 1398/9/4 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
ایزوگام سقف مرکز مجتمع
ایزوگام سقف مرکز مجتمع... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
10:56 ق.ظ
تایل و کناف همراه با اتصالات و لوازم بدون اجرت نصب
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
12:12 ب.ظ
اجرای سقف کاذب
اجرای سقف کاذب... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/27
18:40 ب.ظ
اجرای سقف کاذب
اجرای سقف کاذب... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/21
10:54 ق.ظ
اجرای سقف کاذب
اجرای سقف کاذب... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
19:23 ب.ظ
سقف کاذب بیمارستان وسایل موردنیاز
فارس 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
20:44 ب.ظ
اجرای سقف و پارتیشن
اجرای سقف و پارتیشن... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/8/19 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
اجرای سقف کاذب ترکیبی گچ
خراسان رضوي 1398/8/19 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
تعمیرات اساسی ساختمان شامل دیوار پوش سقف کاذب سرامیک که
هرمزگان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
19:11 ب.ظ
اجرای سقف کاذب اتاق فرمان پست 20/132 کیلو
فارس 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:14 ب.ظ
اجرای سقف کاذب
اجرای سقف کاذب... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/8/13 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
تهیه و نصب سقف کاذب و دیوار پوش  واحد
کرمانشاه 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
15:01 ب.ظ
اجرای سقف کاذب و اجرای باکس ستون و زیرسازی جهت سقف کاذب
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
تهیه و نصب سقف کاذب و دیوارپوش واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ایت اله
کرمانشاه 1398/8/12 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
ساخت ایستگاه پرستاری و سقف کاذب
فارس 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/08
19:05 ب.ظ
تهیه و نصب سقف کاذب و دیوار پوش
کرمانشاه 1398/8/8 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
عملیات بهسازی و نوسازی سالن sc1 طبقه نهم
تهران 1398/8/8 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
جمع اوری خرید و نصب سقف کاذب
تهران 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
19:48 ب.ظ
خرید اجرا نصب سقف کاذب ساختمان مددکاری
تهران 1398/8/6 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
ساخت ایستگاه پرستاری و سقف
فارس 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
15:24 ب.ظ
15:23 ب.ظ
اجرای سقف کاذب و اماده سازی 52 مترمربع و دیوارکشی و کناف کاری
تهران 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/30
19:57 ب.ظ
اجرای سقف  کاذب با تایل 60*60 اگوستیک
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
19:57 ب.ظ
اجرای سقف کاذب 60*60 با تایل پی وی سی
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/28
10:44 ق.ظ
اجراس سقف کاذب و دیوارپوش
آذربايجان غربي 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/24
10:42 ق.ظ
تهیه و اجرای سقف کاذب 60*60 گچی
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
10:32 ق.ظ
خرید و اجرای سقف کاذب
خرید و اجرای سقف کاذب... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/20
14:15 ب.ظ
بهسازی و مرمت و اجرای سقف کاذب سالن  همایش به متراژ 400 متر مربع
تهران 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/17
19:32 ب.ظ
اجرای سقف کاذب اتاق فرمان پست 20/132 کیلوولت
بوشهر 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/14
14:28 ب.ظ
اجرا و نصب تایل گچی به متراژ 105 متر مربع
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/14 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
تهیه و اجرای کامل سقف کاذب
قزوين 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/13
15:38 ب.ظ
اجرای صد متر سقف کاذب کناف
خراسان رضوي 1398/7/13 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
اجرای سقف کاذب دکوراتیو لابی اورژانس بیمارستان
مركزي 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/10
19:54 ب.ظ
تهیه و نصب سقف کاذب
تهیه و نصب سقف کاذب... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/06
11:03 ق.ظ
اجرای سقف کاذب دکوراتیو لابی اورژانس
مركزي 1398/7/6 تاریخ گذشته