1398/09/13
12:06 ب.ظ
اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل
همدان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:05 ب.ظ
احداث سازه یادمان شهید
احداث سازه یادمان شهید... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/11
14:17 ب.ظ
عملیات بنایی بتنی
عملیات بنایی بتنی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:11 ب.ظ
اجرای عملیات سنگی و ملاتی حوزه ابخیز
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
اجرای اسکلت بتنی پایگاه
اجرای اسکلت بتنی پایگاه... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:13 ب.ظ
احداث مخزن بتنی صندوق امانات شعبه
چهارمحال بختياري 1398/9/7 مهلت دار
1398/09/05
08:02 ق.ظ
تکمیل سازه نگهبان پروژه
تکمیل سازه نگهبان پروژه... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:01 ق.ظ
اجرا و نظارت بر ترمیم سازه بونکر رادیوتراپی
مركزي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:00 ب.ظ
عملیات مقاوم سازی سازه ساختمان بانک
کرمانشاه 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
13:33 ب.ظ
اجرای عملیات اصلاح پل
اجرای عملیات اصلاح پل... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/20
19:06 ب.ظ
اجرای دیوار و پل بتنی روستای
مركزي 1398/8/20 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی و پایه پل روستاهای
آذربايجان شرقي 1398/8/20 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
اجرای عملیات اصلاح پل
اجرای عملیات اصلاح پل... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/15
06:48 ق.ظ
اجرای پل بتنی روستا
اجرای پل بتنی روستا... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/14
17:51 ب.ظ
احداث اسکلت بتنی نگهبانی اداره کل
زنجان 1398/8/14 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل دهانه 6 متری گردنه
همدان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/11
10:41 ق.ظ
ارزیابی و ترمیم سازه تصفیه خانه فاضلاب
مركزي 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/07/30
10:47 ق.ظ
تهیه و نصب 250 متر دیوار پیش ساخته بتنی ایستگاه پمپاژ شماره 2 فاضلاب
کرمانشاه 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/25
20:49 ب.ظ
اجرای اسکلت بتنی ارماتوربندی 460  مترمربع
آذربايجان غربي 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/24
19:35 ب.ظ
اجرا دیوار سنگی و پل بتنی روستای
همدان 1398/7/24 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
اجرا دیوارسنگی و پل بتنی روستای
همدان 1398/7/24 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
اجرای پل بتنی روستای کمیتک
اصفهان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
12:26 ب.ظ
اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل دهانه 6 متری
همدان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/13
11:06 ق.ظ
اجرای دیوار و پل بتنی روستای
مركزي 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/09
18:31 ب.ظ
عملیات اجرایی پل جاده دسترسی چاه شماره 2
هرمزگان 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/07
19:09 ب.ظ
اجرای دیوار و پل بتنی روستای
مركزي 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/03
19:18 ب.ظ
اجرای دیوار و پل بتنی روستای
لرستان 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/01
19:51 ب.ظ
تهیه حمل و نصب باکس های بتنی پیش ساخته یک متری
تهران 1398/7/1 تاریخ گذشته
19:45 ب.ظ
تهیه حمل و نصب باکس های بتنی پیش ساخته یک متری
تهران 1398/7/1 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
عملیات سازه
عملیات سازه... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/7/1 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
عملیات سازه ابنیه
عملیات سازه ابنیه... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/31
19:06 ب.ظ
ساخت پارکینگ شش واحدی پست
قم 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/30
12:42 ب.ظ
تخریب و بازسازی دیوار سنگی و پل بتنی شهر
زنجان 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/28
12:20 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل
تعمیرات اساسی پل... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/6/28 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
تخریب و بازسازی دیوار سنگی و پل بتنی
زنجان 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/27
19:45 ب.ظ
عملیات سازه  ابنیه
عملیات سازه ابنیه... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/26
18:09 ب.ظ
تخریب بازسازی پل بتنی و دیوار سنگی
زنجان 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/25
07:33 ق.ظ
تهیه حمل و نصب باکس های بتن پیشساخته جهت سکوی
تهران 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/23
18:48 ب.ظ
تیرچه و فوم سقفی و اجرای دستمزدی اسکلت بتنی در 1 طبقه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/17
10:53 ق.ظ
تهیه حمل و نصب باکس های بتنی پیش ساخته جهت سکوی موقت مسافری
تهران 1398/6/17 تاریخ گذشته
1398/06/14
12:12 ب.ظ
اجرای اسکلت 20 واحدی در
اجرای اسکلت 20 واحدی در... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/11
18:55 ب.ظ
اجرای عملیات تعمیرات ابنیه فنی خسارت دیده ناشی از
همدان 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/03
19:12 ب.ظ
بهسازی پل 82 محور قزوین در راستای رف نقاط حادثه دیده سیلاب سال جاری
تهران 1398/6/3 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
اجرای اسکلت بتنی به متراژ135 مترمربع زباله سوز
فارس 1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/06/02
14:50 ب.ظ
اجرای فاز اول اسکلت بتونی 4 واحد پانسیون پزشک در بیمارستان
فارس 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:51 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل دهانه 6 متری گردنه
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
کمهر اجرای فاز اول اسکلت بتنی ساختمان اورژانس روستای کمهر
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
اجرای اسکلت بتونی موتور خانه
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:51 ب.ظ
اجرای اسکلت بتنی موتورخانه
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
کمربند حفاظتی  نوع اجرایی سازه بتنی بنچ مارک
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته