1398/05/23
19:51 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل دهانه 6 متری گردنه
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
کمهر اجرای فاز اول اسکلت بتنی ساختمان اورژانس روستای کمهر
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
اجرای اسکلت بتونی موتور خانه
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:51 ب.ظ
اجرای اسکلت بتنی موتورخانه
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
کمربند حفاظتی  نوع اجرایی سازه بتنی بنچ مارک
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:03 ب.ظ
دستمزد فاز اول اسکلت بتنی ساختمان اورژانس
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:16 ب.ظ
ساخت و استقرار تابلوهای پیش ساخته بتنی هشدار شبکه ابیاری کردان
البرز 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
13:37 ب.ظ
احداث اسکلت بتونی ستون ازاد
فارس 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:33 ب.ظ
ساخت و استقرار تابلو های پیش ساخته بتنی هشدار شبکه ابیاری کردان
البرز 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
13:18 ب.ظ
احداث 2 منبع بتنی در اراضی دانشکده کشاورزی
فارس 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/05
14:06 ب.ظ
اجرای اسکلت بتنی با سقف تیرچه بلوک ساختمان اورژانس روستای
فارس 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
15:28 ب.ظ
ساخت و اجرای دستمزدی اسکت بتونی
مركزي 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/29
11:43 ق.ظ
اجرای اسکلت توسعه اورژانس و پانسیون پزشکان بیمارستان
فارس 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:33 ب.ظ
تکمیل پل روستای
تکمیل پل روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
ساخت اسکلت 2 کلاس 55 مترمربع
فارس 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/20
19:29 ب.ظ
ساخت 2 کلاس تا مرحله سقف اسکلت
فارس 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:59 ب.ظ
طراحی اسکلت یک طبقه زیربنا 290 متر مربع
قم 1398/4/16 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
اجرای اسکلت توسعه اورژانس و پانسیون پزشکان بیمارستان خفر
فارس 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/12
11:16 ق.ظ
ساخت اسکلت بنایی یک کلاس
فارس 1398/4/12 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
احداث سازه بتنی ساختمان پایگاه بین
آذربايجان شرقي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:40 ب.ظ
1398/04/10
18:48 ب.ظ
اجرای اسکلت بتنی موتورخانه ivf بیمارستان 310 تختخوابی
فارس 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/06
11:04 ق.ظ
1398/04/03
19:19 ب.ظ
ساخت ابشخور دام 72 دستگاه
زنجان 1398/4/3 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
احداث ساختمان نگهبانی و تکمیل مخزن بتنی اب ناحیه صنعتی
لرستان 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
12:47 ب.ظ
ساخت ابشخور بتنی
ساخت ابشخور بتنی... ابنیه و ساختمان
قزوين 1398/4/2 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
دیوار بتنی پیش ساخته دورنما کرکره ای777 مترمربع
همدان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
12:38 ب.ظ
ساخت سبتیک و نصب اتاق سرد
اردبيل 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
19:42 ب.ظ
اجرای اسکلت و سفتکاری
اجرای اسکلت و سفتکاری... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
10:14 ق.ظ
ساخت اسکلت کلاس 72 مترمربع
فارس 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
18:23 ب.ظ
اجرای اسکلت بتونی پانسیون پزشکان و بخشی از ساختمان اورژانس
فارس 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/25
18:44 ب.ظ
عملیات اجرای اسکلت 20 واحدی شهرستان
کردستان 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/21
19:01 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ستون های بتنی و سقف های
فارس 1398/3/21 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
دیوار کشی و کف سازی پل خیابان 16 متری سرابی
همدان 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/13
07:45 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای ستونهای بتنی
فارس 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/05
12:57 ب.ظ
اجرای اسکلت بتنی
اجرای اسکلت بتنی... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/01
19:49 ب.ظ
احداث سازه بتنی پایگاه امداد چند منظوره
آذربايجان شرقي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:44 ب.ظ
احداث سازه بتنی پایگاه امداد بین شهری
آذربايجان شرقي 1398/3/1 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
احداث سازه بتنی ساختمان پایگاه امدادبین شهری
آذربايجان شرقي 1398/3/1 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
تعمیرات ساختمانهای شورای حل اختلاف
کرمانشاه 1398/3/1 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
اجرای ارماتور بندی
اجرای ارماتور بندی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:08 ب.ظ
احداث اسکلت بتنی مصلا
احداث اسکلت بتنی مصلا... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/02
09:41 ق.ظ
اجرای کمربند حفاظتی سازه بتنی
البرز 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
12:20 ب.ظ
کمربند حفاظتی سازه بتنی در پلاک
البرز 1398/1/31 تاریخ گذشته
1397/12/19
10:24 ق.ظ
تکمیل اسکلت بتنی شبستان امامزاده
قم 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/11/26
09:03 ق.ظ
اجرای اسکلت بتنی ساختمان دیزل ژنراتور
اصفهان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/09/12
16:16 ب.ظ
احداث سازه بتنی پایگاه امداد بین شهری
آذربايجان شرقي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
08:32 ق.ظ
احداث سازه بتنی پایگاه امداد بین شهری
آذربايجان شرقي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/08/12
08:25 ق.ظ
تکمیل اسکلت بتنی
تکمیل اسکلت بتنی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
08:17 ق.ظ
تکمیل اسکلت بتنی
تکمیل اسکلت بتنی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/8/10 تاریخ گذشته