1397/11/01
20:05 ب.ظ
اجرای دیوار سنگی با سنگ
اجرای دیوار سنگی با سنگ... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/11/1 مهلت دار
15:22 ب.ظ
پروژه دیوار کشی محوطه سایت اب رسانی ناحیه
گلستان 1397/11/1 مهلت دار
14:35 ب.ظ
احداث دیوار 100 متری راه روستایی
مازندران 1397/11/1 مهلت دار
14:15 ب.ظ
عملیات بهسازی محوطه ورودی
فارس 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
22:49 ب.ظ
دیوار کشی ورزشگاه
دیوار کشی ورزشگاه... ابنیه و ساختمان
يزد 1397/10/30 مهلت دار
12:47 ب.ظ
دیوار چینی با بلوک سیمانی
فارس 1397/10/30 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
اصلاح و بهینه سازی دیوار ضلع غربی معاونت بهره برداری
اصفهان 1397/10/30 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
مرمت اسفالت محوطه منازل سازمانی و
آذربايجان شرقي 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
19:06 ب.ظ
تعمیر دیوار پل به طول 3 متر -اجرای برید سنگی بتنی به
ايلام 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
دیوار کشی با سفال 10*20 با دو طرف گچ بری21 متری
کرمانشاه 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
خرید و اجرای اسفالت محوطه با زیرسازی
کرمان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
محوطه سازی اماکن اداری ایستگاه
خوزستان 1397/10/29 مهلت دار
1397/10/28
09:44 ق.ظ
اجرای عملیات تکمیل عملیات محوطه پاسگاه پلیس
کرمانشاه 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
بهسازی بخشی از دیوار منازل سازمانی
خوزستان 1397/10/27 مهلت دار
1397/10/27
13:32 ب.ظ
دیوار حائل پل ورودی شهرک و پی سازی
مازندران 1397/10/27 مهلت دار
1397/10/26
20:29 ب.ظ
بازسازی دیوار حفاظتی خط انتقال اب شهرستان
سمنان 1397/10/26 تاریخ گذشته
20:29 ب.ظ
عملیات احداث دیوار حائل مخزن 100متر مکعبی
سمنان 1397/10/26 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
دیوار چینی با اجر سفال فشاری
يزد 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
دیوارکشی و فنس کشی مدرسه
سمنان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
محوطه سازی و دیوارکشی پژوهش سرای
سمنان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
دیوار کشی دورنما اموزشگاه مدرس و
سمنان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
17:11 ب.ظ
عملیات تکمیلی پست صیاد
عملیات تکمیلی پست صیاد... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:02 ب.ظ
تکمیل موزائیک بلوار
تکمیل موزائیک بلوار... ابنیه و ساختمان
ايلام 1397/10/25 تاریخ گذشته
16:21 ب.ظ
محوطه سازی ایستگاه
محوطه سازی ایستگاه... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
بازسازی محوطه و حیاط ساختمان اداری
آذربايجان غربي 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
دیوار کشی انبار و حیاط جانبی کالاهای اساسی
آذربايجان غربي 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
19:46 ب.ظ
عملیات اسفالت محوطه بانک کارگشایی مرکز
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
17:54 ب.ظ
دیوار چینی و پارتیشن اجری و گچ و خاک در داخل سالن اداری
آذربايجان غربي 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
دیوار کشی و محوطه سازی مدرسه 6 کلاسه
کرمانشاه 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
اسفالت مجتمع گلخانه ای
اسفالت مجتمع گلخانه ای... ابنیه و ساختمان
همدان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
عملیات محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی
سيستان و بلوچستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
عملیات محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی
سيستان و بلوچستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
13:03 ب.ظ
اجرای محوطه سازی در روستای
گلستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
اسفالت خیابانهاب داخلی پست
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
20:23 ب.ظ
اجرای دیوار چینی 20 سانتی  اجر فشاری به مترج 90 متر مربع و ارتفای 2 متر
يزد 1397/10/22 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
عملیات اسفالت خیابان های داخلی پست
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:16 ب.ظ
دیوارکشی و محوطه سازی اموزشگاه
کرمانشاه 1397/10/20 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
دیوار کشی و محوطه سازی اموزشگاه 2 کلاسه
کرمانشاه 1397/10/20 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
دیوار کشی و محوطه سازی  اموزشگاه
کرمانشاه 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
20:30 ب.ظ
اجرای عملیات محوطه سازی و دیوار ساحلی
مركزي 1397/10/19 تاریخ گذشته
20:15 ب.ظ
عملیات محوطه سازی
عملیات محوطه سازی... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/10/19 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
دویار حائل  پل ورودی شهرک و پی سازی و اجرای حفاظت نرده
مازندران 1397/10/19 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
احداث دیوار نمای قرارگاه جنوب استان
سيستان و بلوچستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
سنگفرش و موزاییک ورودی  و محوطه
ايلام 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:16 ب.ظ
عملیات بهسازی محوطه ورودی به همراه اتاقک نگهبانی و دیوار
فارس 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:58 ب.ظ
تهیه و اجرای زیرسازی اسفالت و محوطه سازی محل ابگیری
کرمان 1397/10/16 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی
احداث دیوار حفاظتی... ابنیه و ساختمان
مازندران 1397/10/16 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
دیوارچینی و اجر فشاری و بندکشی دیوار
يزد 1397/10/16 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
اجرا دیوار چینی 20 ساتی اجر فشاری به متراژ 90 متر مربع
يزد 1397/10/16 تاریخ گذشته