1398/01/29
13:38 ب.ظ
1239 دیوارکشی و محوطه سازی
کرمانشاه 1398/1/29 مهلت دار
13:08 ب.ظ
خاک برداری و مخلوط ریزی وموزائیک
فارس 1398/1/29 مهلت دار
12:26 ب.ظ
اجرای قسمتی از محوطه خانه
خراسان رضوي 1398/1/29 مهلت دار
12:26 ب.ظ
انجام محوطه سازی ضلع جنوبی شرقی کمپینگ گردشگری
خراسان رضوي 1398/1/29 مهلت دار
08:23 ق.ظ
عملیات دیوار حائل بلوار
عملیات دیوار حائل بلوار... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
16:25 ب.ظ
تهیه دیوار چینی بلوکی با پلاستر و برق کشی درب فلزی و ام دی اف و ساخت
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/28 مهلت دار
14:39 ب.ظ
دیوار چینی با اجر فشاری و نماسازی ساختمان با سنگ تراورتن
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی
سيستان و بلوچستان 1398/1/28 مهلت دار
1398/01/27
19:33 ب.ظ
تکمیل محوطه سازی و احداث کمپ گردشگری
کرمان 1398/1/27 مهلت دار
18:18 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی برجهای خطوط انتقال و فوق توزیع در حریم جاده
مازندران 1398/1/27 مهلت دار
15:27 ب.ظ
تخریب و احداث دیوار مدرسه شهید مختار اشرف - تعمیر کامل سرویس بهداشتی
فارس 1398/1/27 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
اسفالت مجتمع گلخانه های
اسفالت مجتمع گلخانه های... ابنیه و ساختمان
سمنان 1398/1/27 مهلت دار
1398/01/26
19:14 ب.ظ
دیوارکشی 30 سانتی وسط سالن با اجر لفتون
مركزي 1398/1/26 مهلت دار
10:54 ق.ظ
خرید مصالح و انجام عملیات اصلاح بهینه سازی
خراسان رضوي 1398/1/26 مهلت دار
1398/01/25
12:48 ب.ظ
محوطه سازی قسمتی از پارک
خراسان رضوي 1398/1/25 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
محوطه سازی و احداث حصار
محوطه سازی و احداث حصار... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
عملیات دیوار کشی 15 سانتی با شاسی کشی از جنس پرین بتن
فارس 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
15:02 ب.ظ
محوطه سازی مسکن
محوطه سازی مسکن... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
محوطه سازی و احداث دیوار حصار
لرستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
15:03 ب.ظ
تخریب و موزاییک کاری 8000 متر مربع
کرمانشاه 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
تخریب و اماده سازی محوطه مدرسه
چهارمحال بختياري 1398/1/22 تاریخ گذشته
06:50 ق.ظ
محوطه سازی و هدایت ابهای سطحی و تکمیل نگهبانی
کردستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
17:33 ب.ظ
احداث 100 متر مربع دیوار مدرسه  از پی تا ارتفاع 2.5 متر با مصالح اجر کلوخ
فارس 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/18
15:08 ب.ظ
اجرای محوطه سازی مجموعه ورزشی شماره یک
يزد 1398/1/18 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
تکمیل دیوار حصار کشی با اجر ماشینی
چهارمحال بختياري 1398/1/18 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
احداث دیوار حفاظتی در روستای داهوئیه زرند با سنگ و سیمان
کرمان 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
12:23 ب.ظ
محوطه سازی کتابخانه فردوسی روستای
زنجان 1398/1/17 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
اجرای دیوار کشی محوطه سازی تاسیسات مکانیکی و
اصفهان 1398/1/17 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
محوطه سازی شامل اجرای کفپوشهای بتنی و جدولگذاری و سنگ چینی و ...
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/17 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
تخریب و اماده سازی محوطه مدرسه 12 بهمن
چهارمحال بختياري 1398/1/17 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
اجرای عملیات محوطه سازی
اجرای عملیات محوطه سازی... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/1/17 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
اجرای محوطه سازی روستای
اجرای محوطه سازی روستای... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/1/17 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
اجرای عملیات محوطه سازی
اجرای عملیات محوطه سازی... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/1/17 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
اجرای محوطه سازی در روستای
مركزي 1398/1/17 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
اجرای محوطه سازی در روستای
مركزي 1398/1/17 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
اجرای عملیات محوطه سازی
اجرای عملیات محوطه سازی... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/1/17 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
احداث دیوار حائل حفاظتی و مانع رانش و ریزش خطوط
آذربايجان شرقي 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/29
09:59 ق.ظ
تخریب و دیوار قدیمی و دیوار کشی
بوشهر 1397/12/29 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
ساماندهی و  اوار برداری محوطه ضلع غربی محوطه بیرونی
خراسان رضوي 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
08:43 ق.ظ
اجرای دیوار چینی پشت بام
فارس 1397/12/28 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
تکمیل محوطه سازی شهرک صنعتی
اصفهان 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:30 ب.ظ
احداث دیوار در دو مدرسه ام البنین 45 متر به صورت
کردستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
احداث دیوار حائل در زمین مجتمع کسب و کار
خوزستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
ساخت دیوار محوط بیمه سلامت
خوزستان 1397/12/27 تاریخ گذشته