1398/09/25
10:29 ق.ظ
اجرای محوطه سازی خانه بهداشت چهار طاق با مصالح
فارس 1398/9/25 مهلت دار
1398/09/24
19:12 ب.ظ
اجرای دیوار و پل روستای
اجرای دیوار و پل روستای... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/9/24 مهلت دار
19:11 ب.ظ
اجرای عملیات محوطه سازی در روستای
مركزي 1398/9/24 مهلت دار
19:11 ب.ظ
اجرای عملیات دیوار حائل مسکن
مركزي 1398/9/24 مهلت دار
18:51 ب.ظ
بهسازی دیوار ضلع سوختگیری
کردستان 1398/9/24 مهلت دار
18:36 ب.ظ
خرید مصالح و اجرای کامل پروژه دیوارکشی ارامستان
خراسان جنوبي 1398/9/24 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
احداث دیوار ایستگاه هیدرومتری رودخانه ادواری
کرمان 1398/9/24 مهلت دار
15:20 ب.ظ
دیوارکشی زمین ورزشی
دیوارکشی زمین ورزشی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/9/24 مهلت دار
14:02 ب.ظ
دیوار کشی به ارتفاع نیم متر به متراژ در طول حدود
مركزي 1398/9/24 مهلت دار
14:00 ب.ظ
محوطه سازی فرودگاه ا
محوطه سازی فرودگاه ا... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/9/24 مهلت دار
1398/09/23
18:44 ب.ظ
دیوار در روستای نامن
دیوار در روستای نامن... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/9/23 مهلت دار
18:44 ب.ظ
دیوار روستای سرکلاته
دیوار روستای سرکلاته... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/9/23 مهلت دار
12:43 ب.ظ
احداث دیوار و سر درب ورودی انبار
خراسان رضوي 1398/9/23 مهلت دار
11:52 ق.ظ
اسفالت محوطه انبار
اسفالت محوطه انبار... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/9/23 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
اجری محوطه سازی ورودی دیوار یخی
خراسان جنوبي 1398/9/23 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
تعمیرات اساسی و محوطه سازی ساختمان حفاظتی احداث الاچیق و سکوابشار
لرستان 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
18:46 ب.ظ
احداث دیوار
احداث دیوار... ابنیه و ساختمان
زنجان 1398/9/21 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/21 مهلت دار
18:08 ب.ظ
اجرای محوطه سازی نرسو
اجرای محوطه سازی نرسو... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/9/21 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
ساخت رمپ وروری جهت بیمارستان و بالابر
تهران 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
خرید مصالح و اجرای کامل پروژه دیوارکشی ارامستان
خراسان جنوبي 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
130 تن اسفالت جهت حیاط مدرسه
همدان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
20:06 ب.ظ
محوطه سازی از 0 تا 100 زیرسازی مخلوط ریزی بت ریزی
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:39 ب.ظ
اجرای اسفالت کانال اب برق سردخانه و ایزوگام واحدهای مسکونی
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
19:13 ب.ظ
دیوارچینی کتیبه شهر جهانی انگور ر میدان استقلال
همدان 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:12 ب.ظ
اجرای ساختمان ارت و محوطه سازی ایستگاه تلویزیونی
خراسان جنوبي 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
تعمیرات دیوار محوطه مدرسه مسعود
اردبيل 1398/9/20 مهلت دار
18:47 ب.ظ
دیوارچینی محوطه انبار امدادی
گيلان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
اسفالت محوطه مدرسه ش
اسفالت محوطه مدرسه ش... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/9/20 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
اجای دستمزدی دیوار حائل سنگی
گلستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
محوطه سازی در روستای
محوطه سازی در روستای... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
اجرای دیوار حائل سنگی
اجرای دیوار حائل سنگی... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
احداث بخشی از راهدارخانه
مازندران 1398/9/20 مهلت دار
11:49 ق.ظ
محوطه سازی خانه های شازمانی گمرک
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:40 ب.ظ
19:38 ب.ظ
خرید مصالح و اجرای کامل پروژه دیوارکشی
خراسان جنوبي 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
18:10 ب.ظ
کندن کانال و اماده سازی
کندن کانال و اماده سازی... ابنیه و ساختمان
سمنان 1398/9/19 مهلت دار
13:34 ب.ظ
روکش اسفالت
روکش اسفالت... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
14:48 ب.ظ
زیرسازی و اسفالت محوطه ساختمان ادراه اتباع و مهاجرین خارجی استانداری
خراسان جنوبي 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
پروژه محوطه سازی تنگه
پروژه محوطه سازی تنگه... ابنیه و ساختمان
ايلام 1398/9/18 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
ترمیم و بازسازی اسفالت درب ورودی پروژه عملیات
خوزستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
اجرای عملیات دیوار سنگی در روستای
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
11:30 ق.ظ
اجرای دیوار سنگی روستای
اجرای دیوار سنگی روستای... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
11:28 ق.ظ
اجرای دیوار سنگی روستای
اجرای دیوار سنگی روستای... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
19:34 ب.ظ
اسفالت محوطه اداری حدود 300 متر
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
19:26 ب.ظ
پروژه تکمیل پایگاه سلامت سینی و محوطه سازی و حصارکشی
چهارمحال بختياري 1398/9/17 مهلت دار
19:23 ب.ظ
پروژه محوطه سازی و تکمیل حصار مرکز
چهارمحال بختياري 1398/9/17 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
18:54 ب.ظ
اجرای دیوار حفاظتی روستا
بوشهر 1398/9/17 تاریخ گذشته