1397/09/01
13:52 ب.ظ
دیوار کشی و تکمیل ساختمان اموزشی مدرسه ی
کرمانشاه 1397/9/1 مهلت دار
13:51 ب.ظ
دیوار کشی و محوطه ی مدرسه ی زاگرس
کرمانشاه 1397/9/1 مهلت دار
13:04 ب.ظ
محوطه سازی پیرامون مجتمع کارگاهی و جمع اوری ابهای سطحی
فارس 1397/9/1 مهلت دار
13:04 ب.ظ
احداث 210 متر دیوار بلوکی به ارتفاع 2 متر
فارس 1397/9/1 مهلت دار
10:26 ق.ظ
عملیات محوطه سازی
عملیات محوطه سازی... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/1 مهلت دار
09:57 ق.ظ
اجرای دیوارکشی محوطه ساختمان اداری
خراسان جنوبي 1397/9/1 مهلت دار
1397/08/30
15:17 ب.ظ
دیوار کشی چاه شماره 3
دیوار کشی چاه شماره 3... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/8/30 مهلت دار
13:33 ب.ظ
احداث 210 متر دیوار با بلوک سیمانی به ارتفاع 2 متر در محل مرکز
فارس 1397/8/30 مهلت دار
12:48 ب.ظ
اجرای محوطه سازی سالن ورزشی کوثر به مساحت 500 متر مربع در
خراسان جنوبي 1397/8/30 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای 400 متر مربع دیوار چینی با نبشی
خراسان جنوبي 1397/8/30 مهلت دار
12:30 ب.ظ
زیرسازی محوطه و بتن کف محوطه پایگاه خائیز 700 مترمربع
بوشهر 1397/8/30 مهلت دار
08:46 ق.ظ
احداث دیوار حائل
احداث دیوار حائل... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:39 ب.ظ
اجرای محوطه سازی تفرجگاه
فارس 1397/8/29 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
اجرای سنگفرش محوطه بخشداری
اصفهان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
14:10 ب.ظ
تعمیرات محوطه و نصب بالابر و تعمیر نرده
کرمان 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
بتن ریزی و محوطه سازی مجموعه ورزشی
لرستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
زیرسازی محوطه و بتن کف محوطه پایگاه خائیز
بوشهر 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
محوطه سازی در تفرجگاه شامل لاشه چینی در پی دیواره
فارس 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
09:54 ق.ظ
دیوار کش محوطه ساختمان اداری مدیریت
زنجان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:09 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی روستای
مازندران 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
اجرای بخشی از دیوار محوطه
خراسان جنوبي 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:57 ب.ظ
اجرای قسمتی از محوطه سازی پایگاه امداد و نجات جاده ای
قزوين 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
بازسازی محوطه
بازسازی محوطه... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
اجرای و محوطه سازی خوابگاه
مركزي 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
محوطه سازی اداره کل
محوطه سازی اداره کل... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:23 ب.ظ
دیوارکشی و محوطه مدرسه
دیوارکشی و محوطه مدرسه... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
اجرای محوطه سازی در روستای
گلستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
اجرای محوطه سازی پارک های سطح شهر
مركزي 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
دیوارچینی سوله
دیوارچینی سوله... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:35 ب.ظ
اجرای عملیات محوطه سازی در روستای
مركزي 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
اجرای محوطه سازی در روستای
مركزي 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
اجرای دیوارکشی و جدولکاری
سمنان 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
اجرای عملیات دیوار چینی دیوار حائل مسیر گلزار
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
اجرای دیوار کشی
اجرای دیوار کشی... ابنیه و ساختمان
البرز 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
اخداث دیوار شهری 2000 متر و فونداسیون افقی و قائم و پی کنی و...
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
دیوار کشی محوطه مخزن اب شرب شهر
زنجان 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
عملیات محوطه سازی
عملیات محوطه سازی... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
محوطه سازی و ساماندهی گلزار شهدای گمنام شهر
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:51 ب.ظ
دیوارکشی و محوطه سازی اموزشگاه 3 کلاسه
کرمانشاه 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
14:28 ب.ظ
احداث دیوار شهری به طول 200 متر فونداسیون افقی و قائم
کردستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
محوطه سازی محیط بانی شهرستان
خراسان جنوبي 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
اجرای بخشی از دیوار محوطه
خراسان جنوبي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:58 ب.ظ
اجرای دیوار حائل روستای
اجرای دیوار حائل روستای... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
ساخت دیوار و نرده + مصالح
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
احداث دیوار حریم شهرک صنعتی
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
اجرای دیوار به طول 40 متر و ارتفاع 3 متر به همراه خاکبرداری و پی کنی
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
دیوار چینی چاه اسانسور
دیوار چینی چاه اسانسور... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
دیوار چینی چاه اسانسور
دیوار چینی چاه اسانسور... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
احداث دیوار حائل
احداث دیوار حائل... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته