1398/05/12
18:57 ب.ظ
تعمیر و بازسازی استخر دانشگاه
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:49 ب.ظ
تعمیر و بازسازی استخر
تعمیر و بازسازی استخر... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:47 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده غدیر
همدان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:38 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده شهید
يزد 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
13:55 ب.ظ
تکمیل استخر اندیشه منطقه
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
18:52 ب.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:37 ب.ظ
تخریب و بازسازی ابنمای
تخریب و بازسازی ابنمای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:25 ب.ظ
تکمیل و تجهیز استخر ابوذر(تهیه و نصب یو پی اس)
اصفهان 1398/4/17 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
اجرای مخزن و استخر اب مناطق عشایری
فارس 1398/4/17 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
اجرای مخزن اب و استخر برای  روستاهای
فارس 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:55 ب.ظ
تکمیل استخر بانوان در مجموعه ورزشی بزرگ
يزد 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/12
20:00 ب.ظ
تعمیرات استخر هرمز
تعمیرات استخر هرمز... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
07:48 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/07
09:03 ق.ظ
تکمیل استخر خیری
تکمیل استخر خیری... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/03/30
10:34 ق.ظ
تکمیل ابنمای محور
تکمیل ابنمای محور... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:54 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/23
13:50 ب.ظ
تعمیرات استخر سرپوشیده
تعمیرات استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/19
19:26 ب.ظ
احداث استخر بتنی به همراه اتاق های پمپاژ
اصفهان 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
19:04 ب.ظ
تعمیر کامل استخر ایمنی زمینی
مازندران 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/14
09:45 ق.ظ
تعمیرات و استخر و جکوزی
تعمیرات و استخر و جکوزی... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/3/13 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
اجرای بخشی از ابنیه استخر سرپوشیده مجموعه کارگران
فارس 1398/3/13 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
تعمیر استخر امام علی
تعمیر استخر امام علی... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/11
14:05 ب.ظ
تعمیر و مقاوم سازی استخر سرپوشیده
کرمانشاه 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/10
12:40 ب.ظ
تعمیر استخر
تعمیر استخر... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/08
14:45 ب.ظ
تعمیر کامل استخر ایمنی زمینی فرودگاه
مازندران 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/05
10:19 ق.ظ
تعمیرات سالن بدنسازی و تکمیل استخر بانک
کرمانشاه 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/01
08:31 ق.ظ
احداث استخر ذخیره ابهای سطحی - بارگیری حمل خاک
خراسان جنوبي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/30
10:13 ق.ظ
تعمیرات استخر سرپوشیده
تعمیرات استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/26
08:06 ق.ظ
پروژه انجام عملیات تعمیرات در استخر ورزشی نمایشگاه
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/21
11:11 ق.ظ
تعمیرات اساسی استخر
تعمیرات اساسی استخر... ابنیه و ساختمان
سمنان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
13:50 ب.ظ
خرید سیمان
خرید سیمان... ابنیه و ساختمان
گيلان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/15
14:01 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/2/15 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
خاک برداری و احداث استخر
مركزي 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/12
08:50 ق.ظ
خاکبرداری و احداث استخر
خاکبرداری و احداث استخر... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/01/28
10:17 ق.ظ
عایق کاری بدنه و کف حوض و استخر پارک لاله با مواد
خراسان شمالي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:09 ب.ظ
انجام عملیات بازسازی کامل ابنیه استخر مجموعه ورزشی
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
انجام عملیات  بازسازی کامل ابنیه استخر
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/22
06:52 ق.ظ
1397/12/26
13:14 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
13:10 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
06:02 ق.ظ
احداث در مورد ابنما در جاده
بوشهر 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
14:02 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ابنمای سنگی  شامل : خاکبرداری زیرسازی  یا سنگ لاشه وکوهی
مازندران 1397/12/21 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
تعمیرات استخر شهر اشخانه و تهیه ملزومات
خراسان شمالي 1397/12/21 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
تعمیرات استخر شهر
تعمیرات استخر شهر... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
19:02 ب.ظ
احداث دو مورد اب نما
احداث دو مورد اب نما... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
18:17 ب.ظ
خرید ابنما جهت پارک
خرید ابنما جهت پارک... ابنیه و ساختمان
ايلام 1397/12/19 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
اب نما موزیکال مدل MFO-01نام تجارتی اب و اسمان پارسه
ايلام 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/15
19:27 ب.ظ
احداث ابنما در جاده عشایری
بوشهر 1397/12/15 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
احداث اب نمای چاه انجیر
احداث اب نمای چاه انجیر... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/06
11:27 ق.ظ
تعمیر و تجهیز استخر
تعمیر و تجهیز استخر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/12/6 تاریخ گذشته