1397/08/30
12:26 ب.ظ
تعمیر و تجهیز استخر
تعمیر و تجهیز استخر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/8/30 مهلت دار
1397/08/23
14:12 ب.ظ
مرمت جاده کمربندی پارک و ساخت دو دهنه ابنما
گلستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:30 ب.ظ
تکمیلی استخر شنا
تکمیلی استخر شنا... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/07
12:48 ب.ظ
بازسازی اب بندهای سوئیت های ساحلی
مازندران 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/02
12:57 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب شهرستان
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:03 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب شهرستان
کرمان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:57 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب شهرستان
کرمان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:47 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
قم 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
قم 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/10
17:47 ب.ظ
تعمیرات استخر حجاب هماهنگی
قم 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:14 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
17:14 ب.ظ
تعمیرات استخر بر اساس
تعمیرات استخر بر اساس... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/24
12:46 ب.ظ
احداث 10 باب استخر
احداث 10 باب استخر... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/11
16:33 ب.ظ
احداث ابنما و ترمیم و سنگ چین راه
همدان 1397/6/11 تاریخ گذشته
16:07 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/08
00:08 ق.ظ
اجرای ابنما
اجرای ابنما... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/05/15
14:00 ب.ظ
دستمزد اجرای تعمیرات اساسی 1باب استخر
کرمانشاه 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/13
13:44 ب.ظ
اجرای پروژه عملیات احداث
فارس 1397/5/13 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
پروژه اجرای ابنمای رو به روی جهاد کشاورزی
کرمانشاه 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/06
08:43 ق.ظ
اجرایی پروژه عملیات احداث
فارس 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/04/26
14:48 ب.ظ
احداث آب نمای
احداث آب نمای... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/24
23:20 ب.ظ
تعمیر مرمت و استخر های
تعمیر مرمت و استخر های... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/4/24 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
اماده سازی و اجرای ابنما طرح قلوه سنگ
مركزي 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/23
15:38 ب.ظ
خرید و نصب
خرید و نصب... ابنیه و ساختمان
مازندران 1397/4/23 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
تعمیرات و بازسازی استخر و اداره ورزش و جوانان
اصفهان 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/21
08:25 ق.ظ
اجرای آبنما 5 طبقه طرح قلوه سنگ
مركزي 1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/17
14:58 ب.ظ
احداث استخر 2منظوره کشاورزی روستای
خراسان رضوي 1397/4/17 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
تکمیل استخر اب کشاورزی روستای
خراسان رضوي 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/12
16:05 ب.ظ
اب نما در محور
اب نما در محور... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/4/12 تاریخ گذشته
15:56 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/4/12 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/10
13:53 ب.ظ
احداث ابنما و دیواره سنگی در سطح منطقه
خراسان جنوبي 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/04/07
13:57 ب.ظ
احداث 1دستگاه آب نما در محور
خوزستان 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/04/03
14:35 ب.ظ
خریداری و نصب تجهیزات استخر دانش اموزی
همدان 1397/4/3 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه کارگران
سيستان و بلوچستان 1397/4/3 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
احداث ابنما و دیواره سنگی در سطح منطقه
خراسان جنوبي 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/04/02
11:00 ق.ظ
بازسازی و لایروبی استخر شهرک
همدان 1397/4/2 تاریخ گذشته
1397/03/30
11:25 ق.ظ
اجرای و بازسازی ابنماها به تعداد 6 عدد شامل تخریب ارماتور بندی قالب بندی
خراسان رضوي 1397/3/30 تاریخ گذشته
1397/03/27
08:02 ق.ظ
مقدار 74762 متر مربع تکمیل
مقدار 74762 متر مربع تکمیل... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/3/27 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
مقدار 4500 متر مربع تکمیل استخر
اصفهان 1397/3/27 تاریخ گذشته
1397/03/21
14:30 ب.ظ
تکمیل استخر روستای
تکمیل استخر روستای... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/17
14:19 ب.ظ
تعمیرات و محوطه سازی استخر و اداره ورزش وجوانان (2500مترمربع)
اصفهان 1397/3/15 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
ساخت استخر ذخیره اب کشاورزی
خراسان رضوي 1397/3/17 تاریخ گذشته
1397/03/13
08:41 ق.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
همدان 1397/3/12 تاریخ گذشته
1397/03/11
17:43 ب.ظ
استخر ذخیره اب
استخر ذخیره اب... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/3/10 تاریخ گذشته
1397/03/10
11:02 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/3/10 تاریخ گذشته
1397/03/09
13:08 ب.ظ
اجرای کف سازی و عایق کاری و نصب
مركزي 1397/3/9 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
احداث ابنما در منطقه
احداث ابنما در منطقه... ابنیه و ساختمان
سمنان 1397/3/9 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
ساخت استخر ذخیره اب
ساخت استخر ذخیره اب... ابنیه و ساختمان
سمنان 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/06
10:35 ق.ظ
احداث و تکمل استخر روستای
خراسان شمالي 1397/3/6 تاریخ گذشته