1398/09/20
13:58 ب.ظ
بازسازی و احداث ابنماهای محور روستایی
کرمان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/16
15:02 ب.ظ
اجرای 2 عدد ابنما ترمینال
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
14:52 ب.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:33 ب.ظ
بازسازی و تعمیرات استخرر روباز
البرز 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:46 ب.ظ
اجرای ابنمای هارونیک
اجرای ابنمای هارونیک... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:36 ب.ظ
تعمیر و تجهیز استخر
تعمیر و تجهیز استخر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:16 ب.ظ
اجرای پروژه ابنمای
اجرای پروژه ابنمای... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/23
11:07 ق.ظ
احداث ابنیه فنی ابنمای ساده و لوله ای
فارس 1398/8/23 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
احداث ابنمای ساده در محور روستایی باکل
فارس 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:00 ب.ظ
تعمیر و احداث ابنمای دوروان و منگره اندیمشک
خوزستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
اجرای بلوک و کف استخر کارخانه
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/09
19:06 ب.ظ
خدمات و سرویس و نگهداری استخر سرپوشیده خلیج فارس
قم 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
18:47 ب.ظ
احداث استخر جوش زیراب
احداث استخر جوش زیراب... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/01
13:06 ب.ظ
اجرای احداث 2 عدد ابنما جهت پایانه مسافربری
کرمان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/22
19:16 ب.ظ
احداث استخر جوش زیراب مرکز
چهارمحال بختياري 1398/7/22 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
اجرای احداث 2 عدد ابنما جهت پایانه مسافربری
کرمان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/20
12:51 ب.ظ
اجرای احداث 2 عد ابنما  جهت پایانه مسافر بری
کرمان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
12:34 ب.ظ
اجرای احداث 2 عدد انما جهت پایانه مسافربری
کرمان 1398/7/16 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
عملیات تعمیرات استخر حجاب مجموعه ورزشی جواد الائمه
قم 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/14
10:53 ق.ظ
ساخت و نصب اب نما
ساخت و نصب اب نما... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/01
18:47 ب.ظ
تهیه خرید مصالح و ترمیم ابنما لوله ای محور
خراسان شمالي 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/31
13:09 ب.ظ
احداث ابنما جهت محوطه فرهنگسرا
کرمان 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/30
19:19 ب.ظ
ساخت و نصب ابشار صخره ای با استفاده از سنگهای طبیعی محدوده شهر
آذربايجان غربي 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/26
15:16 ب.ظ
تعمیرات ابنما لوله ای بعد از تقاطع
خراسان رضوي 1398/6/26 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
احداث ابنما جهت محوطه فرهنگسرا
کرمان 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/14
12:41 ب.ظ
احداث ابنما محوطه فرهنگسرا
کرمان 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:57 ب.ظ
تعمیر و بازسازی استخر دانشگاه
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:49 ب.ظ
تعمیر و بازسازی استخر
تعمیر و بازسازی استخر... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:47 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده غدیر
همدان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:38 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده شهید
يزد 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
13:55 ب.ظ
تکمیل استخر اندیشه منطقه
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
18:52 ب.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
16:37 ب.ظ
تخریب و بازسازی ابنمای
تخریب و بازسازی ابنمای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:25 ب.ظ
تکمیل و تجهیز استخر ابوذر(تهیه و نصب یو پی اس)
اصفهان 1398/4/17 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
اجرای مخزن و استخر اب مناطق عشایری
فارس 1398/4/17 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
اجرای مخزن اب و استخر برای  روستاهای
فارس 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:55 ب.ظ
تکمیل استخر بانوان در مجموعه ورزشی بزرگ
يزد 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/12
20:00 ب.ظ
تعمیرات استخر هرمز
تعمیرات استخر هرمز... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
07:48 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/07
09:03 ق.ظ
تکمیل استخر خیری
تکمیل استخر خیری... ابنیه و ساختمان
يزد 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/03/30
10:34 ق.ظ
تکمیل ابنمای محور
تکمیل ابنمای محور... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:54 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/23
13:50 ب.ظ
تعمیرات استخر سرپوشیده
تعمیرات استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/19
19:26 ب.ظ
احداث استخر بتنی به همراه اتاق های پمپاژ
اصفهان 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
19:04 ب.ظ
تعمیر کامل استخر ایمنی زمینی
مازندران 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/14
09:45 ق.ظ
تعمیرات و استخر و جکوزی
تعمیرات و استخر و جکوزی... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/3/13 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
اجرای بخشی از ابنیه استخر سرپوشیده مجموعه کارگران
فارس 1398/3/13 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
تعمیر استخر امام علی
تعمیر استخر امام علی... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/11
14:05 ب.ظ
تعمیر و مقاوم سازی استخر سرپوشیده
کرمانشاه 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/10
12:40 ب.ظ
تعمیر استخر
تعمیر استخر... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/3/9 تاریخ گذشته