1398/09/17
10:22 ق.ظ
تکمیل سازه نگهبان تا مرحله رفع خطر پروژه نبوت باتک ملی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
19:11 ب.ظ
اهن کشی و نبشی کشی
اهن کشی و نبشی کشی... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
07:48 ق.ظ
اجرای سازه LSF
اجرای سازه LSF... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:01 ب.ظ
تکمیل سوله انبار
تکمیل سوله انبار... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:13 ب.ظ
طراحی ساخت اجرای سوله با سازه سبک در واحد اموزشی
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
ساخت سوله
ساخت سوله... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
اجرای سازه فلزی و پل عبوری اکسیالاتور
همدان 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/11
20:56 ب.ظ
اجرای سازه LSF
اجرای سازه LSF... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
خرید یک دستگاه سوله ubm  جهت اشیانه
زنجان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
13:01 ب.ظ
تخریب بازسازی سوله انبار و تهیه تیراهن و جوشکاری و نصب
يزد 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
خرید 1 دستگاه سوله UBM جهت اشیانه ماشین الات راهداری
زنجان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:16 ب.ظ
احداث سازه با  اتصالات و پیچ مهره
کردستان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/05
07:55 ق.ظ
طراحی و ساخت سوله
طراحی و ساخت سوله... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:29 ب.ظ
ساخت سوله
ساخت سوله... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:11 ب.ظ
احداث سازه با اتصالات پیچ مهره ای
کردستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
تهیه حمل نصب سوله-
تهیه حمل نصب سوله-... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/3 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
اکیپ مقاوم سازی اسکلت
اکیپ مقاوم سازی اسکلت... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
13:51 ب.ظ
اجرای سازه فلزی و پل عبوری
همدان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/27
19:01 ب.ظ
خرید و نصب سوله به منظور ساخت اشیانه جهت
بوشهر 1398/8/27 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
اجرا و نظارت بر ترمیم سازه بونکر رادیوتراپی
مركزي 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
14:37 ب.ظ
خرید یک دستگاه سوله ubm  جهت اشیانه ماشین الات راهداری
زنجان 1398/8/25 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
خرید سوله ubm اشاینه ماشین الات راهداری به صورت مونتاژ شده در پای کار
زنجان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
11:58 ق.ظ
ساخت سوله
ساخت سوله... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:18 ب.ظ
سوله به ابعاد10 متر در40 متر
خوزستان 1398/8/21 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
طراحی و ساخت سوله در واحد
فارس 1398/8/21 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
اماده سازی بخش مکانیک و مکانیکال سازه فلزی
گيلان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
19:02 ب.ظ
ساخت سوله
ساخت سوله... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/8/20 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب سوله
تهیه و حمل و نصب سوله... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/8/20 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
ساخت بنا به متراژ 50 مترمربع اسکلت فلزی همراه دیوارکشی اطراف ساختمان
تهران 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
18:45 ب.ظ
ساخت سوله
ساخت سوله... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/8/19 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
سوله در ابعاد 10*40 با ارتفاع سه متر و نیم به همراه نصب و اجرا
خوزستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:18 ب.ظ
طراحی و اجرای سازه فضاکار سالن جلسات سایت اداری سازمان
آذربايجان شرقي 1398/8/12 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
اجرای سازه فلزی پرده
اجرای سازه فلزی پرده... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/8/12 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
احداث سایه بان برای پارکینگ 80 متر طول برای 50 ماشین سواری
زنجان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/09
13:00 ب.ظ
اجرای سازه اهنی و فونداسیون جهت پارکینگ
چهارمحال بختياري 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/06
12:32 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب سوله
تهیه و حمل و نصب سوله... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/01
14:44 ب.ظ
اجرای سازه فلزی پرده
اجرای سازه فلزی پرده... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
14:17 ب.ظ
تکمیل اسکلت مرکز جامع سلامت
فارس 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/17
12:11 ب.ظ
تکمیل و ساخت سوله
تکمیل و ساخت سوله... ابنیه و ساختمان
چهارمحال بختياري 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/14
14:24 ب.ظ
تکمیل بازسازی ساختمان شرکت بیمه ایران محتمع
اصفهان 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/06
15:00 ب.ظ
جوشکاری و ساخت و نصب اسکلت فلزی با تیر اهن  و ورق و
تهران 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/03
14:51 ب.ظ
جوشکاری و ساخت و نصب اسکلت فلزی از تیراهن  و ورق و ناودانی
تهران 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/02
18:42 ب.ظ
تکمیل سوله اموزشی
تکمیل سوله اموزشی... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/7/2 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
تکمیل سوله ر
تکمیل سوله ر... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/07/01
19:20 ب.ظ
تخریب و اضافه بنا سازه فلزی پارکینگ
البرز 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/30
14:25 ب.ظ
ساخت اجرای اسکلت و سقف شیروانی
اصفهان 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/21
12:37 ب.ظ
تکمیل سوله راهدارخانه
تکمیل سوله راهدارخانه... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/06/14
12:12 ب.ظ
اجرای اسکلت 20 واحدی در
اجرای اسکلت 20 واحدی در... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/13
10:13 ق.ظ
اجرای سازه فلزی با سقف ساندویچ پنل
فارس 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/11
10:43 ق.ظ
ساخت و اجرای سازه فلزی
ساخت و اجرای سازه فلزی... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/6/11 تاریخ گذشته