1397/10/26
12:27 ب.ظ
اجرای اسکلت بتنی
اجرای اسکلت بتنی... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/12
08:50 ق.ظ
احداث اسکلت سوله راهدارخانه محور جدید
فارس 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
18:48 ب.ظ
احداث سوله انبار
احداث سوله انبار... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
09:27 ق.ظ
ساخت و نصب اسکلت فلزی برای زیرسازی جهت نصب سرامیک پرسلاتی به
خوزستان 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:34 ب.ظ
بهسازی و نوسازی سازه اسانسور و اسکلت فلزی مرکز
کرمان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:03 ق.ظ
تکمیل سوله شماره 4 پایگاه
تهران 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
11:52 ق.ظ
اجرا و ساخت سوله ی اشپزخانه پلیس
سيستان و بلوچستان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
13:27 ب.ظ
احداث سوله شاهین 500 مترمربع
لرستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:06 ب.ظ
احداث اسکلت سوله راهدارخانه محور
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:14 ب.ظ
اجرای حوضچه ضد عفونی و کارهای فلزی سوله های
مازندران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
16:42 ب.ظ
احداث بخشی از سوله پایگاه
خراسان جنوبي 1397/9/19 تاریخ گذشته
16:38 ب.ظ
خرید حمل و نصب بخشی از سازه اسکلت فلزی سالن ورزشی
خراسان جنوبي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:32 ب.ظ
ساخت 1 باب سوله چندمنظوره
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:28 ب.ظ
ساخت یک قاب سوله چند
ساخت یک قاب سوله چند... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
تکمیل سوله سالن چندمنظوره امدادی - خرید ورق الات
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
14:26 ب.ظ
تکمیل سوله شماره 4 پایگاه
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:58 ق.ظ
اجرای دستمزد اسکلت و سقف ساختمان
کرمانشاه 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
08:39 ق.ظ
تکمیل سوله سالن چندمنظوره امدادی
اصفهان 1397/9/10 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
احداث سوله انبار امدادی -
آذربايجان شرقي 1397/9/10 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
احداث سازه سوله انبار مدادی شهرستان
آذربايجان شرقي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:12 ب.ظ
تهیه مواد و اجرای پوشش اپوکسی در کف و زیرمسیر کابل و داکت کشی
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
تکمیل سوله ستادبحران
تکمیل سوله ستادبحران... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/9/8 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
تکمیل اسکلت بتنی و اجرای اسکلت فلزی
آذربايجان شرقي 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/05
15:36 ب.ظ
تعمیرات سرویس بهداشتی - تعمیر ابخوری
کرمان 1397/9/5 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
عملیات عمرانی شهرستان
عملیات عمرانی شهرستان... ابنیه و ساختمان
قزوين 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:00 ق.ظ
ساخت اسکلت سوله چندمنظوره -
خراسان جنوبي 1397/9/1 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
احداث بخشی از سوله پایگاه امداد
خراسان جنوبي 1397/9/1 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
تهیه و اجرای اسکلت فلزی ساختمان امدادی
خراسان جنوبي 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:38 ب.ظ
تکمیل سوله ستاد بحران شامل ساخت رنگ امیزی و نصب قوطی
فارس 1397/8/29 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
اجرای اسکلت فلزی الحاقی یادمان گلزار
اردبيل 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:58 ب.ظ
عملیات اجرایی تکمیل سوله کارگاه صنایع دستی سایت
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:59 ق.ظ
تهیه و اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی
خراسان رضوي 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
اجرای اسکلت فلزی
اجرای اسکلت فلزی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:51 ب.ظ
عملیات اجرایی تکمیل سوله کارگاه صنایع دستی
فارس 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
انجام پروژه ساختمانی
انجام پروژه ساختمانی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/09
13:52 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی 1 باب سوله
همدان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
12:58 ب.ظ
اسکلت سازه راهدارخانه
اسکلت سازه راهدارخانه... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/03
22:02 ب.ظ
ساخت سازه فلزی
ساخت سازه فلزی... ابنیه و ساختمان
گيلان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:04 ب.ظ
تعمیرو راه اندازی یک باب سوله
همدان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:47 ب.ظ
ساخت سازی فلزی
ساخت سازی فلزی... ابنیه و ساختمان
گيلان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/28
11:56 ق.ظ
استعلام توسعه و تطویل پل فلزی عابر پیاده
تهران 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
08:58 ق.ظ
ساخت قاب صلب فلزی برای ازمایشگاه سازه دانشگاه
اردبيل 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:40 ب.ظ
سوله پیش ساخته فولادی
سوله پیش ساخته فولادی... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:37 ب.ظ
تهیه و اجرای اسکلت فلزی کتابخانه دولت اباد
اردبيل 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
12:59 ب.ظ
تهیه و اجرای اسکلت فلزی کتابخانه با اهن استاندارد
اردبيل 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/17
08:27 ق.ظ
بهسازی سوله شهرستان
بهسازی سوله شهرستان... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:26 ب.ظ
خرید اسکلت فلزی تابلو 50*70*25 ورق 1.5 رنگ استاتیک
يزد 1397/7/15 تاریخ گذشته
17:25 ب.ظ
خرید اسکلت فلزی تابلو 25*70*50 ورق 1/5 رنگ استاتیک تعداد 10
يزد 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/07
10:37 ق.ظ
1397/06/26
00:56 ق.ظ
تکمیل سوله راهدارخانه
تکمیل سوله راهدارخانه... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/6/25 تاریخ گذشته