1397/08/26
12:58 ب.ظ
عملیات اجرایی تکمیل سوله کارگاه صنایع دستی سایت
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:59 ق.ظ
تهیه و اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی
خراسان رضوي 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
اجرای اسکلت فلزی
اجرای اسکلت فلزی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:51 ب.ظ
عملیات اجرایی تکمیل سوله کارگاه صنایع دستی
فارس 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
انجام پروژه ساختمانی
انجام پروژه ساختمانی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/09
13:52 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی 1 باب سوله
همدان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
12:58 ب.ظ
اسکلت سازه راهدارخانه
اسکلت سازه راهدارخانه... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/03
22:02 ب.ظ
ساخت سازه فلزی
ساخت سازه فلزی... ابنیه و ساختمان
گيلان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:04 ب.ظ
تعمیرو راه اندازی یک باب سوله
همدان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:47 ب.ظ
ساخت سازی فلزی
ساخت سازی فلزی... ابنیه و ساختمان
گيلان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/28
11:56 ق.ظ
استعلام توسعه و تطویل پل فلزی عابر پیاده
تهران 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
08:58 ق.ظ
ساخت قاب صلب فلزی برای ازمایشگاه سازه دانشگاه
اردبيل 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:40 ب.ظ
سوله پیش ساخته فولادی
سوله پیش ساخته فولادی... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:37 ب.ظ
تهیه و اجرای اسکلت فلزی کتابخانه دولت اباد
اردبيل 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
12:59 ب.ظ
تهیه و اجرای اسکلت فلزی کتابخانه با اهن استاندارد
اردبيل 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/17
08:27 ق.ظ
بهسازی سوله شهرستان
بهسازی سوله شهرستان... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:26 ب.ظ
خرید اسکلت فلزی تابلو 50*70*25 ورق 1.5 رنگ استاتیک
يزد 1397/7/15 تاریخ گذشته
17:25 ب.ظ
خرید اسکلت فلزی تابلو 25*70*50 ورق 1/5 رنگ استاتیک تعداد 10
يزد 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/07
10:37 ق.ظ
1397/06/26
00:56 ق.ظ
تکمیل سوله راهدارخانه
تکمیل سوله راهدارخانه... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/24
12:43 ب.ظ
تکمیل سوله انبار نمک
تکمیل سوله انبار نمک... ابنیه و ساختمان
همدان 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/22
15:47 ب.ظ
نصب کامل سیستم تابلیه فلزی یک دهانه پل
چهارمحال بختياري 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/18
12:21 ب.ظ
تکمیل اسکلت فلزی اجرای احکام کیفری
اردبيل 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/14
15:34 ب.ظ
اجرای سقف سوله 2000 مترمربع
سيستان و بلوچستان 1397/6/14 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
تکمیل اسکلت فلزی اجرای احکام کیفری دادگستری
اردبيل 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/13
13:32 ب.ظ
تکمیل سوله انبار نمک
تکمیل سوله انبار نمک... ابنیه و ساختمان
همدان 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/12
11:42 ق.ظ
جابجایی افزایش ارتفاع و تقویت پایه بیلبورد
تهران 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/10
11:39 ق.ظ
اجرای ساخت نصب اسکلت فلزی
فارس 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/01
13:26 ب.ظ
بهسازی سوله اداره کل
بهسازی سوله اداره کل... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/30
14:07 ب.ظ
خرید سوله پیش ساخته فولادی -
خراسان جنوبي 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/28
16:11 ب.ظ
خرید سوله پیش ساخته فولادی -
خراسان جنوبي 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/04/31
15:23 ب.ظ
تکمیل سوله راهداری
تکمیل سوله راهداری... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/27
10:30 ق.ظ
اجرا سازه سوله فلزی در جزیره
هرمزگان 1397/4/27 تاریخ گذشته
1397/04/24
13:57 ب.ظ
بهسازی سوله ورزشی سقف
بهسازی سوله ورزشی سقف... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/20
12:11 ب.ظ
سوله سالن ورزشی در ورزشگاه
يزد 1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/17
10:51 ق.ظ
اجرای اسکلت فلزی شامل ساخت رنگ ونصب
تهران 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/16
14:52 ب.ظ
سازه اسکلت فولادی به مساحت 100 متر مربع
خراسان جنوبي 1397/4/16 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
ساخت و نصب یک دستگاه سوله ترکیبی سالن تئاتر
خراسان رضوي 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/14
15:54 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی مبارکه
تکمیل سالن ورزشی مبارکه... ابنیه و ساختمان
يزد 1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/11
15:14 ب.ظ
اجرای عملیات احداث پل ارتباط دهنده
سمنان 1397/4/11 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
سازه اسکلت فولادی به مساحت 100 مترمربع
خراسان جنوبي 1397/4/11 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
اجرای اسکلت فلزی شامل ساخت رنگ و نصب
تهران 1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/10
15:02 ب.ظ
خرید و نصب سوله و پوشش دار انبار 250 تنی
مركزي 1397/4/10 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
ساخت و نصب یک دستگاه سوله ترکیبی سالن تئاتر واقع در فرهنگی و هنری اسرار
خراسان رضوي 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/04/07
16:02 ب.ظ
تکمیل سوله کارگاهی مرکز اموزش
خراسان جنوبي 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/04/05
23:53 ب.ظ
اجرای اسکلت فلزی
اجرای اسکلت فلزی... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/4/5 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
تکمیل سوله کارگاهی مرکز اموزش فنی و حرفه ای
خراسان جنوبي 1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/04/03
21:54 ب.ظ
اسکلت سوله آماده
اسکلت سوله آماده... ابنیه و ساختمان
قم 1397/4/3 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
تهیه اجرا نصب 1دستگاه سوله ابعاد 12*42 مترمربع +
اردبيل 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/04/02
10:40 ق.ظ
خرید نصب سوله و پوشش انبار 250 تنی در روستای
مركزي 1397/4/2 تاریخ گذشته