1398/09/17
18:35 ب.ظ
پروژه احداث فضای سبز میدان شهرکهای
گلستان 1398/9/17 مهلت دار
18:32 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی اسلامیه
خراسان جنوبي 1398/9/17 مهلت دار
18:31 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/9/17 مهلت دار
18:31 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/11
20:22 ب.ظ
تکمیل بوستان روستای
تکمیل بوستان روستای... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/08
13:55 ب.ظ
خرید نصب اجرای چمن مصنوعی زمین فوتسال دانشگاه
خراسان رضوي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:27 ق.ظ
محوطه سازی پارک
محوطه سازی پارک... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
10:09 ق.ظ
محوطه سازی پار
محوطه سازی پار... ابنیه و ساختمان
همدان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:11 ب.ظ
احداث پارک کازیوه واقع
احداث پارک کازیوه واقع... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
تکمیل زمین فوتبال مدرسه شهید
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/28
19:00 ب.ظ
تکمیل پارک
تکمیل پارک... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/8/28 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
پروژه احداث فضای سبز میدان شهرک های
گلستان 1398/8/28 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
تکمیل عملیات بهسازی پارک
اردبيل 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:19 ب.ظ
بهسازی زمین ورزشی والیبال ساحلی
بوشهر 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
12:52 ب.ظ
خرید مبلمان و مجموعه بازی پارکی
سمنان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:26 ب.ظ
تکمیل عملیات بهسازی پارک
اردبيل 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:39 ب.ظ
اجرای فضای سبز و ابیاری قطره ای
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
10:36 ق.ظ
تعمیر و ترمیم بخشی از زمین چمن  طبیعی شامل کلیه مراحل کار
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:30 ب.ظ
خرید تجهیزات و اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی
خراسان شمالي 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/09
18:57 ب.ظ
ایجاد و توسعه فضای سبز و معابر سطح
کرمانشاه 1398/8/9 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
احداث فضای سبز بلوار
احداث فضای سبز بلوار... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/04
15:16 ب.ظ
نصب چمن مصنوعی
نصب چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1398/8/4 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
پروژه احداث پارک شهر شامل جدول گذاری به طول 3200 متر
خراسان جنوبي 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
12:16 ب.ظ
زیرسازی چمن طبیعی
زیرسازی چمن طبیعی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/8/1 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
کاشت چمن زمین فوتبال مجموعه ورزشی
لرستان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/22
13:15 ب.ظ
احداث پارک فاز سه فرهنگیان
اردبيل 1398/7/22 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
اجرای پوشش چمن مصنوعی زمین
کردستان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/20
14:27 ب.ظ
احداث پیست دومیدانی 2400 متر با زیرسازی 4 لایه
تهران 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/15
14:58 ب.ظ
کلیه مراحل ساخت زمین چمن مصنوعی
مركزي 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/13
15:09 ب.ظ
اجرا فونداسیون پیش ساخته پارک لاله
کرمان 1398/7/13 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
تکمیل زمین چمن طبیعی اردستان
اصفهان 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/11
12:37 ب.ظ
زیرسازی و اجرای زمین چمن مصنوعی
مركزي 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/10
19:03 ب.ظ
کلیه مراحل ساخت زمین چمن مصنوعی
مركزي 1398/7/10 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
زیرسازی و اجرا زمین چمن مصنوعی
مركزي 1398/7/10 تاریخ گذشته
16:35 ب.ظ
پروژه احداث چمن مصنوعی ساختمان شماره دو اداره کل
بوشهر 1398/7/10 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
کلیه مراحل ساخت زمین چمن مصنوعی  زیرسازی فنس کشی
مركزي 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/08
18:33 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی روستای
يزد 1398/7/8 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
اجرای احداث پارک سی پی جی
کرمان 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/07
13:30 ب.ظ
اجرای احداث پارک شهرک سی بی جی
کرمان 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/04
14:54 ب.ظ
ایجاد و توسعه فضای سبز و معابر سطح شهر
کرمانشاه 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/03
18:41 ب.ظ
تکمیل جایگاه تماشاگران و میدان
اردبيل 1398/7/3 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
پروژه احداث فضای سبز بلوارهای شهرک صنعتی
گلستان 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/02
18:50 ب.ظ
اجرت اجرای چمن با کلیه مصالح و ابزار کار
چهارمحال بختياري 1398/7/2 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
احداث پیست دو میدانی
احداث پیست دو میدانی... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/7/2 تاریخ گذشته
1398/07/01
19:05 ب.ظ
اجرای چمن با مصالح و ابزار کار
چهارمحال بختياري 1398/7/1 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
اجرای احداث پارک شهرک سی بی جی
کرمان 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/31
14:51 ب.ظ
ایحاد و توسعه فضا سبز و معابر سطح شهر
کرمانشاه 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/27
18:31 ب.ظ
اجرای احداث پارک شهرک سی بی جی
کرمان 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/26
19:12 ب.ظ
ساخت زمین چمن مصنوعی
ساخت زمین چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/6/26 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
تکمیل بوستان روستای
تکمیل بوستان روستای... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1398/6/26 تاریخ گذشته