1398/02/05
07:37 ق.ظ
بازسازی سرویس های بهداشتی بال شمالی طبقه چهارم ساختمان ستادی
تهران 1398/2/5 مهلت دار
1398/02/04
19:39 ب.ظ
احداث اتاق نگهبانی به قطر 2 متر شیشه
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
19:23 ب.ظ
خدمات بازسازی ساختمان نگهبانی
تهران 1398/2/4 مهلت دار
18:30 ب.ظ
اجرای عملیات دپو و بارگیری و حمل و سرند کردن مصالح
آذربايجان غربي 1398/2/4 مهلت دار
18:14 ب.ظ
تعمیرات و بازسازی ساختمان
البرز 1398/2/4 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
تخریب و بازسازی سرویس بهداشتی و ابدارخانه
البرز 1398/2/4 مهلت دار
09:21 ق.ظ
تعمیرات اساسی مدارس شهری روستایی
البرز 1398/2/4 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
بازسازی کامل 3 عدد سرویس بهداشتی
تهران 1398/2/4 مهلت دار
08:04 ق.ظ
بازسازی کامل سه عدد سرویس بهداشتی دارای 4 چشمه توالت ایرانی
تهران 1398/2/4 مهلت دار
08:00 ق.ظ
تعمیر و نگهداری سرویس های بهداشتی
تهران 1398/2/4 مهلت دار
07:47 ق.ظ
تعمیرات مدارس
تعمیرات مدارس... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
20:31 ب.ظ
تهیه ساخت و نصب فلاشینگ
تهیه ساخت و نصب فلاشینگ... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/2/3 مهلت دار
19:22 ب.ظ
اجرت تخریب و ایزوگام کاری و
چهارمحال بختياري 1398/2/3 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
انجام تعمیرات اساسی دانشگاه
آذربايجان غربي 1398/2/3 مهلت دار
18:17 ب.ظ
تخریب و بازسازی قسمتهای از ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/2/3 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
تخریب و بازسازی سرویس بهداشتی و ابدارخانه
البرز 1398/2/3 مهلت دار
18:07 ب.ظ
استادگار بنا و کارگر ساختمانی
اصفهان 1398/2/3 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
تهیه و ساخت و نصب در حیاط از پروفیل و ورق
مركزي 1398/2/3 مهلت دار
11:54 ق.ظ
تعمیرات کتابخانه های عمومی
مركزي 1398/2/3 مهلت دار
11:50 ق.ظ
تعمیر کتابخانه های عمومی شهرستان
مركزي 1398/2/3 مهلت دار
11:50 ق.ظ
تعمیرات کتابخانه های
تعمیرات کتابخانه های... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/2/3 مهلت دار
11:50 ق.ظ
تعمیرات کتابخانه های عمومی
مركزي 1398/2/3 مهلت دار
11:50 ق.ظ
تعمیرات کتابخانه های عمومی شهرستان
مركزي 1398/2/3 مهلت دار
11:38 ق.ظ
تجهیز سالن مجتمع فرهنگی
تجهیز سالن مجتمع فرهنگی... ابنیه و ساختمان
قزوين 1398/2/3 مهلت دار
11:37 ق.ظ
تهیه ساخت نصب درپوش فولادی کانال کابل  در پست
لرستان 1398/2/3 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
اجرای کف و سقف اتاقک اسانسور
خراسان شمالي 1398/2/3 مهلت دار
09:52 ق.ظ
تعمیر سرویس بهداشتی و نقاشی سقف
تهران 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
20:15 ب.ظ
ساخت قرنطینه نگهداری جانوران حیات وحش
بوشهر 1398/2/2 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
اجرای زیرساخت کلور
اجرای زیرساخت کلور... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/2/2 مهلت دار
10:56 ق.ظ
تعمیر و مرمت کف مامورسرای بیمه -
گيلان 1398/2/2 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
انجام تعمیرات مرکز
انجام تعمیرات مرکز... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
18:50 ب.ظ
تکمیل سرویس بهداشتی بین راهی کمربند جنوبی شهر
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
بازسازی عوامل اجرایی همراه با جنس برای بازسازی 3 عدد
تهران 1398/1/31 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
تکمیل مدرسه امام حسن
تکمیل مدرسه امام حسن... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/1/31 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
توسعه کلاس مدرسه
توسعه کلاس مدرسه... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/1/31 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
تکمیل مدرسه سماء جایگزین
اصفهان 1398/1/31 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
تکمیل سالن چند منظوره
تکمیل سالن چند منظوره... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
تعمیرات سالنهای ورزشی
تعمیرات سالنهای ورزشی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
تعمیرات اداره بهزیستی شهرستان قصر شیرین
کرمانشاه 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
تعمیرات اداره بهزیستی
تعمیرات اداره بهزیستی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
اجرای حفاظت فیزیکی مخازن اب بم
کرمان 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
اجرای حفاظت فیزیکی مخزن اب
کرمان 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
تعمیرات مدارس ابتدایی ناحیه
همدان 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
تعمیرات اساسی پایانه بار - تعمیر 3 چشمه سرویس بهداشتی
مركزي 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
ساماندهی مجتمع
ساماندهی مجتمع... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/1/31 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
اجرای دکوراسیون لابی ورودی ساختمان کسب و کار
سمنان 1398/1/31 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
تکمیل ساختمان اطلاع رسانی کمپ
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
تکمیل سرویس بهداشتی بین راهی کمربند جنوبی شهر
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته