1397/11/01
20:07 ب.ظ
اجرای سنگ فرش معبر ورودی
اصفهان 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/29
14:39 ب.ظ
تکمیل تعمیر و مرمت قلعه تاریخی
چهارمحال بختياري 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
تکمیل عملیات تعمیر و مرمت موزه
چهارمحال بختياري 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:27 ب.ظ
مرمت قلعه لیت اندیکا پیمانکاران حقیقی ویا حقوقی دارای
خوزستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
مرمت منزل شیخ جعفر
مرمت منزل شیخ جعفر... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
مرمت خانه
مرمت خانه... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
16:53 ب.ظ
مرمت و ساماندهی
مرمت و ساماندهی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/10/25 تاریخ گذشته
16:49 ب.ظ
مرمت و حفاظت تابلو معرق پارچه معروف
يزد 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
18:19 ب.ظ
مرمت کاروانسرای
مرمت کاروانسرای... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
مرمت کاروانسرای
مرمت کاروانسرای... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
مرمت زورخانه
مرمت زورخانه... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
17:41 ب.ظ
مرمت یخچال
مرمت یخچال... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
12:09 ب.ظ
مرمت خانه ارباب
مرمت خانه ارباب... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/16
08:24 ق.ظ
مرمت و ساماندهی حمام قرمزی
آذربايجان شرقي 1397/10/16 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
مرمت و ساماندهی مجموعه
مرمت و ساماندهی مجموعه... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/10/16 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
تکمیل مرمت خانه پدری
تکمیل مرمت خانه پدری... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/10/16 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
مرمت و ساماندهی ابنیه
مرمت و ساماندهی ابنیه... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/10/16 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
مرمت و ساماندهی مجموعه بقعه
آذربايجان شرقي 1397/10/16 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
مرمت و ساماندهی ابنیه
مرمت و ساماندهی ابنیه... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/14
19:06 ب.ظ
مرمت مقابر صفوی قلعه اسماعیل
آذربايجان غربي 1397/10/14 تاریخ گذشته
1397/10/11
13:32 ب.ظ
حفاظت و مرمت منبر چوبی مسجد
مركزي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
11:31 ق.ظ
مرمت مجموعه طباطبایی های
لرستان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:00 ق.ظ
مرمت کاروانسرای  - دیوار اصطبل غربی
مركزي 1397/10/5 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
حفاظت و مرمت منبر چوبی مسجد جامع نقوسان
مركزي 1397/10/5 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
حفاظت و مرمت منیرچوبی مسجد
مركزي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
12:41 ب.ظ
ساماندهی و تعمیر خانه تاریخی
قم 1397/10/4 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
حفاظت و مرمت اموال منقول فرهنگی تاریخی
خوزستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
پروژه مطالعه مرمت و حفاظت بخشی
زنجان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
14:32 ب.ظ
انجام عملیات مرمت و بازسازی ساختمان دبیرستان
گيلان 1397/10/2 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
مرمت کاروانسرای
مرمت کاروانسرای... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/10/2 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
مرمت اضطراری اثار تاریخی در سطح استان
خوزستان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/29
14:09 ب.ظ
بازسازی و بهسازی بافت تاریخی شهر
گلستان 1397/9/29 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
مرمت پل تاریخی
مرمت پل تاریخی... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/29 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
مرمت بافت روستای
مرمت بافت روستای... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/29 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
مرمت اضطراری اثار تاریخی در سطح استان
خوزستان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
15:04 ب.ظ
مرمت و ساماندهی حمام
مرمت و ساماندهی حمام... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
ساماندهی و مرمت جداره و پوشش سقف ابنیه های
گلستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
مرمت و بازسازی پوشش سقف موزه
گلستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:15 ب.ظ
مرمت وبازسازی اصطبل مجموعه
همدان 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
مرمت موزه نوش اباد
مرمت موزه نوش اباد... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
مرمت خانه ارباب
مرمت خانه ارباب... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
مرمت بافت تاریخی محله
مرمت بافت تاریخی محله... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
مرمت خانه تاریخی حکیم
مرمت خانه تاریخی حکیم... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
مرمت خانه معظمی
مرمت خانه معظمی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/27 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
اجرا و خرید مصالح جهت مرمت
آذربايجان غربي 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
16:16 ب.ظ
مرمت منزل فیض اله
مرمت منزل فیض اله... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:28 ب.ظ
مرمت و ساماندهی
مرمت و ساماندهی... ابنیه و ساختمان
سمنان 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
حفاظت و مرمت اموال منقول فرهنگی تاریخی
خوزستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
مرمت خانه
مرمت خانه... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
14:18 ب.ظ
مرمت منزل
مرمت منزل... ابنیه و ساختمان
کردستان 1397/9/25 تاریخ گذشته