1397/08/28
13:14 ب.ظ
مرمت اضطراری اثارتاریخی
خوزستان 1397/8/28 مهلت دار
13:14 ب.ظ
مرمت مسجد جامع
مرمت مسجد جامع... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/8/28 مهلت دار
13:14 ب.ظ
مرمت اضطراری اثار تاریخی (
خوزستان 1397/8/28 مهلت دار
10:07 ق.ظ
مرمت کاروانسرای قوژد و
مرمت کاروانسرای قوژد و... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
ادامه مرمت و استحکام بخشی بند نادری
خراسان رضوي 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
مرمت امامزاده و حمام
مرمت امامزاده و حمام... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
مرمت حمام دهبار
مرمت حمام دهبار... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
مرمت اثار مسجد
مرمت اثار مسجد... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/8/28 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
مرمت قلعه کنجانچم
مرمت قلعه کنجانچم... ابنیه و ساختمان
ايلام 1397/8/28 مهلت دار
09:30 ق.ظ
مرمت و ساماندهی طاق
مرمت و ساماندهی طاق... ابنیه و ساختمان
ايلام 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
10:30 ق.ظ
ساماندهی تعمیر بافت تاریخی
قم 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
ایمن سازی اشیا کاخ موزه
ایمن سازی اشیا کاخ موزه... ابنیه و ساختمان
البرز 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
08:28 ق.ظ
پروژه مرمت حسینیه سید رضی
قزوين 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:44 ب.ظ
مرمت بنای تاریخی اسیاب
مرمت بنای تاریخی اسیاب... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
مرمت مسجد مدرسه حیدریه
مرمت مسجد مدرسه حیدریه... ابنیه و ساختمان
قزوين 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
پروژه مرمتی کاروانسرای
پروژه مرمتی کاروانسرای... ابنیه و ساختمان
قزوين 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
مرمت امامزاده
مرمت امامزاده... ابنیه و ساختمان
قزوين 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
مرمت حسینیه سید
مرمت حسینیه سید... ابنیه و ساختمان
قزوين 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
مرمت خانه تاریخی
مرمت خانه تاریخی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
مرمت اثار تاریخی رحیمی بحستان و کارونسرا
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
مرمت و پل و ساختمان اداری مه ولات و ارمگاه
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
مرمت اثار تاریخی مسجد خسرو شیر چغای و زادگاه دکتر شریعتی
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
تعمیر و نگهداری موزه مردم شناسی
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
مرمت کوشک و استحکام بخشی مزار
خراسان رضوي 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:26 ق.ظ
مرمت و ساماندهی مسجد
مرمت و ساماندهی مسجد... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:26 ق.ظ
مرمت و ساماندهی خانه تاریخی
آذربايجان شرقي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:21 ب.ظ
مرمت پل تاریخی
مرمت پل تاریخی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
تکمیل و مرمت و بازسازی خانه
زنجان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:30 ب.ظ
مرمت پل تاریخی
مرمت پل تاریخی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
مرمت امامزاده
مرمت امامزاده... ابنیه و ساختمان
ايلام 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
مرمت قلعه کنجانچم شهرستان
ايلام 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
مرمت و ساماندهی تزئینات خانه
آذربايجان غربي 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
مرمت حمام تاریخی باورق
مرمت حمام تاریخی باورق... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:42 ق.ظ
مرمت پل تاریخی سیاه پله
مرمت پل تاریخی سیاه پله... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
مرمت پل تاریخی
مرمت پل تاریخی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
مرمت پل تاریخی
مرمت پل تاریخی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
مرمت اثار خانه تاریخی رحیمی
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
مرمت قطب الدین حیدرو پل کسکگ
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
مرمت خانه تاریخی
مرمت خانه تاریخی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
مرمت وحفاظت اسبادهای
مرمت وحفاظت اسبادهای... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
مرمت اثار تاریخی مسجد خسرو شیر
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
مرمت و تعمیر عمارت والی کهره
ايلام 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
08:06 ق.ظ
مرمت اشیا موزه
مرمت اشیا موزه... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
11:19 ق.ظ
مرمت مسجد جامع
مرمت مسجد جامع... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/8/14 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
مرمت نمای موزه
مرمت نمای موزه... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
مرمت و ساماندهی مسجد سید ابراهیم
آذربايجان شرقي 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
مرمت و ساماندهی حمام سرای
آذربايجان شرقي 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
مشارکت در حفاظت و مرمت خانه های تاریخی
آذربايجان شرقي 1397/8/14 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
مرمت و ساماندهی جداره های تاریخی
آذربايجان شرقي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
11:38 ق.ظ
مرمت اشیا موزه اکبری
مرمت اشیا موزه اکبری... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/8/13 تاریخ گذشته