1397/10/28
09:10 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای فنس کشی اطراف پلاکهای قدر السهم در پروژه توسعه
اصفهان 1397/10/27 مهلت دار
1397/10/25
17:12 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث سیم خاردار روی دیوار محوطه و توسعه ساختمان
تهران 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
23:03 ب.ظ
محصور نمودن زمین های خریداری شده  مسیر خط انتقال
گيلان 1397/10/24 مهلت دار
18:12 ب.ظ
تهیه و ساخت و حمل حفاظ با سازه فلزی هراه با نصب و
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
اجرای فنس کشی و حفاظت کیفی و شن ریزی محوطه چاههای منطقه
چهارمحال بختياري 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
18:09 ب.ظ
نصب حفاظ و رنگ امیزی نرده های دیوار پیرامون
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
17:41 ب.ظ
ساخت نرده های فلزی اردوگاه گردشگری
اصفهان 1397/10/23 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
محصور سازی زمین های ایستگاههای پمپاژ فاضلاب
گيلان 1397/10/23 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
مجتمع ابرسانی کتول عملیات اجرای ساخت اتاقک سرچاهی
گلستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:22 ب.ظ
اجرای حصارکشی و محوطه سازی چاهها
گلستان 1397/10/20 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
عملیات اجرای حصارکشی چاه های
گلستان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:16 ب.ظ
تهیه ونصب حفاظ فلزی بر روی دیوار بتنی پست 63 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
تهیه و نصب حفاظت فلزی بر روی دیوار بتنی پست 63 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
2600 متر فنس کشی
2600 متر فنس کشی... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
19:20 ب.ظ
2600 متر فنس کشی
2600 متر فنس کشی... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/10/17 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
اجرای حصارکشی اطراف محوطه انبارهای
مركزي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
20:52 ب.ظ
حصارکشی مجتمع امام حسین شهرستان
يزد 1397/10/16 تاریخ گذشته
20:49 ب.ظ
عملیات تکمیلی حصار کشی سایت قدیم مجتمع کوثر حصارکشی چاه
يزد 1397/10/16 تاریخ گذشته
16:55 ب.ظ
اصلاح حصارکشی اطراف مخزن اب شهرک
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
محصور سازی مخزن اب شرب کشاورزی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/16 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
محصور سازی چاه
محصور سازی چاه... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:37 ب.ظ
1397/10/13
16:32 ب.ظ
حصارکشی و روشنایی محوطه و ساخت اتاقک سرچاهی
گلستان 1397/10/13 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
تهیه و اجرای 1 باب فنس و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ روستای
مركزي 1397/10/13 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
تیراهن فولادی جهت فنس کشی دور زمین چمن فوتبال
البرز 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
19:49 ب.ظ
اجرای و نصب حفاظ استیل بانکی
آذربايجان غربي 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
حفاظ کشی اطراف ترانس چاههای
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:23 ب.ظ
حصارکشی  محوطه
حصارکشی محوطه... ابنیه و ساختمان
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
محصور سازی مخزن اب شرب چنارستان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/11 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
محصورسازی چاههای شهربازی شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/11 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
محصورسازی چاه مادوان روی تپه کنار پلیس راه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:54 ب.ظ
مرمت و فنس کشی درمنطقه باغ
گيلان 1397/10/10 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
اجرای حفاظ شاخ گوزنی به ابعاد 210*1 متر طول با رنگ امیزی
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
13:00 ب.ظ
تهیه و اجرای سیم خاردار در فرودگاه
فارس 1397/10/9 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
تهیه و نصب طور باغی گالوانیزه به ارتفاع2
فارس 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
13:29 ب.ظ
ایجاد دیواره و فنس کشی جهت هواسازهای موجود در باند
تهران 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/04
12:36 ب.ظ
عملیات خاکی و فنس کشی پست 400 کیلو ولت
فارس 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
13:21 ب.ظ
خرید و حصارکشی زمین ورزشی
سمنان 1397/10/3 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
تهیه نصب جابجایی فنس محوطه مجموعه ورزشی
سمنان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:24 ب.ظ
تهیه و اجرای فنس کشی
تهیه و اجرای فنس کشی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/10/1 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
اجرای فنس کشی سایت گ
اجرای فنس کشی سایت گ... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
11:18 ق.ظ
اجرای حصار مخزن 13000 با فنس
کرمان 1397/9/29 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
اجرای فنس کشی سایت گنو
اجرای فنس کشی سایت گنو... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
14:51 ب.ظ
تکمیل حصار مخاز شهر بم و توابع با فنس
کرمان 1397/9/28 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
محصورسازی زمین و تاسیسات در شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/26
18:23 ب.ظ
اجرای حفاظ روی دیوار محوطه فرمانداری سمیرم 253 متر
اصفهان 1397/9/26 تاریخ گذشته
16:54 ب.ظ
تکمیل حصارکشی سایتهای  R1,R2,R3 مجتمع
يزد 1397/9/26 تاریخ گذشته
16:18 ب.ظ
حصارکشی مخزن
حصارکشی مخزن... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/9/26 تاریخ گذشته
16:10 ب.ظ
فنس کشی چاهها و مخازن شهرستان
همدان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
10:26 ق.ظ
محصورسازی مخزن ابشار
محصورسازی مخزن ابشار... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/25 تاریخ گذشته