1398/05/26
18:42 ب.ظ
تهیه و نصب و اجرای حصار فنس پیرامون قطعه شماره
مازندران 1398/5/26 مهلت دار
18:42 ب.ظ
18:02 ب.ظ
اصلاح و نصب سیم خاردار پست 63 کیلوولت سدمیناب
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
15:41 ب.ظ
اصلاح و نصب  سیم خاردار پست 230 یکلو ولت شرق
هرمزگان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
14:47 ب.ظ
تهیه اجرای فنس کشی ایستگاه پمپاژ و بهسازی چشمه ابرسانی روستای
مركزي 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
19:51 ب.ظ
عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلهای
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
تهیه حمل و نصب سیم خاردار به طول 3200 متر جهت نصب بر روی دستک
فارس 1398/5/23 مهلت دار
15:02 ب.ظ
احرای حصارکشی مرکز بهداشت
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
اصلاح و نصب سیم خاردار پست 63 سد
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:36 ب.ظ
تهیه و نصب و اجرا حصار فنس پیرامون قطعه شماره 17 ایستگاه
مازندران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
11:19 ق.ظ
اجرای نرده کشی با قوطی فلزی دیوار پانسیون
خراسان رضوي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:36 ب.ظ
اهن کشی و فنس
اهن کشی و فنس... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
بهسازی و نوسازی حصار ایستگاه
خراسان جنوبي 1398/5/19 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
اجرای عملیات دیوار و حصار کشی ساختمان اداری
آذربايجان شرقي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:09 ب.ظ
جوشکاری اسکلت و نصب فنس دور زمین چمن
مركزي 1398/5/15 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
تهیه و اجرای فنس گالوانیزه  گرم با روکش سبز رنگ
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
اجرای فنس کشی پیرامون ساختمان
همدان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
14:13 ب.ظ
پیمانکاری ساختمان جهت ساخت حفاظ حیاط و پنجره ها
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
پیمانکاری ساختمان جهت ساخت نرده راه پله
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
ساخت درب اصلی و بازسازی فنس اطراف محوطه ایستگاه گرمک در ارتفاعات
همدان 1398/5/14 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
اجرای فنس کشی پیرامون ساختمان 520 متر
همدان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:38 ب.ظ
اجرای حفاظ استیل
اجرای حفاظ استیل... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
فنس گذاری
فنس گذاری... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:20 ب.ظ
فنس کشی
فنس کشی... ابنیه و ساختمان
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
تهیه و اجرای فنس کشی ایستگاه پمپاژ به همراه بهسازی چشمه
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
تهیه و اجرای نرده محافظ پنجره با قوطی پروفیل 2*2 با رنگ و ضد زنگ
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
11:13 ق.ظ
حصارکشی سایت های مزرعه عرب و
يزد 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
19:35 ب.ظ
اجرای فنس چاه شماره پنج دهدشت و تکمیل فنس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/8 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
نصب حفاظ نرده استیل
نصب حفاظ نرده استیل... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/8 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
حفاظت فلزی به صورت تمام کار جهت دانشکده
فارس 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:18 ب.ظ
عملیات نصب و اجرای فنس کشی در ایستگاه 66 بوشیگان
فارس 1398/5/7 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
انجام عملیات ساخت درب اصلی و بازسازی فنس اطراف محوطه ایستگاه
همدان 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
حصارکشی و ایجاد اتاق فرمان 2*2 و وصل به تاسیاسات ابرسانی روستای
آذربايجان شرقي 1398/5/7 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
اجرای فنس کشی ایستگاه 66 بوشیکان
فارس 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:31 ب.ظ
اجرای نرده کشی اهنی محوطه ساختمان
خوزستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
تهیه و اجرای تکمیل فنس و ایستگاه پمپاژ روستای
مركزي 1398/5/6 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
تهیه و اجرای رنگ نرده راه پله
خراسان شمالي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:03 ب.ظ
پیش اگاهی و کنترل تشی با فنس کشی درختان بنه در سطح استان
خراسان جنوبي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
20:09 ب.ظ
فنس کشی و تسطیح زمین
فنس کشی و تسطیح زمین... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/5/2 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
فنس کشی اطراف منبع 20000
فنس کشی اطراف منبع 20000... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/2 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
تکمیل حصار کشی تصفیه خانه شهرک
خراسان رضوي 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
نصب حفاظ نرده استیل مجتمع
خراسان رضوي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:36 ب.ظ
محصورسازی محوطه بخش زنان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/1 تاریخ گذشته
15:34 ب.ظ
احداث دیوار و فنس و تعمیرات متفرقه راهدارخانه سنگ بست و گوجگی
خراسان رضوي 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:56 ب.ظ
نصب هندریل
نصب هندریل... ابنیه و ساختمان
قم 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:15 ب.ظ
احداث سیم خاردار در محوطه پست
تهران 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:23 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای حصارکشی تاسیسات سرچاهی روستای
اصفهان 1398/4/30 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
اجرای نرده کشی اهنی محوطه ساختمان
خوزستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
11:40 ق.ظ
تهیه و اجرای حفاظ فلزی مجتمع
سيستان و بلوچستان 1398/4/29 تاریخ گذشته