1397/10/27
10:29 ق.ظ
1397/10/25
12:22 ب.ظ
اجرای کفسازی روستای
اجرای کفسازی روستای... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
22:51 ب.ظ
اماده سازی فونداسیون حفر گودال و تهیه بیس پلیت ونصب
فارس 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:38 ب.ظ
عملیات اجرایی بتن ریزی اطراف چاهکهای ایستگاه پمپاژ خط انتقال
قزوين 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:50 ب.ظ
میلگرد اجدار فولادی 5 ردیف - اجرای فونداسیون احداث ساختمان اداری
کرمانشاه 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
تهیه و اجرای فونداسیون دیزل ژنراتور
سيستان و بلوچستان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
11:44 ق.ظ
اجرای اسکلت بتونی با کلیه مصالح فنداسیون
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/05
13:12 ب.ظ
اجرای فونداسیون دکل مخابراتی
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
اجرای فونداسیون دکل مخابراتی در محوطه ساختمان مرکز
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:26 ب.ظ
اجرای فونداسیون و نصب برج نوری پست های
سيستان و بلوچستان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
12:29 ب.ظ
اجرای 120 متر فونداسیون و کف کرسی --
سيستان و بلوچستان 1397/10/1 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
اجرای فونداسیون دکل مخابراتی در محوطه ساختمان مرکز مبادله پستی
تهران 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/28
08:47 ق.ظ
اجرای فونداسیون پارکینگ خودرو در
اردبيل 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:31 ب.ظ
فونداسیون و سوله سالن سنجش قهرمانی ورزشکاران
گلستان 1397/9/27 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
فونداسیون سنجش قهرمانی
فونداسیون سنجش قهرمانی... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
13:47 ب.ظ
ساخت فونداسیون ساختمان شهرداری
مركزي 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
ساخت فنداسیون ساختمان شهرداری
مركزي 1397/9/25 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
فونداسیون استخر
فونداسیون استخر... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
فونداسیون استخر
فونداسیون استخر... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
اجرای 120 متر فونداسیون و کف کرسی
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:52 ب.ظ
فونداسیون استخر
فونداسیون استخر... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
15:23 ب.ظ
اجرای فونداسیون حیاط پست ساختمان خلوت با
آذربايجان غربي 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
اجرای کامل فونداسیون سالن ورزشی
قزوين 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:32 ب.ظ
اجرای بتن ریزی فونداسیون ستون سقف همراه پمپ بتن ریزی
چهارمحال بختياري 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:37 ب.ظ
اجرای کف سازی انبار لوله جاده
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
اجرای بتن ریزی - امامزاده
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
اجرای فونداسیون و ستونها با مصالح 71 متر مربع
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:15 ب.ظ
قالب بندی فنداسیون 1260 مترمربع
فارس 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:32 ب.ظ
تسطیح و تهیه و اجرای بتن
تسطیح و تهیه و اجرای بتن... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:23 ب.ظ
اجرای کف سازی اتاقهای زنت
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
اجرای فونداسیون پایه تانکر 5000 لیتری
يزد 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
اجرای فونداسیون پایه تانکر 50000 لیتری
يزد 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:24 ق.ظ
انجام بتون کاری محوطه مرکز جهاد پلنگانه به مساحت 130 متر مربع
کرمانشاه 1397/9/14 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
اجرای ارماتور بندی قالب بندی بتن ریزی ستون
آذربايجان غربي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:17 ب.ظ
اجرای فداسیون و نصب برج نوری ...
سيستان و بلوچستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
16:33 ب.ظ
عملیات بتن ریزی کف مرکز جهاد کشاورزی 250 مترمربع
کرمانشاه 1397/9/11 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
احداث فونداسیون های بانک خازنی و بریکر جهت پست اتشنشانی ناحیه شرق
خوزستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
اخداث فونداسیون های بانک خازنی
خوزستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
احداث فونداسیون بریکر و رایزر 33KV + 4 عدد حوضچه بتنی
خوزستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
احداث فونداسیون های CVT
احداث فونداسیون های CVT... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
12:57 ب.ظ
بتن ریزی کف سالن با سیمان 350 کبلوگرم
زنجان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:23 ب.ظ
شیب بندی و اجرای بتون کف محوطه 800 متر مربع
هرمزگان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/25
12:18 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی فونداسیون
اصفهان 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی فونداسیون و درب کانال پست 230KV
اصفهان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/24
07:47 ق.ظ
اجرای قالب بندی ارماتور بندی و بتن ریزی سقف
تهران 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:42 ب.ظ
اجرای فونداسیون و اسکلت زورخانه
کرمان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:42 ق.ظ
اجرای فونداسیون سالن چند منظوره مجموعه ورزشی
يزد 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
اجرای فونداسیون سالن چند منظوره مجموعه
يزد 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
08:11 ق.ظ
کف سازی حیاط با مصالح مخلوط به متراژ حدود 280 متر مربع
اردبيل 1397/8/20 تاریخ گذشته