1398/05/31
18:23 ب.ظ
اجرای فونداسیون سوله
اجرای فونداسیون سوله... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
18:39 ب.ظ
کف سازی به متراژ 150 مترمربع - سنگ کاری متراژ تقریبی 200 متر مربع گچ کاری
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
مرمت فونداسیون و خاکبرداری و دیوارچینی و دکل 152 خط 937
فارس 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
14:30 ب.ظ
بهسازی اتاق دیزل ژنراتور و احداث فونداسیون
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
احداث ساختمان مخابرات شبکه مخابرات در شهرک صنعتی
تهران 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
15:22 ب.ظ
ساخت ساختمان حفاظت فیزیکی
خراسان رضوي 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/24
10:37 ق.ظ
اصلاح فونداسیون پایه بتنی فاز c خط 717
خوزستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
15:01 ب.ظ
طراحی اجرای فونداسیون سوله بوجاری ایستگاه
فارس 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:18 ب.ظ
بتن ریزی معابر سطح شهر روانسر
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
اصلاح و بهینه سازی فونداسیون های پست
يزد 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:24 ب.ظ
اصلاح فونداسیون پپایه بتنی فاز c خط 717 مارون اهواز
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
تعمیر کف سالن ورزشی اداره اموزش و پرورش
همدان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:50 ب.ظ
اجرا و نصب فونداسیون و برج های نور 24 متری
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:09 ب.ظ
هزینه اجرای ارماتور بندی قالب بندی و بتن ریزی سر درب دانشگاه علوم پزشکی
اردبيل 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/14
14:55 ب.ظ
اجرا و نصب فونداسیون و برج های نور 24 متری ایرساید فرودگاه لامرد
فارس 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
19:02 ب.ظ
دیوار چینی و ترمیم فونداسیون خط 66 کیلو ولت
بوشهر 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
اصلاح و بالابردن ارتفاع فونداسیون 55 برج
گيلان 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:27 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث فونداسیون جهت نصب کانکس تعمیر
گيلان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:46 ب.ظ
فنداسیون اماده
فنداسیون اماده... ابنیه و ساختمان
کرمان 1398/5/12 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
کفسازی پارکینگ
کفسازی پارکینگ... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:06 ب.ظ
احداث فونداسیون و استراکچر اسانسور ایستگاه بندرعباس
هرمزگان 1398/5/9 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
ساخت بنا به متراژ 100 متر مربع  اسکلت
فارس 1398/5/9 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
ساخت یک باب  کلاس به متراژ 30 متر مربع به صورت اسکلت
فارس 1398/5/9 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
ترمیم سنگ کف سالن ورزشی
ترمیم سنگ کف سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
اجرای دستمزدی مرمت بتن حد فاضل شهرک های فاز1و3  به زمین شهری صدیقی
کرمانشاه 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
19:03 ب.ظ
اجرای هاردبتن
اجرای هاردبتن... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:29 ب.ظ
عملیات اجرایی فونداسیون انتن های دستگاههای کمک ناوبری LIZ-GP/DME
گيلان 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
اجرای هارد بتن به متراژ تقریبی 400 مترمربع
فارس 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:50 ب.ظ
اجرای عملیات فنداسیون سوبه جدید انبار دارویی
اردبيل 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:58 ب.ظ
اجرای ارماتوربندی مغازه ها
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
اجرای خاکبرداری ارماتوربندی قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون
خراسان شمالي 1398/5/5 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
اجرای طرح پاشنه و فونداسیون دیوار حایل اداره
البرز 1398/5/5 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
اجرای ارماتوربندی
اجرای ارماتوربندی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
18:58 ب.ظ
احداث سه دستگاه فونداسیون خط 400 کیلو ولت بیستون - نیروگاه شهید مفتح
همدان 1398/5/2 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
اجرای فونداسیون پانسیون متاهلین دانشگاه
فارس 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:46 ب.ظ
ساخت و تکمیل بنا
ساخت و تکمیل بنا... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
احداث فونداسیون و استراکچر اسانسور ایستگاه راه اهن
هرمزگان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:53 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث فونداسیون جهت نصب کانکس
گيلان 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
12:27 ب.ظ
اجرای سازه اجری
اجرای سازه اجری... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:15 ب.ظ
اجرای فونداسیون پانسیون متاهلین دانشگاه
فارس 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
14:59 ب.ظ
تخریب ملک مکسونی و احداث بنا
تهران 1398/4/27 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
اجرای 150 مترمربع ارماتوربندی و قالب یندی و دیوار برشی توسعه اورژلنس بیمارستان
خراسان رضوي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:38 ب.ظ
اجرای فونداسیون المان
اجرای فونداسیون المان... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/4/26 تاریخ گذشته
21:32 ب.ظ
اجرای فونداسیون پانسیون متاهلین دانشگاه
فارس 1398/4/26 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
احداث فونداسیون و استراکچر اسانسور ایستگاه
هرمزگان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
10:55 ق.ظ
افزایش ابعاد فونداسیون ترانس پست 400 شهید
خوزستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
20:02 ب.ظ
اجرای بخشی از عملیات احداث ساختمان جددی اداری جهاد کشاورزی
لرستان 1398/4/24 تاریخ گذشته