1398/10/29
11:56 ق.ظ
اصلاح بتن فونداسیون دکلهای خطوط
اصفهان 1398/10/29 مهلت دار
10:42 ق.ظ
اجرای کفپوش اپوکسی انتی باکتریال جهت کف سردخانه
هرمزگان 1398/10/29 مهلت دار
1398/10/28
21:09 ب.ظ
10:29 ق.ظ
ارماتوربندی بنا ساختمان اداری
تهران 1398/10/28 مهلت دار
1398/10/25
21:19 ب.ظ
اجرای کف سازی پارک بانوان
خراسان جنوبي 1398/10/25 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
ساخت سکو و سیلوی نگهدارنده و حمل پسماند
اصفهان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
12:59 ب.ظ
اراماتور بندی و اجرای کامل استراکچر دستگاه هواساز
تهران 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
23:45 ب.ظ
احداث فونداسیون جکهای 40 تنی
لرستان 1398/10/23 تاریخ گذشته
22:02 ب.ظ
اجرای فنداسیون کامل بازارچه صنایع
خراسان جنوبي 1398/10/23 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
اجرای ارماتوربندی و بتن ریزی
تهران 1398/10/23 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
تخریب کفی بتنی مساحت 40 مترمربع و نصب صفحه اهنی و جوشکاری
خراسان رضوي 1398/10/23 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
تخریب و اجرای سرامیک دیوار و کف سالن غذاخوری
خراسان رضوي 1398/10/23 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
کف پرکنی و بتون ریزی کف
کف پرکنی و بتون ریزی کف... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
20:55 ب.ظ
زیرسازی اماده سازی
زیرسازی اماده سازی... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1398/10/22 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
بتن ریزی ترمیم بتن کف انبار 4000 متر مربعی
ايلام 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/18
20:13 ب.ظ
حفر فونداسیون و بتن ریزی و تهیه و نصب اهن 14 جهت مهار دکل به تعداد 3 عدد
خراسان رضوي 1398/10/18 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
ترمیم اصلاح بازسازی کف داپر جنوبی  8متری
هرمزگان 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
20:45 ب.ظ
تهیه حمل اجرای بتن ریزی برید پل پردیس
خراسان رضوي 1398/10/17 مهلت دار
11:35 ق.ظ
بهینه سازی ساختمانی فونداسیون تجهیزات
اصفهان 1398/10/17 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
احداث فونداسیون برای 9 دستگاه  سی تی در ایستگاهای
اصفهان 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/16
11:14 ق.ظ
قالب بند و ارماتور بند ...
خوزستان 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
21:32 ب.ظ
تخریب کف بتنی و ایجاد رولبولت و نصب صفحه اهنی با جوشکاری
خراسان رضوي 1398/10/15 تاریخ گذشته
20:26 ب.ظ
اجرای عملیات فنداسیون و ستون های بتنی
سيستان و بلوچستان 1398/10/15 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
اجرای بتن مسلح کف انبار
اجرای بتن مسلح کف انبار... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/14
1398/10/11
13:31 ب.ظ
احداث فونداسیون و نصب کانکس حصارکشی چشمه و احداث اتاقک کلر زنی
آذربايجان غربي 1398/10/11 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
کلیه مصالح و هزینه های کارگری و تدارکات و پشتیبانی
خوزستان 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/10
23:52 ب.ظ
خاکبرداری فونداسیون ساختمان
هرمزگان 1398/10/10 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
ساخت فونداسیون مربوط به حوزه
خوزستان 1398/10/10 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
اصلاح شیب رمپ
اصلاح شیب رمپ... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1398/10/10 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
زیباسازی دو واحد مسکونی در فلکه
فارس 1398/10/10 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
تخریب کف بتنی و ایجاد پلیت
خراسان رضوي 1398/10/10 تاریخ گذشته
00:50 ق.ظ
بتن کنی و تخریب ورودی پارکینگ و خاکبرداری
تهران 1398/10/9 تاریخ گذشته
00:08 ق.ظ
احداث فونداسیون جکهای 40 تنی
لرستان 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/09
10:06 ق.ظ
اجرای فونداسیون سوله به ابعاد 20*14
فارس 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/08
23:52 ب.ظ
زیرسازی شیب بندی ارماتور بندی بتن ریزی کف و سیمانکاری دیوارهای انبارقوسی
آذربايجان شرقي 1398/10/8 تاریخ گذشته
23:45 ب.ظ
تکمیل اسکلت و بتن ریزی ارماتور بندی
آذربايجان غربي 1398/10/8 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
حفر فونداسیون و بتن ریزی و تهیه و نصب اهن 14 جهت مهار دکل به تعداد 3 عدد
خراسان رضوي 1398/10/8 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
بازسازی سکوی ایستگاه را اهن
لرستان 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/07
13:15 ب.ظ
کندن و برچیدن کفپوش قدیمی و کفسازی و اجرای سرامیک ماستیک
تهران 1398/10/7 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
احداث فونداسیون و نصب کانکس حصارکشی
آذربايجان غربي 1398/10/7 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
اپوکسی و زیبا سازی کامل حدودا به متراژ 600 مترمربع
تهران 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/04
13:38 ب.ظ
کف سازی و اجرای
کف سازی و اجرای... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/10/4 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
بتن ریزی سقف و پمپ زمینی
بتن ریزی سقف و پمپ زمینی... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/03
20:05 ب.ظ
عملیات ساختمانی
عملیات ساختمانی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان شرقي 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/02
18:48 ب.ظ
احداث فونداسیون و نصب کانکس و حصارکشی چشمه و احداث اتاقک کلرزنی روستاهای شهر
آذربايجان غربي 1398/10/2 تاریخ گذشته