1398/05/24
10:38 ق.ظ
دریچه منهول فاضلابی کامپوزیت سایز52
کردستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
15:24 ب.ظ
دریچه کامپوزیت
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
10:13 ق.ظ
دریچه کامپوزیت 250c
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
دریچه کامپوزیت پلیمری 60 با قاپ
کرمانشاه 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/14
10:42 ق.ظ
ساخت درب بتنی منهول 70*200 سانت
هرمزگان 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
دریچه کامپوزیت 250c با قاب
کرمانشاه 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/08
11:58 ق.ظ
تهیه و نصب درپوش بتنی کانال در لوتک
سيستان و بلوچستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:32 ب.ظ
دریچه منهول فاضلابی کوپلیمری 60 سانت و طوقه
خوزستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/01
11:09 ق.ظ
تهیه و نصب درپوش بتنی کانال در لوتک
سيستان و بلوچستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:18 ب.ظ
دیفیوزر لوله ای 100 سانت
خراسان شمالي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/24
12:47 ب.ظ
دریچه یاب
فارس 1398/4/24 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
تهیه و نصب درپوش بتنی کانال در لوتک
سيستان و بلوچستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/19
15:59 ب.ظ
دریچه منهول فاضلابی بدون لولا
کردستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/12
18:53 ب.ظ
دریچه یاب
فارس 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
18:27 ب.ظ
منهول پلی اتیلن پیش ساخته
قزوين 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/05
07:34 ق.ظ
دریچه منهول بتن چدن پلیمر
فارس 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/02
12:34 ب.ظ
دریچه منهول فاضلابی کامپوزیت  سایز 52 و 54
کردستان 1398/4/2 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
دریچه منهول بتنی اب و فاضلاب 60*60
آذربايجان غربي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/29
18:36 ب.ظ
دریچه بازدید اب و فاضلاب و دریچه چدنی
تهران 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
18:49 ب.ظ
دریچه منهول
کرمانشاه 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/26
09:38 ق.ظ
دریچه منهول بتنی اب فاضلاب 60*60
آذربايجان غربي 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/23
1398/03/21
07:41 ق.ظ
150 عدد دریچه کامپوزیت فاضلابی ابی رنگ
لرستان 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
19:16 ب.ظ
دریچه منهول چدن بتن پلیمر
فارس 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/19
12:46 ب.ظ
دریچه کامپوزیتی
کردستان 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/18
09:42 ق.ظ
دریچه کامپوزیت
کرمانشاه 1398/3/18 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
توپی انسداد
بوشهر 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/13
09:05 ق.ظ
دریچه چدنی فاضلابی داکتیل قطر 60
آذربايجان غربي 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/09
18:05 ب.ظ
دریچه تخلیه اب جنس چدن نشکن
تهران 1398/3/9 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
150 عدد دریچه کامپوزیت فاضلابی ابی رنگ
لرستان 1398/3/9 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
اتصالات - 3راهی و سوپاپ و مجموعه کاسه نمد و دیافراگم و منهول
سيستان و بلوچستان 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/08
18:22 ب.ظ
4 عدد دریچه استیل 340 کیلوگرم
کرمانشاه 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
19:22 ب.ظ
تهیه دریچه استیل
کرمانشاه 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
19:17 ب.ظ
دریچه چدن بتن پلیمر
فارس 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/02
11:54 ق.ظ
دریچه چدن بتن تحمل بار 40 تن
خوزستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
10:07 ق.ظ
دریچه منهول فاضلابی
همدان 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
18:11 ب.ظ
دریچه منهول فاضلاب 90 مدل چدنی
فارس 1398/2/31 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
توپی اسناد
بوشهر 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/29
11:12 ق.ظ
خرید منهول پلی اتیلن چدن داکتیل
گيلان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:22 ب.ظ
توپی انسداد شبکه فاضلاب
بوشهر 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/27
08:03 ق.ظ
خرید منهول 1*11*1.2 جهت کانالکشی فیبر نوری شهرک صنعتی
سمنان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/26
11:44 ق.ظ
دریچه منهول بنتی اب و فاضلاب
کردستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:57 ب.ظ
توپی انسداد
بوشهر 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/12
07:57 ق.ظ
توپی انسداد سایز 400-200 میلیمتر
فارس 1398/2/12 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
توپی انسداد سایز 400-200 م م
فارس 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
10:34 ق.ظ
تعویض 50 باب دریچه مخازن
کرمان 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
19:07 ب.ظ
دریچه منهول فاضلابی به قطر 60 سانتی متر
فارس 1398/2/10 تاریخ گذشته