1398/01/29
13:33 ب.ظ
خدمات نصب و راه اندازی کلیناتور
کردستان 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
15:44 ب.ظ
دستگاه کلرزن
هرمزگان 1398/1/28 مهلت دار
15:13 ب.ظ
14:44 ب.ظ
پمپ کلرزن برقی
فارس 1398/1/28 مهلت دار
14:42 ب.ظ
انژکتور کلرزن گازی و رگلاتور
فارس 1398/1/28 مهلت دار
09:21 ق.ظ
کلر جهت کلر زنی
البرز 1398/1/28 مهلت دار
1398/01/27
19:33 ب.ظ
خرید لوازم اب شیرین کن
کرمان 1398/1/27 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
اب ژاول
همدان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:33 ب.ظ
نصب و راه اندازی دستگاه های کلیناتور
کردستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
تهیه و نصب دستگاههای کلرزنی روستاهای
همدان 1398/1/26 مهلت دار
1398/01/20
17:06 ب.ظ
کانکس کلرزنی 2/5*3 دوباب
خراسان رضوي 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/18
14:01 ب.ظ
کیت کلر سنج به همراه پودر کلر سنج
کردستان 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/28
09:00 ق.ظ
خرید و حمل 17 تن مواد پلی الومینیوم کراید مورد نیاز
هرمزگان 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:36 ب.ظ
پورد منعقد کننده پلی کلراید الومنییوم
کرمانشاه 1397/12/27 تاریخ گذشته
21:25 ب.ظ
پلی الومینیوم کلراید جامد گرید 30 کیسه 25 کیلو گرمی
مركزي 1397/12/27 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
کلریناتور برقی دوقلو
سيستان و بلوچستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
13:43 ب.ظ
پرکلرین 45 کیلویی
فارس 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
13:26 ب.ظ
سنگ سیلیس
زنجان 1397/12/25 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
سیلیس دانه ریزو دانه درشت
اردبيل 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
15:11 ب.ظ
پلی الومینیوم کلراید
مركزي 1397/12/23 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
کلسیم هیپوکلریت 65 درصد
فارس 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
13:41 ب.ظ
اسید هیدروکلریک ریجنت و سبد توری
قزوين 1397/12/22 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
کیت PH و کلر
قزوين 1397/12/22 تاریخ گذشته
05:54 ق.ظ
1397/12/21
10:39 ق.ظ
1397/12/19
14:10 ب.ظ
بوستر پمپ و کلربناتور گازی
کرمان 1397/12/19 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
پودر پلی الومینیوم کلراید گرید ممتاز
مركزي 1397/12/19 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
کلسیم هیپوکلریت خلوص 65 درصد بشکه 45کیلو گرم
فارس 1397/12/19 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
پلی الومنییوم کلراید 30 درصد
سيستان و بلوچستان 1397/12/19 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
کلربناتور برقی 2 قلو
سيستان و بلوچستان 1397/12/19 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
کلرزن برقی و پمپ یدک کلرزن و پمپ دورینگ
خراسان رضوي 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
13:29 ب.ظ
پلی الومینیوم کلراید30 درصد
سيستان و بلوچستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
17:01 ب.ظ
خرید کلروفریک
آذربايجان شرقي 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
09:37 ق.ظ
کلرزن برقی و پمپ یدک کلرزن دورینگ
خراسان رضوي 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
13:18 ب.ظ
انژکتور کلرزن گازی ورگلاتور
فارس 1397/12/14 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
پلی الومینیوم کلراید مایع مخصوص تصفیه اب شرب
اصفهان 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
12:42 ب.ظ
کلسیم هیپوکلریت 60 درصد بشکه کیلوگرمی
خراسان جنوبي 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
11:14 ق.ظ
پودر کلر 65 درصد
آذربايجان شرقي 1397/12/12 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
پلی الومینیوم کلراید جامد گرید 30 کیسه 25 کیلو گرمی
سيستان و بلوچستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
کلسیم هیپو کلریت خلوص 65 درصد بشکه 25 کیلو گرمی
سيستان و بلوچستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
13:52 ب.ظ
پلی الومینیوم کلراید جامد گرید 30 کیسه 25 کیلو گرمی
مركزي 1397/12/11 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
پمپ تزریق اب ژاول
فارس 1397/12/11 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
پمپ دستگاه دوزینگ تزیرق کلر و مواد شیمیایی
فارس 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/09
13:42 ب.ظ
3 تن پودر پلی الومینیوم کلراید
مركزي 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/08
13:34 ب.ظ
کلربناتور برقی 2 قلو
سيستان و بلوچستان 1397/12/8 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
کلربناتور برقی دو قلو
سيستان و بلوچستان 1397/12/8 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
کلرفریک و کلر مایع
آذربايجان شرقي 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
08:50 ق.ظ
تامین 16 بشکه 45 کیلوگرمی کلر اکوفیت 70 درصد
البرز 1397/12/7 تاریخ گذشته