1398/09/14
12:26 ب.ظ
پمپ دوزینگ تزریق مواد شیمیایی
اردبيل 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/13
14:51 ب.ظ
کلربناتور قطره ای و برقی ستاد استان
خراسان شمالي 1398/9/13 مهلت دار
12:31 ب.ظ
کلربناتور برقی و گازی ستاد استان
خراسان شمالي 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
19:19 ب.ظ
1398/09/08
15:55 ب.ظ
خرید6 عدد سامانه تزریق اب ژاول و سه عدد سامانه مایعی
آذربايجان غربي 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
دستگاه کلرزن
آذربايجان غربي 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:51 ق.ظ
چرخ غلطکی کلرزنی باپایه
اصفهان 1398/9/3 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
1398/08/28
15:04 ب.ظ
کلریناتور برقی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
کلرزن گازی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
کلریناتور برقی
خراسان رضوي 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:22 ب.ظ
تهیه نصب راه ندازی 1 دستگاه الکترولیز نمک طعام 30 لیتردر ثانیه
آذربايجان شرقي 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
14:19 ب.ظ
1 دستگاه سیستم کلرزنی به روش الکترولیز نمک طعام
خوزستان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
13:14 ب.ظ
هیدروکلربناتور
خراسان رضوي 1398/8/20 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
سیستم الکترولیز نمک طعام تولید اب ژاول درمحل
کردستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:35 ب.ظ
کلریناتور برقی
گلستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
خرید کلرزن مایعی
کرمان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
14:49 ب.ظ
کلرزن گازی
خراسان رضوي 1398/8/14 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
پمپ تزریق کلر
خراسان جنوبي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:51 ب.ظ
1398/08/11
15:08 ب.ظ
سیستم گندزدایی اب به روش الکترولیز نمک طعام
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
سیستم تزریق اب ژاول
فارس 1398/8/11 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
خرید کلربناتور برقی چاه روستای
گلستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
دستگاه کلرزن کلربناتور مایعی
خوزستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
11:57 ق.ظ
خرید کلرزن مایع
کرمان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
13:32 ب.ظ
خرید کلرزن مایعی
کرمان 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/04
14:37 ب.ظ
یک دستگاه سیستم کالرزنی به روش الکترولیز نمک
خوزستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
پمپ کلرزن اکوا
تهران 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
19:10 ب.ظ
کلریناتور برقی -طرقبه شاندیز
خراسان رضوي 1398/8/1 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
دستگاه کلرزنی گازی کابینتی sma ماتو متر دار
خوزستان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/24
18:36 ب.ظ
کلرزن محلولی
هرمزگان 1398/7/24 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
کلر زن محلولی
هرمزگان 1398/7/24 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
خرید کلرزن مایع
کرمان 1398/7/24 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
خرید یک دستگاه سیستم تزریق ازن
مركزي 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
15:33 ب.ظ
سیستم الکترولیز نمک طعام تولید اب ژاول
کردستان 1398/7/22 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
هیدروکلریناتور
خراسان رضوي 1398/7/22 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
کلربناتور پمپ کلربناتور
خراسان رضوي 1398/7/22 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
کلرزن گازی
خراسان رضوي 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
18:57 ب.ظ
خرید یک مجموعه از لوازم و تجهیزات سیستم کلرزنی
کرمانشاه 1398/7/21 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
پمپ کلرزنی
کرمانشاه 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/17
11:06 ق.ظ
خرید یک مجموعه از لوازم  و تجهیزات سیستم کلرزنی
کرمانشاه 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/15
14:48 ب.ظ
پمپ کلرزنی
کرمانشاه 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/14
12:31 ب.ظ
دستگاه تزریق محلول پرمنگنات و دستگاه انداز گیر دبی اب
چهارمحال بختياري 1398/7/14 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
کلریناتور برقی
خراسان رضوي 1398/7/14 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
کلریناتور برقی
خراسان رضوي 1398/7/14 تاریخ گذشته