1397/10/29
14:11 ب.ظ
خرید و نصب دستگاه کلرزنی و لوازم مواد مصرفی
فارس 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
12:53 ب.ظ
خرید 1 دستگاه کلرزن گازی با کیت ایمنی
خراسان جنوبي 1397/10/27 مهلت دار
1397/10/26
11:22 ق.ظ
کلروفریک وکلرمایع
آذربايجان شرقي 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
10:18 ق.ظ
کلر گرانول خلوص65-70 درصد بشکه کیلو گرمی
خراسان شمالي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
11:57 ق.ظ
کلر گرانول خلوص65-70 درصد بشکه کیلو گرمی
خراسان شمالي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
13:29 ب.ظ
پمپ تزریق مگنتی اب ژاول
چهارمحال بختياري 1397/10/22 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
خرید تا راه اندازی سامانه کلرزن مایعی 10 دستگاه
لرستان 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
کلریناتور برقی
خراسان رضوي 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
تعداد 784 قطعه لوازم کلرزن
اصفهان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:02 ق.ظ
کلسیم هیپو کلریت 57 درصد بشکه کیلوگرمی
بوشهر 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:46 ب.ظ
کلریناتور محلولی
هرمزگان 1397/10/19 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
اب ژاول و پرکلرین و گاز کلر
بوشهر 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:13 ب.ظ
11:46 ق.ظ
سدیم هیپوکلریت اب ژاول
بوشهر 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
12:14 ب.ظ
دستگاه کلرزن مایع - برقی
خراسان رضوي 1397/10/17 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
هالوپریدول محلول تزریقی دز5 میلیمتر
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:00 ب.ظ
کیت کلر سنج به همراه پودر
کردستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
1397/10/15
19:06 ب.ظ
دستگاه مولد مایع هیپوکلریت سدیم به روش
سيستان و بلوچستان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
14:50 ب.ظ
کلر مایع 45 کیلویی خلوص 99/99 درصد
قزوين 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/11
13:09 ب.ظ
شارژ سیلندر گاز کلر800 کیلویی
فارس 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
11:19 ق.ظ
کیت DLAازمایشگاهی جعبه مقوایی 1 عددی
آذربايجان غربي 1397/10/9 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
دستگاه کلرزن اب مدل CL-H56
آذربايجان غربي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/03
13:31 ب.ظ
خرید و نصب دستگاه کلرزنی و لوازم جانبی
فارس 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:56 ب.ظ
11:14 ق.ظ
دستگاه کلرزن کلریناتور مایعی مدل KOOHRANG
آذربايجان غربي 1397/10/2 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
خرید کلریناتور گازی پروژه ها
گلستان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
10:03 ق.ظ
کلریناتور برقی و گازی سطح استان
خراسان شمالي 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:20 ب.ظ
کلربناتور برقی و گازی مایعی
خراسان شمالي 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/26
16:58 ب.ظ
پکیج کامل کلرزن مایع برقی و کلرزن ثقلی --
آذربايجان غربي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:02 ب.ظ
کیت کلرسنجی و پودر ان
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
12:43 ب.ظ
تهیه و نصب دستگاه کلرزنی روستای
همدان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:36 ب.ظ
کیت کلرسنجی و پودر کلرسنجی
سيستان و بلوچستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
10:47 ق.ظ
راهبری و سرویس و نگهداری سیستم کلرزنی
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:52 ب.ظ
خرید 15 دستگاه کلرزن مایعی و..
سيستان و بلوچستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
خرید تا راه اندازی سامانه کلرزن مایعی 10 دستگاه
لرستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:53 ب.ظ
دستگاه کلر زن کلریناتور  مایعی
لرستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:08 ب.ظ
دستگاه کلر زن کلریناتور مایعی
خراسان شمالي 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
خرید و نصب دستگاه کلریناتور
همدان 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
خرید دستگاههای کلر زن
گلستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
09:06 ق.ظ
خرید کلر یناتور گازی
گلستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:09 ب.ظ
راهبری و سرویس و نگهداری سیستم های کلرزنی
خراسان شمالي 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
13:25 ب.ظ
تهیه و نصب و اجرای 3 عدد اب ژاول در شهرک صنعتی
چهارمحال بختياري 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:22 ب.ظ
تهیه و نصب و اجرای سه عدد اب ژاول
چهارمحال بختياري 1397/9/14 تاریخ گذشته