1397/10/24
22:52 ب.ظ
کنتور اب مولتی جت خشک سایز 2/1 مدل CLASS Bنام تجارتی
مركزي 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
1397/10/23
22:42 ب.ظ
کنتور اب هوشمند حجمی
سمنان 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
6 دستگاه کنتور اب حجمی جهت نصب روی خروجی منابع اب
سمنان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
18:58 ب.ظ
تهیه خرید حمل و نصب کنتورهای حجمی مکانیکی جهت
ايلام 1397/10/22 مهلت دار
1397/10/17
12:08 ب.ظ
کنتور اب مولتی جت نیمه خشک 1/2 اینچ
خراسان جنوبي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
20:49 ب.ظ
کنتور اب مولتی جت خشک مدل M170سایز 15 متر مربع
يزد 1397/10/16 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
خرید و نصب کنتور هوشمند چاه اب
همدان 1397/10/16 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
کنتور اب 1/2 اینچی مولتی جت کلاس سی
سمنان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/13
14:56 ب.ظ
کنتور اب 1/2 اینچ مولتی جت خشک کلاس C + دیتالاگر
قم 1397/10/13 تاریخ گذشته
06:23 ق.ظ
کنتور مغناطیسی 4 اینچ سر چاهی
سمنان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
19:18 ب.ظ
خرید کنتور اب خانگی مولتی جت کاملا خشک
گلستان 1397/10/11 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
کنتور اب مولتی جت نیمه خشک
خراسان جنوبي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:35 ب.ظ
کنتور خانگی 1/2 تعداد 150 دستگاه به همراه 300 ست انشعاب
کردستان 1397/10/10 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
خرید کنتور 1/2 اینچ مولتی جت کاملا خشک
مركزي 1397/10/10 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
خرید کنتور معغناطیسی 150-100
خراسان جنوبي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
13:37 ب.ظ
کنتور اب پیستونی 15 م م
کرمانشاه 1397/10/9 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
خرید کیت انشعاب
گلستان 1397/10/9 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
تهیه حمل و اجرای کنتور حجمی فلنجی توربینی
مركزي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
14:12 ب.ظ
کیت انشعاب اب شامل حوضچه و لوله محفظه  و
گلستان 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:17 ق.ظ
کنتور اب مولتی جت نیمه خشک 1/2 اینچ
خراسان جنوبي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
10:55 ق.ظ
محفظه کنتور زمینی با در پلیمری جنس پلیمر سایز
فارس 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
14:20 ب.ظ
پایه کنتور پلی اتیلنی سایز 1/2*3/4
کرمانشاه 1397/10/2 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
72 عدد کنتور حجمی مکانیکی
اصفهان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/29
11:08 ق.ظ
تهیه حمل اجرای کنتورهای حجمی و هوشمند
مركزي 1397/9/29 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
کنتور مغناطیسی آب 8 و 3 اینچ
خراسان جنوبي 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
15:03 ب.ظ
خرید 185 دست کیت انشعاب 1/2 اینچ بهمراه 356
گلستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
کنتور اب دیجیتال 2 اینچ
بوشهر 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/25
13:00 ب.ظ
کنتور 1/2 اینچ خانگی  مولتی جت خشک R160
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
کنتور اب مولتی جت نیمه خشک سایز 2/1 1مدل  CD20
خراسان جنوبي 1397/9/25 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
کنتور اب خانگی مولتی جت نیمه خشک سایز 2 اینچ
بوشهر 1397/9/25 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
کنتور اب B3مدل M121سنجش کیفیت
قم 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:01 ب.ظ
کنتور اب حجمی 2 اینچ  فلنج دار برنجی جهت فضای سبز
سمنان 1397/9/24 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
کنتور مشترکین اب 1/2 اینچ
اردبيل 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:30 ب.ظ
خرید کنترل اب هوشمند چاه عمیق به تعداد6 عدد
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:47 ب.ظ
خرید کنتور حجمی برای نصب بر روی خروجی مخازن اب شرب --
کردستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:34 ب.ظ
خرید یک دستگاه کنتور 3   مغناطیسی استاندارد
مركزي 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
کنتور هوشمند  با حمل نصب و راه اندازی و
زنجان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
تهیه و نصب 25 عدد کنتور هوشمند حجمی اب
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:47 ب.ظ
تهیه و نصب 25 عدد کنتور هوشمند و حجمی اب
خراسان شمالي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:42 ب.ظ
کنتور اب مولتی جت خشک 1/2
قزوين 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:26 ب.ظ
کنتور هوشمند 4 و 3 و 2/5 اینچ
هرمزگان 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
کنتور هوشمند اب سایز 50
سيستان و بلوچستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
خرید کنتور حجمی برای نصب برروی خروجی مخازن اب شرب
کردستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:09 ب.ظ
حمل نصب راه اندازی کنتور حجمی
زنجان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:19 ب.ظ
کنتور اب سایز لوله پلی اتیلن 63 با مارک ابفر- کنتور اب سایز
خراسان رضوي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
13:23 ب.ظ
خرید کنتور  اب مولتی جت نیمه خشک سایز
مازندران 1397/9/10 تاریخ گذشته