1398/05/28
18:57 ب.ظ
کنتور اب فلنجی 3  و 8  اینچ
تهران 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:29 ب.ظ
خرید کنتور مکانیکی
خراسان جنوبي 1398/5/27 مهلت دار
18:27 ب.ظ
کنتور اب ولتمن
مازندران 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
خرید کنتور
کرمانشاه 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
10:54 ق.ظ
کنتور اب 6 اینچ  توربین خشک فلنج دار استاندارد
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
کنتور الکترومغناطیس 8 اینچ با کابل دیتا
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
1398/05/17
14:14 ب.ظ
کنتور اب مولتی جت خشک کلاس C
کردستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:02 ب.ظ
خرید کنتور 1/2 به تعداد 300 عدد
آذربايجان غربي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
10:07 ق.ظ
کنتور اب مولتی
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:02 ب.ظ
کنتور مولتی جت خشک
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
خرید 14 دستگاه کنتور حجمی مکانیکی
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
خرید کنتور 2
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
12:11 ب.ظ
یک عدد کنتور اب دو اینچ
سيستان و بلوچستان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:32 ب.ظ
خرید 7 دستگاه کنتور حجمی 100 مکانیکی از نوع والتمن
گيلان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:33 ب.ظ
کنتور سایز 1/2
يزد 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
1398/05/01
18:33 ب.ظ
120 دستگاه کنتور اب جت خشک
قزوين 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
19:33 ب.ظ
کنتورهای چدنی فراسنج
سيستان و بلوچستان 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
خرید کنتور 1/2 به تعداد 300 عدد
آذربايجان غربي 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:33 ب.ظ
کنتورهای اب چدنی سایزهای 10-8-6- و 3 اینچ
سيستان و بلوچستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/26
16:03 ب.ظ
کنتور اب و کنتور برق سه فاز
زنجان 1398/4/26 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
کنتور حجمی مکانیکی 3 اینچ
کرمان 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
14 دستگاه کنتور حجمی مکانیکی
مركزي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
18:40 ب.ظ
کنتور اب الکترومغناطیسی
فارس 1398/4/25 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
کنتور هوشمند اب به قطر6 اینچ
قم 1398/4/25 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
20 دستگاه کنتور R160 1/2 خشک
قزوين 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/23
18:42 ب.ظ
کنتور حجمی-خوشاب
خراسان رضوي 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
کنتور آب الکترومغناطیسی
فارس 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/19
18:16 ب.ظ
کنتور الکترومغناطیس
فارس 1398/4/19 تاریخ گذشته
16:06 ب.ظ
خرید کنتور اب هوشمند حجمی
گيلان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/15
15:20 ب.ظ
کیت انشعاب اب
بوشهر 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:34 ب.ظ
کنتور الکترومغناطیسی
خراسان رضوي 1398/4/12 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
کیت انشعاب آب
بوشهر 1398/4/12 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
کیت انشعاب اب1/2
بوشهر 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
11:25 ق.ظ
خرید 65 عدد کنتور اب 1/2 و 30 عدد کنتور اب 3/4
مركزي 1398/4/10 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
کنتور حجمی 1/5 اینچی الکترو مغناطیسی
تهران 1398/4/10 تاریخ گذشته
08:03 ق.ظ
خرید کنتور هوشمند اب 3 اینچ از شرکت های مورد تایید وزارت نیرو
آذربايجان شرقي 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/06
18:15 ب.ظ
کنتور هوشمند 4 اینچ  پایه باطری wi به همراه نصب
زنجان 1398/4/6 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
تهیه کنتور حجمی مکانیکی
آذربايجان شرقي 1398/4/6 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
کنتور اب مولتی جت خشک یا نیمه خشک
چهارمحال بختياري 1398/4/6 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
تهیه کنتور حجمی مکانیکی سایز 2تا 12 اینچ و شیرصافی
آذربايجان شرقي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
19:45 ب.ظ
خرید کنتور اب
خراسان جنوبي 1398/4/5 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
کنتور اب خانگی 1/2
خوزستان 1398/4/5 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
تهیه کنتور حجمی مکانیکی سایز 2تا 12 اینچ و شیرصافی
آذربايجان شرقي 1398/4/5 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
خرید کنتور اب سایز 1.2 به همراه اتصالات
مركزي 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
19:14 ب.ظ
کنتور اب 1/2 اینچ
بوشهر 1398/4/4 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
کنتور اب 1/2 اینچ
بوشهر 1398/4/4 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
کنتور اب 1/2 اینچ
بوشهر 1398/4/4 تاریخ گذشته