1398/09/17
13:27 ب.ظ
1398/09/16
18:58 ب.ظ
اقلام پمپ های اتقال اب
هرمزگان 1398/9/16 مهلت دار
18:40 ب.ظ
پمپ شناور و الکتروموتور
همدان 1398/9/16 مهلت دار
18:35 ب.ظ
خرید بلوئر و سوپرهواده
مازندران 1398/9/16 مهلت دار
15:05 ب.ظ
راه اندازی و تعمیر و نصب پمپ اب شناور 3 اینچ
تهران 1398/9/16 مهلت دار
14:06 ب.ظ
13:48 ب.ظ
الکتروپمپ کفکش دو اینچ 2/2 کیلووات
خوزستان 1398/9/16 مهلت دار
13:45 ب.ظ
دیزل پمپ کف کش 3 اینچ
خوزستان 1398/9/16 مهلت دار
13:36 ب.ظ
الکتروپمپ سبزوار
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
13:34 ب.ظ
الکتروپمپ تربت جام
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
یک دستگاه پمپ اب مدل نوید 2 اینچ سه فاز2 اسب
مازندران 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
14:46 ب.ظ
خرید بوستر پمپ ابرسانی جهت کلینیک ویژه
فارس 1398/9/14 مهلت دار
14:46 ب.ظ
خرید پمپ
فارس 1398/9/14 مهلت دار
13:26 ب.ظ
الکتروپمپ شناور
کردستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
الکتروپمپ
کردستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
الکتروپمپ شناور تکفاز
کردستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
الکتروپمپ شناور 11kw
کردستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
الکتروموتور شناور توان 10 اسب بخار
کردستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
الکتروپمپ
کردستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
الکتروپمپ شناور
کردستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
خرید پمپ و موتورپمپ جهت شهذک صنعتی شماره 1
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
نصب پمپ شناور و .. در شهرک صنعتی شماره 1
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:16 ب.ظ
الکتروموتور شناور
سيستان و بلوچستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
الکتروپمپ شناور فاضلابی 30 کیلوولات 12 اینچ
خوزستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
پمپ مستغرق لجن کش
خوزستان 1398/9/13 مهلت دار
13:14 ب.ظ
الکتروموتور شناور
فارس 1398/9/13 مهلت دار
11:37 ق.ظ
پمپ الکتریکی شناور
البرز 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:48 ب.ظ
خرید الکتروموتور
خراسان جنوبي 1398/9/12 تاریخ گذشته
19:37 ب.ظ
پمپ گرانفوس مدل ups 3280سری 100 - قطر فلنج 1-1/4
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
19:15 ب.ظ
الکتروپمپ
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
الکتروپمپ شافت غلافی 110 کیلووات
خوزستان 1398/9/12 مهلت دار
14:16 ب.ظ
تعمیر 2 دستگاه پمپ اتشنشانی
هرمزگان 1398/9/12 مهلت دار
14:09 ب.ظ
الکتروپمپ لجن کش 3 کیلو وات با پمپ 3 اینچ
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:54 ب.ظ
پمپ اب سانتریفیوژ دو استیج اتشنشانی
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:44 ب.ظ
خریدالکتروپمپ
فارس 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
الکتروپمپ لجن کش مستغرق 4 اینچ توان 5/18 کیلووات 3فاز
کردستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
الکتروپمپ
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
پمپ
پمپ... آب
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
الکترموتور سه فاز توان 11 کیلووات
گيلان 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
پمپ اب 4 اینچ 1 تیکه دائم کار
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
خرید 1 دستگاه پمپ امونیاک
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
الکتروموتور تک فاز پمپ اب توان 90 KW
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:07 ب.ظ
الکترو پمپ لجن کش 6 اینچ 15 کیلووات یک دستگاه
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
20:06 ب.ظ
الکتروپمپ لجن کش 6 اینج 11 کیلوولت
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
الکتروپمپ فاضل اباد تجن کش خوردکن دار
خراسان شمالي 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
پمپ اب پنتاکس
مازندران 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
خرید پمپ اب برقی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
پمپ طبقاتی و دینام و شیر برقی 1/2 اینچ
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
خرید پمپ کف کش
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته