1398/05/24
18:08 ب.ظ
اجرای عملیات رودخانه جهق زنجانبر
اصفهان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:11 ب.ظ
اجرای رودخانه جهق زنجانبر
اصفهان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
پوشش رودخانه شهرک فرهنگیان
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:12 ب.ظ
اجرای رودخانه جهق زنجانبر
اصفهان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:56 ب.ظ
مرمت و بازسازی طرح های تغذیه مصنوعی
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:04 ب.ظ
عملیات اجرایی اماندهی رودخانه و احداث دیوار ساحلی
خراسان جنوبي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/25
14:46 ب.ظ
اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه های شهرستان
قزوين 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/12
08:01 ق.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار -
گيلان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/06
18:29 ب.ظ
اجرای ریپ رپ چینی
مازندران 1398/4/6 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
1398/04/02
18:07 ب.ظ
رپرگذاری حد بستر رودخانه تاسبر
هرمزگان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
10:30 ق.ظ
رپرگذاری حد بستر رودخانه
هرمزگان 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/27
08:22 ق.ظ
ساماندهی رودخانه در روستای
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/27 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
روپرگذاری حریم بستر تالاب
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/27 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
ساماندهی و ساحل سازی رودخانه کارون
چهارمحال بختياري 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
11:23 ق.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه ها وانهار -
گيلان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/22
12:54 ب.ظ
عملیات ساماندهی وساحل سازی رودخانه
چهارمحال بختياري 1398/3/22 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
ساماندهی و ساحل سازی رودخانه
چهارمحال بختياري 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/14
10:15 ق.ظ
بهسازی مسیر رودخانه دشت
خراسان شمالي 1398/3/14 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
مرمت و بازسازی بند تغذیه مصنوعی رودخانه
يزد 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/13
09:00 ق.ظ
احداث سازه سردهنه و اندازه گیری جریان در
آذربايجان شرقي 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/05
12:55 ب.ظ
مرمت و بازساز بند تغذیه مصنوعی
يزد 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/01
12:03 ب.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار
گيلان 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
13:15 ب.ظ
ساماندهی و ساحل سازی رودخانه
چهارمحال بختياري 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/22
14:55 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی رودخانه
مازندران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/05
10:09 ق.ظ
ساماندهی و ساحل سازی رودخانه
چهارمحال بختياري 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/01/29
13:29 ب.ظ
رپرگذاری تالاب
چهارمحال بختياري 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/22
11:11 ق.ظ
لایروبی و لجن برداری رودخانه دو چله بند و سنگ
گلستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
15:28 ب.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه
گيلان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/21
14:19 ب.ظ
ساماندهی نهر شعبان
همدان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:12 ق.ظ
لایروبی ابراهه منطقه حفاظت شده
گيلان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
14:38 ب.ظ
لایروبی ابراهه سیاه کشیم
گيلان 1397/12/15 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
لایروبی ابراهه منطقه
گيلان 1397/12/15 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
سردهنه سازی و دریچه گذاری انهار
گيلان 1397/12/15 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
ساماندهی لایروبی --
مازندران 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/08
15:15 ب.ظ
لایروبی انهار و سردهنه سازی در سطح
گيلان 1397/12/8 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه
گيلان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/02
14:10 ب.ظ
مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی
مازندران 1397/12/2 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی -
مازندران 1397/12/2 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی -
مازندران 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
10:54 ق.ظ
ساماندهی و لایروبی --
مازندران 1397/12/1 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
ساماندهی و لایروبی -
مازندران 1397/12/1 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
ساماندهی ولایروبی در سطح شهرستان
مازندران 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
10:29 ق.ظ
ساماندهی و لایروبی درسطح شهرستان
مازندران 1397/11/30 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
ساماندهی و لایروبی در شهرستان
مازندران 1397/11/30 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
ساماندهی و لایروبی در سطح شهرستان
مازندران 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/27
19:08 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی در سطح شهرستان
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی در سطح
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته