1398/01/29
13:29 ب.ظ
رپرگذاری تالاب
چهارمحال بختياري 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/22
11:11 ق.ظ
لایروبی و لجن برداری رودخانه دو چله بند و سنگ
گلستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
15:28 ب.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه
گيلان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/21
14:19 ب.ظ
ساماندهی نهر شعبان
همدان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:12 ق.ظ
لایروبی ابراهه منطقه حفاظت شده
گيلان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
14:38 ب.ظ
لایروبی ابراهه سیاه کشیم
گيلان 1397/12/15 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
لایروبی ابراهه منطقه
گيلان 1397/12/15 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
سردهنه سازی و دریچه گذاری انهار
گيلان 1397/12/15 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
ساماندهی لایروبی --
مازندران 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/08
15:15 ب.ظ
لایروبی انهار و سردهنه سازی در سطح
گيلان 1397/12/8 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه
گيلان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/02
14:10 ب.ظ
مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی
مازندران 1397/12/2 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی -
مازندران 1397/12/2 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی -
مازندران 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
10:54 ق.ظ
ساماندهی و لایروبی --
مازندران 1397/12/1 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
ساماندهی و لایروبی -
مازندران 1397/12/1 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
ساماندهی ولایروبی در سطح شهرستان
مازندران 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
10:29 ق.ظ
ساماندهی و لایروبی درسطح شهرستان
مازندران 1397/11/30 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
ساماندهی و لایروبی در شهرستان
مازندران 1397/11/30 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
ساماندهی و لایروبی در سطح شهرستان
مازندران 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/27
19:08 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی در سطح شهرستان
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی در سطح
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
ساماندهی و لایروبی در سطح شهرستان
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
ساماندهی رودخانه در سطح شهرستان
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:20 ب.ظ
بازسازی و بهسازی سردهنه ها و دریچه های
گيلان 1397/11/14 تاریخ گذشته
17:18 ب.ظ
ساماندهی رودخانه مرزی ارس عملیات تکمیلی
اردبيل 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:29 ب.ظ
ساماندهی رودخانه سیمینه رود شهرستان
آذربايجان غربي 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار
گيلان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
10:10 ق.ظ
لایروبی نهر سید
گيلان 1397/11/8 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
مرمت سردهنه های انهار شهرستان
گيلان 1397/11/8 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
بهسازی و ساماندهی رودخانه ها
گيلان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/02
10:36 ق.ظ
پروژه  رپرگذاری بخشی از سرشاخه های
البرز 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/29
18:55 ب.ظ
ساماندهی رودخانه
اصفهان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/23
11:17 ق.ظ
لایروبی استخر خاکی روستای
اردبيل 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:32 ب.ظ
نظارت بر عملیات رپرگذاری به طول 80 کیلومتر
همدان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/06
13:05 ب.ظ
رپرگذاری رودخانه
ايلام 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/09/27
11:03 ق.ظ
ساماندهی رودخانه دوره
لرستان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:25 ب.ظ
رپرگذاری بستر رودخانه
مازندران 1397/9/24 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
ساماندهی رودخانه چشمه علی
سمنان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:30 ب.ظ
رپرگذاری بستر رودخانه های اسپی
مازندران 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
رپرگذاری بستر رودخانه های
مازندران 1397/9/11 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
عملیات اجرایی ساماندهی و ساحل سازی رودخانه
چهارمحال بختياري 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/08/30
10:34 ق.ظ
انجام میله کوبی و رپرگذاری حد بستر رودخانه
يزد 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:45 ب.ظ
1397/08/28
13:43 ب.ظ
رپرگذار  بستر رودخانه های
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
رپر گذاری بستر رودخانه های
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
رپرگذاری بستر رودخانه های
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:09 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی و ساماندهی رودخانه بخش
خراسان جنوبي 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
عملیات اجرای احداث دیوار ساحلی و ساماندهی رودخانه
خراسان جنوبي 1397/8/27 تاریخ گذشته