1397/10/29
18:55 ب.ظ
ساماندهی رودخانه
اصفهان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/23
11:17 ق.ظ
لایروبی استخر خاکی روستای
اردبيل 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:32 ب.ظ
نظارت بر عملیات رپرگذاری به طول 80 کیلومتر
همدان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/06
13:05 ب.ظ
رپرگذاری رودخانه
ايلام 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/09/27
11:03 ق.ظ
ساماندهی رودخانه دوره
لرستان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:25 ب.ظ
رپرگذاری بستر رودخانه
مازندران 1397/9/24 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
ساماندهی رودخانه چشمه علی
سمنان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:30 ب.ظ
رپرگذاری بستر رودخانه های اسپی
مازندران 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
رپرگذاری بستر رودخانه های
مازندران 1397/9/11 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
عملیات اجرایی ساماندهی و ساحل سازی رودخانه
چهارمحال بختياري 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/08/30
10:34 ق.ظ
انجام میله کوبی و رپرگذاری حد بستر رودخانه
يزد 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:45 ب.ظ
1397/08/28
13:43 ب.ظ
رپرگذار بستر رودخانه های
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
رپر گذاری بستر رودخانه های
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
رپرگذاری بستر رودخانه های
مازندران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:09 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی و ساماندهی رودخانه بخش
خراسان جنوبي 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
عملیات اجرای احداث دیوار ساحلی و ساماندهی رودخانه
خراسان جنوبي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:39 ب.ظ
انجام عملیات سر دهنه سازی انهار منشعب از
مركزي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:45 ب.ظ
انجام میله کوبی و رپرگذاری حد بستر رودخانه های
يزد 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:40 ب.ظ
عملیات کناره سازی رودخانه ننوک
کرمان 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
احیاء تالاب پارک ملی خشکی دریایی
گيلان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
لایروبی و احیاء ابراهه سمندق
گيلان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
عملیات لایروبی واحیاء ابراهه شیله سر
گيلان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:04 ب.ظ
رپر گذاری بستر رودخانه های
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
رپر گذاری بستر رودخانه های تیلور
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
رپر گذاری بستر رودخانه های اسپی
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/16
19:31 ب.ظ
تخلیه فاضلاب و لایروبی 3 حلقه چاه فاضلاب
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:38 ب.ظ
اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه های سطح استان
چهارمحال بختياري 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:20 ب.ظ
انجام میله کوبی و رپرگذاری حد بستر رودخانه های
يزد 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
08:52 ق.ظ
رپرگذاری در رودخانه
خراسان شمالي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:47 ب.ظ
بهسازی و لایروبی چشمه تامین اب چاه روستای
کرمان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/30
11:50 ق.ظ
لایروبی حوضچه بندر
بوشهر 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/26
08:59 ق.ظ
ساماندهی رودخانه روستای
اصفهان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/19
12:16 ب.ظ
لایروبی و بهسازی 2 دهنه چشمه روستاهای
کرمانشاه 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/09
20:24 ب.ظ
بهسازی 3 دهنه چشمه
کرمان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/07
14:45 ب.ظ
لایروبی و بهسازی دو دهنه چشمه
کرمانشاه 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/06/27
14:03 ب.ظ
ساماندهی رودخانه
گيلان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
09:39 ق.ظ
ساماندهی رودخانه
گيلان 1397/6/25 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
لایروبی و بهسازی دودهنه چشمه روستاهای
کرمانشاه 1397/6/25 تاریخ گذشته
01:02 ق.ظ
تهیه و اجرای بهسازی چشمه و لایروبی
مركزي 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/24
12:00 ب.ظ
بازسازی مجاری ابی چشمه روستای
مازندران 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/22
15:41 ب.ظ
انجام لایروبی حوضچه یا لایروب کاتر ساکشن
گيلان 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/21
11:14 ق.ظ
لایروبی کانال فاضلاب به طول 100 متر
تهران 1397/6/21 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
1397/06/17
15:49 ب.ظ
ساماندهی رودخانه سید علی اکبری
گيلان 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/04
11:54 ق.ظ
ازادسازی حریم رودخانه
چهارمحال بختياري 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/30
14:58 ب.ظ
لایروبی و بهسازی دو دهنه چشمه
کرمانشاه 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/27
13:59 ب.ظ
لایروبی رودخانه
سيستان و بلوچستان 1397/5/27 تاریخ گذشته