1398/01/29
13:40 ب.ظ
لایروبی نوکنی نای گذاری 1 رشته قنات در منطقه
کرمان 1398/1/29 مهلت دار
12:03 ب.ظ
انجام عملیات مرمت و بازسازی قنات
اردبيل 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
15:48 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1398/1/28 مهلت دار
1398/01/27
12:38 ب.ظ
لوله گذاری قنات
خراسان رضوي 1398/1/27 مهلت دار
1398/01/26
19:21 ب.ظ
لایروبی قنات روستای
همدان 1398/1/26 مهلت دار
14:54 ب.ظ
احیا و مرمت و لایروبی دو رشته قنات
بوشهر 1398/1/26 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
احیا و مرمت لایروبی یک رشته
بوشهر 1398/1/26 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
احیا و مرمت و لایروبی 1 رشته قنات --
بوشهر 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
18:38 ب.ظ
لایروبی ریزش برداری و نوکنی یک رشته قنات
کرمان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
15:42 ب.ظ
ثبت اطلاعات قنوات در شهرستان های
کرمان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/21
14:18 ب.ظ
ثبت اطلاعات قنوات در
کرمان 1398/1/21 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
لایروبی و کف شکنی 4 حلقه چاه
سيستان و بلوچستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
15:48 ب.ظ
لایروبی و بهسازی قنات روستاهای
اردبيل 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
16:04 ب.ظ
لایروبی نوکنی و نای گذاری یک رشته قنات در منطقه
کرمان 1398/1/19 تاریخ گذشته
16:04 ب.ظ
لایروبی و نوکنی و نای گذاری 1 رشته قنات در منطقه
کرمان 1398/1/19 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
احیا و لایروبی قنات
سمنان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/17
08:14 ق.ظ
لایروبی و بهسازی قنات روستای
اردبيل 1398/1/17 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
لایروبی  وبهسازی قنات روستاهای جبه
اردبيل 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/27
09:40 ق.ظ
مرمت و لایروبی ریزش برداری مادرچاه و کوره یک رشته قنات
خراسان جنوبي 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/21
19:46 ب.ظ
مرمت و لایروبی ریزش برداری مادر چاه و کوره یک رشته
خراسان جنوبي 1397/12/21 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
12:52 ب.ظ
مرمت و لایروبی یک رشته قنات واقع درپناهگاه حیات وحش
خراسان جنوبي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
20:00 ب.ظ
مرمت و لایه برداری قنوات در
کرمان 1397/12/20 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
لایروبی ریزش برداری و کول گذاری یک
خراسان جنوبي 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
12:25 ب.ظ
مرمت و بهسازی قنات روستای
اردبيل 1397/12/19 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
1397/12/18
14:54 ب.ظ
لایروبی و ریزش برداری و کول گذاری 12 رشته قنات
کرمان 1397/12/18 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
حفاری و لایروبی فاز دوم
سمنان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
13:18 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/12/16 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/12/16 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/12/16 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
مرمت و لایروبی  قنات
همدان 1397/12/16 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/12/16 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
مرمت و لایرویی قنات روستای
همدان 1397/12/16 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات
همدان 1397/12/16 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/12/16 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای قشلاق
همدان 1397/12/16 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای بابا حصاری
همدان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/14
14:03 ب.ظ
مرمت و ریزش برداری قنوات اسکر ونیز -رابر
کرمان 1397/12/14 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
لایروبی ریزش برداری کول گذاری 12 رشته قنات
کرمان 1397/12/14 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
لایروبی ریزش برداری کول گذاری 12 رشته قنات
کرمان 1397/12/14 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/12/14 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/12/14 تاریخ گذشته