1397/10/27
06:53 ق.ظ
اجرای دیوار ساحلی رودخانه
يزد 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/26
20:29 ب.ظ
عملیات احداث دیوار حائل مخزن 100متر مکعبی
سمنان 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/10
09:57 ق.ظ
گایبون بندی و دیوار سیل
خوزستان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:49 ق.ظ
اجرای ادامه دیوار ساحلی و تثبیت بستر قسمتی
يزد 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:29 ق.ظ
ساماندهی دیوار حفاظتی
بوشهر 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:56 ب.ظ
احداث دیوار حفاظتی رودخانه
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:24 ب.ظ
1397/08/27
12:01 ب.ظ
عملیات  دیوار چینی  و نمای خرپشته و
هرمزگان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:04 ب.ظ
دیوار ضامن بلوکی توپر 100 متر طول در روستای
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:33 ق.ظ
مرمت  سرریز  حوضچه  تغذیه  مصنوعی
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/18
17:54 ب.ظ
مرمت سرریز حوضچه تغذیه مصنوعی گلبهاری
فارس 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/12
14:15 ب.ظ
بسترسازی ایستگاهای سنجش اب
چهارمحال بختياري 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:41 ب.ظ
عملیات اجرائی دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
عملیات اجرائی دیوارهای حفاظتی
سيستان و بلوچستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
عملیات اجرایی دیوارهای حفاظتی
سيستان و بلوچستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
عملیات اجرایی دیوارهای حفاطتی حوزه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/04/12
15:08 ب.ظ
ساماندهی  ودیواره  سازی
گيلان 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/06
17:05 ب.ظ
ادامه دیوار سازی  رودخانه
گلستان 1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/03/29
23:10 ب.ظ
احداث دیوار حفاطتی و ساماندهی رودخانه
مازندران 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/17
13:02 ب.ظ
بهسازی چشمه و لایرویی چاه اب شرب
خراسان شمالي 1397/3/17 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
1397/03/09
18:31 ب.ظ
کناره سازی رودخانه ب
کرمان 1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/08
12:03 ب.ظ
عملیات آبخیزداری و احداث دیوار ساحلی در محدوده ترسیب کربن
خراسان شمالي 1397/3/8 اعلام نشده
11:10 ق.ظ
احداث دیوار ساحلی ، احداث آب نما در ایلراه عشایری
آذربايجان غربي 1397/3/8 تاریخ گذشته
00:12 ق.ظ
احداث دیوار سنگی دو طرفه
اردبيل 1397/3/7 تاریخ گذشته
1397/03/07
08:36 ق.ظ
بازسازی  راه ودیوار ساحلی اسیب دیده در
آذربايجان شرقي 1397/3/6 تاریخ گذشته
1397/03/06
09:53 ق.ظ