1397/09/01
12:51 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب
خراسان رضوي 1397/9/1 مهلت دار
1397/08/30
15:35 ب.ظ
اب بندی و مرمت مخازن --
يزد 1397/8/30 مهلت دار
15:09 ب.ظ
احداث 320 متر مکعب استخر ذخیره اب
کرمان 1397/8/30 مهلت دار
13:31 ب.ظ
عملیات اجرایی ساخت مخزن هوایی فلزی
فارس 1397/8/30 مهلت دار
13:21 ب.ظ
ساخت استخر ذخیره اب
سمنان 1397/8/30 مهلت دار
10:04 ق.ظ
احداث استخر ذخیره اب چاه موتور مرندیز
خراسان رضوي 1397/8/30 مهلت دار
1397/08/29
12:17 ب.ظ
احداث استخر ذخیره ای
آذربايجان غربي 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
14:12 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب شهرستان
کرمان 1397/8/28 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
اصلاح و بازسازی مخازن هوایی
آذربايجان غربي 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
10:14 ق.ظ
ساخت استخر ذخیره اب روستای
کرمان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:22 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب روستای
آذربايجان غربي 1397/8/24 مهلت دار
13:22 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب روستای
آذربايجان غربي 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/22
12:27 ب.ظ
عملیات احداث استخر ذخیره اب روستای
قزوين 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
ساخت سر ریز منبع شهرک صنعتی
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:51 ق.ظ
ساخت مخزن 200 مترمکعبی بتنی روستای
قزوين 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
پروژه عملیات اجرایی ساخت مخزن بتنی
فارس 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:02 ب.ظ
تجدید عملیات مرمت مخزن
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
عملیات مرمت دو باب مخزن در شهرستان
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
احداث استخر ذخیره اب روستای
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
احداث استخر ذخیره اب روستای
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
13:37 ب.ظ
تجدید عملیات مرمت مخزن در شهرستان
فارس 1397/8/19 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
تجدید عملیات دو باب مرمت مخزن
فارس 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:32 ب.ظ
2باب مرمت مخزن روستای
فارس 1397/8/15 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
مرمت مخزن و موتورخانه روستای
فارس 1397/8/15 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
11:10 ق.ظ
تجدید عملیات مرمت مخزن و موتورخانه
فارس 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:12 ب.ظ
ساخت مخزن 150 متر معکبی همراه
قزوين 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
ساخت مخزن بتنی 150 متر معکبی و حوضچه کنتور حجمی
قزوين 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
عملیات مرمت مخزن هوایی در شهرستان
فارس 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:54 ب.ظ
ساخت مخزن 200 مترمکعبی بتنی روستای
قزوين 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:45 ق.ظ
بهسازی و نوسازی منابع ابرسانی ایستگاه
سمنان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
11:34 ق.ظ
مرمت مخزن در شهرستان
فارس 1397/8/9 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
عملیات مرمت دوباب مخزن
فارس 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:17 ب.ظ
عملیات دو باب مرمت مخزن در شهرستان
فارس 1397/8/7 تاریخ گذشته
16:17 ب.ظ
مرمت مخزن --
فارس 1397/8/7 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
1397/08/05
08:31 ق.ظ
ساخت مخزن اب بتنی 300 متر معکبی
تهران 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:50 ب.ظ
احداث 400 مترمکعب استخر ذخیره اب در مناطق عشایری
کرمان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/30
08:37 ق.ظ
احداث مخزن ذخیره اب عشایری
چهارمحال بختياري 1397/7/30 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
احداث مخزن ذخیره اب عشایری
چهارمحال بختياري 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:09 ب.ظ
12:44 ب.ظ
احداث مخزن 200 متر مکعبی بتنی روستای
هرمزگان 1397/7/29 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
احداث مخزن 200 متر مکعبی بتنی روستای
هرمزگان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:33 ب.ظ
ساخت مخزن اب بتنی 300 متر مکعبی در روستای
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
احداث مخزن200 متر معکبی بتنی
هرمزگان 1397/7/25 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
ساخت مخزن اب بتنی300 متر معکبی
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
14:15 ب.ظ
بازسازی چشمه ها و تعمیر مخازن روستاهای
همدان 1397/7/24 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
عملیات مرمت مخزن در شهرستان
فارس 1397/7/24 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
عملیات مرمت مخزن سنگ و سیمان و بتنی در شهرستان
فارس 1397/7/24 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
عملیات مرمت مخزن هوایی پروژه
فارس 1397/7/24 تاریخ گذشته