1398/09/17
13:15 ب.ظ
احداث شش باب استخر
کرمان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
14:50 ب.ظ
احداث مخزن بتنی زمینی 100 مترمکعبی
قزوين 1398/9/16 مهلت دار
13:51 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن 50 متر معکبی
هرمزگان 1398/9/16 مهلت دار
11:57 ق.ظ
اجرای ساخت و مخزن 051 متر معکبی روستای
قزوين 1398/9/16 مهلت دار
10:56 ق.ظ
بهسازی محل احداث مخزن اب 1000 مترمکعبی
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/11
11:05 ق.ظ
تعمیر و بازسازی منبع اب هوایی سردخانه
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:26 ب.ظ
مرمت مخازن زمینی روستاهای
فارس 1398/9/9 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
احداث 2 دستگاه ابشخور دامی در مرتع
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:28 ب.ظ
احداث ابشخور بتنی 5 متری
خراسان جنوبي 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:28 ب.ظ
احداث اب انبار و منبع ذخیره اب
خراسان جنوبي 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:31 ق.ظ
ساخت حوضچه و نصب دستگاه کلریناتور
همدان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:21 ب.ظ
1398/09/04
18:55 ب.ظ
ساخت منبع ذخیره
سمنان 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
احداث دو باب منبع ذخیره اب و ابشخور دام
هرمزگان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:43 ب.ظ
شستشو مخازن هوایی و زمینی
گلستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
10:57 ق.ظ
مرمت مخازن زمینی
فارس 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
13:31 ب.ظ
پروژه احداث مخزن هوایی و اجرای شبکه
فارس 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:14 ب.ظ
عملیات مرمت مخازن زمینی پروژه بادمجان
فارس 1398/8/29 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
خرید و نصب مخزن پیش ساخته 200 مترمعکبی اب شرب
اصفهان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/23
12:03 ب.ظ
اجرای ساخت مخزن 150 مترمکعبی
قزوين 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
13:47 ب.ظ
1398/08/19
19:08 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث مخزن 20 متر مکعبی
گيلان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/16
18:51 ب.ظ
اجرای ساخت مخزن 150 متر
قزوين 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
14:59 ب.ظ
تهیه و اجرای مخزن 100 مترمکعبی بتنی
مركزي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
14:41 ب.ظ
تکمیل عملیات اجرایی پروژه استخر اراضی
چهارمحال بختياري 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/11
1398/08/09
18:51 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن 50 متر در روستا
هرمزگان 1398/8/9 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
احداث یک باب مخزن 300 متر مکعبی به همراه احداث
کرمان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
20:54 ب.ظ
احداث مخزن بتنی زمینی
تهران 1398/8/8 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
احداث اب انبار و منبع ذخیره اب و ابشخور  ر
خراسان جنوبي 1398/8/8 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
احداث اب انبار و منبع ذخیره اب و ابشخور
خراسان جنوبي 1398/8/8 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن
هرمزگان 1398/8/8 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
1398/08/06
19:26 ب.ظ
تکمیل مخزن 1000 متر معکبی
کردستان 1398/8/6 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
اجرای رفع نشتی مخازن بتنی
قزوين 1398/8/6 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
عملیات اجرای رفع نشتی مخازن بتنی با مواد
قزوين 1398/8/6 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
احداث منبع اب و بهسازی جشمه روستای
البرز 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
14:31 ب.ظ
اجرای وارد مدار نمودن مخزن 500 مترمکعبی روستای
خراسان رضوي 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
14:35 ب.ظ
1398/08/01
18:44 ب.ظ
دیوار پیش ساخته مخزن 5000 قره قاچ شهرستان
گلستان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
19:30 ب.ظ
تهیه و احداث یک باب مخزن 50 متر مکعبی بتنی به همراه
مركزي 1398/7/30 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
وارد مدار نمودن مخزن 500 مترمکعبی روستای
خراسان رضوي 1398/7/30 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
احداث مخزن اب
البرز 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
19:41 ب.ظ
دیوار پیش ساخته مخزن 5000 مترمکعبی
گلستان 1398/7/29 تاریخ گذشته