1398/02/04
09:42 ق.ظ
احداث استخر ذخیره آب کشاورزی
آذربايجان غربي 1398/2/4 مهلت دار
09:42 ق.ظ
تکمیل استخر دخیره اب کشاورزی خاص
آذربايجان غربي 1398/2/4 مهلت دار
09:42 ق.ظ
احداث استخر ذخیره اب کشاورزی روستای
آذربايجان غربي 1398/2/4 مهلت دار
09:41 ق.ظ
احداث استخر ذخیره آب کشاورزی
آذربايجان غربي 1398/2/4 مهلت دار
1398/02/02
10:40 ق.ظ
1398/01/31
18:57 ب.ظ
ساخت 1 باب مخزن 100 مترمکعبی بتنی زمینی روستای
سيستان و بلوچستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
ساخت یک باب مخازن 100 واقع در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/28
14:23 ب.ظ
احداث 1 باب مخزن بتنی زمینی و حوضچه پای مخزن در روستای
سيستان و بلوچستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
ساخت مخزن 200 متر مکعبی اب روستای
اصفهان 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
احداث یکباب مخزن بتنی 100 متر معکبی
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:04 ب.ظ
عملیات اب بندی مخازن روستاهای
هرمزگان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:56 ب.ظ
احداث مخزن اب شرب در مجتمع
آذربايجان شرقي 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
خرید و نصب مخزن ذخیره اب 15000 مترمکعبی ایستاده
قم 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
احداث منبع ذخیره اب شرب
خراسان جنوبي 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
منبع  ذخیره اب کشاورزی
چهارمحال بختياري 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
احداث فونداسیون مخزن فلزی هوایی 200 متر مکعبی
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:48 ب.ظ
منبع ذخیره اب کشاورزی
چهارمحال بختياري 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
منبع ذخیره اب کشاورزی
چهارمحال بختياري 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
13:52 ب.ظ
تعویض 70 باب دریچه مخازن
کرمان 1398/1/21 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
10:09 ق.ظ
احداث استخر ذخیره اب
قزوين 1398/1/21 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
احداث استخر ذخیره اب
قزوين 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:33 ب.ظ
مخزن 15000 لیتری عمودی
هرمزگان 1398/1/20 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
تکمیل استخر ذخیره اب کشاورزی روستای
آذربايجان غربي 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
13:06 ب.ظ
تهیه و اجرای مخزن بتنی به حجم 40 متر مکعب
تهران 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
13:30 ب.ظ
عملیات مرمت موتورخانه و مخازن
فارس 1398/1/18 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
احداث منبع 140 متر مکعبی ذخیره اب
تهران 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/28
09:02 ق.ظ
احداث فونداسیون مخزن 500 متر مکعبی روستای
چهارمحال بختياري 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:33 ب.ظ
احداث مخزن 50 مترمکعبی و شبکه توزیع اب روستاهای
همدان 1397/12/27 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
احداث یک باب مخزن بتنی زمینی و یک باب حوضچه بتنی پای مخزن
سيستان و بلوچستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
14:30 ب.ظ
مخزن 15000 لیتری
هرمزگان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/23
15:23 ب.ظ
احداث مخزن 50 متر مکعبی و شبکه توزیع اب روستاهای
همدان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
18:48 ب.ظ
ساخت و نصب مخزن هوایی
اصفهان 1397/12/22 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
احداث مخزن 100 مترمکعبی روستای
چهارمحال بختياري 1397/12/22 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
احداث فنداسیون مخزن روستای
چهارمحال بختياري 1397/12/22 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
احداث فونداسیون مخزن روستای
چهارمحال بختياري 1397/12/22 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
مخزن 15000 لیتری عمودی ضد اشعه
هرمزگان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
14:43 ب.ظ
احداث مخزن 500 متر مکعبی
کرمانشاه 1397/12/21 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
احداث مخزن 50 مترمکعبی و شبکه توزیع اب روستاهای
همدان 1397/12/21 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
احداث منبع 140 مترمکعبی ذخیره اب عشایر
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
10:39 ق.ظ
ساخت یک باب مخزن ذخیره 200 متر مکعب و احداث ایستگاه
کرمان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
14:51 ب.ظ
14:18 ب.ظ
مخزن 15000 لیتری عمودی ضد اشعه
هرمزگان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
14:01 ب.ظ
مجتمع ابرسانی
گلستان 1397/12/16 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
عملیات اجرای احداث مخزن 100 متر مکعبی بتنی زمینی
گلستان 1397/12/16 تاریخ گذشته