1397/11/01
20:51 ب.ظ
احداث یک باب مخزن بتنی زمینی تست
سيستان و بلوچستان 1397/11/1 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
تعمیر مخازن هوایی روستاهای
همدان 1397/11/1 مهلت دار
14:52 ب.ظ
تعمیر  و بازسازی مخازن  روستاهای تحت پوشش
همدان 1397/11/1 مهلت دار
14:13 ب.ظ
احداث یک باب مخزن ذخیره اب بتنی 100 متر مکعبی در
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:34 ق.ظ
احداث مخزن ذخیره بتنی 100 متر مکعبی بتنی روستای
قزوين 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:20 ب.ظ
ساخت مخزن 100 مترمکعبی روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
ساخت یک باب مخزن 100 متر مکعبی بتنی زمینی
سيستان و بلوچستان 1397/10/27 تاریخ گذشته
06:58 ق.ظ
خدمات ساخت سپتینگ
گيلان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
12:10 ب.ظ
ساخت یکباب مخزن 100 مترمعکبی بتنی زمینی
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
ساخت 1 باب مخزن 100 مترمکعبی بتنی زمینی سیتل
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
ساخت 1باب مخزن 100 مترمکعبی بتنی زمینی
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
19:37 ب.ظ
اجرای عملیات احداث سایت مخزن  200 متر مکعبی و
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:27 ب.ظ
عملیات احداث مخزن بتنی 200 متر مکعبی
گلستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
23:22 ب.ظ
ساخت یک باب مخزن 60 متر مکعبی اب شرب در
کرمان 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
تعمیر مخازن هوایی روستاهای تحت پوشش
همدان 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
تکمیل ساخت مخزن 250 متر مکعبی بوستان
قم 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
11:06 ق.ظ
ساخت یک باب مخزن 60 مترمکعبی در مجتمع
کرمان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:21 ب.ظ
بازسازی مخزن اسیب دیده ذخیره
کرمانشاه 1397/10/20 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
احداث مخزن هوایی 50 مترمکعبی روستای
سمنان 1397/10/20 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
عملیات تکمیلی احداث مخزن 100 متر مکعبی
سمنان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
20:55 ب.ظ
بازسازی مخزن ذخیره سازی اب اسیب دیده
کرمانشاه 1397/10/19 تاریخ گذشته
20:54 ب.ظ
بازسازی مخزن اسیب دیده ذخیره اب 1000 متر مکعبی
کرمانشاه 1397/10/19 تاریخ گذشته
20:38 ب.ظ
اجرای کارهای باقیمانده مخزن 100 متر مکعبی و
هرمزگان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:08 ب.ظ
ساخت ایستگاه مخزن نگهداری اب شرب
سمنان 1397/10/18 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
احداث مخزن بتنی 200 متر مکعبی روستای
سمنان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
20:49 ب.ظ
ساخت مخزن 500 مترمکعبی R مجتمع
يزد 1397/10/16 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
احداث مخزن بتنی 200 متر مکعبی روستای استانه
سمنان 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
تعمیر و بازسازی مخازن روستاهای
همدان 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
احداث مخزن بتنی 200 مترمکعبی رو
سمنان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
12:17 ب.ظ
احداث مخزن بتنی اب ناحیه صنفی
ايلام 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:38 ب.ظ
تعمیر مخازن هوایی روستاهای
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
تعمیر و بازسازی مخازن روستاهای تحت پوشش
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
10:11 ق.ظ
اجرای احداث مخزن زمینی واقع در
مازندران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/08
14:19 ب.ظ
مخزن  50 متر مکعبی و حصارکشی و محوطه سازی روستای
يزد 1397/10/8 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
ساخت مخزن 50 مترمکعبی روستای
يزد 1397/10/8 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
ساخت مخزن 200 مترمکعبی بتنی روستای
قزوين 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:28 ب.ظ
تعمیر و بازسازی مخازن روستاهای تحت
همدان 1397/10/5 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
تخریب سقف مخزن - بتن ریزی وشناژ جهت فونداسیون
کرمانشاه 1397/10/5 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
احداث مخزن بتنی آب شرب
اصفهان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
13:13 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث مخزن 50 متر مکعبی بتنی
گلستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
ابرسانی  - احداث مخزن 50 مترمکعبی بتنی زمینی
گلستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث یک باب مخزن 50 متر مکعبی روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
13:39 ب.ظ
ساخت 1باب مخزن بتنی 100 مترمکعبی معدن
کرمان 1397/10/3 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
ساخت مخزن 150 مترمکعبی + لوله گذاری و صل به مخزن
قزوين 1397/10/3 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
تعمیر و بازسازی مخازن روستاهای
همدان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
10:24 ق.ظ
ساخت یک باب مخزن بتنی 100 متر
کرمان 1397/10/2 تاریخ گذشته