1398/05/24
18:40 ب.ظ
1398/05/22
19:36 ب.ظ
اب بندی مخزن 30000 متر مکعبی بوشهر
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
احداث منبع اب 60  مترمکعبی بتنی شهرک صنعتی
کردستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:37 ب.ظ
ساخت حوضچه بتنی روستایهای
سيستان و بلوچستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
13:53 ب.ظ
اجرایی مرمت موتورخانه و مخازن کوزرگ
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:31 ب.ظ
ساخت حوضچه بتنی روستای شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
15:12 ب.ظ
مخزن پانصد لیتری
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
12:10 ب.ظ
احداث حوضچه پمپاژ خط اضطراری
سيستان و بلوچستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:39 ب.ظ
احداث یک باب مخزن25 متر معکبی بتنی و احداث اتاقک پمپاژ
سيستان و بلوچستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
خرید مخزن پیش ساخته
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
14:05 ب.ظ
احداث مخزن هوایی فلزی 50 مترمکعبی
خوزستان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:55 ب.ظ
اجرای ترمیم و اب بندی مخزن 3500 مترمکعبی تاسیسات شهر
خوزستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:23 ب.ظ
1398/05/07
13:40 ب.ظ
ترمیم و بازسازی سطوح داخلی مخزن و بخشی از سطوح خارجی
هرمزگان 1398/5/7 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
احداث 2 منبع بتنی در اراضی دانشکده کشاورزی
فارس 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:54 ب.ظ
تهیه و بازسازی سقف مخزن فرسوده روستای
اصفهان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:44 ب.ظ
12:13 ب.ظ
احداث 1 باب مخزن 500 مترمکعبی روستای
کرمان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:30 ب.ظ
10:53 ق.ظ
احداث حوضچه و نصب شیر فشارشکن شهر
چهارمحال بختياري 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
1398/04/29
14:31 ب.ظ
ساخت حوضچه بتنی و نصب شیرالات فشارشکن
چهارمحال بختياري 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
16:00 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب شهرستان
کرمان 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
18:38 ب.ظ
اجرای مخزن بتنی واقع در روستای
فارس 1398/4/25 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب در
کرمان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:20 ب.ظ
پروژه های احداث مخزن بتنی - احداث ابنما
خراسان رضوي 1398/4/24 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
اجرای احداث مخزن زمینی پنجاه متر مکعبی
مازندران 1398/4/24 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
1398/04/23
18:32 ب.ظ
ساخت 2 باب مخزن بتنی 50 مترکعبی در پروژه
فارس 1398/4/23 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
اجرای احداث مخزن زمینی سیصد متر معکبی
مازندران 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:21 ب.ظ
مرمت و بازسازی استخر ذخیره اب مجتمع
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/19
00:40 ق.ظ
اجرای احداث مخزن زمینی
مازندران 1398/4/18 تاریخ گذشته
00:39 ق.ظ
00:37 ق.ظ
احداث استخر ذخیره اب
اصفهان 1398/4/18 تاریخ گذشته
00:06 ق.ظ
احداث منبع ذخیره اب عشایر دم دیلگون
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:29 ب.ظ
15:51 ب.ظ
مرمت و بازسازی استخر ذخیره اب
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/17 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
اجرای مخزن و استخر اب مناطق عشایری
فارس 1398/4/17 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
اجرای مخزن اب و استخر برای  روستاهای
فارس 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
10:02 ق.ظ
تکمیل مخزن و دیوار حفاظتی
کرمانشاه 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
19:54 ب.ظ
احداث مخزن زمینی 50 مترمکعبی در
مازندران 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
18:47 ب.ظ
تکمیل مخزن و دیوار حفاظتی سراب قنبر
کرمانشاه 1398/4/13 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
اجرای احداث مخزن زمینی پانصد متر معکبی
مازندران 1398/4/13 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
اصلاح و بازسازی مخازن هوایی  روستاهای
گيلان 1398/4/13 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ