1397/10/26
12:12 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
ساخت موتور خانه و اتاقک کلرزن دیزوک
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن چدرک
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن گونیج
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
ساخت موتورخانه و اتاقک کلرزن
سيستان و بلوچستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:35 ب.ظ
عملیات اجرای ساخت اطاقک کلرزنی روستای
گلستان 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
22:50 ب.ظ
نوسازی ایستگاه پمپاژ اب
سيستان و بلوچستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:34 ب.ظ
13:05 ب.ظ
بازسازی و ساخت و نصب 1 دستگاه فیلتر شنی در
گيلان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:40 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات کلریناتور روستاهای
قزوين 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/21
09:42 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات کلریناتور
قزوين 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
18:51 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات کلریناتور
قزوين 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:47 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث یک باب ساختمان الکترولیز نمک طعام
سيستان و بلوچستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
13:58 ب.ظ
حمل و نصب دستگاه کلرزنی
همدان 1397/10/16 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
محوطه سازی تصفیه خانه فاضلاب شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/13
14:42 ب.ظ
احداث 1 باب ساختمان الکترولیز نمک طعام تصفیه خانه
سيستان و بلوچستان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:59 ب.ظ
اجرای سازه رسوبگیر روستای
زنجان 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
حمل و نصب دستگاه کلرزنی روستاهای
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
بابت بخشی از رفع نواقص طرح ارتقاء تصفیه خانه
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
14:30 ب.ظ
بازسازی و ساخت و نصب 1 دستگاه فیلتر شنی در
گيلان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:08 ب.ظ
تعمیرات کلربناتور روستاهای
قزوين 1397/10/10 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
تعیمرات کلربناتور روستاهای
قزوين 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
14:17 ب.ظ
احداث ساختمان بلوئر اشغالگیر تصفیه خانه - تفت
يزد 1397/10/8 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
عملیات تکمیل لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب
فارس 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:08 ب.ظ
تکمیل لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب
فارس 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:26 ق.ظ
1397/10/03
13:32 ب.ظ
تعمیرات کلربناتور روستاهای
قزوين 1397/10/3 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
تهیه و نصب دستگاه کلرزنی و ساخت محل نصب کانکس
همدان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/29
14:34 ب.ظ
1397/09/28
14:32 ب.ظ
1397/09/27
11:20 ق.ظ
راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک
خراسان شمالي 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:59 ب.ظ
احداث بلوئر اشغالگیر تصفیه خانه
يزد 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
12:44 ب.ظ
تهیه و نصب دستگاه کلرزنی  مایعی تعداد
همدان 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
تهیه تا راه اندازی دستگاه اب شیرین کن
همدان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:45 ق.ظ
تقویت ستونهای سکوی هوادهی تصفیه خانه فاضلاب
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
12:09 ب.ظ
عملیات frp مدول دوم  تصفیه خانه فاضلاب ناحیه
گلستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/01
12:51 ب.ظ
ارتقا و بهسازی  مدول  اول تصفیه خانه فاضلاب
خراسان رضوي 1397/9/1 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
راه اندازی سیستم پساب تصفیه خانه
تهران 1397/9/1 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
راه اندازی سیستم  پساب  تصفیه خانه
تهران 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:52 ق.ظ
1397/08/27
10:34 ق.ظ
مرمت اصلاح بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی روستای
گيلان 1397/8/27 تاریخ گذشته