1398/11/01
20:34 ب.ظ
1398/10/30
1398/10/29
21:07 ب.ظ
تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
کرمان 1398/10/29 مهلت دار
21:03 ب.ظ
اورهال و بازسازی فیلترهای تحت فشار تصفیه خانه اب
خوزستان 1398/10/29 تاریخ گذشته
20:47 ب.ظ
اورهال و بازسازی فیلترهای ثقلی تصفیه خانه اب گروه ملی
خوزستان 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
13:49 ب.ظ
ارزیابی و ترمیم سازه تصفیه خانه فاضلاب
مركزي 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
14:32 ب.ظ
1398/10/24
19:57 ب.ظ
اورهال و بازرسی فیلترهای ثقلی تصفیه خانه اب گروه ملی
خوزستان 1398/10/24 تاریخ گذشته
19:57 ب.ظ
اورهال و بازسازی فیلترهای تحت فشار تصفیه خانه اب
خوزستان 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
عملیات اجرائی اصلاح و رفع نقص
کرمانشاه 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
21:22 ب.ظ
نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
تهران 1398/10/23 تاریخ گذشته
19:50 ب.ظ
ارزیابی و ترمیم سازه تصفیه خانه
مركزي 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
11:48 ق.ظ
پروژه ساخت تصفیه خانه اب خاکستری 100 متر مکعبی
قم 1398/10/22 تاریخ گذشته
00:30 ق.ظ
تجهیز و راه اندازی تصفیه خانه شهرک صنعتی
کرمانشاه 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/21
22:13 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع اوری ایستگاه های
ايلام 1398/10/21 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
1398/10/17
19:47 ب.ظ
13:17 ب.ظ
ساخت پایلوت دینامیک تصفیه اب یک عدد
هرمزگان 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/16
13:49 ب.ظ
ارزیابی و ترمیم سازه تصفیه خانه فاضلاب
مركزي 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/11
1398/10/10
23:54 ب.ظ
بهره برداری و گهداری از شبکه جمع اوری و
ايلام 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/09
14:07 ب.ظ
عملیات اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه
گيلان 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/05
13:05 ب.ظ
کارهای باقیمانده سیستم تصفیه شیرابه کارخانه
گيلان 1398/10/5 تاریخ گذشته
1398/10/04
08:04 ق.ظ
طراحی ارتقا مدول های قرچک-پرند-فیروزکوه
تهران 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/03
19:37 ب.ظ
اصلاح یک واحد فیلتر تک بستری ماسه ای تصفیه خانه شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/10/3 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
تعمیر نگهداری و راهبری سیستم تصفیه خانه فاضلاب
تهران 1398/10/3 تاریخ گذشته
1398/10/02
19:21 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک
تهران 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/09/30
18:34 ب.ظ
اصلاح یک واحدفیلتر تک بستری ماسه ای
سيستان و بلوچستان 1398/9/30 تاریخ گذشته
1398/09/26
19:20 ب.ظ
18:30 ب.ظ
اصلاح  1 واحد فیلتر تک بستری ماسه ای تصفیه خانه شهر
سيستان و بلوچستان 1398/9/26 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
عملیات تکمیلی و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب
تهران 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/24
18:31 ب.ظ
اصلاح 1 واحد فیلتر تک بستری ماسه ای تصفیه خانه شهر
سيستان و بلوچستان 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/23
12:49 ب.ظ
ارزیابی و ترمیم سازه تصفیه خانه فاضلاب
مركزي 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/20
14:14 ب.ظ
تهیه و اجرای تصفیه فاضلاب واقع در
تهران 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
19:25 ب.ظ
1398/09/18
18:43 ب.ظ
1398/09/17
19:15 ب.ظ
اجرای بازسازی بخشی از تصفیه خانه
خوزستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
راه اندازی ارتقاء و اورهال سیستم ازن زنی تصفیه
کردستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
اصلاح 1 واحد فیلتر تکبستری ماسه ای تصفیه خانه در شهر
سيستان و بلوچستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:24 ب.ظ
راهبری بهره برداری و نگهداری از پکیج تصفیه فاضلاب
خراسان رضوي 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
احداث بستر لجن خشک کن تصفیه خانه فاضلاب
قم 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
12:19 ب.ظ
تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
1398/09/12
11:59 ق.ظ
اجرای سازه فلزی و پل عبوری اکسیالاتور
همدان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:19 ب.ظ
نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه
آذربايجان شرقي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
12:43 ب.ظ
راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:47 ب.ظ
تکمیل تصفیه خانه شهرک صنعتی شماره 1
کرمان 1398/9/7 تاریخ گذشته