1398/05/30
1398/05/26
12:42 ب.ظ
احداث  1 باب حوضچه در سایت تصفیه خانه مجتمع
سيستان و بلوچستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
10:38 ق.ظ
بهسازی و بازسازی سیستم تصفیه خانه فاضلاب
البرز 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
13:35 ب.ظ
اجرای ایستگاه پمپاژ اضطراری تصفیه خانه اب شرب روستایی
سيستان و بلوچستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
12:31 ب.ظ
احداث یک باب حوضه
سيستان و بلوچستان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:42 ب.ظ
دیوارچینی و حائل بندی اطراف دستگاه تصفیه اب
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
راهبری نگهداری از تصفیه خانه گلزار اب و فاضلاب روستای
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
خوزستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:40 ب.ظ
1398/05/09
1398/05/05
19:02 ب.ظ
عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب
خوزستان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:29 ق.ظ
1398/04/27
14:02 ب.ظ
1398/04/26
1398/04/25
11:08 ق.ظ
11:05 ق.ظ
تکمیل ساختمان بهره برداری ایستگاه پمپاژ
لرستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
تکمیل ساختمان بهره برداری ایستگاه پمپاژ
لرستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
1398/04/18
20:27 ب.ظ
تکمیل شبکه توزیع اب محله های 11 و 3
خوزستان 1398/4/18 تاریخ گذشته
20:21 ب.ظ
19:22 ب.ظ
10:57 ق.ظ
تعمیر و عایق نمودن حوضچه ته نشینی تصفیه خانه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
09:50 ق.ظ
اجرای سازه فلزی و نرده ها در مدول دوم تصفیه خانه
تهران 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
15:31 ب.ظ
بهره برداری تعمیر نگهداری تصفیه خانه فاضلاب روستای
چهارمحال بختياري 1398/4/16 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
1398/04/15
19:45 ب.ظ
ارتقاء تصفیه خانه شهرک صنعتی
تهران 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
15:36 ب.ظ
احداث سازه شن گیر در مسیر خط انتقال به تصفیه خانه
لرستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
14:05 ب.ظ
اصلاح سیستم کنترل هوادهی تصفیه خانه فاضلاب
مازندران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:27 ب.ظ
ارتقاء تصفیه خانه شهرک صنعتی
تهران 1398/4/11 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
1398/04/10
11:26 ق.ظ
احداث حوضچه صافی ماسه ای کند تصفیه خانه اب روستای
چهارمحال بختياري 1398/4/10 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
راهبری نگهداری تصفیه خانه فاضلاب
تهران 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
18:32 ب.ظ
راه اندازی مجدد تصفیه خانه بیمارستان شهدا هرسین
کرمانشاه 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/03
19:50 ب.ظ
1398/04/02
09:05 ق.ظ
تهیه ونصب تجهیزات سیستم mof تصفیه خانه اب
کردستان 1398/4/2 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
اصلاح سیستم کنترل هوادهی تصفیه
مازندران 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
15:21 ب.ظ
عملیات تعویض ماسه سیلیس و نازل های
خوزستان 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
10:35 ق.ظ
تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره 1
کرمان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/28
13:10 ب.ظ
1398/03/25
18:33 ب.ظ
تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
کرمان 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/22
11:08 ق.ظ
تعمیر و سرویس بلوئرهای تصفیه خانه
کرمان 1398/3/22 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
08:58 ق.ظ
تهیه حمل نصب اتصالات لوله رای بازسازی تصفیه خانه اب شرب مجتمع
آذربايجان شرقي 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/14
08:13 ق.ظ
1398/03/09
19:05 ب.ظ
اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی سایت
گيلان 1398/3/9 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی روستای
گيلان 1398/3/9 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
نگهداری و راهبردی تصفیه خانه و شبکه جمع اوری
مركزي 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/07
18:52 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه شهرک صنعتی
تهران 1398/3/7 تاریخ گذشته