1398/10/21
23:56 ب.ظ
تعویض لوله های فشار سنج سد
گيلان 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/15
12:20 ب.ظ
1398/09/09
14:42 ب.ظ
مهندسی ارزش پروژه های سد و قفل
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/08/19
13:08 ب.ظ
تهیه و ساخت لیفتینگ بیم های سد
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:23 ب.ظ
تعمیرات اساسی دو دستگاه جک
گيلان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/04
18:54 ب.ظ
1398/07/23
18:42 ب.ظ
تهیه و ساخت لیفتینگ بیم های سد کوثر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/01
14:35 ب.ظ
1398/04/06
13:17 ب.ظ
احداث سد بتنی ماهروزه ابکنار انزلی
گيلان 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/02/29
11:38 ق.ظ
لایروبی سد ستارخانه اهر
آذربايجان شرقي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/02
10:39 ق.ظ
تعمیر دریچه های سد بافت
کرمان 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/21
14:21 ب.ظ
خدمات میکروژئودزی و ژئودتیک سد
ايلام 1398/1/21 تاریخ گذشته
1397/12/21
19:12 ب.ظ
اجرای عملیات طراحی و نصب فیلتر هارمونیکی
تهران 1397/12/21 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
احداث سد انحرافی
مازندران 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
10:13 ق.ظ
عملیات مرمت و تعمیرات سد شمیل و تاسیسات وابسته
هرمزگان 1397/12/20 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
عملیات مرمت و تعمیرات سد استقلال و تاسیسات وابسته
هرمزگان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/15
10:34 ق.ظ
احداث سده بتنی ماهروزه
گيلان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/12
15:15 ب.ظ
بهربرداری ،نگهداری ،کنترل ایمنی و پایداری سدبانه
کردستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
بهره برداری نگهداری کنترل
کردستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری کنترل ایمنی و پایداری سد
کردستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/11/29
16:24 ب.ظ
خدمات بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی و پایداری
کردستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
16:05 ب.ظ
خدمات بهره برداری نگهداری کنترل و پایداری
کردستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
15:52 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری و کنترل ایمنی و پایداری سد
کردستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
16:03 ب.ظ
خدمات بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی و پایداری
کردستان 1397/11/28 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
احداث بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی و پایداری سد
کردستان 1397/11/28 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
خدمات بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی و
کردستان 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/18
13:49 ب.ظ
خدمات بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی و پایداری
کردستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی و پایداری سد
کردستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی و
کردستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
بهره برداری نگهداری کنترل ایمنی وپایداری
کردستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:58 ق.ظ
لایروبی سدهای
اصفهان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
13:23 ب.ظ
احداث گاردریل و تعمیرات ابنیه سد
سيستان و بلوچستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:08 ب.ظ
عملیات احداث  گاردریل و تعمیرات ابنیه
سيستان و بلوچستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/06
15:05 ب.ظ
احداث گاردریل و تعمیرات ابنیه سد
سيستان و بلوچستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:29 ب.ظ
احداث سدهای ابخیزداری مشارکتی --
هرمزگان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:48 ق.ظ
عملیات  لایروبی  و بهسازی 450 متر از دیواره
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/13
14:26 ب.ظ
عملیات مرمت  و بازسازی اببندان  متان
مازندران 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/05/15
13:16 ب.ظ
عملیات  مرمت وبازسازی  سد های
گلستان 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/04/26
22:21 ب.ظ
طرح علاج و افزایش ارتفاع سد خاکی پیشه سهران شهرستان
اردبيل 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/06
1397/03/20
15:26 ب.ظ
پروژه تعمیق و بازسازی آببندان
گيلان 1397/3/20 تاریخ گذشته