1397/08/23
09:10 ق.ظ
طراحی و نقشه برداری سیستم ابیاری تحت فشار
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:52 ب.ظ
ترمیم سیستم ابیاری قطره ای تحت فشار
کرمان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/05/29
14:11 ب.ظ
ترمیم سیستم ابیاری قطره ای تحت فشار
کرمان 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/14
15:16 ب.ظ
اجرای سیستم ابیاری تحت فشار
کرمان 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/07
16:34 ب.ظ
اجرای سیستم ابیاری تحت
کرمان 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/04/31
08:41 ق.ظ
واگذاری ابیاری بارانی  تحت  فشار محوطه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/07
09:29 ق.ظ
اجرای سیستم  بابلر برای مناطق
يزد 1397/4/6 تاریخ گذشته