1398/10/29
20:01 ب.ظ
اجرا ابیاری سنواتی با مرمت تشک در هلالی
آذربايجان غربي 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/14
20:42 ب.ظ
اجرا سیستم تحت فشار ابیاری
کرمانشاه 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/02
11:33 ق.ظ
اجرای لوله فاضلاب و ابیاری سطحی با لوله پلیسی چسبی
خراسان جنوبي 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/09/24
18:17 ب.ظ
1398/09/19
1398/09/18
13:38 ب.ظ
طراحی تامین مصالح و تجهیزات و اجای پروژه ابیاری تحت فشار
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:04 ب.ظ
15:35 ب.ظ
اجرای سیستم تحت فشار ابیاری لچکی ها
کرمانشاه 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
12:23 ب.ظ
1398/09/06
11:56 ق.ظ
اجرای شبکه ابیاری قطره ای و لوله گذری جنگل کاری
آذربايجان غربي 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
لوله کشی مزارع کشاورزی با لوله 6 اینچ پلی ایتلن
خوزستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:56 ب.ظ
احداث سیستم تحت فشار
کرمانشاه 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
12:17 ب.ظ
عملیات ابیاری غلات و دانه های روغنی در سطح 352 هکتار
اردبيل 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
19:04 ب.ظ
طراحی و اجرای پروژه  ابیاری تحت فشار
خراسان رضوي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:33 ب.ظ
14:15 ب.ظ
عملیات نصب لوله جهت ابیاری تحت فشار
کرمانشاه 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/02
13:15 ب.ظ
احداث سیستم تحت فشار ابیاری
کرمانشاه 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/07/20
12:51 ب.ظ
اجرای ابیاری تحت فشار بارانی مخفی شونده پارک لاله
کرمان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
12:33 ب.ظ
اجرای ابیاری تحت فشار بارانی مخفی شونده پارک لاله
کرمان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/14
11:13 ق.ظ
احداث سیستم تحت فشار ابیاری بولوار مطهری وپارک گلستان
کرمانشاه 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/13
15:09 ب.ظ
1398/06/31
19:23 ب.ظ
احداث سیستم تحت فشار ابیاری بلوار مطهری و پارک گلستان
کرمانشاه 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/27
15:22 ب.ظ
حفاری کانال لوله گذاری جهت ابیاری تحت فشار
زنجان 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/25
15:32 ب.ظ
اجرای ابیاری مراقبت نگهداری از نهالکاری های
آذربايجان غربي 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/21
19:26 ب.ظ
اجرای عملیات شبکه ابیاری قطره ای و لوله گذاری جنگل کاری
آذربايجان غربي 1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/06/07
10:35 ق.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاون روستایی
فارس 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/05/23
13:29 ب.ظ
ابیاری 150 هکتار نهالکاری شده سنواتی منطقه
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/19
12:23 ب.ظ
عملیات ابیاری به مساحت 30 هکتار در منطقه
خراسان شمالي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/07
13:25 ب.ظ
اجرای سیستم ابیاری تحت فشار ثابت
مركزي 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
ابیاری تحت فشار مزروعه فدک مربوط به
مركزي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:33 ب.ظ
1398/05/05
18:43 ب.ظ
ابیاری مزرعه ذرت علوفه ای در سطح 61 هکتار  در 5 نوبت
اردبيل 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
18:47 ب.ظ
تجهیز نهالستان و تامین اب پارک
لرستان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:45 ب.ظ
تجهیز نهالستان و تامین اب پارک
لرستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:59 ب.ظ
1398/04/26
21:50 ب.ظ
13:30 ب.ظ
اجای عملیات ابیاری مراقبت جنگلکاری سنواتی
آذربايجان غربي 1398/4/26 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
اجرای عملیات ابیاری مراقبت جنگلکاری سنواتی
آذربايجان غربي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/22
14:48 ب.ظ
1398/04/19
18:43 ب.ظ
بازنگری طرح سیستم ابیاری قطره ای شهرک یک به
هرمزگان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/16
14:37 ب.ظ
اجرای ابیاری کم فشار روستای
آذربايجان غربي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/12
14:21 ب.ظ
نگهداری از فضای سبز و اجرای شبکه ابیاری قطره ای
لرستان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
12:52 ب.ظ
1398/04/03
11:01 ق.ظ
اجرای ابیاری قطره ای اردوگاه شهدای فرهنگی
همدان 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
18:03 ب.ظ
عملیات اجرایی ابیاری کم فشار روستای اوچ تپه
آذربايجان غربي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/27
13:03 ب.ظ
تامین اب باغات شهرستان های موجود به مقدار کل 115 هکتار
خوزستان 1398/3/27 تاریخ گذشته