1397/09/01
13:27 ب.ظ
عملیات تعمیر و مرمت سرد دهانه های ابگیر
همدان 1397/9/1 مهلت دار
1397/08/19
19:07 ب.ظ
تکمیل اقدامات احیایی تالاب
چهارمحال بختياري 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
تامین ظرفیت کانالها و زهکشها و تعمیر جاده سرویس ها
خراسان رضوي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:24 ب.ظ
ایجاد روکش بتنی کانال خنداب و ایزو لاسیون کانال
مركزي 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
عملیات سنگی ملاتی
خراسان رضوي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:17 ب.ظ
1397/08/03
21:47 ب.ظ
ابیاری و مراقبت نگهداری از موتور پمپ در منطقه
کرمان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:30 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
13:29 ب.ظ
یکپارچه سازی تجهیز و نوسازی
هرمزگان 1397/8/1 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی
کرمان 1397/8/1 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان
کرمان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
08:18 ق.ظ
1397/07/29
12:19 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان
کرمان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:25 ب.ظ
احداث زه کش در شهرک صنعتی
قزوين 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:00 ب.ظ
1397/07/09
19:52 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه ابیاری
لرستان 1397/7/9 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
اجرای عملیات تسطیح اراضی کشاورزی و
خوزستان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:56 ب.ظ
لوله گذاری زیر کار و رو کار و اماده سازی
کرمانشاه 1397/7/4 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
تجهیزات و نصب سیستم ابیاری قطره ای
کرمانشاه 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/26
1397/06/22
12:50 ب.ظ
پروژه ابیاری و مراقبت کشت کنار گذر
يزد 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/19
10:26 ق.ظ
ابرسانی سایر باغات شهرستان
کرمانشاه 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/13
13:37 ب.ظ
سامانه های نوین ابیاری به مساحت 2400 هکتار
قم 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/11
16:00 ب.ظ
عملیات مراقبت و ابیاری منطقه
قم 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/10
14:21 ب.ظ
پروژه تهیه و نصب لوازم ابیاری
گلستان 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/28
14:35 ب.ظ
تهیه و نصب لوازم ابیاری قطره ای شهرک
گلستان 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/24
14:52 ب.ظ
ترمیم شبکه و تاسیسات ابیاری قطره ای
کرمان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/21
12:57 ب.ظ
سیستم کنترل مرکزی ابیاری قطره ای تحت فشار
تهران 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/20
09:34 ق.ظ
1397/05/18
13:05 ب.ظ
ابرسانی به باغات شهرستان
فارس 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/16
12:26 ب.ظ
تجدید- عملیات آبیاری به مساحت 40 هکتار در
خراسان شمالي 1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/13
14:42 ب.ظ
ابرسانی به باغات سطح شهرستان
فارس 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/09
09:21 ق.ظ
اجرای شبکه ابرسانی و ابیاری
تهران 1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/07
14:42 ب.ظ
ابرسانی به باغات شهرستان
کرمانشاه 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/04/28
22:17 ب.ظ
ابیاری بارانی تحت فشار محوطه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/4/28 تاریخ گذشته
22:05 ب.ظ
اجرای سیستم ابیاری قطره ای
يزد 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/27
21:05 ب.ظ
تعمیرات سیستم ابیاری زمین چمن
کرمان 1397/4/27 تاریخ گذشته
21:05 ب.ظ
تعمیرات سیستم ابیاری زمین چمن
کرمان 1397/4/27 تاریخ گذشته
1397/04/20
08:15 ق.ظ
احداث سازه های زهک های خروجی شعییه شهرستان
خوزستان 1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/17
15:12 ب.ظ
احداث سازه های زهکش های خروجی
خوزستان 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/10
15:03 ب.ظ
3400متر پروژه ابیاری قطره ای و فضای سبز
مركزي 1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/04/09
16:48 ب.ظ
ابرسانی و ابیاری پارک جنگلی
کرمانشاه 1397/4/9 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
احداث سازه های زهکشی خروجی
خوزستان 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/07
16:26 ب.ظ
14:50 ب.ظ
اجرا سیفون
گيلان 1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/04/04
14:35 ب.ظ
ابیاری و ابرسانی تامین اب جهت نهالهای طرح جنگل کاری
کرمانشاه 1397/4/4 تاریخ گذشته