1397/10/19
14:15 ب.ظ
پروژه بازسازی کانال و
کرمانشاه 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
14:51 ب.ظ
بازسازی کانال و بند پریشاه
کرمانشاه 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/13
14:08 ب.ظ
لایروبی انهار و زهکش های
خوزستان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:53 ب.ظ
احداث سازه های زهکش های خروجی
خوزستان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:29 ق.ظ
پوشش بتنی کانال انتقال اب به طول 1128 متر روستای
مازندران 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
08:41 ق.ظ
تکمیل مرمت و بهسازی کانال اب اور سد
اردبيل 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
12:49 ب.ظ
مرمت و بازسازی سردهنه و کانال ها و انهار زراعی در
مازندران 1397/10/1 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
مرمت و بازسازی سردهنه و کانالها و انهار زراعی
مازندران 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
10:42 ق.ظ
مرکت و بازسازی سردهنه و کانال ها و انهار زراعی
مازندران 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
14:21 ب.ظ
مرمت و بازسازی سردهنه و کانال ها و انهار زراعی در
مازندران 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/26
14:52 ب.ظ
بهسازی کانال انتقال اب از
خوزستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
ابیاری در سطح 280 هکتار در 6 نوبت ابیاری
اردبيل 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/24
08:05 ق.ظ
بهسازی و زهکشی و ساخت حوضچه جمع اوری اب چشمه
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
15:19 ب.ظ
1397/09/21
10:27 ق.ظ
ساماندهی و نگهداری کانالهای نخیلات
بوشهر 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:36 ق.ظ
لایروبی انهار منطقه حفاری
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
بهسازی کانال روستای
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
لایروبی انهار بخش کشاورزی بطول 20000 متر
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:06 ب.ظ
لایروبی انهار و زهکش های عمومی محل بخش مرکزی
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
لایروبی انهار و زهکش های دهستان های
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:39 ب.ظ
لایروبی انهار شهرستان
خوزستان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:27 ب.ظ
عملیات تعمیر و مرمت سرد دهانه های ابگیر
همدان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/19
19:07 ب.ظ
تکمیل اقدامات احیایی تالاب
چهارمحال بختياري 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
تامین ظرفیت کانالها و زهکشها و تعمیر جاده سرویس ها
خراسان رضوي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:24 ب.ظ
ایجاد روکش بتنی کانال خنداب و ایزو لاسیون کانال
مركزي 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
عملیات سنگی ملاتی
خراسان رضوي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:17 ب.ظ
1397/08/03
21:47 ب.ظ
ابیاری و مراقبت نگهداری از موتور پمپ در منطقه
کرمان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:30 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
13:29 ب.ظ
یکپارچه سازی تجهیز و نوسازی
هرمزگان 1397/8/1 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی
کرمان 1397/8/1 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان
کرمان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
08:18 ق.ظ
1397/07/29
12:19 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان
کرمان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:25 ب.ظ
احداث زه کش در شهرک صنعتی
قزوين 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:00 ب.ظ
1397/07/09
19:52 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه ابیاری
لرستان 1397/7/9 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
اجرای عملیات تسطیح اراضی کشاورزی و
خوزستان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:56 ب.ظ
لوله گذاری زیر کار و رو کار و اماده سازی
کرمانشاه 1397/7/4 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
تجهیزات و نصب سیستم ابیاری قطره ای
کرمانشاه 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/26
1397/06/22
12:50 ب.ظ
پروژه ابیاری و مراقبت کشت کنار گذر
يزد 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/19
10:26 ق.ظ
ابرسانی سایر باغات شهرستان
کرمانشاه 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/13
13:37 ب.ظ
سامانه های نوین ابیاری به مساحت 2400 هکتار
قم 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/11
16:00 ب.ظ
عملیات مراقبت و ابیاری منطقه
قم 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/10
14:21 ب.ظ
پروژه تهیه و نصب لوازم ابیاری
گلستان 1397/6/10 تاریخ گذشته