1398/09/21
18:45 ب.ظ
لایروبی اببندان سلش سیاهکل در سطح 2.82 همتار
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:40 ب.ظ
لایروبی اببندانهای
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:40 ب.ظ
18:40 ب.ظ
18:39 ب.ظ
18:38 ب.ظ
تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روست
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
18:36 ب.ظ
بهسازی و مرمت اب بندان های روستای
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:36 ب.ظ
بهسازی و مرمت اب بندان های روستاهای
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
18:22 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی - جاده بین مزارع ارمیغان خانیک
خراسان جنوبي 1398/9/21 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
مرمت و احداث شبکه فرعی ابیاری زهکشی
فارس 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/18
18:37 ب.ظ
احداث شبکه های فرعی ابیارسی
گيلان 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/16
18:42 ب.ظ
عملیات خاکبرداری لایروبی ایجاد خاکریز و ...
يزد 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
رفع تداخلات شهرستان
آذربايجان غربي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:20 ب.ظ
مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی
مازندران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
14:24 ب.ظ
زهکشی و لایروبی و بهسازی فرودگاه
کردستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:55 ب.ظ
احداث شبکه فرعی ابیاری زهکشی
گيلان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:26 ب.ظ
پایش کیفی ابهای زیرزمینی دشت
لرستان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
1398/09/06
07:56 ق.ظ
اجرای شبکه فرعی ابیاری و زهکشی روستای
گيلان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
17:58 ب.ظ
احداث شبکه ابیاری و زهکشی در روستای
گيلان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:43 ب.ظ
احداث شبکه های فرعی ابیاری و زهکشی
گيلان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
12:25 ب.ظ
پروژه شبکه فرعی ابیاری روستای
گيلان 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
احداث شبکه های ابیاری و زهکشی گل فزان
گيلان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/28
18:45 ب.ظ
احداث شبکه های فرعی ابیاری و زهکشی روستای
گيلان 1398/8/28 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
تسطیح اراضی و جاده بین مزارع
فارس 1398/8/28 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
احداث شبکه های فرعی ابیاری و زهکشی
گيلان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/18
19:00 ب.ظ
ساخت و اجرا زیرحد بستر
بوشهر 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:32 ب.ظ
مرمت و احداث شبکه فرعی ابیاری
فارس 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/08
18:20 ب.ظ
ترمیم و بازسازی تغذیه مصنوعی
همدان 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
10:42 ق.ظ
اجرای تجهیز و نوسازی اراضی منطقه
فارس 1398/8/6 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
اجرای تجهیز و نوسازی اراضی منطقه
فارس 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
19:56 ب.ظ
عملیات تجهیز و نوسازی اراضی
فارس 1398/8/4 تاریخ گذشته
19:56 ب.ظ
اجرای عملیات تجهیز و نوسازی اراضی
فارس 1398/8/4 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
مرمت و احداث شبکه فرعی ابیاری
فارس 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
14:16 ب.ظ
ترمیم و بازسازی تغذیه مصنوعی
همدان 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/07/18
15:39 ب.ظ
تکمیل سیستم زهکش ابهای زیرزمینی
اردبيل 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/13
10:53 ق.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی زیرشبکه سد
فارس 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/06
19:14 ب.ظ
اجرای عملیات مکانیکی حوزه
آذربايجان شرقي 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
14:50 ب.ظ
1398/07/03
13:13 ب.ظ
کارهای باقیمانده طرح توزیع اب کشاورزی روستای
اصفهان 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/01
19:02 ب.ظ
احداث ایستگاه هیدرومتری و تلفریک میمه بیات
ايلام 1398/7/1 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
احداث ایستگاه هیدرومتری و تلفریک
ايلام 1398/7/1 تاریخ گذشته
18:53 ب.ظ
احداث ایستگاه هیدرومتری و تلفریک ورگچ چرداول
ايلام 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/06/30
15:11 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی زیردست
فارس 1398/6/30 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
ساخت بهسازی و مرمت ایستگاه های هیدرومتری
اصفهان 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/26
18:07 ب.ظ
1398/06/25
18:49 ب.ظ
اندازه گیری و جمع اوری امار ابهای  سطحی و زیرزمینی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/25 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
ساخت پل تلفریک ایستگاه هیدرومتری
ايلام 1398/6/25 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
احداث ایستگاه هیدرومتری و تلفریک
ايلام 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/24
14:42 ب.ظ
اجرای عملیات اب و خاک اراضی تعاونی های
فارس 1398/6/24 تاریخ گذشته