1398/05/24
11:08 ق.ظ
عملیات تکمیلی بند انحرافی گیلان
لرستان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی سد
فارس 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
13:13 ب.ظ
طراحی محوطه و زهکشی هلال احمر
گلستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:11 ب.ظ
بازسازی دیوار حفاظتی و کانال زهکش چاه اب شرب روستای
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:11 ب.ظ
مرمت بازسازی طرحهای تغدیه مصنوعی
اصفهان 1398/5/9 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
مرمت و بازسازی طرح های تغذیه مصنوعی رودخانه
اصفهان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:29 ب.ظ
احداث برید عرضی سردهنه ابگیری زیولا شیرگاه
مازندران 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
14:04 ب.ظ
تجهیز نهالستان و تامین اب پارک
لرستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/16
18:05 ب.ظ
عملیات تکمیلی بند انحرافی گیلان الیودرز
لرستان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/12
12:53 ب.ظ
ابرسانی و احداث  سیستم ابیاری در پارک شوراب
لرستان 1398/4/12 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
تجهیز نهالستان و تامین اب پارک
لرستان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
12:50 ب.ظ
ساخت ایستگاه هیدرومتری رودخانه کشکان
لرستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/03/30
10:34 ق.ظ
لایروبی سیل بند اصلی و فرعی
کرمان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/27
08:10 ق.ظ
پروژه دیتا لاگری کردن و انلاین سازی
چهارمحال بختياري 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
11:20 ق.ظ
احداث باند انحراف اب  سردهنه سازی و
گيلان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/21
13:40 ب.ظ
احداث شبکه فرعی ابیاری
همدان 1398/3/21 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
احداث شبکه فرعی ابیاری نهر
همدان 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
10:56 ق.ظ
احداث سردهانه منقسم اب زراعی
مازندران 1398/3/20 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
احداث شبکه فرعی ابیاری نهر شعبان
همدان 1398/3/20 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
احداث شبکه فرعی ابیاری نهر شعبان فاز 1
همدان 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/14
08:53 ق.ظ
پروژه پایلوت اجرایی کشت گیاهان شورپسند در
بوشهر 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/12
13:48 ب.ظ
1398/03/09
10:41 ق.ظ
1398/03/08
19:57 ب.ظ
عملیات اجرای تسطیح تجهیز و نوسازی اراضی سنتی
خوزستان 1398/3/8 تاریخ گذشته
19:56 ب.ظ
تسطیح تجهیز نوسازی اراضی سنتی کشاورزی سطح
خوزستان 1398/3/8 تاریخ گذشته
19:56 ب.ظ
14:34 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی
کرمان 1398/3/8 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی
کرمان 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/05
19:01 ب.ظ
تسطیح اراضی روستای
فارس 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/04
19:54 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی
کرمان 1398/3/4 تاریخ گذشته
19:54 ب.ظ
بازسازی ابندها
کرمان 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/02
13:21 ب.ظ
تسطیح اراضی چاه میر اباد به مساحت 26 هکتار
خراسان جنوبي 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
11:06 ق.ظ
تسطیح لیزری اراضی کشاورزی
البرز 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
18:21 ب.ظ
تراس بندی برای ایجاد باغات دیم شیبدار در سطح استان
کرمانشاه 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
10:13 ق.ظ
مرمت و بازسازی ابگیر و بندهای تغذیه مصنوعی
يزد 1398/2/30 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
اجرای زهکشی اراضی سنتی ائینه
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/26
18:51 ب.ظ
طرح انتقال اب به طول 300 متر در روستای
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
10:04 ق.ظ
حوضچه تغذیه مصنوعی
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
14:22 ب.ظ
مرمت ولایروبی انهار سنتی ماکلوان فومن
گيلان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
15:18 ب.ظ
اجرای لایروبی کانال ساحل راست شبکه ابیاری و زهکشی
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/19
14:10 ب.ظ
ایجاد زیرساخت باغات در سطح شهرستان
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
ایجاد زیرساخت
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
ایجاد زیرباغات
کرمانشاه 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/17
19:39 ب.ظ
لایروبی و حفر کانال با هدف هدایت اب به کانون های بحرانی  گرد
سيستان و بلوچستان 1398/2/17 تاریخ گذشته
19:38 ب.ظ
اجرای عملیات تجهیز ونوسازی تسطح لیزری اراضی
سيستان و بلوچستان 1398/2/17 تاریخ گذشته