1398/09/25
11:07 ق.ظ
تجهیز چاه و احداث خط پمپاژ روستای
هرمزگان 1398/9/25 مهلت دار
1398/09/24
19:11 ب.ظ
اجرای جدولگذاری روستای
مركزي 1398/9/24 مهلت دار
18:54 ب.ظ
احداث حوضچه شیر الات مقابل سایت
البرز 1398/9/24 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
اصلاح و بازسازی بستر حفاظت کاتدیک
يزد 1398/9/24 مهلت دار
18:48 ب.ظ
نصب انشعابات فاضلاب شهر
سمنان 1398/9/24 مهلت دار
18:46 ب.ظ
18:45 ب.ظ
عملیات لوله رانی و pipegacking
مازندران 1398/9/24 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
نصب انشعابات اب با حفاری در سطح شهر
لرستان 1398/9/24 مهلت دار
13:47 ب.ظ
خدمات ابرسانی از چاه معدن سرب و روی
يزد 1398/9/24 مهلت دار
13:45 ب.ظ
انشعاب اب مدرسه یادگاری فاز 4 مدرسه معماری بتن
البرز 1398/9/24 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
اجرای خط انتقال روستا
قزوين 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/23
19:36 ب.ظ
19:23 ب.ظ
عملیات اجرایی اصلاح مسیر ابرسانی جلیل
خراسان رضوي 1398/9/23 مهلت دار
19:16 ب.ظ
اصلاح توسعه شبکه و انشعابات اب در شهر
مركزي 1398/9/23 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
عملیات تجهیز چاه و اجرای خط انتقال
مركزي 1398/9/23 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
طرح عملیات بهسازی چشمه پل گرد شهرستان
خراسان رضوي 1398/9/23 مهلت دار
19:05 ب.ظ
19:05 ب.ظ
تجهیز چاه و احدث خط پمپاژ روستای چغاب شهر
هرمزگان 1398/9/23 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
انشعاب فاضلاب شهرک های صنعتی
کرمان 1398/9/23 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
احداث کانال هدایت ابهای سطحی خیابان
سيستان و بلوچستان 1398/9/23 مهلت دار
13:50 ب.ظ
خسارات ناشی از سیل خط انتقال اب سد هاله
لرستان 1398/9/23 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
فعالیت های فاضلاب
مازندران 1398/9/23 مهلت دار
13:43 ب.ظ
تکمیل ایستگاه پمپاژ و خط اتقال اب بر
کردستان 1398/9/23 مهلت دار
13:42 ب.ظ
اجرای شبکه دفع ابهای سطحی در کوچه های
بوشهر 1398/9/23 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
آبرسانی سیار در مناطق عشایری
البرز 1398/9/23 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
اصلاح و بهسازی خط انتقال
خراسان شمالي 1398/9/23 مهلت دار
11:38 ق.ظ
عملیات اجرای خط انتقال و بهسازی چشمه های
قزوين 1398/9/23 مهلت دار
11:11 ق.ظ
اجرای ابرسانی روستاهای
زنجان 1398/9/23 مهلت دار
11:11 ق.ظ
اجرای پروژه ابرسانی روستاهای
زنجان 1398/9/23 مهلت دار
10:58 ق.ظ
عملیات اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات اب
مركزي 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/21
18:52 ب.ظ
اجرای خط انتقال و شبکه روستای
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
18:51 ب.ظ
عملیات اجرای لوله گذاری خط انتقال روستای
قزوين 1398/9/21 مهلت دار
18:25 ب.ظ
تکمیل ابرسانی ب روستا بل
خراسان شمالي 1398/9/21 مهلت دار
13:40 ب.ظ
13:15 ب.ظ
12:42 ب.ظ
اصلاح بازسازی شبکه توزیع اب روستاهای
گيلان 1398/9/21 مهلت دار
12:24 ب.ظ
تکمیل زیرساخت روستاهای سطح استان
خراسان جنوبي 1398/9/21 تاریخ گذشته