1397/11/01
21:18 ب.ظ
خرید و اجرای 1300 متر لوله پلی اتیلن ده بار 160
کرمان 1397/11/1 مهلت دار
21:04 ب.ظ
عملیات شبکه جمع اوری و نصب انشعابات فاضلاب
مركزي 1397/11/1 مهلت دار
21:01 ب.ظ
مهندسی مجدد و بهسازی چاه اب شرب شهرهای
مازندران 1397/11/1 مهلت دار
21:01 ب.ظ
20:39 ب.ظ
اجرای شبکه اب ندامتگاه
سمنان 1397/11/1 مهلت دار
15:12 ب.ظ
اجرای خط انتقال اب به میزان 600 متر در منطقه
کرمان 1397/11/1 مهلت دار
15:12 ب.ظ
خرید متعلقات تجهیز یک حلقه چاه
کرمان 1397/11/1 مهلت دار
15:10 ب.ظ
تجهیز دو حلقه چاه  مالداری
کرمان 1397/11/1 مهلت دار
14:53 ب.ظ
انجام تعمیرات موردنیاز ایستگاه پمپاژ
چهارمحال بختياري 1397/11/1 مهلت دار
14:06 ب.ظ
توسعه شبکه اب مسکن
سمنان 1397/11/1 مهلت دار
13:45 ب.ظ
اجرای عملیات لوله گذاری به طول 4033 متر در
خراسان شمالي 1397/11/1 مهلت دار
07:24 ق.ظ
تعمیر کامل شیر سوزنی
يزد 1397/10/30 مهلت دار
07:17 ق.ظ
احداث ایستگاه پمپاژ سطح شهرستان
گيلان 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/30
22:51 ب.ظ
ایستگاه پمپاژ فاضلاب در منطقه  شهید
گيلان 1397/10/30 مهلت دار
22:42 ب.ظ
تهیه ونصب لوله فولادی به قطر نامی 12 اینچ روستای
مازندران 1397/10/30 مهلت دار
22:40 ب.ظ
اجرای خط انتقال  لوله پلی 250 روستای
کرمان 1397/10/30 تاریخ گذشته
22:36 ب.ظ
اصلاح شبکه اب شهر
سمنان 1397/10/30 تاریخ گذشته
22:35 ب.ظ
عملیات تکمیل بخشی از شبکه اب
خوزستان 1397/10/30 مهلت دار
22:33 ب.ظ
لوله گذاری روستای
خراسان شمالي 1397/10/30 مهلت دار
18:31 ب.ظ
خریدو کاشت نهال و لوله گذاری شبکه ابیاری
بوشهر 1397/10/30 مهلت دار
18:10 ب.ظ
عملیات اجرایی ابرسانی به
اصفهان 1397/10/30 مهلت دار
13:50 ب.ظ
احداث ایستگاه پمپاژ
گيلان 1397/10/30 مهلت دار
13:50 ب.ظ
احداث ایستگاه پمپاژ
گيلان 1397/10/30 مهلت دار
13:48 ب.ظ
اجرای کانال یک دریک و یک در یک و یک  فراورده بتنی
گلستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
اجرای 1 باب ایستگاه پمپاژ زیرخط مجتمع
کرمان 1397/10/30 مهلت دار
12:36 ب.ظ
اصلاح شبکه  اب
سمنان 1397/10/30 مهلت دار
12:30 ب.ظ
ساخت اتاقک سرچاهی  و محوطه سازی چاه اب
سمنان 1397/10/30 مهلت دار
12:24 ب.ظ
لوله گذاری روستای
خراسان شمالي 1397/10/30 مهلت دار
12:23 ب.ظ
احداث ایستگاه شناور برداشت اب از شرب از
خراسان شمالي 1397/10/30 مهلت دار
12:20 ب.ظ
راهبری تاسیسات اب شرب
خراسان شمالي 1397/10/30 مهلت دار
12:14 ب.ظ
طرح عملیات بهسازی چشمه مج
خراسان رضوي 1397/10/30 مهلت دار
12:13 ب.ظ
طرح اصلاح و بازسازی  شبکه ابرسانی روستاهای
خراسان رضوي 1397/10/30 مهلت دار
12:13 ب.ظ
استانداردسازی انشعابات خانگی روستای
خراسان رضوي 1397/10/30 مهلت دار
12:12 ب.ظ
طرح ابرسانی روستای
خراسان رضوي 1397/10/30 مهلت دار
12:12 ب.ظ
طرح خارج سازی لوله های جدار چاه مجتمع ده
خراسان رضوي 1397/10/30 مهلت دار
11:59 ق.ظ
لوله گذاری پروژه نگهداری شهرستان
خراسان جنوبي 1397/10/30 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
11:30 ق.ظ
تهیه مصالح و تکمیل شبکه اب و فاضلاب
اصفهان 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
14:59 ب.ظ
احداث شبکه جمع اوری فاضلاب در
گيلان 1397/10/29 مهلت دار
14:16 ب.ظ
احداث فونداسیون جهت نصب کانکسهای روستاهای مجتمع
قزوين 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه های اب شرب
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاههای اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاه های ابر شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
کف شکنی و لایروبی چاههای اب شرب روستاهای
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
کف شکنی ولایروبی چاه های اب شرب
سيستان و بلوچستان 1397/10/29 تاریخ گذشته