1398/01/29
13:40 ب.ظ
13:22 ب.ظ
بازسازی لوله ها و شیرالات فولادی مخازن
هرمزگان 1398/1/29 مهلت دار
13:09 ب.ظ
جمع اوری ابهای سطحی زیر زمین
قزوين 1398/1/29 مهلت دار
12:33 ب.ظ
تکمیل ابرسانی به روستای
خراسان شمالي 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
14:32 ب.ظ
عملیات خرید اب در شهرستان
فارس 1398/1/28 مهلت دار
14:26 ب.ظ
خرید اب در شهرستان مرودشت جهت تامین اب شرب
فارس 1398/1/28 مهلت دار
10:41 ق.ظ
10:36 ق.ظ
توسعه شبکه مسکن مهر
سمنان 1398/1/28 مهلت دار
10:31 ق.ظ
عملیات پشه زنی و کفش شکنی چاه اب شرب پروژه
فارس 1398/1/28 مهلت دار
10:29 ق.ظ
عملیات تجهیز چاه و ساخت سکوی کانکس پروژه
فارس 1398/1/28 مهلت دار
10:27 ق.ظ
توسعه شبکه اب شرب
سمنان 1398/1/28 مهلت دار
10:25 ق.ظ
مرمت  چشمه و احداث ابشخور حوزه
خراسان شمالي 1398/1/28 مهلت دار
10:21 ق.ظ
مرمت چشمه و احداث ابشخور حوزه
خراسان شمالي 1398/1/28 مهلت دار
10:20 ق.ظ
مرمت چشمه و احداث ابشخور حوزه
خراسان شمالي 1398/1/28 مهلت دار
10:20 ق.ظ
مرمت چشمه و احداث آبشخور حوزه
خراسان شمالي 1398/1/28 مهلت دار
09:21 ق.ظ
عملیات اجرای خروجی کلکتور ایستگاه خارک
بوشهر 1398/1/28 مهلت دار
1398/01/27
20:01 ب.ظ
اجرای لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی
گيلان 1398/1/27 تاریخ گذشته
19:45 ب.ظ
19:32 ب.ظ
ساخت دو باب اب انبار در مناطق عشایری
کرمان 1398/1/27 مهلت دار
19:32 ب.ظ
ساخت  2 باب اب انبار در مناطق عشایری
کرمان 1398/1/27 مهلت دار
19:32 ب.ظ
تجهیز یک حلقه چاه
کرمان 1398/1/27 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
عملیات احداث2 باب موتورخانه
هرمزگان 1398/1/27 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
عملیات احداث 3 باب موتور خانه در روستای
هرمزگان 1398/1/27 تاریخ گذشته
18:54 ب.ظ
عملیات احداث دو باب موتورخانه
هرمزگان 1398/1/27 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
تامین و توزیع اب شرب روستاهای تحت پوشش
مركزي 1398/1/27 مهلت دار
12:24 ب.ظ
لوله گذاری موتور و پمپ رضوی سایز 160
خراسان جنوبي 1398/1/27 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
تهیه مصالح و نصب شیرهای اتشنشانی در شهرکهای صنعتی
آذربايجان غربي 1398/1/27 مهلت دار
09:11 ق.ظ
اجرای لوله گذاری و تامین اب شرب روستاهای بخش
کرمان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:09 ب.ظ
تجهیز چاه کشاورزی
مازندران 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
لوله گذاری موتور پمپ رضوی با رضوی 160
خراسان جنوبي 1398/1/26 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
تجهیز چاه کشاورزی
مازندران 1398/1/26 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
اصلاح شبکه اب شرب شهر
سيستان و بلوچستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
احداث حوضچه در شهرک صنعتی
سمنان 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
تجهیز چاه در ناحیه صنعتی قلعه نو
سمنان 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
بازسازی خط انتقال اب -
سمنان 1398/1/26 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
تجهیز چاه اب شرب و تهیه و نصب تجهیزات روستای
تهران 1398/1/26 مهلت دار
10:06 ق.ظ
عملیات خرید اب
فارس 1398/1/26 مهلت دار
10:02 ق.ظ
توسعه شبکه اب شرب شهر
سيستان و بلوچستان 1398/1/26 تاریخ گذشته