1398/09/07
17:32 ب.ظ
ثبت نقشه های اماکن ورزشی سطح استان
خراسان رضوي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:28 ب.ظ
تهیه نقشه
تهیه نقشه... راه و ترابری
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/18
14:36 ب.ظ
طرح مکانیایی جایگاه پسماند زباله شهری
کرمانشاه 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
11:47 ق.ظ
ثبت و به روز رسانی اطلاعات مکانی و توصیفی در سامانه web 8 gis مربوطه
البرز 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:45 ب.ظ
19:43 ب.ظ
طرح پژوهشی پیش بینی محتوای الکترونی کلی TEC با استفاده
تهران 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/06/23
12:52 ب.ظ
به کارگیری مشاور نقشه برداری
خراسان شمالي 1398/6/23 تاریخ گذشته
1398/06/16
13:05 ب.ظ
خدمات نقشه برداری پلان و پروفیل مقیاس 1:1000
گلستان 1398/6/16 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
1398/06/04
19:14 ب.ظ
خرید خدمات مشاوره جهت انجام هشتمین
کهگیلویه و بویراحمد 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:27 ب.ظ
خدمات مشاوره نقشه برداری در سطح استان
آذربايجان غربي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/12
10:46 ق.ظ
تبدیل عکس به نقشه شهر دلیجان
مركزي 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
1397/12/27
19:14 ب.ظ
برداشت اطلاعات مکانی شبکه راه ها تاسیسات جانبی  و ابنیه فنی
البرز 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/21
17:51 ب.ظ
برداشت اطلاعات مکانی شبکه راه ها تاسیسات جانبی و ابنیه
البرز 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/07
14:35 ب.ظ
1397/11/09
20:12 ب.ظ
مشاوره و نظارت بر طرح های کاداستر اراضی و قانون رفع
سمنان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
19:44 ب.ظ
مشاور و نظارت بر طرح های کاداستر اراضی و قانون رفع تداخلات
سمنان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:33 ب.ظ
مطالعه و ممیزی راههای در سطح
يزد 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:37 ب.ظ
انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات
خراسان جنوبي 1397/9/22 تاریخ گذشته