1398/11/01
10:35 ق.ظ
اجرای طرح پایلوت گل جالیز
اجرای طرح پایلوت گل جالیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/11/1 مهلت دار
00:20 ق.ظ
لجن برداری خاکبرداری و بازو در سطح 21 هکتار
لجن برداری خاکبرداری و بازو در سطح 21 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/10/30 تاریخ گذشته
00:20 ق.ظ
لجن برداری - خاکبرداری رگلاژ کف و بازو روستای
گيلان 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/30
22:11 ب.ظ
کنترل و مبارزه با افات بیمارهای و علفهای هرز
خراسان رضوي 1398/10/30 مهلت دار
11:43 ق.ظ
اصلاح و نگهداری و حفظ باغات در جهت پیشگیری از سرمازدگی بهاره
قزوين 1398/10/30 مهلت دار
1398/10/29
22:02 ب.ظ
انجام عملیات تهیه بستر کاشت نهال مرکبات ایستگاه
فارس 1398/10/29 مهلت دار
20:42 ب.ظ
اجرای توسعه فاز دوم فضای سبز
اجرای توسعه فاز دوم فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/10/29 مهلت دار
20:42 ب.ظ
تهیه و اجرای پیوندک گردو به تعداد 2350 عدد در
تهیه و اجرای پیوندک گردو به تعداد 2350 عدد در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/10/29 مهلت دار
14:10 ب.ظ
اتاق رشد گیاهی
اتاق رشد گیاهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
22:25 ب.ظ
احداث گلخانه دوقلو 576 متر
احداث گلخانه دوقلو 576 متر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/10/28 تاریخ گذشته
20:04 ب.ظ
کاشت و داشت مزرعه گل محمدی
کاشت و داشت مزرعه گل محمدی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
12:43 ب.ظ
ایجاد مزارع الگویی سال زراعی
ایجاد مزارع الگویی سال زراعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
20:54 ب.ظ
اجرای پایلوت گل جالیز
اجرای پایلوت گل جالیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/23
21:09 ب.ظ
احداث و نگهداری فضای سبز
احداث و نگهداری فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/10/23 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
تهیه اجرا پیوندک گردو  2606 عدد
تهیه اجرا پیوندک گردو 2606 عدد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
23:59 ب.ظ
خرید خدمت کارشناسی گیاهپزشکی
خرید خدمت کارشناسی گیاهپزشکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/18
14:35 ب.ظ
لوله کشی و کاشت مسیر
لوله کشی و کاشت مسیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1398/10/18 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
لوله کشی و کاشت مسیر ازادراه از فلکه شهید
لوله کشی و کاشت مسیر ازادراه از فلکه شهید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1398/10/18 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
ردیابی بیماریهای ویروسی درختان انجیر
ردیابی بیماریهای ویروسی درختان انجیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/10/18 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
احداث گلخانه دو قلو 576 مترمربع
احداث گلخانه دو قلو 576 مترمربع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
13:16 ب.ظ
ایجاد مزارع الگویی - رودان
ایجاد مزارع الگویی - رودان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/10/17 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
دو هکتار زمین قابل کشت
دو هکتار زمین قابل کشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/16
18:37 ب.ظ
تولید 50/000 اصله نهال گلدانی بیابانی
تولید 50/000 اصله نهال گلدانی بیابانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
13:40 ب.ظ
ایجاد مزارع الگویی گندم کلزا یونجه ارزن
ایجاد مزارع الگویی گندم کلزا یونجه ارزن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/14
22:10 ب.ظ
بهسازی باغات عملیات الگویی در سطح 5 هکتار
بهسازی باغات عملیات الگویی در سطح 5 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/10/14 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
تکمیل و نگهداری توتستان 5 هکتار رویشه کنی
تکمیل و نگهداری توتستان 5 هکتار رویشه کنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/10/14 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
تهیه و اجرای نهال درختچه گل و گیاه و اجرای خاک و اتصالات قطره ای باغچه های محیطی
فارس 1398/10/14 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
2 هکتار زمین قابل کشت در
2 هکتار زمین قابل کشت در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/14 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
ایجاد مزارع الگویی
ایجاد مزارع الگویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/11
13:49 ب.ظ
نشاء آویشن باغی
نشاء آویشن باغی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/10/11 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
تهیه و تامین نهاده و تولید گیاهان داروئی
تهیه و تامین نهاده و تولید گیاهان داروئی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/10/11 تاریخ گذشته
00:25 ق.ظ
ایجاد مزارع الگویی جمعا 6 هکتار
ایجاد مزارع الگویی جمعا 6 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/10
11:50 ق.ظ
اجرای پیوند سر شاخه های گردو
اجرای پیوند سر شاخه های گردو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/10/10 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
هرس شدید و چیزل و دیسک برداشت سرشاخه و هرس کامل 6 هکتار
گيلان 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/09
00:13 ق.ظ
انجام عملیات زراعی و باغی در پروژه های تحقیقاتی در
خراسان رضوي 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/08
00:35 ق.ظ
ایجاد مزارع الگویی جمعا به وسعت 6 هکتار
ایجاد مزارع الگویی جمعا به وسعت 6 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/07
23:56 ب.ظ
اجرای زیباسازی جداره داخلی و ستونهای پل
اجرای زیباسازی جداره داخلی و ستونهای پل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/10/7 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
1 هکتار باغ گردو و درخت زیتون و فرش گل و چمن  سطح شیبدار
تهران 1398/10/7 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
سر برداری درختان تهیه و نصب 387 پیوند
سر برداری درختان تهیه و نصب 387 پیوند... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/05
13:16 ب.ظ
12:13 ب.ظ
تهیه نصب 494 پوند مرغوب گردو
تهیه نصب 494 پوند مرغوب گردو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/10/5 تاریخ گذشته
1398/10/04
07:45 ق.ظ
تهیه و تامین نهاده وتولیدگیاهان داروئی شامل
کرمانشاه 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/02
11:52 ق.ظ
تولید نهال در نهالستان ایستگاه تولید بذر و نهال
اردبيل 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/10/01
18:49 ب.ظ
لوله کشی و کاشت مسیر غدیر 17 و مجتمع های مسکونی
آذربايجان شرقي 1398/10/1 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
لوله کشی و کاشت مسیر ازادراه از فلکه شهید باکری تا انتها محدوده فاز 5 شهر
آذربايجان شرقي 1398/10/1 تاریخ گذشته
1398/09/30
19:16 ب.ظ
علف کنی و بارگیری و مواد خاکی
علف کنی و بارگیری و مواد خاکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/30 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
11:20 ق.ظ
خشکه چینی با سنگ جهت باغات
خشکه چینی با سنگ جهت باغات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/30 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
تجهیز نوسازی مزرعه دره حاجی جغین
تجهیز نوسازی مزرعه دره حاجی جغین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/30 تاریخ گذشته