1398/05/30
18:26 ب.ظ
بهسازی گلخانه تحقیقاتی
بهسازی گلخانه تحقیقاتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/30 مهلت دار
12:12 ب.ظ
گیاه پزشکی
گیاه پزشکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/27
10:29 ق.ظ
چیدن 90 تن بلال تازه ذرب مکزیکی به صورت دست چین بسته بندی و حمل
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:29 ب.ظ
عملیات بوجاری مقدار حدودا یک هزار تن بذر جو
عملیات بوجاری مقدار حدودا یک هزار تن بذر جو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:57 ب.ظ
اجاره محصول خرما باغات بم
اجاره محصول خرما باغات بم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:09 ب.ظ
عملیات بوجاری مقدار حدودا یک هزارتن بذرجو
عملیات بوجاری مقدار حدودا یک هزارتن بذرجو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
تهیه حمل و ریختن خاک نباتی و کود حیوانی
تهیه حمل و ریختن خاک نباتی و کود حیوانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:19 ب.ظ
10:49 ق.ظ
انجام عملیات استرئو مثلث بندی هوایی و تهیه ارتوفتو
خراسان جنوبي 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:17 ب.ظ
خرید و کاشت 140 اصله درخت نخل موردنیاز
خرید و کاشت 140 اصله درخت نخل موردنیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
بهسازی گلخانه ای تحقیقاتی شامل : تعمیرات سازه و نصب شید
کرمان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:26 ب.ظ
پروژه احداث فضای سبز
پروژه احداث فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
اجرای 20 هکتار کانال کشی پرکردن کانالها لوله کشی و نصب شیرهای خودکار
مركزي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/10
13:40 ب.ظ
ساخت گلخانه
ساخت گلخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/07
10:26 ق.ظ
ابیاری تحت فشار مزروعه فدک مربوط به
ابیاری تحت فشار مزروعه فدک مربوط به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:57 ب.ظ
کاشت حفظ نگهداری فضا سبز 13 روز
کاشت حفظ نگهداری فضا سبز 13 روز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
19:05 ب.ظ
توسعه فضای سبز پشت اداره ثبت احوال
توسعه فضای سبز پشت اداره ثبت احوال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/5/5 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
ابیاری علف تراشی و نگهداری 1200 قطعه درخت
ابیاری علف تراشی و نگهداری 1200 قطعه درخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
ابیاری مزرعه ذرت علوفه ای در سطح 61 هکتار  در 5 نوبت
اردبيل 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
10:51 ق.ظ
پروژه احداث فضای سبز
پروژه احداث فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/04/29
19:43 ب.ظ
وجین دستی 10 هکتار مزرعه لوبیا در پردیس لوبیا
مركزي 1398/4/29 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
برنامه پایش باقیمانده افت کشها در محصولات کشاورزی کشور
کرمانشاه 1398/4/29 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
تسطح لیزری شهرستان
تسطح لیزری شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/24
14:50 ب.ظ
عملیات زراعی 200 هکتار شامل شخم دیسک ابیاری وجین برداشت
اردبيل 1398/4/24 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
عملیات  زراعی شامل ضخیم شامل شخم دیسک  ابیاری وجین
اردبيل 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:48 ب.ظ
احداث فضا سبز
احداث فضا سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:16 ب.ظ
اماده سازی کشت با بذر یونجه همدانی و ابیاری و برداشت 5 هکتار در سایت
کردستان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/19
00:49 ق.ظ
2710 هکتار ردیابی و پایش ملخ دریایی
2710 هکتار ردیابی و پایش ملخ دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/18
11:18 ق.ظ
اصلاح و نوسازی باغات
اصلاح و نوسازی باغات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/18 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
عملیات سر شاخه کاری
عملیات سر شاخه کاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/16
10:52 ق.ظ
برداشت 25 هکتار جو ابی و 7 هکتار کلزا و 2 هکتار جو دیم با کمباین
زنجان 1398/4/16 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
برداشت و بسته بندی کلش جوآبی 25 هکتار
برداشت و بسته بندی کلش جوآبی 25 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
15:12 ب.ظ
کاشت 12 هکتار ذرت با دستگاه بذر کار دو ردیف روی پشته ردیفها 150 سانتی  متر
مركزي 1398/4/15 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
اصلاح گلخانه باغ
اصلاح گلخانه باغ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
18:37 ب.ظ
اجرای سمپاشی افات عمومی
اجرای سمپاشی افات عمومی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/13 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
1 واحد سایت الگویی
1 واحد سایت الگویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/4/13 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
راستی ازمایی نظارت بر زمین های زراعی و باغی دهستان
خراسان جنوبي 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
13:17 ب.ظ
سمپاشی افات عمومی
سمپاشی افات عمومی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/12 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
مبارزه با ملخ در سطح 200 هکتار
مبارزه با ملخ در سطح 200 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/12 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
اجرای طرح ارتقاء ضریب خوداتکائی  محصولات راهبردی
کرمان 1398/4/12 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
مبارزه با افات عمومی ملخ در سطح روستاهای
مبارزه با افات عمومی ملخ در سطح روستاهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/12 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
انجام مبارزه بیولوژیک با زنبور تریکوگراما و براکون
خراسان شمالي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:44 ب.ظ
انجام یکسری عملیات منجر به بهبود و افزایش محصولات زراعی
خراسان رضوي 1398/4/11 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
ساخت بستر کرم ابریشم
ساخت بستر کرم ابریشم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/09
15:04 ب.ظ
خرید عوامل مفید و اجرای عملیات رهاسازی عوامل بیولوژیک
خراسان شمالي 1398/4/9 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
پروژه سمپاشی علیه افات عمومی
پروژه سمپاشی علیه افات عمومی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/9 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
برداشت و بسته بندی کلش جو آبی 25 هکتار
برداشت و بسته بندی کلش جو آبی 25 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
15:22 ب.ظ
مبارزه با ملخ
مبارزه با ملخ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/04
20:09 ب.ظ
احداث باغ متراکم پوشش دار
احداث باغ متراکم پوشش دار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/4/4 تاریخ گذشته