1398/09/06
12:13 ب.ظ
حق بهره برداری از 4 باب واحد مجزا نگهداری دام
لرستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/06/21
12:19 ب.ظ
خدمات مربوط به صید 220 قطعه ماهی ازاد
خدمات مربوط به صید 220 قطعه ماهی ازاد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/04/24
09:42 ق.ظ
لایروبی کانال زهکشD3 بین مزارع فاز2و3 سایت گواتر 500 متر و حجم لای 40000متر مکعب با بیل مکانیکی
سيستان و بلوچستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/16
13:06 ب.ظ
اماده سازی استخرهای پروررش ماهی
اماده سازی استخرهای پروررش ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
10:43 ق.ظ
08:35 ق.ظ
عملیات ترمیم کانال اصلی ابرسان بخش 2 مجتمع پرورش
خوزستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
15:34 ب.ظ
خرید نصب جدول پیش ساخته 800 متر
خرید نصب جدول پیش ساخته 800 متر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
انجام امور مربوط به اماده اسزی استخرهای پرورش ماهی به مقدار 17 هکتار حجمی
سيستان و بلوچستان 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
12:37 ب.ظ
اجرای پروژه بهنیه سازی روشهای
اجرای پروژه بهنیه سازی روشهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/09
10:45 ق.ظ
اماده سازی استخر های پرورش ماهی 17 هکتار
اماده سازی استخر های پرورش ماهی 17 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/04
12:37 ب.ظ
انجام امور مربوط به اماده سازی استخرهای پرورش ماهی به مقدار17 هکتار
سيستان و بلوچستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/03/29
12:17 ب.ظ
اجرای پروژه احداث بخشی از مرکز ترویجی پروش ارتمیا در شیف
بوشهر 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/28
19:17 ب.ظ
مشارکت در پرورش و مولدسازی بچهذ ماهیان کپور دریایی
گلستان 1398/3/28 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
تکثیر طبیعی دو رودخانه
تکثیر طبیعی دو رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/26
18:51 ب.ظ
اجرای بهینه سازی روش صید لانگ لاین رشته قلاب
بوشهر 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
18:13 ب.ظ
خدمات تکثیر طبیعی در دو رودخانه
خدمات تکثیر طبیعی در دو رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/22
09:08 ق.ظ
اجرای پروژه بهینه سازی روش صید
اجرای پروژه بهینه سازی روش صید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/21
19:23 ب.ظ
امکانسنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی استان
امکانسنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی استان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
18:34 ب.ظ
توسعه پرورش ماهی در اب های داخلی شهرستان
توسعه پرورش ماهی در اب های داخلی شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/20 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
اجرای پروژه بهینه سازی روشهای صید لانگ لاین
اجرای پروژه بهینه سازی روشهای صید لانگ لاین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/14
11:56 ق.ظ
امکانسنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
امکانسنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/3/14 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
مشارکت در پرورش و مولدسازی بچه ماهیان کپور دریایی
گلستان 1398/3/14 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
توسعه پرورش ماهی در اب های شهرستان داخل
توسعه پرورش ماهی در اب های شهرستان داخل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/14 تاریخ گذشته
1398/03/12
14:06 ب.ظ
افزایش تولید ابزیان دریایی با شیل گذاری بصورت حجمی
مازندران 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/07
11:44 ق.ظ
پایش زیستگاه های مصنوعی منطقه5
پایش زیستگاه های مصنوعی منطقه5... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/02
19:05 ب.ظ
افزایش تولید ابزیان دریایی با شیل گذاری
افزایش تولید ابزیان دریایی با شیل گذاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/23
07:32 ق.ظ
پایش زیستگاه های مصنوعی منطقه پنج
پایش زیستگاه های مصنوعی منطقه پنج... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/21
18:56 ب.ظ
ارزیابی ریسک پرورش ماهی سوف دریایی
ارزیابی ریسک پرورش ماهی سوف دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
ارزیابی ریسک پرورش ماهی قزل الا در قفس در دریای خزر
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1397/12/26
14:52 ب.ظ
بازسازی ذخائر  ابزیان 7 ردیف
بازسازی ذخائر ابزیان 7 ردیف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/18
19:59 ب.ظ
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
19:53 ب.ظ
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/07
09:20 ق.ظ
احیاء ماهی قزل آلای خال قرمز
احیاء ماهی قزل آلای خال قرمز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/04
20:29 ب.ظ
تحویل و نصب و راه اندازی مرکز نرسری در مجتمع پرورش
خوزستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/25
09:34 ق.ظ
تحویل و نصب و راه اندازی مرکز نرسری در مجتمع
تحویل و نصب و راه اندازی مرکز نرسری در مجتمع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:28 ب.ظ
ایجادزیستگاه های تکثیر طبیعی ماهی سفید در
ایجادزیستگاه های تکثیر طبیعی ماهی سفید در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/11/22 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
ایجادزیستگاه های تکثیر طبیعی ماهی سفید در
ایجادزیستگاه های تکثیر طبیعی ماهی سفید در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/18
08:51 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
مازندران 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
مازندران 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
گيلان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
مازندران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/15
12:05 ب.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
گلستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
گيلان 1397/11/15 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/10/25
11:50 ق.ظ
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/13
16:34 ب.ظ
ارائه خدمات بازدید از مناطق صیادی استان
ارائه خدمات بازدید از مناطق صیادی استان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/06
13:07 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات پروژه پرورش متراکم میگو
خرید و نصب تجهیزات پروژه پرورش متراکم میگو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/09/25
10:13 ق.ظ
حفر کانال خاکی با ماشین الات بیل مکانیکی لودر در شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:01 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی زیستگاه ماهیان و تامین مولدین
مازندران 1397/9/22 تاریخ گذشته