1398/05/28
19:38 ب.ظ
عملیات خاکی با حجم 1200 متر مکعب خشکه چین با حجم 599 متر مکعب و
چهارمحال بختياري 1398/5/28 مهلت دار
19:37 ب.ظ
احداث چاله های فلسی به همراه بذرکاری به مساحت 26 هکتار
چهارمحال بختياري 1398/5/28 مهلت دار
19:29 ب.ظ
تکمیل بندهای سنگی ملاتی و احداث بندهای جدید در حوزه
چهارمحال بختياري 1398/5/28 مهلت دار
15:07 ب.ظ
ساخت1800 ابشخوار
ساخت1800 ابشخوار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/5/28 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
گشت مراقبت از عرصه های منابع طبیعی
گشت مراقبت از عرصه های منابع طبیعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/28 مهلت دار
14:24 ب.ظ
گشت و مراقبت و تامین 4 نفر قرقبان فصلی
گشت و مراقبت و تامین 4 نفر قرقبان فصلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/28 مهلت دار
14:24 ب.ظ
بکارگیری 4 نفر قرقبان
بکارگیری 4 نفر قرقبان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/28 مهلت دار
14:05 ب.ظ
مراقبت نگهداری حفاظت از جنگلکاری 30 هکتاری مرحوم
تهران 1398/5/28 مهلت دار
12:32 ب.ظ
پروژه گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی در حوزه های
همدان 1398/5/28 مهلت دار
12:32 ب.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های طبیعی حوزه ابخیز
گشت و مراقبت از عرصه های طبیعی حوزه ابخیز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/5/28 مهلت دار
12:32 ب.ظ
پروژه گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی در حوزه ابخیز
همدان 1398/5/28 مهلت دار
12:32 ب.ظ
پروژه گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی
پروژه گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/5/28 مهلت دار
08:44 ق.ظ
احداث سد زیرمینی عملیات بتنی به حجم 100 متر مربع
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:15 ب.ظ
آبیاری در سطح 150 هکتار عرصه نهالکاری شده سنواتی منطقه حفاظت شده مظفری شهرستان فردوس
خراسان جنوبي 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
15:22 ب.ظ
انجام عملیات ابخیزداری سنگ ملات سر ریز بند خاکی و خاکبرداری قسمتی از سرریز
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
13:42 ب.ظ
کپه کاری بذر موسیر در حوزه ابخیز C2
کپه کاری بذر موسیر در حوزه ابخیز C2... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/5/27 مهلت دار
12:21 ب.ظ
ابخیزداری مشارکتی در حوصه
ابخیزداری مشارکتی در حوصه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/5/27 مهلت دار
11:57 ق.ظ
جنگل کاری با بذر در منطقه
جنگل کاری با بذر در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
11:57 ق.ظ
جنگل کاری با بذر در منطقه
جنگل کاری با بذر در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
11:55 ق.ظ
عملیات ذخیره نزولات و بدکاری در منطقه سالی
عملیات ذخیره نزولات و بدکاری در منطقه سالی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
11:55 ق.ظ
عملیات ذخیره نزولات و بذرکاری در منطقه
عملیات ذخیره نزولات و بذرکاری در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
11:55 ق.ظ
جنگل کاری با بذر در
جنگل کاری با بذر در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
11:55 ق.ظ
جنگل کاری با بذر در منطقه کوه
جنگل کاری با بذر در منطقه کوه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
11:54 ق.ظ
جنگلکاری با نهال و بذر در منطقه گاما سیاب دلفان 150 هکتار
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
11:53 ق.ظ
ذخیره نزولات و بذرکاری در
ذخیره نزولات و بذرکاری در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
11:20 ق.ظ
گشت و مراقبت تامین نیرو خودرو و موتور سیکلت
گشت و مراقبت تامین نیرو خودرو و موتور سیکلت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
11:17 ق.ظ
گشت و مراقبت تامین نیرو خودرو و موتورسیکلت - تنگستان - دشتی - دیر
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
11:16 ق.ظ
گشت و مراقبت و تامین نیرو و خودرو و موتور سیکلت
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
11:16 ق.ظ
مراقبت و ابیاری 51 هکتاری
مراقبت و ابیاری 51 هکتاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:53 ب.ظ
18:20 ب.ظ
احداث هلالی ابگیر در حوزه سد
احداث هلالی ابگیر در حوزه سد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:20 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری
اجرای عملیات ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/5/26 مهلت دار
18:18 ب.ظ
اجرای عملیات ساماندهی چرای دام در سطح 99663 هکتار
آذربايجان غربي 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:04 ب.ظ
کنترل مکانیکی گیاه انگلی ارس واش جنگل های ارس در
زنجان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
گشت و مراقبت حفاظت از عرصه های منابع
گشت و مراقبت حفاظت از عرصه های منابع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
گشت و مراقبت عرصه های منابع طبیعی در
گشت و مراقبت عرصه های منابع طبیعی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
گیاه پزشکی و مبارزه با افات
گیاه پزشکی و مبارزه با افات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های  منابع طبیعی
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
شهرستان رابر مبارزه با افت تشی حوزه ابخیزداری شصت فیج
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
13:00 ب.ظ
شهرستان راور مبارزه با افت کرم خراط حوزه گوهجر
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
13:00 ب.ظ
مبارزه با افت چویخوار حوزه ابخیزداری
مبارزه با افت چویخوار حوزه ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
13:00 ب.ظ
مبارزه با فات کشی حوزه ابخیزداری
مبارزه با فات کشی حوزه ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
12:32 ب.ظ
ابیاری 180 هکتاری نهالکاری شده سنواتی منطقه
ابیاری 180 هکتاری نهالکاری شده سنواتی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
گشت و مراقبت از عرصه های ملی به صورت پیاده موتوری خودرویی
آذربايجان شرقي 1398/5/26 مهلت دار
10:57 ق.ظ
گشت و مراقبت عرصه های ملی بصورت پیاده روی وموتوری و خودروئی
آذربايجان شرقي 1398/5/26 مهلت دار
10:21 ق.ظ
عملیات ابخیزداری سنک و ملاتدر حوزه حسنک به حجم 1000 متر معکب
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
اجرای ابخیزداری سنگ و ملات سرریز حوزه قلعه شیر 1100 مترمکعب
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:46 ب.ظ
اجرای عملیات نهالکاری محصورسازی و نصب تابلو در عرصه حیران شهرستان استارا
گيلان 1398/5/24 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
اجرای نهال کاری محصورسازی نصب تابلو در عرصه نوساسان در
گيلان 1398/5/24 تاریخ گذشته