1398/02/05
08:01 ق.ظ
اجرای 1 باب ابشخور و مرمت و بهسازی 1 دهنه چشمه در
خراسان شمالي 1398/2/5 مهلت دار
07:51 ق.ظ
احیا پوشش گیاهی - تامین بذور مرتعی و کاشت ان در 10 هکتاری با 1 نوبت ابیاری حوزه ابخیز
خراسان رضوي 1398/2/5 مهلت دار
07:49 ق.ظ
جنگلکاری در کبودان 13.75 هکتار تنگل بید با 5 نوبت ابیاری با دست
خراسان رضوي 1398/2/5 مهلت دار
1398/02/04
19:36 ب.ظ
کاشت گیاهان مواد محصولات غیر چوبی در سطح
کاشت گیاهان مواد محصولات غیر چوبی در سطح... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/2/4 مهلت دار
19:36 ب.ظ
پروژه نگهداری و مراقبت  از جنگلکاری سنگلی به مساحت 175 هکتار
تهران 1398/2/4 مهلت دار
10:36 ق.ظ
تهیه طرح جنگلداری چند منظوره طارم سلفی با استفاده از مطالعات پایه
قزوين 1398/2/4 مهلت دار
10:02 ق.ظ
عملیات سرریز بند خاکی
عملیات سرریز بند خاکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/2/4 مهلت دار
08:18 ق.ظ
پروژه پایش و پیش اگاهی و اجرای عملیات مبارزه با افات و بیماریهای گیاهی در
تهران 1398/2/4 مهلت دار
1398/02/03
12:53 ب.ظ
پروژه احداث بندهای روسوبگیر حوزه
پروژه احداث بندهای روسوبگیر حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/2/3 مهلت دار
12:53 ب.ظ
تکمیل بند رسوبگیر ملاتی حوزه
تکمیل بند رسوبگیر ملاتی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/2/3 مهلت دار
12:53 ب.ظ
تجدید پروژه احداث بندهای رسوبگیر
تجدید پروژه احداث بندهای رسوبگیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/2/3 مهلت دار
11:38 ق.ظ
احیا معدن سنگ زغال سنگ
احیا معدن سنگ زغال سنگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/2/3 مهلت دار
07:38 ق.ظ
بهسازی سه دهنه چشمه و احداث سه باب ابشخور در سطح
خراسان شمالي 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
09:41 ق.ظ
اجرای کمربند حفاظتی سازه بتنی
اجرای کمربند حفاظتی سازه بتنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
18:56 ب.ظ
پخش سیلاب در حوضه
پخش سیلاب در حوضه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/1/31 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
اجرای سر ریز بند خاکی
اجرای سر ریز بند خاکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
ایجاد کمربند حفاظتی پنج مارک تعداد 18 عدد به طول 1800 متر
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
کمربند حفاظتی سازه بتنی در پلاک
کمربند حفاظتی سازه بتنی در پلاک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/1/31 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
اجرای عملیات خشکه چین حوزه شهری
اجرای عملیات خشکه چین حوزه شهری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/1/31 مهلت دار
12:19 ب.ظ
اجرای پروژه عملیات خشکه چین حوزه شهری 1
اجرای پروژه عملیات خشکه چین حوزه شهری 1... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/1/31 مهلت دار
12:19 ب.ظ
اجرای پروژه عملیات خشکه چین حوزه شهری
اجرای پروژه عملیات خشکه چین حوزه شهری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/1/31 مهلت دار
12:19 ب.ظ
اجرای پروژه عملیات خشکه چین حوزه شهری
اجرای پروژه عملیات خشکه چین حوزه شهری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/1/31 مهلت دار
1398/01/29
13:21 ب.ظ
عملیات اصلاح و بازسازی معدن چپقلی
عملیات اصلاح و بازسازی معدن چپقلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
16:03 ب.ظ
نگهداری و ابیاری مناطق احیا شده جنگلی 430 هکتار
يزد 1398/1/28 تاریخ گذشته
16:02 ب.ظ
ابیاری و مراقبت از فضاهای سبز و جنگلکاری
ابیاری و مراقبت از فضاهای سبز و جنگلکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:56 ب.ظ
نگهداری مناطق احیاء شده ابیاری در قالب احیاء جنگل های کشور در سطح 188 هکتار
يزد 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:56 ب.ظ
نگهداری مناطق احیا شده - ابیاری در قابل احیا جنگلهای کشور 317 هکتار
يزد 1398/1/28 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
احداث باد شکن غیر زنده 10 کیلومتر در
احداث باد شکن غیر زنده 10 کیلومتر در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
مرمت  چشمه و احداث ابشخور حوزه
مرمت چشمه و احداث ابشخور حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
مرمت چشمه و احداث ابشخور حوزه
مرمت چشمه و احداث ابشخور حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
مرمت چشمه و احداث ابشخور حوزه
مرمت چشمه و احداث ابشخور حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
مرمت چشمه و احداث آبشخور حوزه
مرمت چشمه و احداث آبشخور حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
20:04 ب.ظ
اجرای عملیات مستحکم سازی
اجرای عملیات مستحکم سازی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/1/27 تاریخ گذشته
20:03 ب.ظ
بهسازی شبکه ابیاری طرح گردو کاری
بهسازی شبکه ابیاری طرح گردو کاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/1/27 تاریخ گذشته
20:02 ب.ظ
عملیات ابخیزداری مکانیکی
عملیات ابخیزداری مکانیکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/1/27 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
احداث تله رسوب گیر در6-4 ردیف در مجموعه به طول35 کیلومتر
کرمان 1398/1/27 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
تکمیل بند رسوبگیر حوزه
تکمیل بند رسوبگیر حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/1/27 تاریخ گذشته
19:12 ب.ظ
پروژه احداث بندهای رسوبگیر
پروژه احداث بندهای رسوبگیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/1/27 تاریخ گذشته
19:11 ب.ظ
احداث بندهای رسوبگیر حوزه
احداث بندهای رسوبگیر حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/1/27 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
مرمت 9 دهنه چشمه و احداث ابشخور و منبع اب لوله گذاری در مراتع روستاهای 2 حوزه
خراسان شمالي 1398/1/27 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
مرمت چشمه و احداث ابشخور حوزه دهنه اجاق
مرمت چشمه و احداث ابشخور حوزه دهنه اجاق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
اجرای عملیات سنگی ملاتی و گایبون به حجم 566 متر مکعب در حوزه
خراسان رضوي 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
نگهداری و مراقبت از جنگلکاری
نگهداری و مراقبت از جنگلکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
پروژه پایش و پیش اگاهی و اجرای عملیات مبارزه با افات وبیماریهای گیاهی در
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:47 ب.ظ
اجرای محصور سازی حفاظت
اجرای محصور سازی حفاظت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/1/26 تاریخ گذشته
19:47 ب.ظ
اجرای مراقبت و حفاظت و مرمت حصار در 4 منطقه در
گيلان 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
احداث پشته خاکی به حجم 15000 متر معکب
احداث پشته خاکی به حجم 15000 متر معکب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
اجرای عملیات پروژه مدیریت پخش اب در محدوده 1650 هکتاری جنگل
سيستان و بلوچستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
احداث بند سنگ و ملات به حجم 1300 متر مکعب
احداث بند سنگ و ملات به حجم 1300 متر مکعب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
احداث بادشکن غیرزنده
احداث بادشکن غیرزنده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1398/1/26 تاریخ گذشته