1397/08/29
09:56 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارتی و انتقال اطلاعات
چهارمحال بختياري 1397/8/29 مهلت دار
09:56 ق.ظ
طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
چهارمحال بختياري 1397/8/29 مهلت دار
1397/08/25
14:09 ب.ظ
هوشمند سازی تقاطعات سطح شهر
کرمانشاه 1397/8/23 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
چهارمحال بختياري 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:14 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی دروبین های نظارتی و انتقال اطلاعات
چهارمحال بختياري 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/20
1397/08/19
10:14 ق.ظ
طرح نظارت و کنترل تردد وسائل نقلیه
اردبيل 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:47 ب.ظ
هوشمندسازی تقاطع سطح شهر
کرمانشاه 1397/8/13 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
عملیات پشتیبانی و بهره برداری دوربین های نظارت تصویری
سيستان و بلوچستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
عملیات خرید نصب نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه های
خراسان جنوبي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
10:20 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی دستگاهای تردد شمار پردازش تصویری
زنجان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
12:30 ب.ظ
10:51 ق.ظ
09:36 ق.ظ
واگذاری عملیات خرید نصب نگهداری و پشتیبانی و ارسال خط اطلاعات
خراسان جنوبي 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/07
12:45 ب.ظ
توسعه و نگهداری و پشتیبانی دستگاههای تردد شمار
مركزي 1397/8/7 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
واگذاری عملیات خرید نصب نگهداری و پشتیبانی و ارسال خط اطلاعات
خراسان جنوبي 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:14 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی دستگاههای ترددشمار
زنجان 1397/8/5 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
تهیه و نصب یک دستگاه تردد
آذربايجان غربي 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
12:02 ب.ظ
توسعه و نگهداری پشتیبانی دستگاه های ردیاب ماشین الات
چهارمحال بختياري 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
20:10 ب.ظ
خرید تجهیزات نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری
ايلام 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
16:43 ب.ظ
راه اندازی سامانه ثبت پلاک خودرو
خوزستان 1397/8/1 تاریخ گذشته
16:37 ب.ظ
تعمیر سامانه هوشمند عابر پیاده
خراسان شمالي 1397/8/1 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
هوشمند سازی تقاطعات سطح شهر
کرمانشاه 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
12:56 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات سیستم هشدار سرعت
قم 1397/7/30 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
نصب و راه اندازی دوربین پلاکخوان گیتهای ورود و خروج پایانه بار
هرمزگان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
13:16 ب.ظ
اجرای عملیات پروژه نگهداری و پشتیبانی از تابلو های
مازندران 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:34 ب.ظ
سامانه هوشمند تشخیص پلاک روزامد
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات سیستم هشدار سرعت
قم 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:53 ب.ظ
علائم کمک ناوبری استان
بوشهر 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:50 ب.ظ
خرید نصب نگهداری پشتیبانی و ارسال خط
لرستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
تهیه و نصب 212 عدد نیوجرسی محور
لرستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
عملیات پشتیبانی و بهره برداری دوربین های نظارت
سيستان و بلوچستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/17
14:57 ب.ظ
سیستم مکانیزه اخذ عوارض الکترونیکی
تهران 1397/7/17 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه دوربین پلاک خوان
ايلام 1397/7/17 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
تعمیر و نگهداری و به روزرسانی و
تهران 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/16
19:28 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه دوربین پلاک خوان
ايلام 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
13:42 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات سیستم هشدار سرعت
قم 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:22 ب.ظ
خرید و نگهداری و پشتیبانی دستگاه ردیاب خودرو
قم 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:31 ب.ظ
خرید نصب پشتیبانی و نگهداری دستگاه ردیاب ماشین الات
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
13:45 ب.ظ
خرید و نگهداری پشتیبانی
قم 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/06
22:44 ب.ظ
خرید نصب پشتیبانی و نگهداری دستگاه ردیاب ماشین الات
اصفهان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:51 ب.ظ
1397/07/04
13:48 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری و پشتیبانی و ارسال
خوزستان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
14:54 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات سیستم هشدار سرعت
قم 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/01
14:49 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری و ارسال اطلاعات 230 دستگاه ردیاب ماهواره ای gps
همدان 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/20
14:08 ب.ظ
خرید نصب و نگهداری پشتیبانی و ارسال
يزد 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
10:28 ق.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی و پشتیبانی از 153 دستگاه رهیاب خودرویی
گيلان 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
09:14 ق.ظ
خرید و نصب دستگاه
خرید و نصب دستگاه... راه و ترابری
چهارمحال بختياري 1397/6/17 تاریخ گذشته