1398/09/24
19:17 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری و ارسال بر خط اطلاعات سامانه توزین حین حرکت
خراسان رضوي 1398/9/24 مهلت دار
13:56 ب.ظ
درخواست نگهداری و پشتیبانی سیستم توزین در حال حرکت موجود
آذربايجان غربي 1398/9/24 مهلت دار
1398/09/23
13:48 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی دستگاه های تردد شمار
چهارمحال بختياري 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/20
19:58 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری بهره برداری از دوربینهای نظارت تصویری
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری و ارسال برخط اطلاعات سامانه توزین حین
خراسان رضوي 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/14
19:32 ب.ظ
خرید وسایل دوربین لیزرگان فاوا 2
يزد 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/11
15:01 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری ارسال اطلاعات سامانه توزین در حال حرکت محور
همدان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/07
09:56 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی دوربینهای نظارت تصویری
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:58 ب.ظ
تهیه و نصب یکدستگاه دوربین جهت سامانه محور
آذربايجان غربي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:11 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری 4 عدد دوربین تردد شمار تصویری عوارضی ازادراه
مركزي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:35 ب.ظ
خرید نصب پایه دوربین ترافیکی
همدان 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/27
19:12 ب.ظ
خرید و نصب 2 عدد دکل دوربین نظارتی به همراه فونداسیون و فنس
قم 1398/8/27 تاریخ گذشته
1398/08/25
10:50 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی و تعمیر شبکه دوربین های نظارت جاده ای
زنجان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/22
13:31 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی سیستم پلاک خوان واگنهای باری راه اهن
تهران 1398/8/22 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
خرید و نصب 2 دکل دوربین نظارتی و فونداسیون و فنس
قم 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/20
14:02 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی دستکاههای تردد شمار مبتنی بر پردازش تصویر
زنجان 1398/8/20 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
پروژه نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط تصاویر سامانه های نظارت تصویری
مازندران 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
11:59 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری دوربین های نظارت تصویری موردنیاز
البرز 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:29 ب.ظ
خرید و نصب دو دکل دوربین نظارتی به همراه فونداسیون و فنس
قم 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/15
06:49 ق.ظ
خرید تجهیزات جانبی دوربین سرعت سنج پرتابل
زنجان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/14
17:57 ب.ظ
دمونتاژ باسکول ثابت محورکش
يزد 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
10:29 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی سیستم پلاک خوان واگنهای باری راه اهن
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/11
18:59 ب.ظ
دوربین کنترل سرعت
دوربین کنترل سرعت... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/04
1398/07/30
20:02 ب.ظ
14:10 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی سیستم پلاک خوان واگن
تهران 1398/7/30 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
پروژه نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط تصاویر سامانه های نظارت
مازندران 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/24
20:08 ب.ظ
نگهداری پشتیبانی خرید و نصب متعلقات ترددشمار
زنجان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
12:26 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی سامانه توزین
بوشهر 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/18
12:22 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی از 40 دستگاه تردد شمار
تهران 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/17
19:03 ب.ظ
15:25 ب.ظ
تجهیزات مربوط به خرید و نصب دوربین کنترل سرعت
آذربايجان شرقي 1398/7/17 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
نگهداری پشتیبانی وارسال بر خط اطلاعات 72 دستگاه ترددشمار
هرمزگان 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/13
15:52 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی و تعمیر شبکه دوربین های نظارت جاده ای
زنجان 1398/7/13 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی و تعمیر شبکه دوربینهای نظارت جاده ای
زنجان 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/10
16:33 ب.ظ
توسعه و نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات
بوشهر 1398/7/10 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
1398/07/09
07:45 ق.ظ
خرید دوربینهای ثبت تردد پایانه مرزی
کردستان 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/08
15:21 ب.ظ
دوربین نظارت تصویری جهت پشتیبانی
خوزستان 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/07
15:26 ب.ظ
خرید دوربین نظارت تصویری جهت پشتیبانی
خوزستان 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/06
10:53 ق.ظ
نگهداری سالانه سامانه های
فارس 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/03
15:20 ب.ظ
1398/06/27
11:39 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی 2 سامانه نظارت تصویر استان
گيلان 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/24
11:18 ق.ظ
11:16 ق.ظ
درخواست تهیه و نصب باطری به منظور پشتیبانی سامانه های نظارت تصویری جنوب استان
آذربايجان غربي 1398/6/24 تاریخ گذشته
1398/06/23
19:14 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی سیستم توزین
يزد 1398/6/23 تاریخ گذشته