1397/10/30
13:12 ب.ظ
خرید 2 دستگاه دوربین نظارتی جهت نصب در محورهای حوزه
همدان 1397/10/30 مهلت دار
12:54 ب.ظ
عملیات اجرا راه اندازی  ارسال اطلاعات به مرکز مدیریت  استان و سامانه جامع
سيستان و بلوچستان 1397/10/30 مهلت دار
12:43 ب.ظ
12:42 ب.ظ
1397/10/29
20:19 ب.ظ
خرید نصب و نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات
کردستان 1397/10/29 مهلت دار
1397/10/27
10:04 ق.ظ
ردیاب هوشمند جی پی اس خودرویی مدل ON1110نام تجارتی  تل تونیکا
کردستان 1397/10/27 تاریخ گذشته
06:50 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری تابلوهای پیام متغیر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
14:09 ب.ظ
پشتیبانی و نگهدالری تابلوهای پیام متغیر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
علائم کمک ناوبری استان
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
12:45 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی و نگهداری دستگاه های ردیاب ماهواره ای
قزوين 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
09:48 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی از 12 دستگاه تابلو پیام متغیر
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
13:46 ب.ظ
تهیه و تحویل 100 دستگاه ردیاب خودرویی و سیم کارت ایرانسل
گيلان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:33 ق.ظ
خدمات دستگاه های تردد شمار
قم 1397/10/20 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
1397/10/18
19:15 ب.ظ
عملیات اجرا راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری یکساله یک سامانه پلاک خوان
سيستان و بلوچستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
عملیات اجرا راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری یکساله یک سامانه پلاک خوان در
سيستان و بلوچستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
نگهداری و ارسال انلاین و افلاین اطلاعات دستگاههای
آذربايجان غربي 1397/10/18 تاریخ گذشته
16:37 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری 6 مورد تابلو پیام متغیر راههای مواصلاتی استان
آذربايجان شرقي 1397/10/18 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات
سمنان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:41 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه های ردیاب
سمنان 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
عملیات اجرا راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری یکساله دو
سيستان و بلوچستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری چهار دستگاه تابلو پیام متغیر
خوزستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:24 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری دستگاه دوربین ثبت
قم 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
1397/10/12
08:51 ق.ظ
خرید تا راه اندازی 2 عدد تابلو پیام متغیر
فارس 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
14:16 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری و ارسال برخط اطلاعات دستگاههای ترددشمار استان
کردستان 1397/10/11 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
نصب راه اندازی بهره برداری و پشتیبانی از ردیابهای GPS
خوزستان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
13:24 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه
کردستان 1397/10/9 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
خرید 80 دستگاه ردیاب انلاین خودرویی
سيستان و بلوچستان 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
08:58 ق.ظ
1397/10/06
13:32 ب.ظ
خرید دوربین نظارتی
خرید دوربین نظارتی... راه و ترابری
خراسان جنوبي 1397/10/6 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
انجام نگهداری پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات
خراسان جنوبي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:06 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی از 44 دستگاه ترددشمار
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
10:02 ق.ظ
خرید دوربین نظارتی
خرید دوربین نظارتی... راه و ترابری
خراسان جنوبي 1397/10/4 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی از 44 دستگاه تردد شمار دوربینی به مدت یک سال
تهران 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/09/29
10:38 ق.ظ
پشتیبانی سیستم توزین در حین حرکت wim
قم 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/26
16:45 ب.ظ
سرویس پشتیبانی نگهداری و تعمیر 17 سامانه نظارت
گلستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
نصب راه اندازی بهره برداری و پشتیبانی از
خوزستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
نگهداری و ارسال انلاین و افلاین  اطلاعات  دستگاههای تردد
آذربايجان غربي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
13:17 ب.ظ
نگهداری سیستم هشدار سرعت
قم 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه
قم 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
خدمات سیستم توزین در حین حرکت WIM
قم 1397/9/25 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
نگهداری و ارسال انلاین و افلاین اطلاعات دستگاههای تردد شمار الکترونیکی
آذربايجان غربي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:35 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر
خراسان شمالي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:08 ب.ظ
پشتیبانی و تعمیر  250 دستگاه ردیاب
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:31 ب.ظ
مطالعات جانبی سامانه
البرز 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی سامانه توزین در حال حرکت در محور
بوشهر 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
نگهداری پشتیبانی دوربین نظارتی و انتقال اطلاعات
بوشهر 1397/9/21 تاریخ گذشته