1398/10/29
12:28 ب.ظ
اجرا رنگ امیزی
تهران 1398/10/29 مهلت دار
1398/10/28
21:16 ب.ظ
تهیه رنگ و اجرای رنگ امیزی سرعتگیری های اسفالتی
تهران 1398/10/28 تاریخ گذشته
21:11 ب.ظ
رنگ کاری و سیمانکاری
فارس 1398/10/28 تاریخ گذشته
21:09 ب.ظ
نقاشی مولتی کار
خراسان رضوي 1398/10/28 مهلت دار
21:09 ب.ظ
نقاشی با رنگ روغنی درجه
خراسان رضوي 1398/10/28 مهلت دار
13:43 ب.ظ
نقاشی دیواری سطح 2
خراسان رضوي 1398/10/28 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
بازسازی و رنگ امیزی حمامهای ساختمان
تهران 1398/10/28 مهلت دار
13:18 ب.ظ
رنگ امیزی اکرولیک و تینر و درب چوبی و پنجره اهنی
تهران 1398/10/28 مهلت دار
13:16 ب.ظ
رنگ امیزی گردگیری سمباده کاری
تهران 1398/10/28 مهلت دار
12:54 ب.ظ
رنگ امیزی سطوح سیمانی و بتنی
کرمان 1398/10/28 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
زنگ زدایی و رنگ امیزی 30 دستگاه برج خط 63 کیلو ولت
گيلان 1398/10/28 مهلت دار
11:15 ق.ظ
رنگ امیزی پایه علائم
مركزي 1398/10/28 مهلت دار
11:09 ق.ظ
نقاشی با مصالح
خراسان رضوي 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
18:44 ب.ظ
رنگ امیزی روغنی روی سطوح سیمانی و بتنی
کرمان 1398/10/26 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
رنگ امیزی و سفید کاری و زیرسازی قسمت اداری ایستکاه
مركزي 1398/10/26 مهلت دار
14:32 ب.ظ
رنگ امیزی مجدد و رفع نواقص پوشش پلی اورتان کف دیوار 1000 مترمربع
مازندران 1398/10/26 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
رنگ امیزی چراغ فاز شب پایه بلند و رنگ امیزی پایه پرچم
مازندران 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
21:35 ب.ظ
رنگ امیزی دکل 51 متری و ترمیم خوردگی و رنگ امیزی  2 عدد کانکس
لرستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
21:02 ب.ظ
زیرسازی و رنگ امیزی دفاتر اداری
تهران 1398/10/25 تاریخ گذشته
20:58 ب.ظ
نقاشی ساختمان کمیته امداد
فارس 1398/10/25 تاریخ گذشته
20:54 ب.ظ
اجرا نقاشی رنگ درجه 1 پلاستیک ساختمان
کرمانشاه 1398/10/25 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
نقاشی ورنگ امیزی مولتی کالر روغنی
خراسان رضوي 1398/10/25 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
نقاشی بدنه قسمت داخلی ساختمان
فارس 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
21:10 ب.ظ
نقاشی ساختمان و تراش پوسته های قدیمی و زیرسازی و گچکاری
تهران 1398/10/24 تاریخ گذشته
20:14 ب.ظ
رنگ امیزی جداول بتنی با رنگ روغنی ساخت کارخانه رنگسازی ایران
خوزستان 1398/10/24 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
نقاشی 100 متر مربع کلاس درس بارنگ درجه 1 پلاستیک
فارس 1398/10/24 تاریخ گذشته
15:39 ب.ظ
نقاشی ساختمان
تهران 1398/10/24 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
رنگ امیزی روغنی درب و پنجره
سيستان و بلوچستان 1398/10/24 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
انجام امور ساختمانی رنگ امیزی
خراسان جنوبي 1398/10/24 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
نقاشی بدنه مدرسه استثنایی یاس
فارس 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
23:48 ب.ظ
اجرای رنگ نما ساختمان شعب
بوشهر 1398/10/23 تاریخ گذشته
21:08 ب.ظ
19:37 ب.ظ
رنگ امیزی
رنگ امیزی... تاسیسات
کرمانشاه 1398/10/23 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
12:44 ب.ظ
نقاشی لکه گیری زیرسازی 7 طبقه ساختمان دانشگاه
تهران 1398/10/23 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
رنگ اکرولیک 30 کیلو رنگ امیزی دفاتر 250 متر چهار چوب
تهران 1398/10/23 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
نقاشی و رزین سالن همایش موسسه
البرز 1398/10/23 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
تهیه و اجرا رنگ نماساختمان
بوشهر 1398/10/23 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
نقاشی راه پله های ساختمان مرکزی سازمان
تهران 1398/10/23 مهلت دار
1398/10/22
23:58 ب.ظ
رنگ امیزی ساختمان اداری هواشناسی
سمنان 1398/10/22 مهلت دار
23:56 ب.ظ
رنگ امیزی و رفع پوشش پلی اورتان کف و دیوار حدودا 1000 مترمربع
مازندران 1398/10/22 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
تهیه رنگ و رنگ امیزی دو عدد دکل مخابرتی 3 گوش و 2 عدد کانکس
خوزستان 1398/10/22 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
نقاشی 100 مترمربع کلاس درس با رنگ درجه یک پلاستیک
فارس 1398/10/22 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
نقاشی سقف سالن اداری و اشپزخانه با رنگ پلاستیک
تهران 1398/10/22 تاریخ گذشته
00:11 ق.ظ
رنگ امیزی دیوارهای باشگاه ورزشی کشاورز حدود 750 متر
آذربايجان شرقي 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/21
23:59 ب.ظ
14:16 ب.ظ
رنگ امیزی دیوار و درب های خوابگاه حدود
چهارمحال بختياري 1398/10/21 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
انجام امور نقاشی ساختمان
قم 1398/10/21 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
رنگ امیزی جداول بتنی بار نگ روغنی ساخت کارخانه رنگ سازی ایران
خوزستان 1398/10/21 تاریخ گذشته