1398/08/22
13:11 ب.ظ
فروش شش راس میش وازده و بیمار با متوسط سن 5 سال
کرمان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/11
10:40 ق.ظ
1600 قطعه جوجه گوشتی نر راس
1600 قطعه جوجه گوشتی نر راس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/07/24
12:47 ب.ظ
خرید و رها سازی انواع زنبور در سطوح مشخص
خرید و رها سازی انواع زنبور در سطوح مشخص... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
19:25 ب.ظ
تلقیح مصنوعی دام سنگین و همزمان سازی دام سبک و خرید ملکه زنبور عسل
هرمزگان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/20
10:59 ق.ظ
50 راس گوسفند زنده میش مولد
50 راس گوسفند زنده میش مولد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/18
15:48 ب.ظ
گوساله نر هلشتاین 1 راس
گوساله نر هلشتاین 1 راس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/06/26
12:16 ب.ظ
خرید و رهاسازی انواع زنبور
خرید و رهاسازی انواع زنبور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/10
18:09 ب.ظ
مرغ تخمگذار نژاد لاین 120 روزه
مرغ تخمگذار نژاد لاین 120 روزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/05/27
14:11 ب.ظ
سگ زنده یاب
سگ زنده یاب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
خرید دام زنده و ذبح اسلامی بسته بندی نیم کیلویی
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
09:29 ق.ظ
خرید دام زنده و ذبح اسلامی
خرید دام زنده و ذبح اسلامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:38 ب.ظ
خرید ده راس گوسفند زنده
خرید ده راس گوسفند زنده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/06
10:05 ق.ظ
گوسفند زنده
گوسفند زنده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:37 ب.ظ
طرح افزایش تولید طیور زنبور عسل پرورش مرغ بومی در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی و جلگه ای
خراسان رضوي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/03/25
18:57 ب.ظ
تخم نوغان جهت استفاده در نوغانداری
تخم نوغان جهت استفاده در نوغانداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/23
15:00 ب.ظ
خرید و حمل و تحویل 3599 قطعه مرغ جهت شهرستانهای
فارس 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/18
18:23 ب.ظ
سیدر گوسفندی استرالیا 100 عدد و هورمون پی ام اس جی اسپانیا
زنجان 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/04
10:56 ق.ظ
شتر نر مولد و دام سبک بز بومی برای ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد
اردبيل 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/01
10:04 ق.ظ
10 راس میش 10 راس بره و 1 راس قوچ
10 راس میش 10 راس بره و 1 راس قوچ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:21 ق.ظ
کندو زنبور عسل به تعداد 10 جعبه یا زنبور
کندو زنبور عسل به تعداد 10 جعبه یا زنبور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/08
18:49 ب.ظ
تامین نیمچه مرغ بومی و بلدرچین تخم گذار
تامین نیمچه مرغ بومی و بلدرچین تخم گذار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/05
08:51 ق.ظ
تامین نیمچه مرغ بومی و بلدرچین تخم گذار
تامین نیمچه مرغ بومی و بلدرچین تخم گذار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/01/22
10:47 ق.ظ
زنبور براکون زنبور تولیدی بایستی از جنس هابرو و براکون و سازگار
کردستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
زنبور براکون
زنبور براکون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/19
06:45 ق.ظ
گوساله ماده زیر یکسال نژاد دورگ سیاه سفید
گوساله ماده زیر یکسال نژاد دورگ سیاه سفید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/18
09:25 ق.ظ
زنبور افت کش تریکوگراما
زنبور افت کش تریکوگراما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/27
20:20 ب.ظ
زنبور افت کش تریکوگراما
زنبور افت کش تریکوگراما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/18
12:40 ب.ظ
68 راس گوسفند زنده
68 راس گوسفند زنده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
12:33 ب.ظ
68 راس گوسفند زنده
68 راس گوسفند زنده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/13
09:48 ق.ظ
گاو زنده نژاد هلشتاین گوسفند زنده نژاد ارمنی
چهارمحال بختياري 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/11/14
12:37 ب.ظ
مرغ مادر مصنوعی برقی
مرغ مادر مصنوعی برقی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/10/20
18:44 ب.ظ
تخم زنبور تریکو گراما به میزان 5100 گرم
تخم زنبور تریکو گراما به میزان 5100 گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/01
10:00 ق.ظ
شترمرغ نوع گوشتی نژاد ایرانی
شترمرغ نوع گوشتی نژاد ایرانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/27
11:07 ق.ظ
خرید جوجه یکروزه به تعداد 3300 :لانه 9عدد ، شکر 950 کیلوگرم ، کیک 950 کیلو گرم ،کندو 31 عدد
خراسان رضوي 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
13:09 ب.ظ
خرید و تحویل 7377 قطعه مرغ کاکلی یا لاری 55 روزه
فارس 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:39 ب.ظ
طرح افزایش تولیدات زنبور عسل خرید ملکه
طرح افزایش تولیدات زنبور عسل خرید ملکه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
10:50 ق.ظ
خرید ملکه و دان طیور و موم اجر شده
خرید ملکه و دان طیور و موم اجر شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
12:32 ب.ظ
پروژه افزایش تولیدات طیور و زنبور عسل و جوجه بوقلمون
خراسان رضوي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/08/27
12:48 ب.ظ
گوساله نوع نر نژاد دورگه- گوساله گوشتی نر نژاد - گوسفند زنده
کرمان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
تامین 75 فروند ملکه های مادری اصلاح شده بومی با کلنی زنبورعسل
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
08:27 ق.ظ
زنبور پلاتی تلنموس
زنبور پلاتی تلنموس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:21 ب.ظ
خرید کلنی زنبورعسل
خرید کلنی زنبورعسل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:25 ق.ظ
خرید بز پر تولید الپاین جهت اجرای طرح
خرید بز پر تولید الپاین جهت اجرای طرح... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
زنبور پلاتی تلنموس
زنبور پلاتی تلنموس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:35 ق.ظ
دام سبک 10 راس و دام مولد سنگین 8 راس
دام سبک 10 راس و دام مولد سنگین 8 راس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
12:33 ب.ظ
خرید زنبور تریکوگراما ویراکون با سوش استان
خرید زنبور تریکوگراما ویراکون با سوش استان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:08 ب.ظ
جوجه یکروزه برای مرغداری
جوجه یکروزه برای مرغداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/09
12:49 ب.ظ
خرید 6 راس گاو ماده 3 راس بومی و
خرید 6 راس گاو ماده 3 راس بومی و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:12 ب.ظ
خرید 6 راس گاو ماده بومی و امیخته
خرید 6 راس گاو ماده بومی و امیخته... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:26 ب.ظ
خرید کندوی زنبور عسل
خرید کندوی زنبور عسل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته