1398/09/21
13:43 ب.ظ
خرید بذر گلرنگ به میزان 1700 کیلوگرم
خرید بذر گلرنگ به میزان 1700 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
بذور مرتعی ریواس- اسکمبیل - بوه شور - اشنان250 کیلوگرم
يزد 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:10 ب.ظ
نشا گیاه داروئی و
نشا گیاه داروئی و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/20 مهلت دار
19:10 ب.ظ
87500 نشاء اسطوخودوس +41200 نشاء رزماری+80/000 نشاء به لیمو+ 34000نشاء اویشن باغی +10/000 نهال زرشک
لرستان 1398/9/20 مهلت دار
19:10 ب.ظ
64 کیلوگرم بذر سیاهدانه -40 کیلوگرن بذر رازیانه - زیرسیاه- بذر کرفس کوهی
لرستان 1398/9/20 مهلت دار
15:16 ب.ظ
بذر چغندر قند رقم بالو 57 یونیت
بذر چغندر قند رقم بالو 57 یونیت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/9/20 مهلت دار
15:15 ب.ظ
بذر چغندر قند50 یونیت رقم بومرنگ
بذر چغندر قند50 یونیت رقم بومرنگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/10
19:41 ب.ظ
اجرای عملیات خرید بذرو گیاهان مرتعی
اجرای عملیات خرید بذرو گیاهان مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:38 ب.ظ
5875 کیلوگرم پیاز گل نرگس رقم شهلا کم پر توسعه
5875 کیلوگرم پیاز گل نرگس رقم شهلا کم پر توسعه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
13:37 ب.ظ
دریافت خدمات همانند جو بسته 1000 تایی
دریافت خدمات همانند جو بسته 1000 تایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
17:14 ب.ظ
خرید بذر اسپرس و چاودار چند ساله در حوزه های ابخیز استان
آذربايجان غربي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
13:07 ب.ظ
خرید 3800 کیلو گرم  بذر با یونجه 2800 کیلو گرم  بذر اسپرس
چهارمحال بختياري 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:46 ب.ظ
خرید بذور مرتعی
خرید بذور مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:38 ب.ظ
بذر ترات
بذر ترات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/8/22 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
خرید گردو و بادام محصول تولید شده امسال
خرید گردو و بادام محصول تولید شده امسال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
12:12 ب.ظ
بذر ترات با قوه نامیه 80 درصد و  عاری از خاک و کلش و ..
کرمان 1398/8/21 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
بذرعجوه باقوه نامیه حداقل 80 درصد عاری از هر گونه افت و بیماری و ناخالصی
کرمان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/18
11:06 ق.ظ
خرید گردو و بادام
خرید گردو و بادام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
10:19 ق.ظ
خرید بذر رقم نخود فرنگی اوتریلو سمینس 100 کیلو گرم
فارس 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:09 ب.ظ
خرید بذر گل جهت کاشت در سطح شهر
خرید بذر گل جهت کاشت در سطح شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/8/13 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
بذر چمن اسپرت سردسیری تک بذر 700 کیلو گرم
بذر چمن اسپرت سردسیری تک بذر 700 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/8/13 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
بذر و ...
بذر و ...... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:40 ب.ظ
بذرچمن اسپرت سردسیری تک بذر700 کیلوگرم
بذرچمن اسپرت سردسیری تک بذر700 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/8/11 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
بذر چمن ارانی
بذر چمن ارانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
13:15 ب.ظ
بذر منداب
بذر منداب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/08
18:27 ب.ظ
خرید بذر باقلای برکت به میزان 1300 کیلوگرم
خرید بذر باقلای برکت به میزان 1300 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/8/8 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
بذر تاغ- بذرتاغ بل پریانت
بذر تاغ- بذرتاغ بل پریانت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/8/8 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
بذر ترات
بذر ترات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/8/8 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
15 تن ارزن زیرسفید
15 تن ارزن زیرسفید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/06
10:46 ق.ظ
بذر ZP600
بذر ZP600... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/01
18:37 ب.ظ
تهیه و تامین بذر یونجه دیم
تهیه و تامین بذر یونجه دیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/8/1 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
کارگری خرید و بوجاری بذر چغندر قند
کارگری خرید و بوجاری بذر چغندر قند... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/8/1 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
خرید1000 کیلوگرم بذر بادام تلخ
خرید1000 کیلوگرم بذر بادام تلخ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/29
12:43 ب.ظ
خرید بذر برای گلکاری
خرید بذر برای گلکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
15:35 ب.ظ
خرید بذر مرتعی درمنه دشتی 480 کیلوگرم
خرید بذر مرتعی درمنه دشتی 480 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/25
13:50 ب.ظ
خرید بذر یونچه اسکوتلاتا با غلاف
خرید بذر یونچه اسکوتلاتا با غلاف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/22
12:58 ب.ظ
خرید بذر یونجه اسکونلاتا با غلاف
خرید بذر یونجه اسکونلاتا با غلاف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
19:25 ب.ظ
بذر گل بنفشه -شب بو-شب بو ارغوانی-گل همیشه بهار
اردبيل 1398/7/21 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
خرید جو
خرید جو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
14:31 ب.ظ
خرید جو
خرید جو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/16
18:59 ب.ظ
خرید بذر یونجه یکساله
خرید بذر یونجه یکساله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/7/16 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
خرید 1500 کیلوگرم بذر قره کره
خرید 1500 کیلوگرم بذر قره کره... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/7/16 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
خرید1000کیلوگرم بذر بادام تلخ
خرید1000کیلوگرم بذر بادام تلخ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/13
14:37 ب.ظ
بذر و نشا گیاهان دارویی
بذر و نشا گیاهان دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/11
12:57 ب.ظ
خرید بذر مرتعی
خرید بذر مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/10
12:29 ب.ظ
خرید بذر بادام اسکوپاریا
خرید بذر بادام اسکوپاریا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/10 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
خرید بذر بادام ارژن
خرید بذر بادام ارژن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/10 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
خرید بذر
خرید بذر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/7/10 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
بذر یونجه دیم
بذر یونجه دیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/09
11:43 ق.ظ
خرید بذر مرتعی قیچ 550 کیلوگرم
خرید بذر مرتعی قیچ 550 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/7/9 تاریخ گذشته