1397/10/17
09:00 ق.ظ
بذر انغوزه تلخ
بذر انغوزه تلخ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:54 ب.ظ
پروژه افزایش تولیدات محصولات باغی با
پروژه افزایش تولیدات محصولات باغی با... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/04
13:12 ب.ظ
1-بذر چمن گرمسیری 600 کیلو گرم 2- کمپسوت 200 تن کود الی پوسیده
گلستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
بذر گل بنفشه کارتن 70 کیلو گرم
بذر گل بنفشه کارتن 70 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
09:50 ق.ظ
40000 کبلوگرم بذر نخود سبز
40000 کبلوگرم بذر نخود سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/28
14:11 ب.ظ
بذر نخود سبزقوطی کیلوگرمی
بذر نخود سبزقوطی کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
خرید بذر نخود-بذر خربزه-بذر هندوانه-بذر تره -کود اوره فسفات معدنی
خراسان رضوي 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
09:12 ق.ظ
بذر گل بنفشه
بذر گل بنفشه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:42 ب.ظ
تامین نشاء شمعدانی - گوجه
تامین نشاء شمعدانی - گوجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/24 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
بذر نخود سبز و نخود فرنگی و خربزه و. .....
بذر نخود سبز و نخود فرنگی و خربزه و. ........ کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/20
1397/09/13
12:55 ب.ظ
بذر گلرنگ کارتن کیلوگرمی
بذر گلرنگ کارتن کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:18 ب.ظ
نخود
نخود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:31 ب.ظ
لپه نخود بسته - زرد- سلفونی
لپه نخود بسته - زرد- سلفونی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
گندم بوجاری شده بدون بذر علف هرز
گندم بوجاری شده بدون بذر علف هرز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
بذر قره یونجه بوجاری شده
بذر قره یونجه بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
12:41 ب.ظ
گندم بوجاری شده
گندم بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:48 ب.ظ
بذر چمن برمودا گراس unhulled کیسه
بذر چمن برمودا گراس unhulled کیسه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
15:40 ب.ظ
474550 بوته نشاء محصولات سبزی و صیفی
474550 بوته نشاء محصولات سبزی و صیفی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:28 ب.ظ
دوازده هزار کیلو بذر گندم سیوند
دوازده هزار کیلو بذر گندم سیوند... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
11:47 ق.ظ
تخم چمن بارن بروک
تخم چمن بارن بروک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:52 ب.ظ
غده بذری سیب زمینی رقم اریندا مقدار 2730 کیلوگرم
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
17822 کیلو گرم بذر نخود وارداتی رقم
17822 کیلو گرم بذر نخود وارداتی رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
09:52 ق.ظ
3126 کیلوگرم بذر نخود رقم ازکان
3126 کیلوگرم بذر نخود رقم ازکان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:48 ب.ظ
کیلوگرم بذر نخود وارداتی رقم
کیلوگرم بذر نخود وارداتی رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
بذر ریحان شربتی و نشاء گل میخک
بذر ریحان شربتی و نشاء گل میخک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:12 ب.ظ
بذر بادام اسکوپاریا و بذر بنه و بذر بادام ارژن
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
13:29 ب.ظ
بذر بادام تلخ اسکوپاریا 2 تن
بذر بادام تلخ اسکوپاریا 2 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:19 ب.ظ
3126 کیلوگرم بذر نخود رقم
3126 کیلوگرم بذر نخود رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:07 ق.ظ
بذر بادام کوهی 8 تن
بذر بادام کوهی 8 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
بذر یونجه به میزان 3 تن به وصرت گونیهای 20 کیلویی
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
بذر جو علوفه ای 10 تن
بذر جو علوفه ای 10 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:51 ب.ظ
خرید بذور بادام اسکوپاریا 3 تن بلوک ایرانی
خرید بذور بادام اسکوپاریا 3 تن بلوک ایرانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:28 ب.ظ
بذر بادام کوهی پاک کرده کیسه نایلونی کیلو گرمی
همدان 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خرید بذر گردو 1 تن
خرید بذر گردو 1 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:46 ب.ظ
خرید بذر سکاله 1300 کیلوگرم و بذر درمنه کوهی و ماشک گل خوشه ای
زنجان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
14:23 ب.ظ
خرید حمل بارگیری و بار اندازی پیاز
خرید حمل بارگیری و بار اندازی پیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:12 ب.ظ
بذر نگین یک بسته پیت ماس یک عدد - سیم مایع 3 عدد - نخ 500 متر
قزوين 1397/7/29 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
بذر جو 6پر
بذر جو 6پر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:22 ب.ظ
بذر جو ابیدر
بذر جو ابیدر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
13:47 ب.ظ
پیاز نرگس
پیاز نرگس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/7/23 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
بذر انغوزه
بذر انغوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/7/23 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
بذر کنگر
بذر کنگر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/7/23 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
خرید بذر زو
خرید بذر زو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/7/23 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
بذر موسیر- بذرانغوزه
بذر موسیر- بذرانغوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/7/23 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
خرید بذر کاپاریس
خرید بذر کاپاریس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/7/23 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
ابخیزداری-خرید بذر یونجه
ابخیزداری-خرید بذر یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:37 ب.ظ
خرید1000 کیلوگرم بذر سکاله بوجاری شده
خرید1000 کیلوگرم بذر سکاله بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/22 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
خرید 2000 کیلوگرم بذر اسپرس زراعی بوجاری شده
خرید 2000 کیلوگرم بذر اسپرس زراعی بوجاری شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:47 ب.ظ
خرید 1000 کیلو گرم بدر سکاله
خرید 1000 کیلو گرم بدر سکاله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/18 تاریخ گذشته