1397/10/27
06:53 ق.ظ
خرید 6 نوع نهال سوزنی برگ و پهن برگ جنگلی
خرید 6 نوع نهال سوزنی برگ و پهن برگ جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
09:34 ق.ظ
رز مینیاتوری و رز نسترن و رز مهندسی قرمز و سفید
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
23:02 ب.ظ
خریدنهال مثمره ـانار و به ) از نهالستان های مورد
گلستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
20:18 ب.ظ
خرید نهال مثمره از نهالستان دارای تاییدیه
خرید نهال مثمره از نهالستان دارای تاییدیه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:22 ب.ظ
خرید نهال جهت جنگلکاری در
خرید نهال جهت جنگلکاری در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/20 تاریخ گذشته
19:21 ب.ظ
خرید نهال مثمره(گردو  ) از نهالستان های
خرید نهال مثمره(گردو ) از نهالستان های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
21:02 ب.ظ
خرید نهال مثمره(انجیر و گلابی ) از نهالستان های دارای
گلستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
21:02 ب.ظ
خرید نهال مثمره(گیلاس و البالو ) از نهالستان های دارای تاییدیه سازمان
گلستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
20:58 ب.ظ
خرید نهال مثمره  از نهالستان های دارای تاییدیه
گلستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:58 ب.ظ
خرید نهال مثمره - بومی 1
خرید نهال مثمره - بومی 1... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
خرید نهال مثمره از نهالستان
خرید نهال مثمره از نهالستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
خرید نهال مثمره - بومی 3
خرید نهال مثمره - بومی 3... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
13:51 ب.ظ
خرید درخت توت کاکوز
خرید درخت توت کاکوز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:44 ب.ظ
نشاء گل ارکیده کارتن 500 عددی
نشاء گل ارکیده کارتن 500 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1397/10/12 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
خرید گل و گیاه در 6 ردیف
خرید گل و گیاه در 6 ردیف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:23 ب.ظ
گل پتوس و اگلونما و سانسوریا ابلق
گل پتوس و اگلونما و سانسوریا ابلق... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
09:12 ق.ظ
خرید درخت سرو شیراز
خرید درخت سرو شیراز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/10/10 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
درختان زیان گنجشک
درختان زیان گنجشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
10:10 ق.ظ
خرید نشاء گل ارکیده کارتن 500 عددی
خرید نشاء گل ارکیده کارتن 500 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1397/10/9 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
تولید نهال در نهالستان شهید
تولید نهال در نهالستان شهید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:55 ب.ظ
خرید نشا انغوزه و کلوس و باریجه
خرید نشا انغوزه و کلوس و باریجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1397/10/8 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
پیاز گل سنبل
پیاز گل سنبل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/04
10:03 ق.ظ
پیاز گل سنبل
پیاز گل سنبل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:35 ق.ظ
نهال نارنج با ارتفاع 1/5 متر
نهال نارنج با ارتفاع 1/5 متر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
14:28 ب.ظ
نهال درخت جنگلی اسیای شرقی کارتن 2000 عددی
نهال درخت جنگلی اسیای شرقی کارتن 2000 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/2 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
خرید نهال مثمره درخت جنگلی اسیای شرقی
خرید نهال مثمره درخت جنگلی اسیای شرقی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/2 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
نشاء گل ارکیده کارتن 500 عددی
نشاء گل ارکیده کارتن 500 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:31 ب.ظ
خرید نهال مثمر درخت جنگلی اسیای شرقی
خرید نهال مثمر درخت جنگلی اسیای شرقی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/1 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
نهال درخت جنگلی شرقی  کارتن 2000 عددی
نهال درخت جنگلی شرقی کارتن 2000 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/10/1 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
نهال دو ساله بادام ارقام
نهال دو ساله بادام ارقام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/10/1 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
خرید و حمل نهال برای فضاهای سبز
خرید و حمل نهال برای فضاهای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
14:00 ب.ظ
نهال دوساله بادام
نهال دوساله بادام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/9/29 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
قلمه ریشه دار انگور دیم رقم رشه - خوشناو
قلمه ریشه دار انگور دیم رقم رشه - خوشناو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/9/29 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
بذر گل بنفشه
بذر گل بنفشه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
10:06 ق.ظ
خرید نهال بنه  و زالزالک  و گلابی وحشی
خرید نهال بنه و زالزالک و گلابی وحشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/25
08:54 ق.ظ
تامین نهال صنوبر -توسعه کشت
تامین نهال صنوبر -توسعه کشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:03 ب.ظ
تهیه حمل کاشت 740 نهال بادام
تهیه حمل کاشت 740 نهال بادام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
11:51 ق.ظ
خرید گل
خرید گل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
خرید نهال گوجه 14000 نشا
خرید نهال گوجه 14000 نشا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
نهال گردو بسته نایلونی 50 عددی
نهال گردو بسته نایلونی 50 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
گل محمدی
گل محمدی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/17
12:28 ب.ظ
خرید پیاز زعفران
خرید پیاز زعفران... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:21 ب.ظ
تولید نهال گلدانی 20000 اصله
تولید نهال گلدانی 20000 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:59 ق.ظ
خرید و نصب950 متر تور برای سایبان
خرید و نصب950 متر تور برای سایبان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
تامین نهال صنوبر -توسعه کشت زراعت چوب
تامین نهال صنوبر -توسعه کشت زراعت چوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/10
12:24 ب.ظ
خرید و نصب تور سایبان باغات انار و خرید و توزیع بوته الوئه ورا
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
14:31 ب.ظ
نهال زیتون فاقد بسته بندی
نهال زیتون فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
08:18 ق.ظ
درخت توبا
درخت توبا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/03
10:01 ق.ظ
بوته نشا محصولات سبزی و صیفی
بوته نشا محصولات سبزی و صیفی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/3 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
23000 بوته نشاء گیاه دارویی
23000 بوته نشاء گیاه دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/9/3 تاریخ گذشته