1397/08/22
12:39 ب.ظ
خرید نشای توت فرهنگی از ارقام پاروس
خرید نشای توت فرهنگی از ارقام پاروس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
خرید نهال 2ساله گیلاس تک دانه مشهد
خرید نهال 2ساله گیلاس تک دانه مشهد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
قلمه ریشه دار انگور دیم رقم
قلمه ریشه دار انگور دیم رقم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:26 ب.ظ
خرید انواع نهال جنگلی
خرید انواع نهال جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/8/12 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
خرید غیرنقدی 18 نوع گل و درختچه مخصوص فضای سبز شهری
کردستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/06
14:51 ب.ظ
خرید انواع نهال جنگلی
خرید انواع نهال جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/26
12:08 ب.ظ
خرید نهال مثمر
خرید نهال مثمر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:42 ب.ظ
خرید نهال کاج
خرید نهال کاج... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قم 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/18
10:55 ق.ظ
خرید گل محمدی اکوتیپ کاشان یکساله گلدانی
خرید گل محمدی اکوتیپ کاشان یکساله گلدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
23:43 ب.ظ
خرید نهال جنگلی
خرید نهال جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/7/17 تاریخ گذشته
22:07 ب.ظ
خرید گل محمدی اکو تیپ کاشان یکساله گلدانی
خرید گل محمدی اکو تیپ کاشان یکساله گلدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:05 ب.ظ
خرید نشاء اویشن
خرید نشاء اویشن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/10
18:23 ب.ظ
خرید 18 مورد نهال جنگلی
خرید 18 مورد نهال جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/7/10 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
خرید 16 مورد نهال جنگلی
خرید 16 مورد نهال جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
13:17 ب.ظ
خرید نهال گل محمدی گلدانی اکوتیپ
خرید نهال گل محمدی گلدانی اکوتیپ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/9 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
نهال بادام دیر گل
نهال بادام دیر گل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
14:27 ب.ظ
خرید نشا اویشن
خرید نشا اویشن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/7/8 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
تامین نهال پروژه
تامین نهال پروژه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/04
13:50 ب.ظ
خریداری نهال های مورد نیاز 8000 اصله
خریداری نهال های مورد نیاز 8000 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/7/4 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
خرید نهال گل محمدی گلدانی
خرید نهال گل محمدی گلدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/01
13:41 ب.ظ
تامین 35000 اصله نهال گلدانی حرا و نهالکاری
تامین 35000 اصله نهال گلدانی حرا و نهالکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:24 ب.ظ
گل یونجه
گل یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/6/31 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
خرید نهال - 8000 اصله
خرید نهال - 8000 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
14:56 ب.ظ
استعلام بهای خریداری نهال های موردنیاز 8000 اصله
سمنان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/25
23:57 ب.ظ
خرید نهال گلدانی کاج سیاه نهال ارس و نهال سرو نقره ای -- 3250 عدد
اردبيل 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/24
12:44 ب.ظ
گل یونجه
گل یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/22
09:18 ق.ظ
تولید 500هزار اصله نهال گلدانی و ریشه لخت در نهالستان
کرمانشاه 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/18
13:48 ب.ظ
بذر گل شامل بذر گل بنفشه رنگ پرتقالی - بذر گل بنفشه رنگ ابی - بذر گل همیشه بها پرپر
فارس 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
15:10 ب.ظ
نهال گل محمدی 10 هزار اصله
نهال گل محمدی 10 هزار اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/12
13:58 ب.ظ
نهال گل محمدی 10 هزار اصله -- نهال بادام دیرگل 2 هزار اصله
زنجان 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/06
09:24 ق.ظ
خرید انواع درخت و گل
خرید انواع درخت و گل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/05
11:27 ق.ظ
خرید نهال زالزالک 1500 اصله
خرید نهال زالزالک 1500 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/6/5 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
خرید نهال بنه به مقدار 5500 اصله نهال بذر سالم
خرید نهال بنه به مقدار 5500 اصله نهال بذر سالم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/25
14:10 ب.ظ
خرید و حمل نهال های بادام تلخ 20 هزار اصله - بنه 10 هزار اصله
کرمانشاه 1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/21
11:26 ق.ظ
نهال گل محمدی
نهال گل محمدی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/5/21 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
نهال زالزالک
نهال زالزالک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/18
13:29 ب.ظ
پایه چوبی از جنس صنوبر راست و مستقیم
پایه چوبی از جنس صنوبر راست و مستقیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/5/18 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
خرید گلدان پلاستیکی 15*20
خرید گلدان پلاستیکی 15*20... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/5/18 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
خرید 12 نوع گل و درخچه مخصوص پارکها و فضای سبز
کردستان 1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/02
16:31 ب.ظ
خرید بوته گلدانی
خرید بوته گلدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/31
16:41 ب.ظ
نهال گل محمدی
نهال گل محمدی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/20
13:05 ب.ظ
خرید بذر چمن اسپرت به مقدار 560 کیلو
خرید بذر چمن اسپرت به مقدار 560 کیلو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/12
15:52 ب.ظ
خرید 1000 اصله نهال گردو پیوندی شناسه دار
خرید 1000 اصله نهال گردو پیوندی شناسه دار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/03
14:05 ب.ظ
خرید گل و درختچه تزئینی
خرید گل و درختچه تزئینی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/20
11:58 ق.ظ
بذر توتیکاله 200 تن
بذر توتیکاله 200 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/3/20 تاریخ گذشته
1397/03/19
14:53 ب.ظ
نهال گلدانی
نهال گلدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/02/30
23:56 ب.ظ
تهیه و تحویل تعداد5470 اصله نهال وگل جهت ایجاد فضای سبز
آذربايجان غربي 1397/2/30 تاریخ گذشته