1398/05/26
12:53 ب.ظ
خرید  گل و گیاه
خرید گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
گل کاغذی و گل اکاو و کاسیا
گل کاغذی و گل اکاو و کاسیا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/23
19:03 ب.ظ
خرید انواع نهال جنگلی بلوط ایرانی - داغداغان بنه سماق
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
خرید انواع نهال جنگلی سیاه تنگرس و بادامک و زرشک و زالزالک و راناس و شیرخشت و ارس
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
11:27 ق.ظ
خرید نهال
خرید نهال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
18:05 ب.ظ
خرید گل و گیاه
خرید گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
10:26 ق.ظ
نهال شمشاد  سبز فاقد بسته بندی
نهال شمشاد سبز فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:17 ب.ظ
خرید و کاشت 140 اصله درخت نخل موردنیاز
خرید و کاشت 140 اصله درخت نخل موردنیاز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
خرید بوته شامل رز الوان رزهفت رنگ رز ساناز و اشوریا
اردبيل 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/06
13:43 ب.ظ
خرید نهال جهت شهر
خرید نهال جهت شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/03
18:28 ب.ظ
خرید گل وگیاه جهت فضا سبز شهرداری
خرید گل وگیاه جهت فضا سبز شهرداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/01
18:39 ب.ظ
خرید و تحویل 175000 اصله نهال گلدانی تاغ قره داغ اتریپلکس و شورگز
اصفهان 1398/5/1 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
خرید گل فصلی
خرید گل فصلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
15:21 ب.ظ
درختچه و گلدان
درختچه و گلدان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:48 ب.ظ
نهال سرو خمره ای
نهال سرو خمره ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
12:18 ب.ظ
گلهای زینتی فصلی
گلهای زینتی فصلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
11:09 ق.ظ
نهال دو ساله بادام
نهال دو ساله بادام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/19
13:38 ب.ظ
نهال دو ساله بادام
نهال دو ساله بادام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/15
19:06 ب.ظ
50000 عدد نشاء 80 عددی
50000 عدد نشاء 80 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/11
08:29 ق.ظ
خرید نهال گلابی به تعداد10000 اصله نهال پایه رویشی گلابی
خراسان شمالي 1398/4/11 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
خرید نهال گردو پیوندی ارقام تجاری
خرید نهال گردو پیوندی ارقام تجاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
08:27 ق.ظ
تهیه و تحویل درختچه مخصوص فضا سبز شهری
تهیه و تحویل درختچه مخصوص فضا سبز شهری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/07
09:05 ق.ظ
خرید نهال گیلاس دم بلند  پایه روشنی به تعداد 3400اصله
خراسان شمالي 1398/4/6 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
خرید نهال توت نوغان 22000 اصله
خرید نهال توت نوغان 22000 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/6 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
خرید 10000 اصله نهال پایه رویشی گلابی
خرید 10000 اصله نهال پایه رویشی گلابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/6 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
خرید نهال گردو پیوندی
خرید نهال گردو پیوندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/06
15:13 ب.ظ
خرید نشا چغندرقند
خرید نشا چغندرقند... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/4/6 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
خرید نهال گونه های مثمر جنگلی
خرید نهال گونه های مثمر جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
19:10 ب.ظ
خرید نهال گیلاس (پایه رویشی جیزلا)
خرید نهال گیلاس (پایه رویشی جیزلا)... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/5 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
خرید نهال توت نوغان
خرید نهال توت نوغان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/5 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
خرید نهال گردو پیوندی ارقام تجاری
خرید نهال گردو پیوندی ارقام تجاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/5 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
نهال گلابی پایه رویشی رقم اسپادانا زودرس
نهال گلابی پایه رویشی رقم اسپادانا زودرس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/5 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
تهیه و تحویل  8 نوع گل  ودرختچه مخصوص فضا سبز شهری
کردستان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
19:32 ب.ظ
خرید 25 کیلو گیاه داروئی ختمی و کاسنی و اویشن دنائی
کردستان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
15:33 ب.ظ
نهال رزماری
نهال رزماری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/3 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
خرید نهال گردو
خرید نهال گردو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
10:50 ق.ظ
تولید 20000 اصله نهال در نهالستان
تولید 20000 اصله نهال در نهالستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
18:11 ب.ظ
نهال سیب- 3300 اصله قلمه
نهال سیب- 3300 اصله قلمه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/4/1 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
خرید انواع نهال درختان مثمر جهت کاشت در اراضی مستعد -
کرمانشاه 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
18:20 ب.ظ
خرید نهال گونه های مثمر جنگلی
خرید نهال گونه های مثمر جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/3/30 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
خرید انواع نهال درختان مثمر جهت کاشت
خرید انواع نهال درختان مثمر جهت کاشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/3/30 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
نهال درخواستی بادام پیوندی پایه بذری
نهال درخواستی بادام پیوندی پایه بذری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/30 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
نهال بادام کوهی
نهال بادام کوهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/28
11:31 ق.ظ
خرید گل و درختچه زینتی
خرید گل و درختچه زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/3/28 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
خرید نهال توت نوعان اختصاصا کن موجی و چین ای مویسه
خراسان شمالي 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
12:50 ب.ظ
قلعه ریشه دار گیاه فونیکس نوع بسته بندی کارتن
خراسان شمالي 1398/3/27 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
قلمه ریشه دار شده گل محمدی
قلمه ریشه دار شده گل محمدی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/27 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
نهال رزماری فاقد بسته بندی
نهال رزماری فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/3/27 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
خرید نهال دو ساله ارس گلدانی 6000 اصله
خرید نهال دو ساله ارس گلدانی 6000 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/3/27 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
خرید و تحویل 7 نوع گل و درختچه مخصوص فضای سبز شهری
کردستان 1398/3/27 تاریخ گذشته