1398/09/13
19:28 ب.ظ
9923 اصله نهال بادام رقم شا
9923 اصله نهال بادام رقم شا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/13 مهلت دار
13:18 ب.ظ
تامین گل و گیاه
تامین گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
تامین گل و گیاه و کاشت
تامین گل و گیاه و کاشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
11:42 ق.ظ
تامین و کاشت درختان در محدوده فضا سبز منطقه 1
گيلان 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/10
12:34 ب.ظ
خاک نباتی - کودحیوانی - نهال ترون - نهال زرشک
خاک نباتی - کودحیوانی - نهال ترون - نهال زرشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
خرید 50 هزار اصله انواع گونه های جنگلی
خرید 50 هزار اصله انواع گونه های جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:38 ب.ظ
9923 اصله نهال بادام رقم شاهرود
9923 اصله نهال بادام رقم شاهرود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:00 ق.ظ
تامین و کاشت درختان در محدوده
تامین و کاشت درختان در محدوده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
11:47 ق.ظ
خرید نهال 22200 اصله
خرید نهال 22200 اصله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
13:11 ب.ظ
خرید نهال جنگلی
خرید نهال جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
13:07 ب.ظ
خرید 130000 بوته نشا گونه های مرتعی
خرید 130000 بوته نشا گونه های مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
خرید درخت
خرید درخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
12:51 ب.ظ
خرید 19945اصله نهال بادام رقم شاهرود12
خرید 19945اصله نهال بادام رقم شاهرود12... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
6655 اصله نهال انجیر استهبان
6655 اصله نهال انجیر استهبان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
9923 اصله نهال بادام رقم شاهرود
9923 اصله نهال بادام رقم شاهرود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
5875 کلوگرم پیاز گل نرگس شهلا کم پر جهت توسعه کشت شهرهای
لرستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
قلمه ریشه دار گل کنتیبا هویا نوع بسته بندی کارتن
لرستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
11:56 ق.ظ
خرید 1500 اصله نهال برهان ابریشمی و 1000 اصله نهال برهان گلی
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:45 ب.ظ
خرید 130000 بوته نشا گونه های مرتعی
خرید 130000 بوته نشا گونه های مرتعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/28
18:54 ب.ظ
گل های فصلی
گل های فصلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
11:27 ق.ظ
خرید گلهای فصلی زمستانه
خرید گلهای فصلی زمستانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:00 ب.ظ
اجرای عملیات خرید بذور گیاهان
اجرای عملیات خرید بذور گیاهان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/8/23 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
خرید 50/000 اصله انواع گونه های جنگلی
خرید 50/000 اصله انواع گونه های جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:53 ب.ظ
درخت
درخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1398/8/22 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
خرید نهال گل کاغذی 2000- اکاسیا برگی 1500- برهان 1500-نخل پالم 90
خوزستان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:26 ب.ظ
خرید نهال
خرید نهال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/8/21 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خرید نشا فصلی و کاشت در محدوده منطقه 5
خرید نشا فصلی و کاشت در محدوده منطقه 5... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:34 ب.ظ
خرید نهال نارنج گلدانی
خرید نهال نارنج گلدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
خرید انواع گل و گیاه
خرید انواع گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
19:52 ب.ظ
گل - گلدان - کود - خاک برگ
گل - گلدان - کود - خاک برگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
گل های فصلی
گل های فصلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/15
06:47 ق.ظ
درختچه زینتی فاقد بسته بندی
درختچه زینتی فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:43 ب.ظ
خرید گل و نهال
خرید گل و نهال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:33 ب.ظ
انواع گل و گیاه
انواع گل و گیاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
خرید گل فصلی داودی 2000 و گلکلم زینتی 1500 عدد
خرید گل فصلی داودی 2000 و گلکلم زینتی 1500 عدد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/8/13 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
خرید نهال گل جهت کاشت
خرید نهال گل جهت کاشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/04
11:58 ق.ظ
خرید گل و نهال
خرید گل و نهال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
13:15 ب.ظ
خرید 50 هزار اصله انواع گونه های جنگل
خرید 50 هزار اصله انواع گونه های جنگل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/07/28
18:58 ب.ظ
خرید درختچه و گیاهان پوششی
خرید درختچه و گیاهان پوششی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/7/28 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
خرید نهال موردنیاز عملیات بیولوژیک
خرید نهال موردنیاز عملیات بیولوژیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/25
20:49 ب.ظ
خرید نهال 27200 اصله - اقاقیا و سنجد و کاج و گرویی و بنه
آذربايجان غربي 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/24
15:23 ب.ظ
گل و گلدان  وکود  وخاک برگ
گل و گلدان وکود وخاک برگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/20
12:28 ب.ظ
خرید اقلام گیاهی موردنیاز شامل درخت و درختچه و گلهای دائمی
قزوين 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/15
19:22 ب.ظ
گل موردنیاز فضای سبز دانشگاه
گل موردنیاز فضای سبز دانشگاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/09
11:31 ق.ظ
خرید اسپرس 920 کیلوگرم
خرید اسپرس 920 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/7/9 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
چمن یال اسبی گلدانی سایز 2 - کود دامی پوسیده صنعتی
تهران 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/07
12:44 ب.ظ
خرید نهال شمشاد فاز دو
خرید نهال شمشاد فاز دو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/7/7 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
خرید نهال شمشادفاز یک
خرید نهال شمشادفاز یک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/7/7 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
خرید نهال
خرید نهال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/02
19:03 ب.ظ
نهال برهان گلی گل کاغذی
نهال برهان گلی گل کاغذی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/7/2 تاریخ گذشته