1397/08/26
13:25 ب.ظ
جو دامی
جو دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:25 ق.ظ
ذرت مرغوب 15000 کیلوگرم  -جو15000 کیلوگرم
ذرت مرغوب 15000 کیلوگرم -جو15000 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:54 ب.ظ
خریدمحصولات کشاورزی
خریدمحصولات کشاورزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:38 ب.ظ
10 تن ذرت برزیلی و 4 تن سویا ارژانتین
10 تن ذرت برزیلی و 4 تن سویا ارژانتین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:13 ب.ظ
خرید جو
خرید جو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/05/15
14:21 ب.ظ
خرید اقلام شامل: جو 2تن -
خرید اقلام شامل: جو 2تن -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/5/15 تاریخ گذشته