1398/09/06
10:29 ق.ظ
برنج معمولی زندان
برنج معمولی زندان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/07/13
18:52 ب.ظ
خرید سیلوی ذرت
خرید سیلوی ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/09
13:11 ب.ظ
خدمات مباشرت خرید دانه های روغنی سویا در
خدمات مباشرت خرید دانه های روغنی سویا در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/7/9 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
خدمات مباشرت خرید دانه های
خدمات مباشرت خرید دانه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/06
18:39 ب.ظ
خدمات مباشرت خرید سویا
خدمات مباشرت خرید سویا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/7/6 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
خدمات مباشرت خرید دانه های روغنی سویا در
خدمات مباشرت خرید دانه های روغنی سویا در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/01
19:19 ب.ظ
کلش گندم 50 تن
کلش گندم 50 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/7/1 تاریخ گذشته
1398/03/25
18:12 ب.ظ
خرید محصولات شکاورزی 8000 کیلو گرم
خرید محصولات شکاورزی 8000 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/01
10:46 ق.ظ
خرید و تحویل 8500 تن کلزا در سطح استان
خرید و تحویل 8500 تن کلزا در سطح استان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/30
19:42 ب.ظ
خرید و تحویل حدود 8500 تن کلزا در سطح اذربایجان
آذربايجان شرقي 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:53 ب.ظ
جو مغزدارغیر خوراکی
جو مغزدارغیر خوراکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/15
11:02 ق.ظ
ذرت دانه 6850 کیلو
ذرت دانه 6850 کیلو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
10:32 ق.ظ
ذرت دانه 6850 کیلو
ذرت دانه 6850 کیلو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/10
18:53 ب.ظ
ذرت دانه
ذرت دانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/01/28
07:41 ق.ظ
خدمات مباشرت خرید دانه های روغنی
خدمات مباشرت خرید دانه های روغنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/1/28 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
خدمات مباشرت خرید دانه های روغنی کلزا در
خدمات مباشرت خرید دانه های روغنی کلزا در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/25
12:51 ب.ظ
خرید جو
خرید جو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/22
15:08 ب.ظ
خرید جو و حمل ان تا ادارت منابع طبیعی
خرید جو و حمل ان تا ادارت منابع طبیعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/1/22 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
جو درجه یک پاکت 25 کیلو گرم
جو درجه یک پاکت 25 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
08:24 ق.ظ
خرید دانه های روغنی کلزا در شهرستان های
خرید دانه های روغنی کلزا در شهرستان های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/1/20 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
خرید دانه های روغنی کلزا
خرید دانه های روغنی کلزا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/21
14:37 ب.ظ
گندم بوجاری شده بدون ضد عفونی
گندم بوجاری شده بدون ضد عفونی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/11/27
09:28 ق.ظ
خرید جو 150 تن
خرید جو 150 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/15
15:24 ب.ظ
جو و ذرت دانه ای و سبوس
جو و ذرت دانه ای و سبوس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:25 ب.ظ
جو دامی
جو دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:25 ق.ظ
ذرت مرغوب 15000 کیلوگرم  -جو15000 کیلوگرم
ذرت مرغوب 15000 کیلوگرم -جو15000 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:54 ب.ظ
خریدمحصولات کشاورزی
خریدمحصولات کشاورزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:38 ب.ظ
10 تن ذرت برزیلی و 4 تن سویا ارژانتین
10 تن ذرت برزیلی و 4 تن سویا ارژانتین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:13 ب.ظ
خرید جو
خرید جو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/05/15
14:21 ب.ظ
خرید اقلام شامل: جو 2تن -
خرید اقلام شامل: جو 2تن -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/5/15 تاریخ گذشته