1398/01/29
13:31 ب.ظ
تهیه و توزیع علوفه درجه یک خرمنکوب شده به مقدار
کردستان 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
16:14 ب.ظ
جو 8 تن - یونجه 4760 کیلو گرم
جو 8 تن - یونجه 4760 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
خرید جو100 تن
خرید جو100 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/1/28 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
علوفه یونجه پرسی خشک و مرغوب
علوفه یونجه پرسی خشک و مرغوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:30 ب.ظ
جو دامی و گلوتن و کنجاله ذرت
جو دامی و گلوتن و کنجاله ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:39 ب.ظ
کاه5 تن- جو7 تن- بیده8 تن
کاه5 تن- جو7 تن- بیده8 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
کنسانتره دامی پرواری 15 تن
کنسانتره دامی پرواری 15 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
علوفه خشک بسته بندی شده قالبی
علوفه خشک بسته بندی شده قالبی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
یونجه خوراکی
یونجه خوراکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
کنسانتره دامی پرواری 15000 کیلو
کنسانتره دامی پرواری 15000 کیلو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
18:40 ب.ظ
گندم خوراکی فاقد بسته بندی تنی
گندم خوراکی فاقد بسته بندی تنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/1/25 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
خرید 25 تن یونجه تازه جهت مرکز تکثیر
خرید 25 تن یونجه تازه جهت مرکز تکثیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
علوفه یونجه مرغوب
علوفه یونجه مرغوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
15:24 ب.ظ
1500 کیلو گرم غذای کنسانتره ماهی پرورشی گرمابی
گيلان 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
تهیه و توزیع علوفه و دانه
تهیه و توزیع علوفه و دانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
تهیه و توزیع علوفه درجه یک خرمنکوب شده به مقدار 13 تن جهت
کردستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
خرید غذای ماهی
خرید غذای ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
خرید 25 تن یونجه تازه جهت مرکز تکثیر
خرید 25 تن یونجه تازه جهت مرکز تکثیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
علوفه خشک بسته بندی شده قالبی
علوفه خشک بسته بندی شده قالبی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
خرید علوفه یونجه
خرید علوفه یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:54 ب.ظ
پس دان پلت مرغ کیسه پلی پروپیلنی 45 کیلو گرم
پس دان پلت مرغ کیسه پلی پروپیلنی 45 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
14:24 ب.ظ
25تن یونجه تازه جهت مرکز تکثیر ماهیان بومی  در
سيستان و بلوچستان 1398/1/19 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
کنسانتره گاو پرشیر نوع بسته بندی کیشه وزن 40 کیلو گرم
خراسان شمالي 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
14:08 ب.ظ
تهیه و توزیع علوفه خشک بسته بندی شده
تهیه و توزیع علوفه خشک بسته بندی شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/1/18 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
استفاده بهینه از بقایای محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در
البرز 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
12:27 ب.ظ
خرید یونجه خشک 50 تن
خرید یونجه خشک 50 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/29
09:36 ق.ظ
سونجه خوراک دام فاقد  بسته بندی تنی
سونجه خوراک دام فاقد بسته بندی تنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/23
14:12 ب.ظ
خرید جو کیسه ای درجه یک به مقدار 5000 کیسه با وزن
خراسان شمالي 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
14:00 ب.ظ
جو4 تن - درت دانه ای150 کیلوگرم- کنجاله سویا 500 کیلوگرم
مركزي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
14:36 ب.ظ
خرید و حمل و جو به
خرید و حمل و جو به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/12/21 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
خرید جو دامی 104450 کیلو گرم
خرید جو دامی 104450 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/19
12:27 ب.ظ
ذرت دانه ای جهت مصرف تغذیه طیور
ذرت دانه ای جهت مصرف تغذیه طیور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/12/19 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
کنجاله سویا جهت مصرف طیور
کنجاله سویا جهت مصرف طیور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
12:23 ب.ظ
یونجه خشک و مرغوب خوراک دام
یونجه خشک و مرغوب خوراک دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/12
18:39 ب.ظ
30 تن پودر هسته خرما
30 تن پودر هسته خرما... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
30 تن کنجاله زیتون
30 تن کنجاله زیتون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
30 تن کنجاله زیتون
30 تن کنجاله زیتون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/05
15:02 ب.ظ
کنسانتره خوراک گاو شیری کیسه پلی اتیلنی 25 کیلو گرم
کرمان 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
18:56 ب.ظ
یونجه خوراک دام فاقد بسته بندی تنی
یونجه خوراک دام فاقد بسته بندی تنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/02
13:48 ب.ظ
کنستانتره دامی کیسه- مکمل خاص- اسپرم منجمد گاوی- پلاک دیواری
خراسان رضوي 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/30
15:17 ب.ظ
کنسانتره گاو شیری
کنسانتره گاو شیری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
17:40 ب.ظ
کنسانتره پرواری خوراک دام
کنسانتره پرواری خوراک دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
12:50 ب.ظ
کنسانتره پرتقال بشکه فلزی 255 کیلو گرم
کنسانتره پرتقال بشکه فلزی 255 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:48 ب.ظ
کنسانتره خوراکی گاو شیری
کنسانتره خوراکی گاو شیری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
کنسانتره گاو پرشیر نوع بسته بندی کیشه وزن 40 کیلو گرم
خراسان شمالي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:07 ب.ظ
کنسانتره گاو شیری
کنسانتره گاو شیری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
خرید خوراک دام - کنسانتره پرشیر
خرید خوراک دام - کنسانتره پرشیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/09
12:36 ب.ظ
خرید جو خوراک دام 62000 کیلو گرم
خرید جو خوراک دام 62000 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/07
18:06 ب.ظ
سیست ارتمیاباهج بالای 90 درصد به میزان 40 کیلو
گلستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
غذای مولد کپور دریایی 1 تن بی اف سی
غذای مولد کپور دریایی 1 تن بی اف سی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/11/7 تاریخ گذشته