1397/11/02
13:06 ب.ظ
30 تن سبوس گندم از کارخانه های
30 تن سبوس گندم از کارخانه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/11/2 مهلت دار
1397/10/26
12:04 ب.ظ
کنجاله سویا  15 تن جهت گاوداری
کنجاله سویا 15 تن جهت گاوداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/23
12:50 ب.ظ
اجر معدنی به منظور استفاده در گله های تحت پوششی
کردستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
09:56 ق.ظ
کنسانتره دامی تیپ 1 کیسه 50 کیلوگرمی
کنسانتره دامی تیپ 1 کیسه 50 کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:24 ب.ظ
خرد جو خوراک دام به مقدار 67000 کیلو گرم
خرد جو خوراک دام به مقدار 67000 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
یونجه بسته بندی
یونجه بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
12:52 ب.ظ
کنسانتره دامی تیپ 1 کیسه 50 کیلو گرم
کنسانتره دامی تیپ 1 کیسه 50 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
جو دامی
جو دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
خرید ذرت علوفه ای به میزان67000 کیلوگرم
خرید ذرت علوفه ای به میزان67000 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:02 ب.ظ
خرید جو به 67000 کیلوگرم
خرید جو به 67000 کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:26 ب.ظ
خوراک موش 10000 کیلوگرم - خوراک خرگوش 10000 کیلو گرم
البرز 1397/10/11 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
یونجه خشک
یونجه خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:58 ب.ظ
ذرت علوفه ای به میزان 67000 کیلوگرم تحویل در محل ایستگاه دام حسین آباد
خراسان شمالي 1397/10/3 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
جو دامی فاقد بسته بندی وزن کیلوگرمی
جو دامی فاقد بسته بندی وزن کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:01 ق.ظ
30 تن سبوس گندم از کارخانه های
30 تن سبوس گندم از کارخانه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
12:48 ب.ظ
30 تن سبوس گندم
30 تن سبوس گندم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
15 تن کنجاله کلزا پودری
15 تن کنجاله کلزا پودری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
تامین نهادهای زنبور عسل و تجهیزات مرغ بومی
تامین نهادهای زنبور عسل و تجهیزات مرغ بومی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
14:43 ب.ظ
جودامی - ذرت علوفه ای- کنستانتره دامهای پرواری
خراسان شمالي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
12:59 ب.ظ
خوراک ترکیبی اکسترود ماهیان قفس دریایی پاکت 25
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:02 ق.ظ
کنسانتره طیور میان دان پودری گونی کیلوگرمی
کنسانتره طیور میان دان پودری گونی کیلوگرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
خرید کنسانتره میان دان طیور
خرید کنسانتره میان دان طیور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:11 ب.ظ
خرید کنسانتره میان دان طیور
خرید کنسانتره میان دان طیور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
تفاله خشک خوراک دام فاقد بسته بندی
تفاله خشک خوراک دام فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
15:42 ب.ظ
توسعه و ترویج مکانیزاسیون مزارع و خرید کنسانتره بچه ماهی و...
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:17 ب.ظ
خرید پس دان مرغ گوشتی
خرید پس دان مرغ گوشتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید جو علوفه ای  خوراک دامی
خرید جو علوفه ای خوراک دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:10 ب.ظ
40 تن خوراک  ویژه بچه ماهی گرمابی
40 تن خوراک ویژه بچه ماهی گرمابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
ذرت بلال چین شده
ذرت بلال چین شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
ذرت بلال چین شده
ذرت بلال چین شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
ذرت بلال چین شده
ذرت بلال چین شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
یونجه خشک
یونجه خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
ذرت بلال چین شده
ذرت بلال چین شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
15 تن خوراک ویژه مواد کپور ماهی
15 تن خوراک ویژه مواد کپور ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
خوراک ترکیبی ماهی گرمابی اکسترود
خوراک ترکیبی ماهی گرمابی اکسترود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
خوراک ترکیبی  نیشکر
خوراک ترکیبی نیشکر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:15 ب.ظ
خرید علوفه دی ماه 97 ایستگاه
خرید علوفه دی ماه 97 ایستگاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
14:02 ب.ظ
30 تن سبوس گندم از کارخانه های
30 تن سبوس گندم از کارخانه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
15 تن کنجاله کلزا پودری
15 تن کنجاله کلزا پودری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
خرید نهادهای دامی
خرید نهادهای دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:15 ب.ظ
کنسانتره - عرق بونجه - زغال سنگ - ارد گندم
کنسانتره - عرق بونجه - زغال سنگ - ارد گندم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/06
14:58 ب.ظ
15000 کیلوگرم  غذای کنسانتره مولدین کپور معمولی
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
جو خوراک دام فاقد بسته بندی تنی
جو خوراک دام فاقد بسته بندی تنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:07 ب.ظ
40000 کیلو گرم غذای کنسانتره  بچه ماهی کپور معمولی
خوزستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
علوفه حیوانات یونجه 30 تن
علوفه حیوانات یونجه 30 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:48 ق.ظ
علوفه حیوانات - یونجه 30 تن
علوفه حیوانات - یونجه 30 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:42 ب.ظ
غذای پودری  بچه ماهی SFC و غذای  مولد کپور
غذای پودری بچه ماهی SFC و غذای مولد کپور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:20 ب.ظ
2000 کیلوگرم غذای اکسترود کپور ماهیان با پروئین 35 درصد
خوزستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:39 ب.ظ
مقدار 25 تن  سیلو ذرت  درجه یک
مقدار 25 تن سیلو ذرت درجه یک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
بلوک خوراک دام
بلوک خوراک دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/26 تاریخ گذشته