1398/09/16
14:43 ب.ظ
پوشال خشک برای بستر اسب 5 تن
پوشال خشک برای بستر اسب 5 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
یونجه خشک 20 تن
یونجه خشک 20 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
یونجه پرسی درجه یک تحویل در سایت
یونجه پرسی درجه یک تحویل در سایت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/11
12:21 ب.ظ
یونجه پرسی درجه 1 تحویل در سایت
یونجه پرسی درجه 1 تحویل در سایت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/06
10:00 ق.ظ
یونچه خشک 20تن
یونچه خشک 20تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/5 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
پوشال خشک 5 تن
پوشال خشک 5 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/02
12:31 ب.ظ
پوشال حیوانات
پوشال حیوانات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
12:47 ب.ظ
یونجه خشک 20 تن - پوشال خشک
یونجه خشک 20 تن - پوشال خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/20
11:01 ق.ظ
یونجه خشک
یونجه خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
18:14 ب.ظ
کاه
کاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/8/19 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
یونجه
یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/13
11:27 ق.ظ
ذرت درجه 1 برزیلی
ذرت درجه 1 برزیلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/8/13 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
خوراک موش ازمایشگاهی از شرکت بهپرور
خوراک موش ازمایشگاهی از شرکت بهپرور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/13 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
خوراک موش و خرگوش
خوراک موش و خرگوش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
11:55 ق.ظ
خوراک ترکیبی اکسترود ماهی خاویاری پاکت
خوراک ترکیبی اکسترود ماهی خاویاری پاکت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
10:40 ق.ظ
ذرت علوفه ای 100 تن - گندم 6 تن
ذرت علوفه ای 100 تن - گندم 6 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/07/24
18:35 ب.ظ
ذرت دانه ای جهت گاوداری
ذرت دانه ای جهت گاوداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/7/24 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
خرید نهاده های
خرید نهاده های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/18
13:25 ب.ظ
کاه گندم خرد شده به مقدار 50000 کیلو گرم
کاه گندم خرد شده به مقدار 50000 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/7/18 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
یونجه خشک شده 30000کیلوگرم
یونجه خشک شده 30000کیلوگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/17
12:31 ب.ظ
خرید غذای ماهی خاویاری و تن و بچه ماهی خاویاری و شاه میکو و زیینتی کوی و گلدفیش
سيستان و بلوچستان 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/11
13:41 ب.ظ
کاه گندم خردشده 50 تن
کاه گندم خردشده 50 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/7/11 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
سیلوی ذرت به مقدارر 40000 کیلو گرم
سیلوی ذرت به مقدارر 40000 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/7/11 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
کاه شبدر خرد شده 3820 کیلورگرم
کاه شبدر خرد شده 3820 کیلورگرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/7/11 تاریخ گذشته
1398/07/10
12:24 ب.ظ
خرید غذای ماهی- مواد خاویار2 تن- بچه ماهی خاویاری - غذای مخصوص شاه میگو - غذای ماهی زینتیکوی
سيستان و بلوچستان 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/07
13:00 ب.ظ
خرید دان مورد نیاز واحد 2500 قطعه ای مرغ گوشتی
خرید دان مورد نیاز واحد 2500 قطعه ای مرغ گوشتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/06
12:48 ب.ظ
خرید غذای ماهی شامل مولد خاویاری - بچه ماهی خاویاری -غذای مخصوص شاه میگو - غذای ماهی زینتی
سيستان و بلوچستان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/06/20
19:00 ب.ظ
خوراک گاوشیری 15000 کیلو
خوراک گاوشیری 15000 کیلو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/6/20 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
یونجه خشک شده 30 تن
یونجه خشک شده 30 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/14
14:56 ب.ظ
خوراک دام
خوراک دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/14 تاریخ گذشته
1398/06/13
10:17 ق.ظ
خوراک دام
خوراک دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/6/13 تاریخ گذشته
1398/06/10
12:49 ب.ظ
پرس یونجه درجه 1 - 15 تن و جو 3 تن
پرس یونجه درجه 1 - 15 تن و جو 3 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/07
18:33 ب.ظ
جو علوفه ای خوراک دام 22 تن
جو علوفه ای خوراک دام 22 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/06/06
14:26 ب.ظ
خرید یونچه دیم همدانی
خرید یونچه دیم همدانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/06/05
15:38 ب.ظ
خرید جو علوفه ای خوراک دام  22000 کیلو گرم  در بسته بندی  50 کیلویی
زنجان 1398/6/5 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
خرید 70 تن  یونجه علوفه ای برای مراتع حاشیه
خرید 70 تن یونجه علوفه ای برای مراتع حاشیه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/6/5 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
خرید 70 تن تفاله خشک چغندر در
خرید 70 تن تفاله خشک چغندر در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/06/04
19:20 ب.ظ
ده تن پرس یونجه درجه یک و سه تن جو درجه یک
ده تن پرس یونجه درجه یک و سه تن جو درجه یک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/06/03
10:13 ق.ظ
یونجه پرسی 20 تن
یونجه پرسی 20 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/06/02
13:33 ب.ظ
خرید غذای مولد کپور معمولی به مقدار 2000 کیلو گرم  معادل دو تن
سيستان و بلوچستان 1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/28
19:14 ب.ظ
جو ذرت کنجاله سویا سبوس و مکمل
جو ذرت کنجاله سویا سبوس و مکمل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/26
10:57 ق.ظ
خرید جو علوفه ای 80 تن
خرید جو علوفه ای 80 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:47 ب.ظ
تهیه تامین نهاده و خوراک دام
تهیه تامین نهاده و خوراک دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
غذای خشک سگ کروکت مارک بوش اکتیو 15 کیلویی
غذای خشک سگ کروکت مارک بوش اکتیو 15 کیلویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
18:31 ب.ظ
یونجه چین دوم خشک پرس شده درجه یک
یونجه چین دوم خشک پرس شده درجه یک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/22 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
خوراک موش و خرگوش
خوراک موش و خرگوش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/16
14:13 ب.ظ
جو5 تن- درت دانه ای 2 تن - کاه کوبیده 10 تن- سبوس  گندم  سه تن - یوتچه سه تن سویا2 تن
مركزي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:32 ب.ظ
یونجه خشک 50 تن
یونجه خشک 50 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:29 ب.ظ
یونجه پرسی 40 تن
یونجه پرسی 40 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:40 ب.ظ
یونجه پرسی 40 تن
یونجه پرسی 40 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/6 تاریخ گذشته