1398/05/30
11:28 ق.ظ
سم دیمتوات
سم دیمتوات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
19:41 ب.ظ
2000 لیتر سم دلتامترین
2000 لیتر سم دلتامترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
19:05 ب.ظ
پروتئین هیدرولیزات جهت طعمه پاشی
پروتئین هیدرولیزات جهت طعمه پاشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
خرید سموم مودر نیاز راه اهن
خرید سموم مودر نیاز راه اهن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
قرص فسفید الومینیوم المانی
قرص فسفید الومینیوم المانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/22
12:38 ب.ظ
100 لیتر سم مایستر پاور
100 لیتر سم مایستر پاور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
70 لیتر سم دورسیان طلایی
70 لیتر سم دورسیان طلایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:53 ب.ظ
پروتئین هیدرولیزات جهت طعمه پاشی
پروتئین هیدرولیزات جهت طعمه پاشی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
تهیه حمل و ریختن خاک نباتی و کود حیوانی
تهیه حمل و ریختن خاک نباتی و کود حیوانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/15
14:21 ب.ظ
نایلون سه لایه- دیازینون دامی- کاده پایه دفع افات- بذر خیار- دورسبان
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:00 ب.ظ
خرید برچسب زنبور عسل بر روی کندوهای زنبور عسل چسپانده
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
درخواست سم جهت دفع موریانه موزه ملی ایران
درخواست سم جهت دفع موریانه موزه ملی ایران... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
15:06 ب.ظ
خرید 12000 لیتر کود مایع
خرید 12000 لیتر کود مایع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
11:36 ق.ظ
خرید مقدار 2004 لیتر سم کاربوکسین تیرام
خرید مقدار 2004 لیتر سم کاربوکسین تیرام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:46 ب.ظ
خرید 2004 لیتر سم کاربوکسین تیرام
خرید 2004 لیتر سم کاربوکسین تیرام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:33 ب.ظ
ماسه بادی و کود حیوانی
ماسه بادی و کود حیوانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:45 ق.ظ
خرید سم دلتا مترین به میزان 1330 لیتر
خرید سم دلتا مترین به میزان 1330 لیتر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
15:07 ب.ظ
خرید مقدار 2000 لیتر سم کاربوکسین تیرام
خرید مقدار 2000 لیتر سم کاربوکسین تیرام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
14:23 ب.ظ
خرید سم علف کش رانداب
خرید سم علف کش رانداب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:25 ب.ظ
خرید 22 بشکه 4.4 تن سم ذلتامترین ULV 1.25%
خرید 22 بشکه 4.4 تن سم ذلتامترین ULV 1.25%... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
13:10 ب.ظ
سم دلتامترین
سم دلتامترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:41 ب.ظ
21:27 ب.ظ
برنامه پایش باقیمانده افت کش ها و محصولات کشاورزی کشور
کرمانشاه 1398/4/26 تاریخ گذشته
16:50 ب.ظ
تامین دلتامترین 1.25 ٌ%
تامین دلتامترین 1.25 ٌ%... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
سم
سم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
20:07 ب.ظ
سم فایکام
سم فایکام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/4/25 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
دلتامترین 1/25 درصد ilv افت کش بشکه
دلتامترین 1/25 درصد ilv افت کش بشکه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
13:16 ب.ظ
دلتامترین 1/25 درصد ULV افت کش بشکه
دلتامترین 1/25 درصد ULV افت کش بشکه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/23
14:53 ب.ظ
سم دلتا مترین
سم دلتا مترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/20
13:09 ب.ظ
خرید4000 لیتر سم سایپرومترین
خرید4000 لیتر سم سایپرومترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/4/20 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
کود کامل قابل حل در اب
کود کامل قابل حل در اب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
17:08 ب.ظ
خرید فرمون های افات زیتون
خرید فرمون های افات زیتون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:38 ق.ظ
100 کیسه 50 کیلویی اوره
100 کیسه 50 کیلویی اوره... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
14:00 ب.ظ
تبوکونازول قارچ کش
تبوکونازول قارچ کش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/15
15:31 ب.ظ
تامین دلروس
تامین دلروس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
تامین دلتامترین
تامین دلتامترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:12 ب.ظ
زینگ فسفید افت کش پودری
زینگ فسفید افت کش پودری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/10
14:54 ب.ظ
مایع پاکننده چند منظوره - تله سراتراپ جایانت جنس پلاستیکی
کرمان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/07
08:53 ق.ظ
کود مایکوریزا 500 کیلو - کود کامل 200 کیلو - سم دیازینون 100 لیتر
خراسان شمالي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/06
16:42 ب.ظ
خرید عوامل کنترل بیولوژیک افات در مزارع استان
همدان 1398/4/6 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
سولفات سدیم
سولفات سدیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/4/6 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
تامین 7000 لیتر حشره  دلتامترین با فرمالاسیون
تامین 7000 لیتر حشره دلتامترین با فرمالاسیون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
19:01 ب.ظ
کود ارگانیگ کرانوله گوگرد 15 درصد
کود ارگانیگ کرانوله گوگرد 15 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/5 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
کود ارگانیک گوگرد گرانوله 15 درصد
کود ارگانیک گوگرد گرانوله 15 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/4/5 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
کود
کود... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1398/4/5 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
تهیه کود گوگرد گرانول الی 6150 کیلو گرم جهت تغذیه سبزی صیفی
خوزستان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
20:01 ب.ظ
خرید کود گرانوله حاوی حداقل سه عنصر روی - منیزیوم و ماکرو پتاسیم
گيلان 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
11:09 ق.ظ
انتن بادی ویروس
انتن بادی ویروس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
10:28 ق.ظ
خرید عوامل مفید واجرای عملیات رها سازی عوامل بیولوژیک در شهرستان
خراسان شمالي 1398/4/2 تاریخ گذشته