1397/08/29
10:21 ق.ظ
زینک فسفید پودری 133kg
زینک فسفید پودری 133kg... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/29 مهلت دار
10:21 ق.ظ
2750 کیلوگرم کود زیستی مایکوروت
2750 کیلوگرم کود زیستی مایکوروت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/29 مهلت دار
10:19 ق.ظ
2667 کیلو گرم پلاستیک مالچ سیاه +2625 کیلو گرم
2667 کیلو گرم پلاستیک مالچ سیاه +2625 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/29 مهلت دار
1397/08/28
13:04 ب.ظ
سم مالاتیون 4200 لیتر
سم مالاتیون 4200 لیتر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
سم مالاتیون 4200 لیتر
سم مالاتیون 4200 لیتر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:51 ب.ظ
کود امونیوم سولفات 164 کیسه
کود امونیوم سولفات 164 کیسه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
37 قلم کالای کشاورزی شامل: هیومکس - اوره فسفات و...
سمنان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
سم ضد عفونی کننده کاربوکسین تیرام WP75% در بسته
مازندران 1397/8/27 مهلت دار
11:35 ق.ظ
5000kg کود زیستی مایکوروت
5000kg کود زیستی مایکوروت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
100 لیتر قارچ کش فالکن
100 لیتر قارچ کش فالکن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
حشره کش غیر شمیایی
حشره کش غیر شمیایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
کود شیمیایی اوره 250 کیسه
کود شیمیایی اوره 250 کیسه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:00 ب.ظ
خرید سم مالاتیون - سم دلتا مترین و سم فسفر دوزنگ
قزوين 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
پروتئین هیدرولیزات 30 درصد
پروتئین هیدرولیزات 30 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
کود شیمیایی اوره 250 کیسه پنجاه کیلوئی
کود شیمیایی اوره 250 کیسه پنجاه کیلوئی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
سموم کشاورزی شامل : طعمه حلزون ضد اب 50 کیلو گرم - پودر سوین
تهران 1397/8/26 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
خرید سم نماتدکش متان سدیم 32.7درصد
خرید سم نماتدکش متان سدیم 32.7درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/8/26 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
400 لیتر کود هیومیک اسید مایع - 300 لیتر کود کامل گروپاد مایع
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
قرص جاذب فرمون پروانه مینوز گوجه فرنگی ساشه الومینیومی 1 عددی نام تجارتی
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
کود بیلوژیکی جامد کیسه 10 کیلو گرم
کود بیلوژیکی جامد کیسه 10 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
سم نیکوسولفورن علف کش بطری لیتری کشور
سم نیکوسولفورن علف کش بطری لیتری کشور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:44 ب.ظ
تنسیوفیکس b8426
تنسیوفیکس b8426... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
تنسیو فیکس B7438نوع بسته بندی بشکه 20 کیلو گرم فاقد تجارتی
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
سم سایپرمترین 10 درصد
سم سایپرمترین 10 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
فلومترین داروی دامی 1درصد نیم لیتری
فلومترین داروی دامی 1درصد نیم لیتری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
خرید کود شیمیایی اوره به مقدار 1000 کیلو گرم کود شیمیایی فسفات
سيستان و بلوچستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
خرید محصولات شیمیایی شامل فرمون مگس زیتون 1000عدد- فرمون مگس میوه
گيلان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:16 ب.ظ
سم مالاتیون 100 لیتر - پروتئین هیدرولیزات 300 لیتر
يزد 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
خرید سم کلرور مس 99/5 درصد
خرید سم کلرور مس 99/5 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/23 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
خرید محصولات کشاورزی کود شیمیائی وسم
خرید محصولات کشاورزی کود شیمیائی وسم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
سم فسفر دوزنگ با فرمولاسیون 80 درصد P به مقدار 3 تن تحویل در
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
خرید حشره کش مالاتیون EC
خرید حشره کش مالاتیون EC... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:35 ب.ظ
خرید کود حیوانی
خرید کود حیوانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
خاک کشاورزی
خاک کشاورزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
سم پروپتامفوس بسته بندی بطری پلی اتیلنی یک لیتری
قم 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
خرید سم سایپرمترین
خرید سم سایپرمترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
خرید سم فلومترین
خرید سم فلومترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
کود امونیوم سولفات 164 کیسه
کود امونیوم سولفات 164 کیسه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
سم ساشه فستوکسین- سم سایپر مترین- سم دروسبان
سم ساشه فستوکسین- سم سایپر مترین- سم دروسبان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
سم فسفر دوزنگ 500 کیلو هندی
سم فسفر دوزنگ 500 کیلو هندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
خرید شکر سفید و داروی ضد کنه
خرید شکر سفید و داروی ضد کنه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:50 ب.ظ
استاندارد سموم کلره غلظت 1000 میلی گرم بر لیتر
فارس 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
کود امونیوم سولفات تعداد 164 کیسه
کود امونیوم سولفات تعداد 164 کیسه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
خرید پروتئین هیدرولیزات 30 درصد
خرید پروتئین هیدرولیزات 30 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
خرید سموم
خرید سموم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
500 لیتر کود هیومیک اسید مایع - 150 لیتر قولواین پتاسیک
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
مواد شیمیایی و غیر شیمیایی و تجهیزات ردیابی افات قرنطینه ای
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
انواع فرمون و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی
انواع فرمون و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
تامین سم فنیتریتیون ناتیوو و دسیس
تامین سم فنیتریتیون ناتیوو و دسیس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
فرمون -پروتئین هیدرولیزات و سطل
فرمون -پروتئین هیدرولیزات و سطل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/21 تاریخ گذشته