1398/09/13
19:51 ب.ظ
خرید کود گرانوله 5 تن
خرید کود گرانوله 5 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
خرید کود کامل NPK اسید هیومیک ضد استرس صابون پالیزین روغن ولک
خراسان جنوبي 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/11
12:56 ب.ظ
کود اوره
کود اوره... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
19:51 ب.ظ
400 تن کود مرغی
400 تن کود مرغی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
کود حیوانی گاو- پوسیده خشک
کود حیوانی گاو- پوسیده خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
خرید کوکوپیت لیبل دار و پرلیت
خرید کوکوپیت لیبل دار و پرلیت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
خاک نباتی - کودحیوانی - نهال ترون - نهال زرشک
خاک نباتی - کودحیوانی - نهال ترون - نهال زرشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:09 ب.ظ
انواع قرص سراتینکس
انواع قرص سراتینکس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اصفهان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:36 ب.ظ
اماده سازی طمعه مسموم جهت مبازره با جوندگان
اماده سازی طمعه مسموم جهت مبازره با جوندگان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/03
11:31 ق.ظ
خرید مایع سراتراپ 300 لیتر سراتینکس 150 کیلو گرم
کرمان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:48 ب.ظ
کود گوسفندی
کود گوسفندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
18:51 ب.ظ
فرمون مگس میوه نر و ماده وفرمون جلب کننده نر و ماده و تله مکفیل
مازندران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
14:32 ب.ظ
محصولات شیمیایی
محصولات شیمیایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
خرید کود حیوانی 10 سرویس معادل 50 تن مرکز تکثیر
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
19:03 ب.ظ
خرید و تامین مواد غیر شیمیایی جهت ردیابی و مبارزه با افات عمومی
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
کود مرغی
کود مرغی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
کود سوپر فسفات
کود سوپر فسفات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
کود پتاس
کود پتاس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/8/23 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
740 لیتر سم مالاتیون - 310 کیلومتر سم فسفردوزنگ
740 لیتر سم مالاتیون - 310 کیلومتر سم فسفردوزنگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
13:11 ب.ظ
فروش 40 تن کود گوسفندی در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کرمانی
کرمان 1398/8/22 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
کود ورمی کمپوست 20 تن
کود ورمی کمپوست 20 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
12:11 ب.ظ
خرید کود محرک زیستی  ویزه گندم 735 لیتر و کود بارور فسفاته0.5 لیتری
کرمان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/19
13:25 ب.ظ
خرید انواع فرمون با تله
خرید انواع فرمون با تله... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
12:15 ب.ظ
کمپوست قارچ دکمه ایی 27% 200 بک  40*60
کمپوست قارچ دکمه ایی 27% 200 بک 40*60... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/8/18 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
خرید تعداد 2610 ساشه
خرید تعداد 2610 ساشه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/16
11:49 ق.ظ
خرید انواع فرمون
خرید انواع فرمون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/8/16 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
سم ضدعفونی راکسیل دو منظوره مایع
سم ضدعفونی راکسیل دو منظوره مایع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/8/16 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:28 ب.ظ
خرید نهاده های کشاورزی
خرید نهاده های کشاورزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/8/14 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
خرید انواع فرمون
خرید انواع فرمون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:15 ب.ظ
خرید سم ساشه فستوکسین upl
خرید سم ساشه فستوکسین upl... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1398/8/13 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
کود حیوانی گاو - پوسیده خشک
کود حیوانی گاو - پوسیده خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/8/13 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
الومینیوم فسفید پودر لفاف ال.مینیومی تک ساشه ای 34 گرم
اصفهان 1398/8/13 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
خرید نهاده های کشاورزی
خرید نهاده های کشاورزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
18:54 ب.ظ
خرید حدودا  6000  ساشه سم فستوکسین پودری
خرید حدودا 6000 ساشه سم فستوکسین پودری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/8/12 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
خرید کودحیوانی
خرید کودحیوانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
19:15 ب.ظ
کود حیوانی پوسیده خشک
کود حیوانی پوسیده خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
قارچکش کویر نوردوکس فرمولاسیون
قارچکش کویر نوردوکس فرمولاسیون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/06
19:16 ب.ظ
خرید مواد شیمیایی و غیر شیمیایی مورد تایید
خرید مواد شیمیایی و غیر شیمیایی مورد تایید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
14:43 ب.ظ
سم علف کش چند جزئی
سم علف کش چند جزئی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/07/29
14:42 ب.ظ
سم علف کش
سم علف کش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/24
18:32 ب.ظ
سم علف کش
سم علف کش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
کود حیوانی گاو
کود حیوانی گاو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
19:53 ب.ظ
ساشه
ساشه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/7/22 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
ساشه و مالانیون و کلرپریفوس
ساشه و مالانیون و کلرپریفوس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1398/7/22 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
قرص فسفید الومینیوم المانی 50 باکس 380 عددی
قرص فسفید الومینیوم المانی 50 باکس 380 عددی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1398/7/22 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
کود اوره 55000 جهت کاشت غلات واقع در
کود اوره 55000 جهت کاشت غلات واقع در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/16
19:06 ب.ظ
خرید ساشه
خرید ساشه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/7/16 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
خرید 500 لیتر سم کارپوکسین
خرید 500 لیتر سم کارپوکسین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/7/16 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
خرید 150 تن کود مرغی سالنی گوشتی
خرید 150 تن کود مرغی سالنی گوشتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1398/7/16 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
سولفات پتاسیم 5000 کیلو گرم - سوپر فسفات ترییل 5000 کیلو گرم
مازندران 1398/7/16 تاریخ گذشته