1397/10/30
12:23 ب.ظ
سم فایکام سم ایگون سم دلتامترین سم سیمپراتور سم سولفات جونده کش
خراسان شمالي 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
20:22 ب.ظ
کود اوره پتروشیمی 46 درصد 50 کیلویی 100 کیسه
کود اوره پتروشیمی 46 درصد 50 کیلویی 100 کیسه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:43 ق.ظ
کود حیوانی فاقد بسته بندی تنی
کود حیوانی فاقد بسته بندی تنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:44 ب.ظ
کود حیوانی فاقد بسته بندی تنی
کود حیوانی فاقد بسته بندی تنی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
13:58 ب.ظ
کود پاک گاو امسالی در
کود پاک گاو امسالی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
11:34 ق.ظ
کالا شامل : مکمل کود اسید هیومیک گالن - کود بذرمالی الی روی بطری - کود سولوپتاس
خراسان جنوبي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/20
18:45 ب.ظ
خرید سم حشره کش و علف کش مایع
خرید سم حشره کش و علف کش مایع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
20:46 ب.ظ
حفر کانال و خرید خاک زراعی
حفر کانال و خرید خاک زراعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/19 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
سم گلایفوزیت و پاراکوات ویژه
سم گلایفوزیت و پاراکوات ویژه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:29 ب.ظ
روان سازی کود سوپر فسفات تریپل
روان سازی کود سوپر فسفات تریپل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/10/16 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
کود اوره فسفات پودر کیسه 25 کیلو گرم
کود اوره فسفات پودر کیسه 25 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
12:38 ب.ظ
ساشه سم فستوکسین 56 درصد
ساشه سم فستوکسین 56 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
کود هیومیک اسید
کود هیومیک اسید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:03 ب.ظ
سم ایمیداکلروپراید حشره کش- کلوپیرالید علف کش-گیاه
سمنان 1397/10/12 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
کیت انتی بادی ویروس
کیت انتی بادی ویروس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/12 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
کیت انتی بادی iggعلیه ویروس hsvمقدار 96 تست نوع بسته بندی
خراسان رضوي 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:37 ب.ظ
کیت انتی باد iggعلیه ویروسhsv مقدار 96 تست نوع بسته بندی
خراسان رضوي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
12:56 ب.ظ
ساشه سم فستوکسین
ساشه سم فستوکسین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان شرقي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
13:20 ب.ظ
خرید 2000 لیتر سم سای هالوترین 5 درصد
خرید 2000 لیتر سم سای هالوترین 5 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1397/10/9 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
خرید فرمونهای پیش اگاهی افات کلیدی محصولات کشاورزی استان
قزوين 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
14:18 ب.ظ
روان سازی کود سوپر فسفات تریپل
روان سازی کود سوپر فسفات تریپل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:23 ب.ظ
کود الی گرانوله دارای شماره ثبت
کود الی گرانوله دارای شماره ثبت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:32 ق.ظ
کود اوره فسفات
کود اوره فسفات... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
12:38 ب.ظ
خرید اقلام شامل :قرص جاذب فرمون کرم خراط خلوص 30 درصد -ماده پایه دفع افات نوع ماده اولیه
قزوين 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:05 ب.ظ
کود الی گرانوله ادال
کود الی گرانوله ادال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/10/3 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
3 بشکه سم ساشه فستوکسین جهت ضد عفونی کردن نهاده های دامی و مبارزه با افات انباری
لرستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:42 ب.ظ
تعداد 3 بشکه سم ساشه فستوکسین جهت ضدعفونی نهاده های دامی
لرستان 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
12:06 ب.ظ
سم
سم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/1 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
خرید کود و سم و بذر در 13 ردیف
خرید کود و سم و بذر در 13 ردیف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
09:25 ق.ظ
کود شیمیایی
کود شیمیایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
15:06 ب.ظ
خرید سم نیم لیتری سایپر میترین
خرید سم نیم لیتری سایپر میترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
خرید 135 کیسه 50 کیلویی کود سولفات پتاسیم
خرید 135 کیسه 50 کیلویی کود سولفات پتاسیم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/9/28 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
خرید بذر نخود-بذر خربزه-بذر هندوانه-بذر تره -کود اوره فسفات معدنی
خراسان رضوي 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/26
14:21 ب.ظ
انجام عملیات کنترل و مبارزه با افت و بیماریهای گیاهی
خراسان رضوي 1397/9/26 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
5 تن کود اوره 3 تن کود فسفاته
5 تن کود اوره 3 تن کود فسفاته... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/26 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
کود شیمیایی اوره و فسفاته
کود شیمیایی اوره و فسفاته... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
10:27 ق.ظ
سم چند جزئی علف کش- سم نیکوسولفورن- واکسن تب - سایبرمترین سم - اکسی تتراسایکلین
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/25 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
تریکودرما مارزیاتوم تریانوم پی
تریکودرما مارزیاتوم تریانوم پی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:17 ب.ظ
فیپرونیل سم حشره کش گیاهی 0/20% G سطل پلاستیکی
فیپرونیل سم حشره کش گیاهی 0/20% G سطل پلاستیکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/9/24 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
خرید عوامل بیولوژیک
خرید عوامل بیولوژیک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:05 ب.ظ
فیپرونیل سم حشره کش گیااهی 0/2%G سلطل پلاستیکی  10 کیلو گرم نام تجارتی
قزوين 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
کود اوره فسفات کشاورزی نوع بسته بندی کیسه 25 کیلو گرم
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
کلوکوئینتوست مکسیل محافظ علف کش پودر 95 درصد
کلوکوئینتوست مکسیل محافظ علف کش پودر 95 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:05 ب.ظ
سم فلومترین 1 درصد
سم فلومترین 1 درصد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
سم فلومترین
سم فلومترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
سم دلتا مترین
سم دلتا مترین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
اقلام شامل : نازل دوبل کاربرد دستگاه سمپاش بادله - ماده پایه دفع افات
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
زینک فسفید موش کش شکل پودر قوطی 1 کیلو گرم
زینک فسفید موش کش شکل پودر قوطی 1 کیلو گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
مالاتیون امولسیون حشره کش 57% نوع بسته بندی بطری
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
اقلام شامل : روغن نباتی مایع سویا- سم چند جزئی علف کش - لباس کار یک تکه سازی بزرگ
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته