1398/09/06
10:52 ق.ظ
شیر فلکه پی ان 10 چدنی 200 م م
اردبيل 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
خرید لوله پلی اتیلن  250 فشار PE100 10 مورد نیاز
خراسان جنوبي 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
لوله پلی اتیلن
گلستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/21
15:09 ب.ظ
خرید 45000 متر نوار تیپ 20 سانت پلاکدار
کرمان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/07/21
20:08 ب.ظ
خرید تجهیزات ابیاری تحت فشار فضا سبز شهری
سمنان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/14
11:10 ق.ظ
خرید ابپاش 3 نازله مجتمع
خراسان رضوي 1398/7/14 تاریخ گذشته
1398/07/10
16:29 ب.ظ
لوازم ابیاری تحت فشار
آذربايجان غربي 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/07
14:28 ب.ظ
1398/06/30
11:16 ق.ظ
تجهیزات جهت ابیاری تحت فشار
کرمانشاه 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/27
14:13 ب.ظ
تجهیزات جهت ابیاری تحت فشار
کرمانشاه 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/25
14:26 ب.ظ
نوار تیپ 16/5 م م
فارس 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/05/28
15:13 ب.ظ
خرید نوار تیپ
مركزي 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/12
13:58 ب.ظ
رایزر ابیاری چمن مارک هانتر شماره 3
کرمانشاه 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
13:46 ب.ظ
خرید هانتر و پی جی
خراسان رضوي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:10 ب.ظ
تیپ پلاک دار 16 م م 200 میکرون
خراسان رضوي 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:28 ب.ظ
تیپ پلاک دار 16 میلی متر 200 میکرون با فاصله روزنه 30 سانتی متر
خراسان رضوي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/11
15:23 ب.ظ
خرید نوار تیپ ابیاری فیلتردار 2 سوراخه
آذربايجان غربي 1398/4/11 تاریخ گذشته
15:19 ب.ظ
15:15 ب.ظ
لوله نوار تیپ 175 میکرون
آذربايجان غربي 1398/4/11 تاریخ گذشته
15:13 ب.ظ
لوله نوار تیپ پلاکدار 20 سانتی با ضخامت حدود 200 میکرون
آذربايجان غربي 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
12:52 ب.ظ
1398/04/06
15:38 ب.ظ
لوازم ابیاری تحت فشار روستای
آذربايجان غربي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/04
20:20 ب.ظ
نوار تیپ 22 م م با پلاک 20 سانتی
البرز 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/02
15:31 ب.ظ
لوازم ابیاری تحت فشار روستای
آذربايجان غربي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/30
18:33 ب.ظ
نوار تیپ 22 میلیمتر با پلاک 20 سانتیمتری 200 کرون
البرز 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/27
20:15 ب.ظ
سیستم ابیاری قطره ای
فارس 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/23
13:48 ب.ظ
نوار تیپ20 سانتی متر پلاک دار  با قطر جدار200 میکرون
کردستان 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/22
18:24 ب.ظ
نوار تیپ درزدار
البرز 1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/21
13:53 ب.ظ
نوار تیپ 10 سانتی زیپدار قطر 200 میکرون
کردستان 1398/3/21 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
نوار تیپ 20 سانتی متر پلاک دار با قطر جدار 200 میکرون
کردستان 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/18
18:08 ب.ظ
خرید کالا و تجهیزات برای طرح ابیاری سازمان
کرمان 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/12
18:55 ب.ظ
خرید تجهیزات پروژه اب شرب
تهران 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/11
19:39 ب.ظ
نوار تیپ درز دار
البرز 1398/3/11 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
بوم ابیاری گلخانه
آذربايجان غربي 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/08
18:55 ب.ظ
1398/03/07
14:43 ب.ظ
نوار تیپ درزدار
البرز 1398/3/7 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
نوار تیپ ابیاری
زنجان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/01
19:51 ب.ظ
نوار تیپ ابیاری قطره ای
آذربايجان غربي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:15 ب.ظ
دستگاه مه پاش جهت سمپاشی شبکه فاضلاب
بوشهر 1398/2/28 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
خرید لوازم ابیاری قطره ای در شهرکها ونواحی
گلستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/22
07:52 ق.ظ
سر نازل درپیر ابیاری قطره ای
خراسان شمالي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/16
19:37 ب.ظ
نوار تیپ ابیاری و غیره
زنجان 1398/2/16 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
آبپاش اسپریر مخصوص دستگاه آبیاری بارانی سنترپیوت
زنجان 1398/2/16 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
07:50 ق.ظ