1397/07/23
09:52 ق.ظ
سالن برای برگزاری نشست هم اندیشی تبیین استاد توسعه
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:48 ب.ظ
اجاره سالن مجهز به سیستم صوتی جهت سخنرانی و پذرایی نهار
البرز 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/16
19:21 ب.ظ
اجاره هتل برای کنفرانس زیرساختها
آذربايجان غربي 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
14:04 ب.ظ
اجاره ساختمان به مساحت 382 متر مربع جهت کاربری درمانی و دفتری
مركزي 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/11
13:44 ب.ظ
اجاره دو واحد ساختمان اداری
خراسان شمالي 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/08
13:58 ب.ظ
اجاره محل چاپ و تکثیر بیمارستان
کرمانشاه 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/03
14:38 ب.ظ
اجاره دو واحد ساختمان اداری یک بنا
خراسان شمالي 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/25
22:00 ب.ظ
فضای مناسب جهت برگزاری دوره های اموزشی کارکنان دولت و اسکان انان
تهران 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/20
11:22 ق.ظ
فضای مناسب جهت برگزاری دوره های
تهران 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/17
14:46 ب.ظ
اجاره دو واحد ساختمان اداری
خراسان شمالي 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/05/09
10:19 ق.ظ
1397/03/09
13:25 ب.ظ
اجاره محل جهت انبار
اجاره محل جهت انبار... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/3/9 تاریخ گذشته