1398/01/29
12:26 ب.ظ
اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی در راههای استان
خراسان رضوي 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
16:25 ب.ظ
ایمن سازی حاشیه مدارس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
گشت راهداری راههای اصلی و روستایی
خوزستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
13:08 ب.ظ
1398/01/26
19:48 ب.ظ
اجرای باکس بتنی دوران محور
گيلان 1398/1/26 مهلت دار
19:24 ب.ظ
نگهداری تعمیرات و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر
چهارمحال بختياري 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
گشت ایمنی راه و حریم در حوزه راه های استحفاظی اصلی و روستایی
خوزستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:09 ب.ظ
اجرای باکس بتنی راه معاف
گيلان 1398/1/25 مهلت دار
19:06 ب.ظ
اجرای باکس بتنی چمن
گيلان 1398/1/25 مهلت دار
18:23 ب.ظ
تعمیرات اساسی جزئی نگهداری و بازسازی
کردستان 1398/1/25 مهلت دار
16:02 ب.ظ
تهیه و نصب علائم ایمنی راهها
مازندران 1398/1/25 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
بازدید و بازرسی پلها و ابنیه فنی وسطح استان
خوزستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
13:55 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری تابلوهای ترافیک نمای
سمنان 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
گشت ایمنی راه و حریم حوزه های اصلی و روستایی
خوزستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:59 ب.ظ
اجرای سرعتگیر پلاستیکی در شهرکهای صنعتی شماره
کرمان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
10:04 ق.ظ
گشت ایمنی راه و حریم اداره راهداری
خوزستان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/18
13:39 ب.ظ
تهیه و نصب علائم ایمنی راهها
مازندران 1398/1/18 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
نصب علایم ایمنی مخورهای روستایی
خوزستان 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
12:25 ب.ظ
گشت راهداری راه و حریم راهداری اصلی و روستایی رامهرمز
خوزستان 1398/1/17 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
نصب و نگهداری تابلو و علائم شهری روستایی
کردستان 1398/1/17 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
نصب و نگهداری تابلو و علائم شهری روستایی -
کردستان 1398/1/17 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
عملیات راهداری
عملیات راهداری... راه و ترابری
خراسان شمالي 1398/1/17 تاریخ گذشته
1398/01/05
17:52 ب.ظ
گشت راهداری راه های اصلی و روستایی حوزه
خوزستان 1398/1/5 تاریخ گذشته
17:50 ب.ظ
برقراری گشت ایمنی راه و حریم در حوزه راه های استحفاظی
خوزستان 1398/1/5 تاریخ گذشته
17:48 ب.ظ
برقراری گشت ایمنی راه و حریم حوزه راه های اصلی و روستایی
خوزستان 1398/1/5 تاریخ گذشته
17:45 ب.ظ
انجام عملیات اضطراری و راهداری محورهای
خراسان شمالي 1398/1/5 تاریخ گذشته
1397/12/29
10:28 ق.ظ
اجرای باکس بتنی شبله
گيلان 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
08:40 ق.ظ
تهیه و اجرای باکس ودیوار بتنی
خوزستان 1397/12/28 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
تهیه و نصب کالورت فلزی قطر 2 متر
خوزستان 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:42 ب.ظ
ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها
يزد 1397/12/27 تاریخ گذشته
20:18 ب.ظ
نصب علائم ایمنی محورهای روستایی
خوزستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
14:51 ب.ظ
نصب تابلو و علائم
نصب تابلو و علائم... راه و ترابری
يزد 1397/12/26 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
چاله پرکنی محورهای حوزه استحفاظی
خوزستان 1397/12/26 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
نصب تابلو و علائم شهری روستایی
کردستان 1397/12/26 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
نصب تابلو علائم شهری و روستایی
کردستان 1397/12/26 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
نصب تابلو و علائم شهری و
کردستان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
14:54 ب.ظ
اجرای باکس بتنی
اجرای باکس بتنی... راه و ترابری
گيلان 1397/12/25 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
ایمن سازی محور
ایمن سازی محور... راه و ترابری
مازندران 1397/12/25 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
لکه گیری و چاله پرکنی  محورهای روستایی محدوده
خوزستان 1397/12/25 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
نصب تابلو و علائم روستایی محدوده
خوزستان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
15:44 ب.ظ
نصب تجهیزات ترافیکی
کرمانشاه 1397/12/23 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
تهیه و نصب علائم ایمنی اخطاری انتظامی و مسیرنما
مازندران 1397/12/23 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
رنگ امیزی و حمل و نصب گاردریل در محور
قزوين 1397/12/23 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
مرتب سازی و تهیه و نصب کاور و پین اتصالات حفاظ
قزوين 1397/12/23 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
عملیات چاله پرکنی با بتن در راههای استان
قزوين 1397/12/23 تاریخ گذشته
06:24 ق.ظ
ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز محور
خراسان رضوي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/22
13:49 ب.ظ
ایمن سازی و نگهداری راههای تهیه و حمل بیس برای شانه سازی
مازندران 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
20:01 ب.ظ
تهیه و نصب گاردریل د
خراسان رضوي 1397/12/21 تاریخ گذشته
17:30 ب.ظ
تعمیر قرنیز و ارتقای ایمنی نرده
آذربايجان شرقي 1397/12/21 تاریخ گذشته