1397/11/01
21:06 ب.ظ
ایمن سازی محور غرق اباد
مركزي 1397/11/1 مهلت دار
15:13 ب.ظ
نصب باکس  بتنی کیلومتر 1330
کرمان 1397/11/1 مهلت دار
14:04 ب.ظ
تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی
زنجان 1397/11/1 مهلت دار
13:56 ب.ظ
نصب تابلو و علائم در محورهای
خوزستان 1397/11/1 مهلت دار
13:56 ب.ظ
تعمیرات دستک رادیه برید و رفع ابشستگی
خوزستان 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
22:47 ب.ظ
تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی مجتمع خدماتی رفاهی
کرمان 1397/10/30 مهلت دار
18:07 ب.ظ
نصب تابلوهای اطلاعاتی در منطقه یک
اصفهان 1397/10/30 مهلت دار
18:05 ب.ظ
نصب سرعتگیر بازتاب چشم گربه ای و استوانه ایمنی
اردبيل 1397/10/30 مهلت دار
18:04 ب.ظ
تعمیر قرنیز و ارتقا ایمنی نرده ی پلهای استحفاظی
آذربايجان غربي 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
20:12 ب.ظ
خرید نصب و مرمت گاردریل های حوزه استحفاظی به
هرمزگان 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
خرید نصب مرمت گاردریلها
هرمزگان 1397/10/29 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
ایمن سازی و ساماندهی پلیس راه
بوشهر 1397/10/29 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
تهیه و نصب تابلوهای مجتمع های خدماتی رفاهی
بوشهر 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:17 ق.ظ
احداث بهسازی و نگهداری واحدهای راهداری
بوشهر 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
12:40 ب.ظ
احداث بهسازی نگهداری واحدهای راهداری
بوشهر 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:14 ب.ظ
تهیه و نصب تابلو راهنمائی مجتمع های
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
20:13 ب.ظ
تعمیرات گاردریل حوزه استحفاظی شهرستان
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:36 ب.ظ
خرید ونصب و پشتیبانی تابلوهای راهنمای
گلستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
17:57 ب.ظ
عملیات چاله پرکنی با تن در راههای
قزوين 1397/10/25 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
بهسازی و ایمن سازی راههای روستایی
مازندران 1397/10/25 مهلت دار
12:42 ب.ظ
مرمت و تهیه و نصب کاور و پین اتصالات حفاظ بتنی بلوک مفصلی ازادراه
قزوين 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
22:44 ب.ظ
اجرای سرعتگیر اسفالتی حوزه
خوزستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی
آذربايجان غربي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
11:59 ق.ظ
تعمیرات ابنیه فنی
تعمیرات ابنیه فنی... راه و ترابری
خوزستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
13:16 ب.ظ
ایمن سازی محور
ایمن سازی محور... راه و ترابری
مركزي 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:12 ب.ظ
نصب باکس بتنی کیلومتر 1330
کرمان 1397/10/20 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
ایمن سازی محور
ایمن سازی محور... راه و ترابری
مركزي 1397/10/20 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
ارتقا حفاظ میانی راهها و دوربرگردان
مازندران 1397/10/20 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
تهیه و نصب چشم گربه ای نقاط
فارس 1397/10/20 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
تعمیر و مرمت و نگهداری حفاظهای فلزی حوزه استحفاظی شهرستان های
آذربايجان شرقي 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:37 ب.ظ
پروژه نگهداری جاری ابنیه راه های حوزه استحفاظی
مازندران 1397/10/19 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
تامین زیرساختهای معدن اق دربند ( نصب علائم ایمنی )
خراسان رضوي 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
نصب تجهیزات ایمنی سردماغه ها حفاظ ها و ایمن سازی
اصفهان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
12:21 ب.ظ
ارام سازی ترافیک با اجرای خطوط عرضی لرزاننده اکستروژن
خراسان رضوي 1397/10/18 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
امحا خطوط سرد ترافیکی طولی از سطح راه با استفاده
خوزستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
اجرای سرعتگیر اسفالتی محورهای شهرستان
خوزستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
19:05 ب.ظ
ارتقا حفاظ میانی راه ها دوربرگردان
مازندران 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
اجرای باکس های بتنی 2*2
لرستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
نصب علائم  ایمنی و تجهیزات ترافیکی
خوزستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
عملیات راهداری حوزه استحفاظی
خراسان شمالي 1397/10/17 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
حفظ و صیانت از حریم حوزه های استحفاظی استان
البرز 1397/10/17 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
اجرای طرح نظارت و کنترل تردد وسایل نقلیه محورهای مواصلاتی استان
البرز 1397/10/17 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
تعمیر و مرمت گاردریل های اسیب دیده
البرز 1397/10/17 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
نصب علائم ایمنی و تجهیزات ترافیکی
خوزستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:57 ب.ظ
نصب علائم ایمنی و تجهزات ترافیکی
خوزستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
تعمیر 81 متر درز انبساط تعمیرات درز انبساط  پلها با اولویت
کرمان 1397/10/16 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
تعمیر و مرمت گادریل محورهای حوزه استحفاظی
اردبيل 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:33 ب.ظ
ایمن سازی محور
ایمن سازی محور... راه و ترابری
مركزي 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
عملیات چاله پرکنی با بتن در راه های
قزوين 1397/10/15 تاریخ گذشته