1397/08/28
14:50 ب.ظ
عملیات برف روبی و پاکسازی جاده های ایستگاههای
کرمانشاه 1397/8/28 مهلت دار
14:48 ب.ظ
انجام امور نگهداری راههای اصلی فرعی روستایی سطح
کرمان 1397/8/28 مهلت دار
13:47 ب.ظ
تعمیر قرنیز و ارتفاع ایمنی نرده پل های
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
13:39 ب.ظ
اجرای عملیات برف روبی راه اختصاصی
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
13:38 ب.ظ
راهداری زمستانی
راهداری زمستانی... راه و ترابری
قم 1397/8/28 مهلت دار
12:20 ب.ظ
ترانشه برداری
ترانشه برداری... راه و ترابری
بوشهر 1397/8/28 مهلت دار
11:47 ق.ظ
عملیات برفروبی جاده اختصاصی ایستگاه کوه پناه تفرش به مسافت
مركزي 1397/8/28 مهلت دار
10:19 ق.ظ
10:08 ق.ظ
اجرای اسفالت و علائم ترافیکی راه روستایی
خراسان رضوي 1397/8/28 مهلت دار
10:08 ق.ظ
تامین زیرساخت های معدن اق دربند ( نصب علائم ایمنی )
خراسان رضوي 1397/8/28 مهلت دار
09:59 ق.ظ
نگهداری راههای سطحی حوزه استحفاظی
خراسان جنوبي 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
15:04 ب.ظ
برف رویی جاده اختصاصی ایستگاه های
زنجان 1397/8/27 مهلت دار
15:01 ب.ظ
تعمیر بهسازی ارتقاء پشتیبانی گارانتی و ارسال
خوزستان 1397/8/27 مهلت دار
14:05 ب.ظ
تعمیرات ابنیه فنی راههای اصلی فرعی و روستایی بخش
ايلام 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
ایمن سازی و اصلاح تقاطع
ايلام 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
عملیات حفاظت و صیانت از حریم راههای استان
گلستان 1397/8/27 مهلت دار
07:56 ق.ظ
درخواست طرح ساماندهی گردنه دو اب
آذربايجان غربي 1397/8/27 مهلت دار
07:50 ق.ظ
طرح ساماندهی گردنه - جلوگیری از رانش محوری
آذربايجان غربي 1397/8/27 مهلت دار
07:49 ق.ظ
اجرای عملیات برف روبی جاده های برف گیر
آذربايجان غربي 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/26
13:37 ب.ظ
تهیه و نصب حفاظ نرده پل
کرمان 1397/8/26 مهلت دار
13:00 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی 6 ماهه 6 تابلو پیام متغیر
قزوين 1397/8/26 مهلت دار
12:58 ب.ظ
نصب تابلو و علائم اطلاعاتی
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
تعمیرات ابنیه فنی
تعمیرات ابنیه فنی... راه و ترابری
لرستان 1397/8/26 مهلت دار
08:27 ق.ظ
تعمیر و نگهداری گاردریل منطقه 3 استان
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
تعمیر و نگهداری گاردریل منطقه
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:36 ب.ظ
نصب علائم و تجهیزات ایمنی راهها
خراسان جنوبي 1397/8/24 مهلت دار
12:31 ب.ظ
تهیه پایه وئ نصب تابلو اطلاعاتی و اخطاری
مركزي 1397/8/24 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
برف روبی ایستگاههای برف گیر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/24 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
چاله پر کنی در محور های روستایی
خوزستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
نصب علایم راه های روستایی
خوزستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
چاله پرکنی محورهای روستایی
خوزستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی سیستم توزین در حال حرکت انتقال بر خط
آذربايجان غربي 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی 6 ماهه 6 تابلو پیام متغیر
قزوين 1397/8/21 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
انجام عملیات راهداری حوزه استحفاظی شهرستان
خراسان جنوبي 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:41 ق.ظ
ایمن سازی بلوار های شهرک صنعتی
البرز 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:32 ب.ظ
برف روبی و نگهداری جاده های برق گیر
مازندران 1397/8/23 مهلت دار
11:10 ق.ظ
پاکسازی وشستشوی پلها با دهانه بالای ده متری
آذربايجان غربي 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
برف روبی جاده های برف گیر
قزوين 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
08:46 ق.ظ
ایمن سازی و ساخت پلهای کوچک
اصفهان 1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
14:44 ب.ظ
انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی فرعی و روستایی
کرمان 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
نصب باکسهای 5*6
نصب باکسهای 5*6... راه و ترابری
اصفهان 1397/8/21 مهلت دار
12:54 ب.ظ
نصب باکسهای 3*4
نصب باکسهای 3*4... راه و ترابری
اصفهان 1397/8/21 مهلت دار
12:52 ب.ظ
نصب باکسهای 5*6 سپاه
نصب باکسهای 5*6 سپاه... راه و ترابری
اصفهان 1397/8/21 مهلت دار
12:52 ب.ظ
نصب باکسهای 6*5 کهرویه و پرزان 48 عدد
اصفهان 1397/8/21 مهلت دار
12:52 ب.ظ
نصب باکسهای 4*3 ورپشت شهرستان
اصفهان 1397/8/21 مهلت دار
12:47 ب.ظ
نصب باکسهای 5*6 سپاه اتوبان معلم
اصفهان 1397/8/21 مهلت دار
11:00 ق.ظ
اجرای علائم افقی همراه با نصب علائم ایمنی راه اجرای
کرمان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
عملیات برف رویی و پاکسازی جاده کوه
مركزي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
نصب گاردریل در راههای سطح حوزه
خراسان جنوبي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
نصب علائم و تجهیزات ایمنی در محورهای
خراسان جنوبي 1397/8/21 تاریخ گذشته