1398/09/17
18:44 ب.ظ
خرید و اجرای طرح اشکار سازی وسایل نقلیه باری
قم 1398/9/17 مهلت دار
14:52 ب.ظ
ایمن سازی مدارس حاشیه راهها
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
11:53 ق.ظ
انجام امور ترفیع و نصب گاردریل شهرهای
سمنان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
14:55 ب.ظ
نصب علائم و تجیهزات ایمنی راههای شهر
خراسان جنوبي 1398/9/16 مهلت دار
13:54 ب.ظ
12:04 ب.ظ
ساخت و نصب گاردریل
ساخت و نصب گاردریل... راه و ترابری
خراسان جنوبي 1398/9/16 مهلت دار
10:21 ق.ظ
تهیه و نصب و تعمیرات گاردریل
تهران 1398/9/16 مهلت دار
07:36 ق.ظ
تعمیرات گاردریل محورهای استان
مركزي 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
12:29 ب.ظ
اجرای لق گیری ترانشه های ریزشی محور
خراسان شمالي 1398/9/14 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
تهیه نصب سرعتگیر لاستیکی و پلاستیکی
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:55 ب.ظ
نصب علائم اخظاری و انتظامی و تابلوهای اطلاعاتی استان
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:55 ب.ظ
اجرای حفاظ بتنی
اجرای حفاظ بتنی... راه و ترابری
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
ایمن سازی مدارس حاشیه راهها
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
تهیه پایه و نصب تابلو اطلاعاتی  اخطاری و انتظامی
مركزي 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
پاکسازی ابروها و قنوهای شهر
خراسان شمالي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:18 ب.ظ
برف روبی و پاکسازی جاده های اختصاصی ایستگاه
همدان 1398/9/12 تاریخ گذشته
15:28 ب.ظ
14:36 ب.ظ
خرید و اجرای طرح اشکارسازی وسایل نقلیه باری
قم 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
ارتقا حفاظ ایمنی میانه راهها و نواحی پل و پرتگاهی و بهسازی موجود
مازندران 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
تهیه اجرای شیار لرزاننده راههای شریانی استان
بوشهر 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
طراحی تهیه نصب هدایت مسیر و جراغهای راهنمایی چشمک زن در سطح شهر
کرمانشاه 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:31 ب.ظ
تعمیرات گاردریل جهت محورهای استان
مركزي 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:21 ب.ظ
پروژه برفروبی فصل زمستان
آذربايجان غربي 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
خرید و نصب تابلو معابر 31*80
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
عملیات تعویض گاردریل محور سازی
مازندران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:06 ب.ظ
نصب علائم اخطاری و انتظامی
مركزي 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:15 ب.ظ
ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها
قزوين 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
تعمیرات اساسی و نصب و جوشکاری اساسی پایه های روی قرنیز پلها
سمنان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
اجرای هندریل پل برادران مصطفایی 60 تر طول
خراسان جنوبي 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
نگهداری راه ایستگاه
خراسان جنوبي 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
عملیات نصب علائم و تجهیزات ایمنی در راههای
خراسان جنوبي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:52 ب.ظ
ایمن سازی مدارس حاشیه راههای استان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
خرید و نصب بشکه و استوانه  ایمنی برای اشکارسازی دماغه ها
گيلان 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
تهیه و اجرای شیار لرزاننده در راههای شربانی
بوشهر 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
تهیه و اجرای سرعتگاه در منطقه ویژه
فارس 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
تهیه و نصب راهنمایی تابلو راهنمایی مجتمع های خدماتی رفاهی
بوشهر 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:06 ب.ظ
پروژه تعمیر قرنیزبهسازی و ارتقای
مازندران 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
عملیات راهداری و راهداری زمستانی
مركزي 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
عملیات راهداری و راهداری زمستانی
مركزي 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
عملیات راهداری و راهداری زمستانی
مركزي 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
عملیات راهداری و راهداری زمستانی
مركزي 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
15:22 ب.ظ
اجرای حفاظ بتنی درجا نواحی پل و پرتگاهی و بهسازی
مركزي 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
تهیه پایه و نصب تابلو اطلاعاتی و اخطاری و انتظامی
مركزي 1398/9/7 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
تعمیر قرنیز و ارتقا ایمنی نرده پلها در حوزه استحفاظی استان
اردبيل 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:14 ق.ظ
تعمیرات راهدارخانه
چهارمحال بختياري 1398/9/6 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
بازسازی بر خط سازی نگهداری و پشتیبانی تابلوهای پیام متغییر VMS
لرستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
12:36 ب.ظ
خاکبرداری پیچ پاقلعه در محور
خراسان شمالي 1398/9/5 تاریخ گذشته