1398/05/31
12:15 ب.ظ
نصب رفلکتور و ساتوانه مخروطی
خراسان شمالي 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
15:15 ب.ظ
درخواست نگهداری محورهای مواصلاتی استان
آذربايجان غربي 1398/5/30 مهلت دار
15:11 ب.ظ
تعمیر و احداث نرده و قرنیز
آذربايجان غربي 1398/5/30 مهلت دار
14:41 ب.ظ
تعمیر تابلوهای اطلاعاتی ریلی و نصب شیرگ 7 ساله
مركزي 1398/5/30 مهلت دار
12:06 ب.ظ
عملیات اصلاحات زود بازده ایمن سازی با تابلو و علائم
سيستان و بلوچستان 1398/5/30 مهلت دار
12:06 ب.ظ
عملیات اصلاحات زود بازده نقاط حادثه خیر حوزه
سيستان و بلوچستان 1398/5/30 مهلت دار
12:05 ب.ظ
اصلاحات زودبازده ایمن سازی با شیار لرزاننده نقاط حادثه خیز
سيستان و بلوچستان 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
12:23 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی تابلو ترافیک نمای بر خط
لرستان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:53 ب.ظ
تهیه و نصب تابلو و علائم ایمنی زرین اباد
ايلام 1398/5/27 مهلت دار
18:20 ب.ظ
اجرای شیار لرزاننده رامبل در راههای شریانی بوشهر
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
18:20 ب.ظ
تعمیرات گاردریل حوزه استحفاظی
بوشهر 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
تنقیه و احداث رادیه و برید و تعمیران ابروها سطح حوزه استحفاظی
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
نصب رفلکتور و استوانه مخرطی
خراسان شمالي 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
نصب و تعمیر گاردریل
گلستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
تعمیرات گاردریل حوزه استان
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
11:12 ق.ظ
اجرای شیار لرزاننده راههای شریانی
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
09:49 ق.ظ
لکه گیری پل وحدت محور کمربندی
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
19:14 ب.ظ
لاریروبی رسوب برداری تنقیه ابروهای محورهای شریانی سرق استان
مازندران 1398/5/26 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
پروژه لایروبی رسوب برداری و تنقیه ابورهای محورهای
مازندران 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
ساخت باکس های زیرگذر
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:52 ب.ظ
ساخت باکس 6*5 متر تندران
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
تعمیر قرنیز و ارتقای ایمنی پل
مازندران 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
تعمیر و احداث نرده و قرنیز
آذربايجان غربي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
11:37 ق.ظ
انجام امورات ترافیکی سطح شهر
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
نصب و جمع اوری گاردریل و پایه ها
اصفهان 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
ایمن سازی اضطراری راهها با شیارهای لرزاننده
همدان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:51 ب.ظ
عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلهای
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
اشکار سازی وسایل نقلیه باری
ايلام 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها
ايلام 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:13 ب.ظ
نصب تابلو اطلاع رسانی و راهنمایی
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
تعمیر و احداث نرده و قرنیز محور
آذربايجان غربي 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
نصب علایم و تجهیزات ایمنی حوزه راههای
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
نصب علایم و تجهیزات ایمنی در حوزه استحفاظی
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:36 ب.ظ
تعمیر و بازسازی نوشته یا شبرنگ تابلوهای راهنمای مسیر
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
انجام امورات ترافیکی سطح شهر
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
تهیه و نصب علائم افقی
لرستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:20 ب.ظ
11:30 ق.ظ
نصب و تعمیر گاردریل
گلستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:00 ب.ظ
10:45 ق.ظ
ایمن سازی اضطراری راهها
لرستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
1398/05/15
19:08 ب.ظ
تعمیرات گاردریل جهت محورهای استان
مركزي 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
نصب و تعمیر گاردریل راههای استان
گلستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:46 ب.ظ
اجرای شیار لرزاننده طولی و عرضی راههای استان
اصفهان 1398/5/14 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
خرید تجهیزات و پشتیبانی تعویض و سرویس تابلوهای پیام متغییر
بوشهر 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی تابلو vms
مركزي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
14:56 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی تابلوvms
مركزي 1398/5/13 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
انجام امورات ترافیکی سطح شهر
کرمان 1398/5/13 تاریخ گذشته